Výzkum, zpracování, analýza a interpretace dat pro organizace a firmy

Fakulta sociálních studií realizuje vzdělávání odborných pracovníků a vědeckovýzkumné aktivity v sociální oblasti. Nabízí odborné služby a spolupráci všem zájemcům v oblasti realizace smluvního aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, a také při přípravě a realizaci společných dotačně podpořených projektů vědy a výzkumu.

Výzkumné týmy jsou připraveny reagovat na poptávku aplikované sféry především v oblastech:

 • Zpracování expertních analýz k realizaci komunálních a regionálních strategií a politik.
 • Zpracování a vyhodnocení sociálně orientovaných průzkumů.

Nabízíme:

 • Spolupráci šitou na míru Vašim potřebám
 • Interdisciplinární spolupráci
 • Komplexní řešení Vašich požadavků
 • Dodržování etických principů a pravidel ve výzkumu
 • Aplikaci aktuálních poznatků z vědy do praxe - Development to Impact
 • Efektivitu a adaptabilitu v oblastech řešené problematiky
 • Posílení image díky spolupráci s akademickým prostředím a mezinárodně uznávanými odborníky
 • Špičkově vybavené odborné pracoviště

Nabízené činnosti:

 • Realizace výzkumu v oblasti sociálního vyloučení
 • Realizace výzkumu v aplikované oblasti sociální práce a sociálních služeb
 • Evaluace v oblasti:
  • sociálních politik
  • sociální práce
  • komunitního plánování
 • Tvorba:
  • měřících nástrojů pro konkrétní fenomény např. kritická reflexivity, social adjustement
  • nástrojů a software pro individuální plánování v sociálních službách
  • nástrojů a software pro evaluaci komunitní práce
  • podkladových analýz mapujících lokální i národní kontext konkrétního jevů ze sociální oblasti
  • akčních plánů
  • metodik v oblasti sociální politiky a sociální práce
 • Oponentní posudky projektových žádostí
 • Participativně zaměřené aktivity (včetně výzkumu) se sociálními pracovníky i klienty sociální práce

Využijte našich možností a zkušeností ...

Realizované výzkumy pro praxi

2015

Reflexe drogové scény v Ostravě, SMO

2016

Výzkum pocitu bezpečí občanů kraje, MSK

2016-2018

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi, ve spolupráci s městem Brnem a IQ Roma servis

2017

Analýza zdraví obyvatel azylových domů, SAD
Analýza Modely sociální práce doprovázející bydlení, SAD

Výzkumné týmy na FSS

Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel – intervence sociální práce a opatření sociální politiky.
Senioři ve společnosti.
Neformální pečovatelé o osoby dlouhodobě či terminálně nemocné a/nebo s trvalým zdravotním postižením v kontextu dlouhodobé zdravotně-sociální péče.

Nabídka zpracování bakalářských a diplomových prací pro partnery z praxe

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti zpracování některého z aktuálních témat praxe Vaší organizace formou bakalářské či diplomové práce studentem či studentkou Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

V případě zájmu o vypsání tématu z Vaší praxe, se prosím, obracejte na vedoucí kateder vždy k 15.3. Za organizace pak bude stanovena kontaktní osoba.

Odborná praxe formou projektové výuky

V rámci odborné praxe formou projektové výuky mohou organizace nabízet své kontakty pro realizaci studentského projektu.

Pokud máte zájem o realizaci studentského projektu ve vašem zařízení či potřebujete více informací kontaktuje vyučující projektové výuky Mgr. Vendulu Gojovou, Ph.D. nebo Mgr. Ivanou Kaniovou, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 12. 2017