Studentský život

Akademický senát Fakulty sociálních studií

AS spolurozhoduje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem FSS OU o zásadních otázkách činnosti FSS OU. Dbá na dodržování akademických práv a akademických svobod a uplatňování demokratických principů v řízení fakulty.

Zebra – kolektiv studujících pro studující

Jsme otevřený studentský kolektiv působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Naším hlavním cílem je propojovat studující napříč fakultou i Ostravskou univerzitou. Chceme rozvíjet univerzitní studentskou základnu, která se podporuje, diskutuje a rozvíjí.