Projekty a granty
Strukturální zavádění zkušenostního vědění ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím procesů spoluvytváření
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Erasmus+
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Žitá zkušenost s chudobou napříč generacemi: impulzy pro sociální práci v éře neoliberalismu
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Broskevičová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Zapojování žité zkušenosti do vzdělávání v sociální práci
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Etika a skrytý výzkum v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetence sociálních pracovníků vykonávajících terénní sociální práci s rodinami žijícími v přelidněných bytech
Hlavní řešitelMgr. Jan Lisník
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Životní spokojenost a smysl života u seniorů ve zdravotnických zařízeních.
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zpracování evaluace politiky bydlení Portavita II
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období6/2023 - 12/2023
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Normativní a situační podoby profesní etiky sociálních pracovníků v České republice
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce s traumatem ve výchovných ústavech
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Životní situace rodin uprchlíků z Ukrajiny
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po 5 letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Role sociálních pracovníků na obcích v pozici Case managera
Hlavní řešitelMgr. Zuzana MACHOVÁ
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Romští lídři - hybatelé změny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešitelprof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Řízení udržitelnosti a zelený controlling v sociální ekonomice.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený

12