Přijímací řízení

Letos je možné podat si k nám elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku ve výši 650 Kč. Všechny přihlášky od uchazečů zpracováváme postupně, a to do určeného termínu, kterým uzavíráme řádný termín pro podání přihlášek (zpravidla se jedná o 15. března, u doktorských studijních programů se však termíny mohou lišit; termín je možné ověřit v harmonogramu přijímacího řízení. Veškeré informace týkající se přijímacího řízení i samotné přijímací zkoušky jsou dostupné přímo u konkrétních popisů nabízených studijních programů a specializací.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 01. 2024