Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Alice Gojová

Alice Gojová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 106, budova B
funkce:děkanka FSS OU
obor činnosti:komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 734 358 607
553 46 3201
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999 – 2004Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity
1992 – 1997Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Kvalifikace

2015Habilitace docentem sociální práce OU
2004Ph.D. v oboru sociální práce, Trnavská univerzita
2000PhDr. v oboru sociální práce Trnavská univerzita
1997Mgr. v oborech sociologie – andragogika UP

Zaměstnání, praxe

1998 – dosudOstravská univerzita
1999 – 2003občanské sdružení Vzájemné soužití
1997 – 1998Město Ostrava – ÚMOb Ostrava–Jih
1995 – 1997TREND Spolek vozíčkářů

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudděkanka
2013 – 2016proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
2013 – dosudčlenka Vědecké rady FSS OU
2013 – dosudčlenka Oborové rady doktorského studia FSS OU
2013 – dosudčlenka Vědecké rady ZSF JU
2014 – dosudčlenka Vědecké rady OU
2018 – dosudčlenka Vědecké rady FZaSP TU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad, hodnotitel pro oblast vzdělávání Sociální práce
Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Působení v zahraničí

12. – 17. 9. 2016Synnervate, Utrecht, Holandsko, studijní pobyt
31. 5. – 4. 6. 2016Goldsmiths University London, studijní pobyt
11. – 13. 10. 2015Hochschule Landshut, Německo, Erasmus, vyžádaná výuka
12. – 16. 10. 2014University of Hertfordshite, Hatfield, Erasmus, vyžádaná výuka
9. – 11. 9. 2014University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
25. – 27. 2. 2014University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
28. – 31. 1. 2013University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
22. – 23. 1. 2004Canterbury Christ Church University College, Erasmus, výuka
11. – 18. 10. 2002SPOLU International, Utrecht, studijní pobyt
8. – 20.2. 1999ECCE Koblenz, stáž

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.

Všechny publikace

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Dilemmas in participatory approaches to social work. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 197-210. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Analýza cílového stavu. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gojová, A., Glumbíková, K., Kučera, P., Lesák, V. a Ripka, Š. Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Úvodní evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Závěrečná evaluační zpráva. 2018.
Vávrová, S. a Gojová, A. Modely sociální práce doprovázející bydlení. 2017.
Gojová, A. Russian State Social University. 2017.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Goldsmiths University of London. 2016.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, A. Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS. 2016.
Gojová, A. Synnervate, Utrecht. 2016.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Hochschule Landshut. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Gojová, A. Transforming disadvantaged places: applicability of community work. In: International Social Work Conference "The role of social work in a shifting world - social change and cohesion as a challenge and mandate of professional social work". Landshut: Institut Sozialer Wandel und Kohäsionsforschung, European Research Institute for Social Work. 2015.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A. Participativní akční výzkum. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 203-218. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. První výsledky pilotního projektu komunitní práce v Moravskoslezském kraji. In: Komunitní práce jako součást procesu sociálního začleňování. Praha. 2014.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A. University of Eastern Finland. 2014.
Gojová, A. University of Eastern Finland, Kuopio. 2014.
Gojová, A. University of Hertfordshire, Hatfield. 2014.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. Ways of coping. In: ERIS konference. Hertdofrshire. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Kuopion Yliopisto, Kuopio. 2013.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Gojová, A. Práce s komunitou. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 309-312. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. a Musil, L. Práce se sítěmi podpory. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 316-319. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. (Bez)mocná sociální práce?. 2012.
Gojová, A. Future of social work through the eyes of social workers in the Czech Republic. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio: ERIS. 2012.
Gojová, A., Geletičová, A., Sadivová, M., Žembová, L. a Mastna, L. Komunitní práce - cesta od nadávání k lepšímu bydlení. Sociální práce/ Sociálna práca. 2012, s. 77-91. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Community Work and the Ideas of Empowerment and Participation in the Changing Social Context. In: European Developments and the Social Professions. Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2011. s. 413-432. ECSPRESS-Edition 7. ISBN 978-80-7326-192-4.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Gojová, A. Nová sociální rizika pohledem vedoucích odborů sociálních věcí: Dílčí zpráva č. 2. 2011.
Gojová, A. Nová sociální rizika z pohledu starostů malých obcí a poskytovatelů sociálních služeb. 2011.
Gojová, A. Recenzní posudek publikace Výzvy pro sociálne profesie v modernej spoločnosti. 2011.
Gojová, A. The new Eastern European countries - a field experiment for a future social Europe. In: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt: ERIS. 2011.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A. Gender and social work in the Czech Republic. In: Social Work and Diversity. Cologne: ERIS, Katolische Hochschule Nordrhein-Westfalen. 2010.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inclusive potential of empowerment and participation in community work. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 166-177. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci. In: Social Professions for a Social Europe. Ostrava: Albert, 2010. s. 178-188. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Gojová, V., Kvasnička, R., Pěnkava, P., Polák, A., Sejbal, J., Giampaoli, K., Antoni, P. a Tkadlečková, T. Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Gojová, A. Význam prostoru v sociálních vztazích obyvatel Ostravy. In: Industriální město v postindustriální společnosti. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2010. s. 160-175. ISBN 978-80-904810-0-8.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci.. In: Sociální profese pro sociální Evropu. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 182-192. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 2009.
Gojová, A., Webrová, A. a Sobková, H. Využití současných metod sociální práce v praxi sociálníhj kurátorů. In: Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií - Centrum pro podporu projektů, 2009. s. 213-240. ISBN 978-80-7368-627-7.
Gojová, A. a Gojová, V. Community Social Work. 2008.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Gojová, A., Nedělníková, D., Sobková, H., Černá, D., Mastna, l., Zajdakova, S., Hradecky, I., Malinova, H. a Zimmermannova, M. Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami z hlediska vybraných metod a přístupů sociálná práce. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 191-303. ISBN 978-80-7368-504-1.
Nedělníková, D. a Gojová, A. Základní činnosti terénního sociálního pracovníka. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 25-54. ISBN 978-80-7368-504-1.
Holasová, V. a Gojová, A. Die Ausbildung für soziale Berufe - Tschechische Republik. Sozial Extra. 2007, roč. 31, č. 10, s. 56-57. ISSN 0931-279X.
Gojová, A. Komunitní sociální práce. 2007.
Pavlisková, K., Nedělníková, D., Gojová, A. a Černá, D. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. 2007.
Gojová, A. Sítě a síťování. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. s. 143-158. ISBN 978-80-7368-229-3.
Gojová, A. a Sobková, H. Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce. Sociální práce/ Sociálna práca. 2007, s. 87-96. ISSN 1213-6204.
Hamburger, F., Hirschler, S., Sander, G., Wöbcke, M. a Gojová, A. Ausbildung für soziale Berufe in Europe: Berichte und materialien aus wissenschaft und praxi. 1. vyd. Frankfurt am Main: ISS, 2005. 3. 225 s. ISBN 3-88493-197-0.
Bechyňová, V., Doubravová, D., Gojová, A. a Žežula, O. Vzdělávací program pro kurátory pro mládež-sociální práce s klientem a jeho rodinou. 2005.
Gojová, A. Autonomie seniorů pohledem sociálních pracovníků.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování.. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 78-89. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A. Canterbury Christ Church University College. 2004.
Gojová, A. Koncept komunity v komunitní práci. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, s. 43-56. ISSN 1213-6204.
Špatenková, N., Sýkorová, D., Gojová, A., Sobotková, I. a Dopita, M. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
Gojová, A. a Sýkorová, D. Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 85-94. ISSN 1213-624.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Gojová, A. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. 2004.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Gojová, A. Current Issues of Social Work in the Czech Republic. In: European Social Work in Progress: Nationale Entwicklungslinien Sozialer Arbeit im europaischen Kontext. Eichstaat. 2003.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Gojová, A. Teorie a modely komunitní práce.. 2003.
Gojová, A. Universita Ramon Llull, Barcelona. 2003.
Gojová, A. Modely komunitní práce. In: Prvá celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perpektívy jej rozvoja 27.5.1999 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. s. 109-121. ISBN 80-88868-80-7.
Gojová, A. Modely komunitní práce. Sociální práce/Sociálna práca. 2002, s. 49-61. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. SPOLU International, Utrecht. 2002.
Gojová, A. Czech Social Work: Possibilities for Upholding the Rights of Romany Children. 2001, s. 20-29. ISSN 13531670.
Gojová, A. Social worker´s knowledge, values and skills - how to tech them?. In: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-01 Kuopio. Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. s. 119-123. ISBN 951-781-024-5.
Gojová, A. Education and training of Social Workers in Public Health. In: Social Work in Public Health Symposium, University of Kuopio, Department of Social Sciences, 6.-15. září 2000: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-06 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. s. 61-67. ISBN 951-781-022-9.
Gojová, A. Komunitní práce - modely a etapy. 2000.
Gojová, A. Projects of Community Work with the Roma Ethnic Minority. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. The Social Workers´ Knowledge, Values and Skills - How to Teach Them?. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. Education and training of social workers in public health.. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 1999.
Gojová, A. European Centre for Community Education, Koblenz. 1999.
Gojová, A. The Situation of the Youth in the Czech Republic. In: The Situation of the European Youth-Chances and Dangers. Univerzita Lodz. 1999.
Gojová, A. The Social and Legal protection of Children and Adolescents in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1999, s. 38-44. ISSN 133531670.
Gojová, A. Internacionalization of Daily Life from the Perspective of Czech Republic. In: European Integration and Living Conditions of Youth. Fachhoschule Koblenz. 1998.
Gojová, A. Úloha sociálního poradenství v oblasti sociální práce. In: Sociálne poradenstvo (konference na katedre sociálnej prace, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita: Sociálne poradenstvo 1998-11-19 . Bratislava: Slovak Accademic Press, 1998. Slovak Accademic Press, 1998. s. 33-40. ISBN 80-88908-26-4.


