Harmonogram akademického roku FSS OU

Harmonogram AR 2020/2021
Harmonogram AR 2021/2022


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 06. 2021