Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra zdravotně-sociálních studií
Projektové oddělení

Děkanát Fakulty sociálních studií

Úsek děkanky
Děkanka
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
děkanka FSS OU
e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Sekretariát děkanky
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS
e-mail:
telefon: 553 46 3202
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 774 116 282
553 46 3204
Personální útvar
Kwintová Alena
personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1036
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Studijní oddělení
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3208
Mánek Jiří
referent studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3214
Kucharczyková Jana
referentka pro vědu a výzkum
referentka studijního oddělení pro doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 3207
Rozvrhářka fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
garantka odborných praxí pro studijní program Sociální politika
e-mail:
telefon: 553 46 3242
Oddělení pro vědu a výzkum
Proděkanka pro vědu a výzkum
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 3205
724 330 729
Referentka pro vědu a výzkum
Kucharczyková Jana
referentka pro vědu a výzkum
referentka studijního oddělení pro doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 3207
Oddělení pro zahraniční a vnější vztahy
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Referentka pro zahraniční vztahy
Nemethová Pavla
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 732 521 527
553 46 3215

Katedra sociální práce

Vedení katedry
Vedení KAM
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3260
Kowaliková Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon: 553 46 3227
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D., Dr.h.c. e-mail:
telefon: 775 761 557
553 46 3244
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Kalenda Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 732 333 321
553 46 3225
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3220
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3222
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4020
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3260
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Kowaliková Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Kupka Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3246
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
e-mail:
telefon: 553 46 3213
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3240
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4022
Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3226
Asistenti
Zegzulková Veronika Mia, Mgr.
administrátorka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3211
Externisté
Vonšíková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3243
Králová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:
telefon:
Šarochová Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Škrabal Ivo, Mgr. e-mail:
telefon:
Vincenc Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. e-mail:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra zdravotně-sociálních studií

Vedení katedry
Vedení KAS
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3218
704 617 085
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garantka studijního programu Zdravotně-sociální péče, supervize
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Rabasová Pavlína, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3244
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3218
704 617 085
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3205
724 330 729
Odborní asistenti
Čubová Alexandra, Mgr. Bc. e-mail:
telefon: 553 46 3240
Křivák David, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3240
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garantka studijního programu Zdravotně-sociální péče, supervize
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D.
katederní koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 3246
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3246
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4029
Rabasová Pavlína, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Pospíšil Roman, PhDr. Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3227
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
administrátorka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3242
Tomiczek Václav, ThLic., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3240
Vysloužilová Alena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3211
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Externisté
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Restelová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Jančová Iveta, PhDr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Rojková Dana, Mgr. e-mail:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail:
telefon:
Šmehlík František, Mgr. e-mail:
telefon:
Šobáň Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Švajdová Karolína, Mgr. e-mail:
telefon:
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail:
telefon:
Trzos Tímea, PhDr. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:

Projektové oddělení

Vedení projektového oddělení
Vedení projektového oddělení
Nyklová Romana, Ing.
vedoucí Projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3256
731 696 963
Členové projektového oddělení
Členové projektového oddělení
Bjelončíková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3241
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4020
Hajná Pavla, Bc.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Larišová Marcela, Ing.
ekonomka projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4021
731 696 961
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4029
Bartošová Lenka, Ing.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Recmanová Adéla, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3212
Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3226