Personální složení

abecední členění

Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra zdravotně-sociálních studií
Projektové oddělení


Děkanát Fakulty sociálních studií

Úsek děkanky
Děkanka
734 358 607
553 46 3201
Sekretariát děkanky
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS
553 46 3202
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
774 116 282
553 46 3204
Personální útvar
Kwintová Alena
personalistka Fakulty sociálních studií
553 46 1036
605 854 136
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
774 458 078
553 46 3209
Studijní oddělení
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
553 46 3208
Mánek Jiří
referent studijního oddělení
553 46 3214
Šnejdar Matochová Mirka, Mgr. Bc.
referentka pro vědu a výzkum, referentka studijního oddělení pro doktorské studium
553 46 3207
Rozvrhářka fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
administrátorka odborných praxí
553 46 3242
Oddělení pro vědu a výzkum
Proděkanka pro vědu a výzkum
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
553 46 3205
724 330 729
Referentka pro vědu a výzkum
Šnejdar Matochová Mirka, Mgr. Bc.
referentka pro vědu a výzkum, referentka studijního oddělení pro doktorské studium
553 46 3207
Oddělení pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
734 422 725
553 46 3206
Referentka pro zahraniční vztahy


Katedra sociální práce

Vedení katedry
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
553 46 3260
Sekretariát katedry
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Kalenda Vávrová Soňa, prof. Mgr., Ph.D.
garantka doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
732 333 321
553 46 3225
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
garantka navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie
734 358 607
553 46 3201
Mikulcová Kateřina, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
ředitelka Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS)
553 46 4020
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
734 422 725
553 46 3206
Odborní asistenti
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
553 46 3260
774 458 078
553 46 3209
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
553 46 3213
Racko Veronika Mia, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání
553 46 3211
739 565 497
Asistenti
Pobucká Karla, Mgr.
administrátorka praxí
553 46 4029
Výzkumní pracovníci
553 46 1340
553 46 3228
Externisté


Katedra zdravotně-sociálních studií

Vedení katedry
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3218
704 617 085
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3245
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
553 46 3219
Sekretariát katedry
Koubková Iveta
sekretářka katedry
553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3218
704 617 085
Odborní asistenti
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami
553 46 3222
Miklušová Zuzana, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
553 46 3216
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
koordinátorka praxí
553 46 3242
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
553 46 3219
Vědecko-výzkumní pracovníci
 
Externisté


Projektové oddělení

Vedení projektového oddělení
Nyklová Romana, Ing.
vedoucí Projektového oddělení
553 46 3256
731 696 963
Členové projektového oddělení
Larišová Marcela, Ing.
finanční manažer
553 46 4021
731 696 961
553 46 4023

Doktorandi Fakulty sociálních studií

Doktorandi Fakulty sociálních studií
Broskevičová Zuzana, Mgr.
 
Gulová Romana, Mgr., DiS.
 
Honsárková Lenka, Mgr., DiS.
 
Kowolová Iveta, Mgr.
 
Knapp Matouš, Mgr.
 
Lisník Jan, Mgr.
 
Mácha Dominik, Mgr.
 
Machová Zuzana, Mgr.
 
Mikešová Sabina, Mgr.
 
Pinďáková Marie, Mgr., DiS.
 
Průšová Lucie, Mgr., DiS.
 
Pluháček Stromšíková Alžběta, Mgr.
 
Sikorová Veronika, Mgr.
 
Štenclová Nikola, Mgr.
 


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024