Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium.

Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněných na internetových stránkách se nelze odvolat!

Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami, SVP)

Informace pro uchazeče o studium na FSS OU.