Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Miriam Kanioková, Štěpán Ripka, Jan Snopek
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Vendula Gojová, Izabela Oujezdská
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Jiří Adamec, Šárka Dořičáková, Miro Kadlubiec
Rok: 2015, Adamec Jiří - Filosofický seminář - katedra teorie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Forum sociální práce
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Sociální práce
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Šárka Dořičáková, Ferdinand Knobloch, Iva Enachescu-Hroncová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, 3P Popularis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Journal of Education & Social Policy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Sociální služby
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku