Projekty a granty
Rozvoj teorie sociální práce podporující práva lidí s postižením v procesu deinstitucionalizace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
BuddyUP! Podpora začleňování ohrožených dětí žijících v segregovaném prostředí
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2025
PoskytovatelKatedra sociální práce, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Strukturální zavádění zkušenostního vědění ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím procesů spoluvytváření
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Erasmus+
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Sociální (i)mobilita marginalizované mládeže jako výzva pro sociální práci
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Broskevičová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj interdisciplinárních studijních programů s vysokou společenskou poptávkou
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelVzdělávací činnost
Stavřešený
Přisuzování významu vzdělávání lidmi odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti s jejich pobytem ve výkonu trestu a s jejich návratem do společnosti
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Lídrovství v kontextu komunitní práce v socio-prostorovém vyloučení
Hlavní řešitelMgr. Iveta Kowolová
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Vliv genderově afirmativní péče na well-being transgender žen v ČR a v Thajsku
Hlavní řešitelMgr. Karel Pavlica, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce a nepříznivé zkušenosti z dětství u ohrožené mládeže v intervencích kurátorů pro děti a mládež a sociálních pracovníků výchovných ústavů.
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Týmová spolupráce v procesu individuálního plánování v domovech pro seniory v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelMgr. Karla Pobucká
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Motivace, očekávání a naplňování potřeb osob vykonávajících pěstounskou péči.
Hlavní řešitelPhDr. Mgr. Bc. Roman Pospíšil, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využívání návazných sociálních služeb klienty s duševním onemocněním po propuštění z psychiatrické nemocnice
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Proces snižování prahů azylových domů pro lidi bez domova se závislostí
Hlavní řešitelMgr. Lucie PRŮŠOVÁ, DiS.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený