Přijímací řízení

Informace k možnosti uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Informace pro uchazeče o studium.

Informace k možnosti uchazeče o studium v navazujícím magisterském studijním programu Sociální práce a sociální podnikání nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Komise pro přijímací řízení na FSS OU pro AR 2022/2023

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2022/2023

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2022/2023

Informace pro uchazeče o studium.

Formuláře pro uchazeče

Informace pro uchazeče o studium.

Podpora studentům se specifickými potřebami (SPP)

Informace pro uchazeče o studium na FSS OU.