Projekty a granty
Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Erasmus+
Stavřešený
Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2021 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období9/2021 - 8/2024
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Romští lídři - hybatelé změny
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Řízení udržitelnosti a zelený controlling v sociální ekonomice.
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Implementation of a Policy of Active, Healthy, and Dignified Aging at the Regional Level in the Czech Republic
Hlavní řešitelMgr. Pavlína Pospíšilová
Období9/2021 - 2/2023
PoskytovatelKatedra sociální práce, DGC
Stavřešený
Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Možnosti peer podpory v procesu zotavení se z drogové závislosti
Hlavní řešitelMgr. Markéta Čtvrtečková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Gatekeeping ve výzkumu v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mediální obraz osob jako klientů sociální práce
Hlavní řešitelDiS. Lenka Honsárková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dopady koronavirové pandemie na seniory
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Činnost odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60. letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost zabývající se sociální prací na Ostravsku
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kontakty zanedbávaných dětí umístěných do náhradní forem péče s vlastními rodiči
Hlavní řešitelMgr. Sabina ZDRÁHALOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi, s matkami, které měly/mají zkušenost s užíváním návykové látky
Hlavní řešitelMgr. Alžběta STROMŠÍKOVÁ
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období8/2020 - 7/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Provedení evaluace projektu PORTAVITA - HOUSING FIRST
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Období1/2021 - 6/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavukončený

12