Projekty a granty
Řízení udržitelnosti a zelený controlling v sociální ekonomice.
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných stundetů 2020
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období8/2020 - 7/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Provedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ "Podmínky pro změnu" pro SPOLU PRO ZMĚNU, z.s.
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období7/2020 - 4/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Zkušenost s rezistencí vůči vymístění u dlouhodobých obyvatel rezidenčního nájemního bydlení a jejich spojenců
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace nástrojů pro podporu participativních a reflexivních přístupů v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Netradiční formát plánování služeb sociální práce na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Komunitní sociální práce v deinstitucionalizovaných sociálních službách
Hlavní řešitelMgr. Karel Kosina
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Reflexe zkušeností rodinných příslušníků z výkonu opatrovnictví - implikace pro sociální práci.
Hlavní řešitelMgr. Anna Musialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Důsledky neoliberalizace pro sociální práci s lidmi v hmotné nouzi na obcích s rozšířenou působností
Hlavní řešitelMgr. Petr LAZAR
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Rakouští studenti v Ostravě)
Hlavní řešitelMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Období11/2021 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Action
Stavřešený
Evaluace dopadů poskytnutí bydlení a podpory ze strany Spolku Portavita
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období4/2021 - 11/2021
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období2/2019 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Budování hodnot ve výuce sociální práce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období4/2020 - 8/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Visegrad Fund
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Zegzulková
Období9/2018 - 8/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Závěrečná evaluace projektu "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" Podání nabídky.
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Období1/2020 - 4/2021
PoskytovatelMinisterstvo práce a sociálních věcí
Stavřešený

12