OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dokumenty

Informace pro uchazeče

Požadavky na formu, obsah a strukturaci habilitačního spisu nebo spisu pro řízení ke jmenování profesorem včetně návrhu na zahájení řízení, obdržíte na vyžádání na oddělení VaV FSS OU u Jany Kucharczykové e-mail: .

facebook
rss
social hub