Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Organizace přijímacího řízení na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity pro akademický rok 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium.

Informace k možnosti uchazeče o studium nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Uchazeč má podle §50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, právo nahlížet do svého spisu, a to až po oznámení rozhodnutí, přičemž vysoká škola může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.

Doporučený formulář pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity

Odvolání mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemné rozhodnutí. Proti výsledkům zveřejněných na internetových stránkách se nelze odvolat!

Informace pro uchazeče se zdravotním postižením (se specifickými vzdělávacími potřebami, SVP)

Informace pro uchazeče o studium na FSS OU.