ZkratkaNázev předmětu
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DVK1Národní vědecká konference
DVK2Mezinárodní vědecká konference
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EVK1National scientific conference
EVK2International scientific conference
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KIRInternational Scientific Conference
E4KNANational Scientific Conference
KONHOKonzultační hodiny
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KIRMezinárodní vědecká konference
44KNANárodní vědecká konference
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PIRMezinárodní vědecká konference
44PNANárodní vědecká konference
AMETKCommunity Social Work
BKSPKSociální práce s komunitou
BPSPKSociální práce s komunitou
MSPPHMetody sociální práce
NPKOKRozvoj komunit a komunit. organizací
NPKOPRozvoj komunit a komunitních organizací
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
NSKIKKritická sociální práce
NSKIPKritická sociální práce
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
NSZ1KStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ1PStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ3KStátní zk. 3 - Teorie a metody SP
NSZ3PStátní zkouška 3 - Teorie a metody SP
1SOPKSociální práce s komunitou
2SOPKSociální práce s komunitou
3KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
3MEDAMediace
3MEDIMediace
3PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
6METKMetody komunitní sociální práce
6METRMetody sociální práce s rodinou
7KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
7MEDAMediace
7MEDIMediace
7PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
7TERRTerénní sociální práce s rodinou
8KKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8KKOPKomunitní práce
8KMUTMultidisciplinární týmová práce
8PKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8PKOPKomunitní práce
8PMUTMultidisciplinární týmová práce
98KRPKomunitní sociální práce a plánování
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99KRPKomunitní sociální práce a plánování
99MEDMediace
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj


