Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem


Dokumenty

Informace pro uchazeče

Požadavky na formu, obsah a strukturaci habilitačního spisu nebo spisu pro řízení ke jmenování profesorem včetně návrhu na zahájení řízení, jsou dostupné na stránce Habilitace, profesury, čestné doktoráty.

Organizaci řízení zabezpečuje oddělení pro vědu a výzkum viz Oddělení pro vědu a výzkum.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2023


Informace o zahájení habilitačního řízení dr. Gřundělové

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,09 MB

Informace o zahájení habilitačního řízení dr. Mertla

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,05 MB

Pozvánka na veřejnou odbornou přednášku_habilitační řízení Mgr. et Mgr. Barbory Gřundělové, DiS. Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Pozvánka na veřejnou odbornou přednášku_habilitační řízení Mgr. Jiřího Mertla, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB