Harmonogram akademického roku FSS OU

Harmonogram AR 2019/2020
Harmonogram AR 2020/2021


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 08. 2020