Harmonogram akademického roku FSS OU

Harmonogram AR 2021/2022
Harmonogram AR 2022/2023


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022