OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněných na internetových stránkách se nelze odvolat!

Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami, SVP)

Informace pro uchazeče o studium na FSS OU.

Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub