Přijímací řízení

Změny podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na FSS OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,42 MB

Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2021/2022 do bakalářských a navazujících magisterských programů na FSS OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,56 MB

Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.

Informace k možnosti uchazeče o studium nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,09 MB

Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněných na internetových stránkách se nelze odvolat!

Podpora studentům se specifickými potřebami (SPP)

Informace pro uchazeče o studium na FSS OU.