Harmonogram akademického roku FSS OU

Harmonogram AR 2022/2023
Harmonogram AR 2023/2024


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 05. 2023