Personální složení

abecední členění


Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra sociálních věd
Centrum pro podporu projektů

Děkanát Fakulty sociálních studií

Úsek děkanky
Děkanka
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
děkanka FSS OU
e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Sekretariát děkanky
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS
e-mail:
telefon: 553 46 3202
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
e-mail:
telefon: 774 116 282
553 46 3204
Personální útvar
Kwintová Alena
personalistka
e-mail:
telefon: 553 46 1036
Oddělení studia a celoživotního vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Studijní oddělení
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3208
Mánek Jiří
referent studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 3214
Rozvrhář fakulty
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
garantka odborných praxí pro studijní program sociální politika
e-mail:
telefon: 553 46 3242
Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Proděkanka pro vědu a výzkum
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 732 333 321
553 46 3205
Referentka pro vědu a výzkum
Kucharczyková Jana
referentka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 3207
Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Referentka pro zahraniční vztahy
Nemethová Pavla
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 732 521 527
553 46 3215

Katedra sociální práce

Vedení katedry
Vedení KAM
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 774 116 335
553 46 3220
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Dořičáková Šárka, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon: 553 46 3227
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D., Dr.h.c. e-mail:
telefon: 775 761 557
553 46 3244
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 732 333 321
553 46 3205
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 774 116 335
553 46 3220
Černá Eliška, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Dořičáková Šárka, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4020
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3228
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3243
Krausová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
e-mail:
telefon: 553 46 3213
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4022
Asistenti
Štulíková Irena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3212
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:
telefon:
Folta Pavel, Ing. e-mail:
telefon:
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Hižnajová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Chalupová Romana, Mgr. e-mail:
telefon:
Králová Věra, Mgr. e-mail:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:
telefon:
Rodáková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Rosenbergerová Olga, Mgr. e-mail:
telefon:
Šarochová Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Šebestová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Tykva Tomáš, Ing. Mgr. e-mail:
telefon:
Vincenc Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr. e-mail:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra sociálních věd

Vedení katedry
Vedení KAS
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
e-mail:
telefon: 732 226 240
553 46 3240
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3218
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Keller Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3244
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3218
Loučková Ivana, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 607 535 967
553 46 3225
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 3225
Sýkorová Dana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3225
Odborní asistenti
Čubová Alexandra, Mgr. Bc. e-mail:
telefon: 553 46 3243
Heiderová Hana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3228
Kazík Petr, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 602 758 377
553 46 3213
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník, garant praktického vzdělávání, supervize
e-mail:
telefon: 732 226 240
553 46 3240
Lukšová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3246
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3246
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4029
Pospíšil Roman, PhDr. Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3227
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3242
Ulrichová Monika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3245
Vaňharová Alena, Mgr.
administrátorka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 3211
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Znebejánek František, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3246
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr. e-mail:
telefon:
Hlisnikovská Šárka, Mgr. e-mail:
telefon:
Holaňová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Křivák David, Mgr. e-mail:
telefon:
Krömerová Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Najvert Dominika, Mgr. e-mail:
telefon:
Novotný Zdeněk, MUDr. e-mail:
telefon:
Popek Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Restelová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon:
Rojková Dana, Mgr. e-mail:
telefon:
Schikorová Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Svojanovský Milan, Ing. Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr. e-mail:
telefon:
Šmehlík František, Mgr. e-mail:
telefon:
Šobáň Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Švubová Pavlína, JUDr. e-mail:
telefon:

Centrum pro podporu projektů

Vedení centra
Vedení CPP
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra pro podporu projektů
e-mail:
telefon: 553 46 4020
Členové centra
Členové CPP
Bjelončíková Monika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3241
Hajná Pavla, Bc.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Larišová Marcela, Ing.
ekonomka projektu
e-mail:
telefon: 553 46 4021
731 696 961
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Poláková Radka, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 4029
Pekná Lenka, Ing.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 4023
Recmanová Adéla, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3212
Stanková Zuzana, Mgr.
vědecký pracovník
e-mail:
telefon: 553 46 3226