Kontakty pro studenty

Vedoucí studijního oddělení
Scarlet Mánkováe-mail:
telefon:553 46 3208
Referent studijního oddělení
Jiří Máneke-mail:
telefon:553 46 3214
Rozvrhář
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3242
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Sociální práce
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3223
Tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských studijních oborů Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce
Mgr. Šárka Dořičákováe-mail:
telefon:553 46 3222
Tajemnice bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník a navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3219
Pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Zdravotně sociální pracovník
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3240
Pedagogická poradkyně navazujícího magisterského studijního oboru Koordinace rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3218
Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského studijního oboru Komunitní rozvoj
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.e-mail:
telefon:553 46 3219
Referentka doktorského studijního oboru Sociální práce
Jana Kucharczykováe-mail:
telefon:553 46 3207

Odborné praxe
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
garantka odborných praxí
e-mail:
telefon:553 46 3240
PhDr. et Mgr. Zuzana Černá
administrátorka odborných praxí studijního programu Sociální práce a sociální politika (bc., nmgr. Sociální práce, nmgr. Management organizací služeb sociální práce)
e-mail:
telefon:553 46 3243
Mgr. Alena Vaňharová
administrátorka odborných praxí studijního programu Zdravotně sociální péče (bc. Zdravotně sociální pracovník, nmgr. Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče)
e-mail:
telefon:553 46 3211
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
garantka odborných praxí studijního oboru Komunitní rozvoj
e-mail:
telefon:553 46 3242
Adresa
Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Studijní oddělení
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2019