AutorNázev práceTypRok
Lukešová KateřinaVliv etnicity na vztah sociální pracovník - klientdisertační  
Bjelončíková MonikaSociální práce a sociální důsledky života s HIV/AIDSdisertační 2019 
Glumbíková KateřinaReintegrace matek samoživitelek z azylových domů do stabilních forem bydlenídisertační 2017 
Lindovská EliškaSituační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální prácidisertační 2016 
Vaňková BlankaAnalýza potřeb uživatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Jesenickudiplomová 2019 
Zetochová PavlínaVýznam terénní sociální práce pro osoby bez domovadiplomová 2019 
Jančíková KateřinaParticipace osob v bytové nouzi na tvorbě koncepce sociálního bydlení v Ostravědiplomová 2018 
Machálková DenisaPřípadové a rodinné konference a jejich aplikace v praxi sociálně-právní ochrany dětídiplomová 2018 
Manďáková MagdaSenioři mezi domovem a ústavní péčidiplomová 2018 
Valošková PetraSociální práce v koncepci sociálního bydlení v Ostravědiplomová 2018 
Buzková Saganová NancyZapojení uživatelů a veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služebdiplomová 2017 
Russková JanaMožnosti evaluace komunitní prácediplomová 2017 
Dvořáková MonikaTransformace pobytových sociálních služeb a její důsledky pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.diplomová 2016 
Macurová GabrielaNejlepší zájem dítětediplomová 2016 
Stanková ZuzanaPřípadová studie realizace komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitědiplomová 2016 
Hermanová MichaelaVliv komunitní práce na život v sociálně vyloučených lokalitáchdiplomová 2015 
Bínková VeronikaVzdělávací potřeby sociálních pracovníků v praxi.diplomová 2014 
Horváthová MarkétaKvalita poskytovaných sociálních služeb Denního stacionáře Lydie v Českém Těšíně očima uživatelů a jejich zákonných zástupcůdiplomová 2014 
Ivánková LucieNezaměstnanost osob se zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Kocianová KamilaSociální práce s rodinou v kontextu pozdní modernydiplomová 2014 
Mihaličková LucieMediace v trestní justici očima veřejnostidiplomová 2014 
Závodná MartinaRodinné skupinové konferencediplomová 2014 
Bánovcová LucieSenioři ohrožení chudoboudiplomová 2013 
Honová DanielaKlima školní třídydiplomová 2013 
Kabeláčová LucieObraz sociální práce v médiíchdiplomová 2013 
Lišková HanaPercepce domácího násilí studenty humanitních a technických oborůdiplomová 2013 
Sikorová LucieNízkoprahová zařízení pro děti a mládež v České republice a Velké Británii.diplomová 2013 
Silberová KláraSociální práce s rodinami ohroženými ztrátou bydlenídiplomová 2013 
Stachová HanaSpolupráce poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a orgánů sociálně právní ochrany dětídiplomová 2013 
Bok VojtěchNovodobé sociální deportacediplomová 2012 
Görögová VeronikaLichva v romské komunitě.diplomová 2012 
Kubíčková IvanaProbace a pachatelé rasově motivované trestné činnostidiplomová 2012 
Matulová VeronikaMediace jako způsob řešení konfliktů a její využívání v praxi sociální práce.diplomová 2012 
Řehořová KristýnaSystemická sociální prácediplomová 2012 
Valíková LucieMožnosti využití sociální ekonomiky při práci v romských sociálně vyloučených lokalitách.diplomová 2012 
Januszová LenkaRodina jako zdroj sociální opory u osob bez přístřešídiplomová 2011 
Ptáčková ŠárkaZkušenosti pracovníků sociálně právní ochrany dětí se střídavou výchovou.diplomová 2011 
Chytil JanModely komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitáchdiplomová 2010 
Potrusilová ZuzanaUplatnění úkolově orientovaného přístupu v praxi sociální práce s rodinou z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2010 
Matine Jorge ArnaldoEtnicita a identita v sociální prácidiplomová 2008 
Steblová VěraMultidisciplinární tým v sociální prácidiplomová 2008 
Fojtíková ZuzanaZplnomocnění a participace v komunitní práci.diplomová 2007 
Paličková TerezaPotřeby rodičů, kteří jsou na vozíčkudiplomová 2007 
Žáčková PavlaStřídavá péče očima rodičůdiplomová 2007 
Sikorová MagdalenaDomácí násilídiplomová 2006 
Šidlová ZuzanaMetoda Ostrov rodiny - možnosti využití v sociální prácidiplomová 2006 
Boszczyk DavidAktivizační služby v domově pro seniorybakalářská 2019 
Dunková RůženaKomunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.bakalářská 2019 
Palacká JarmilaSociální práce v hospicibakalářská 2019 
Káňová GabrielaAktivity samosprávy v oblasti integrace pohledem obyvatel sociálně vyloučené lokalitybakalářská 2017 
Jančí EliškaParticipace obyvatel na rozvoji obcebakalářská 2016 
Procházková ElenaSociální práce v Domě na půli cestybakalářská 2015 
Brezinová LucieRole sociálního pracovníka při práci se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.bakalářská 2014 
Chumchalová LudmilaTeoretické pojetí komunitní práce v České republicebakalářská 2014 
Gelnarová LadaSociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látkybakalářská 2014 
Hulová AndreaRole sociální práce při řešení šikany na základních školáchbakalářská 2014 
Krygielová ŠárkaPorozvodová péče o děti s postiženímbakalářská 2014 
Martynková PavlínaLegislativní úprava profese sociálního pracovníkabakalářská 2014 
Česelská MichaelaProfesní sdružení sociálních pracovníků v ČRbakalářská 2013 
Dvořáková MonikaSociální práce s umírajícími seniorybakalářská 2013 
Filičková PetraSociální práce se seniory v pobytových zařízeníchbakalářská 2013 
Manďáková MagdaPěstounská péče a role sociálního pracovníkabakalářská 2013 
Mockovčiaková DenisaSociální práce s lidmi s duševním onemocněnímbakalářská 2013 
Orságová EliškaBydlení seniorů na Karvinskubakalářská 2013 
Přikrylová DenisaSyndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítětebakalářská 2013 
Tomalová MarieCeloživotní učení sociálních pracovníkůbakalářská 2013 
Horváthová MarkétaDrama- terapie ve světě dětí se zdravotním postižením a její využití v sociální prácibakalářská 2012 
Manďáková DanielaSociální práce s týranými ženamibakalářská 2012 
Masná AnetaSociální práce s nezletilými osobami propuštěnými ze zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovybakalářská 2012 
Medáková BarbaraSociální služby pro děti a mládež ohrožené závislostmi v Ostravěbakalářská 2012 
Očadlá TerezaSociální práce na taneční scéněbakalářská 2012 
Palyza JakubNízkoprahové kluby pro děti a mládežbakalářská 2012 
Honová DanielaVztahy v třídních kolektivechbakalářská 2011 
Laštovica MarekVyužití úkolově orientovaného přístupu v terapeutické komunitě pro drogově závislé.bakalářská 2011 
Mulíková VeronikaDilemata sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí.bakalářská 2011 
Neupauerová AlicaVymezování hranic sociálním pracovníkem ve vztahu ke klientovi v azylovém domě pro matky s dětmi.bakalářská 2011 
Rek OttoMožnosti sociální práce v oblasti prevence pravicového extremismu.bakalářská 2011 
Vyplelová JanaCase management jako metoda sociální práce užívaná v oblasti péče o lidi s duševním onemocněnímbakalářská 2011 
Lišková HanaVyužití mediace v oblasti sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2010 


Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období4/2018 - 9/2020
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2018 - 6/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
Reflexe drogové scény v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2015 - 12/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2013 - 8/2014
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období7/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub