Kontakty pro studenty

Vedoucí studijního oddělení
Scarlet Mánkováe-mail:
telefon:553 46 3208
Referent studijního oddělení
Jiří Máneke-mail:
telefon:553 46 3214
Rozvrhář
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3242
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Sociální práce
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3223
Tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských studijních oborů Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce
Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3222
Tajemnice studijních programů katedry
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3219
Pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a studijního programu Zdravotně-sociální péče
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3240
Pedagogická poradkyně navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče a studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3218
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Komunitní rozvoj
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3219
Referentka doktorského studijního oboru Sociální práce
Jana Kucharczykováe-mail:
telefon:553 46 3207

Odborné praxe
Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.
garantka odborných praxí bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a oboru Zdravotně sociální pracovník
e-mail:
telefon:553 46 3245
Mgr. Irena Štulíková
administrátorka odborných praxí studijního programu Sociální práce a sociální politika (bc., nmgr. Sociální práce, nmgr. Management organizací služeb sociální práce)
e-mail:
telefon:553 46 3243
Mgr. Alena Vysloužilová
administrátorka odborných praxí studijního programu Zdravotně sociální péče (bc. Zdravotně sociální pracovník, nmgr. Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče)
e-mail:
telefon:553 46 3211
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
garantka odborných praxí studijního oboru Komunitní rozvoj, administrátorka praxí studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon:553 46 3242
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
garantka odborných praxí navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace a oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
e-mail:
telefon:553 46 3218
Adresa
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Studijní oddělení
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2019