Publikační činnost - IS PUBL




Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství Slon
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Eliška Černá, Lenka Remsová
Rok: 2019, Lodz University Press, Jagiellonian University Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Anna Musialová, Klára Ganobjáková, Bc. Barbora Bruzková, Bc. Kateřina Pátková
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca /
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Anna Krausová, Šárka Dořičáková, Iva Tichá, Eva Krestová, Helena Křemenová, Eva Otýpková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
software
 
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku