Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem


Dokumenty

Informace pro uchazeče

Požadavky na formu, obsah a strukturaci habilitačního spisu nebo spisu pro řízení ke jmenování profesorem včetně návrhu na zahájení řízení, jsou dostupné na stránce Habilitace, profesury, čestné doktoráty.

Organizaci řízení zabezpečuje oddělení pro vědu a výzkum viz Oddělení pro vědu a výzkum.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2023