Publikace Fakulty sociálních studií OU v elektronické podobě

2022


Metodika inovačního řešení: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) - Lenka Bartošová, Eliška Černá a kol. soubor pdf 5,53 MB

2021

Děti v bytové nouzi aneb o dopadech nestability bydlení - Soňa Kalenda, Kateřina Glumíbková, Alice Gojová / e-kniha, verze 1 soubor epub 12,49 MB
Děti v bytové nouzi aneb o dopadech nestability bydlení - Soňa Kalenda, Kateřina Glumíbková, Alice Gojová / e-kniha, verze 2 soubor epub 13,96 MB
Děti v bytové nouzi aneb o dopadech nestability bydlení - Soňa Kalenda, Kateřina Glumíbková, Alice Gojová soubor pdf 10,40 MB
Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách soubor pdf 44,00 MB
Město jako společný prostor soubor pdf 2,95 MB
Metodika participativního plánování v městském prostoru soubor pdf 0,93 MB
Responsivní evaluace v sociální práci - Kateřina Glumbíková soubor pdf 1,20 MB
Values building toolkit in social work education soubor pdf 2,59 MB

2020

Financování služeb sociální práce a fundraising - Šárka Dořičáková, Renáta Valerie Nešporek soubor pdf 0,62 MB
Rozvoj komunit a komunitních organizací - Alice Gojová, Zuzana Stanková, Vendula Gojová soubor pdf 1,65 MB
Řízení organizací služeb sociální práce - Věra Malík Holasová soubor pdf 1,76 MB
Sociální práce s komunitou - Zuzana Stanková, Alice Gojová, Vendula Gojová soubor pdf 2,37 MB
Sociální práce se seniory - Šárka Dořičáková soubor pdf 0,78 MB
Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum 1. díl - Kamila Vondroušová soubor pdf 16,12 MB

2019

Bytová péče v Ostravě v letech 1918 - 1989 soubor pdf 2,04 MB
Individual Social Work - Marie Špiláčková, Eva Nedomová soubor pdf 1,83 MB
Individual Social Work pro nevidomé - Marie Špiláčková, Eva Nedomová soubor pdf 1,15 MB
Long-term Health and Social Care - Iva Kuzníková soubor pdf 1,46 MB
Narativní přístup Fritze Schützeho v teorii a praxi soubor pdf 1,36 MB
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu zdravotně sociální péče a rehabilitace - Lenka Krhutová a kol. soubor pdf 1,49 MB
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci navazujícího magisterského studia specializace rozvoj a řízení v sociální práci - Anna Krausová a kol. soubor pdf 1,82 MB
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci, praxe krok za krokem - Iva Kaniová a kol. soubor pdf 3,18 MB
Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci v navazujícím magisterském studiu specializace sociální práce s rodinou - Monika Chrenková a kol. soubor pdf 1,83 MB
Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně sociální péči, praxe krok za krokem - Adéla Recmanová, Alena Vaňharová a kol. soubor pdf 2,81 MB
Recenzovaný sborník z Jarní školy sociální práce 2019 soubor pdf
Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci - Roman Pospíšil soubor pdf 2,01 MB

2018

The Housing First for Families in Brno Trial Protocol - Štěpán Ripka, Eliška Černá, Petr Kubala, Ondřej Krčál, Rostislav Staněk soubor pdf 0,40 MB
Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny projektu - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi soubor pdf 3,61 MB
Metodika inovačního řešení - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi soubor pdf 7,86 MB
Průběžná evaluační zpráva 1 - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi soubor pdf 7,81 MB
Průběžná evaluační zpráva 2 - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi soubor pdf 6,65 MB
Závěrečná evaluační zpráva - Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi soubor pdf 13,15 MB
Recenzovaný sborník z Jarní školy sociální práce 2018 soubor pdf

2017

Recenzovaný sborník z Jarní školy sociální práce 2017 soubor pdf
Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení – Eliška Lindovská (ed.) soubor pdf 14,33 MB

2016

Participativní přístupy v sociální práci – Monika Bjelončíková, Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Vendula Gojová soubor pdf 4,40 MB
Sborník z Jarní školy 2016 – Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová (eds.) soubor pdf
Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945 – Adéla Majlišová Szturcová, Marie Špiláčková soubor pdf 6,74 MB

2015

Sborník z Jarní školy 2015 – Ivana Kaniová, Michaela Dihlová (eds.) soubor pdf
Sociální politika I. – Anna Krausová, Tomáš Waloszek soubor pdf

2014

Publikace projektu Rozšíření a rozvoj Vědeckovýzkumného týmu OU, FSS (VEDTYM) soubor pdf
Prezentace doc. Ing. Tomáše Želinského, PhD. (téma: Chudoba a deprivace ve slovenské společnosti) soubor pdf 0,38 MB
Kolektiv autorů. Institucionální sborník Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 73 s. ISBN 978-80-7464-539-6. soubor pdf 2,30 MB
Bydlení v kontextu chudoby a stáří – Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá soubor pdf
Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue – Jan Keller soubor pdf
Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická – Jan Keller soubor pdf
Housing in Old Age and Poverty – Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá soubor pdf
Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle – Ostrava) – Detlef Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá soubor pdf
Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle – Ostrava) – Detlef Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá soubor pdf
Institucionální sborník Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě – Detlef Baum, Jan Keller, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Iva Tichá soubor pdf 2,30 MB
On the Ways of Coping with Poverty from the Perspective of Families - Incentives for Social Work – Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková (eds.) soubor pdf
O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci – Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková (eds.) soubor pdf
Sborník z Jarní školy 2014 – Jelena Petrucijová (ed.) soubor pdf
Výzkumné metody v sociální práci – Detlef Baum, Alice Gojová (eds.) soubor pdf

2013

Sborník z Jarní školy 2012-2013 – Jelena Petrucijová (ed.) soubor pdf

2012

Sborník z Jarní školy 2012 – Jelena Petrucijová (ed.) soubor pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2022