OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Věra Malík Holasová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 404, budova B
funkce:
obor činnosti:odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3212
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009Ph.D. program Sociální politika a sociální práce, FSS OU. Dizertační práce na téma: Manažerismus v sociální práci.
2001 Mgr. sociální práce Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU. Diplomová práce na téma: Telefonická krizová intervence.

Přehled zaměstnání

2001 - 2003 o. s. Vzájemné soužití Ostrava - vedoucí Sociálně-právní poradny
2003 - dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií – odborná asistentka

Granty

2009 - 2011projekt ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Profesní vzdělávání sociálních kurátorů „ , vedoucí projektu
2010SGS Ostravské univerzity v Ostravě „Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.“ Členka realizačního týmu.
2010AKTION Česká republika - Rakousko „Zusammenarbeit im Bereich Intercultural Project Management (Fachexkursion tschechischer Studierende)/Spolupráce v oblasti Interkulturního projektového managementu (odborná exkurze českých studujících)“
2006 - 2009Sokrates Erasmus, Bildung und Kultur „Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft/ Social Work and Social Ekonomy“ (SOWOSEC) Členka realizačního týmu.
2006 - 2008Projekt realizovaný v rámci 2. výzvy Opatření 3.3.2 OP RLZ za podpory ESF a ČR. "Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů". Koordinátorka projektu.
2005„Výzkum potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek jako nezbytného podkladu pro realizaci dalších etap procesu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb města Frýdku-Místku a zajištění odborných metodických konzultací v procesu komunitního plánování sociálních služeb.“ Koordinátorka realizačního týmu veřejné zakázky.

Působení v zahraničí

22. – 26.4.2006Fachhochschule FH Campus Wien,Rakousko Sozialarbeit (im städtischen Raum)
17. – 20.6.2005Kath Universität, Fakultät für Soziale Arbeit, Eichstätt, Německo.

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • projektování v sociální práci
  • sociální management
  • koncepce a vývoj kvality v sociální práci
  • odborná praxe


Všechny publikace

Malík Holasová, V. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 151 s. ISBN 978-80-247-4315-8.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 51-59. ISBN 978-80-7326-231-0.
Malík Holasová, V. a Musil, L. Manažerismus. In: Encyklopede sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 246-247. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Kuzníková, I. a Malík Holasová, V. O sociální práci pro management zdravotnických organizací. 1. vyd. Ostrava: Tisk Morava, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7368-987-2.
Holasová, V. Sociální práce jako nová tržní příležitost?. Sociální práce/Sociálna práca. 2012, roč. 2012, s. 126-137. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Holasová, V. Kvalita sociální práce ve zdravotnictví. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 156-172. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Holasová, V. Pojmy odborné praxe. In: Praktické vzdelávanie v odbore sociálna práca Vymedzenie pojmov I.. Bratislava (PdF UK): Katedra sociálněj práce PdF UK. 2011.
Holasová, V. Práce sociálních kurátorů v proměnách společnosti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Holasová, V. Privatizace sociálních služeb pro seniory. In: Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 164-172. ISBN 978-80-223-3075-6.
Holasová, V. Privatizace sociálních služeb pro seniory. In: Realita a vízia sociálnej práce. Bratislvava (PdF UK): Katedra sociálnej práce PdF UK. 2011.
Holasová, V. Manažerismus v sociální práci. In: 7. Hradecké dny sociální práce: Rizika sociální práce. Hradec Králové. 2010.
Holasová, V. Manažerismus v sociální práci. In: Rizika sociální práce. Hradec Králové: Katedra sociální práce a sociální politiky PdF Univerzity Hradec Králové, 2010. Katedra sociální práce a sociální politiky PdF Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 43-52. ISBN 978-80-7435-086-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Holasová, V. K metodické stránce odborného praktického vzdělávání (metoda cílů učení). In: Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. Hradec Králové: Katedra sociální práce a sociální politiky. 2009.
Holasová, V. Manažerismus v sociální práci: prosazování a důsledky. 2009.
Holasová, V. Manažerismus v sociální práci: prosazování a důsledky. 2009.
Holasová, V. Workshop v rámci mezinárodního projektu Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Holasová, V. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci, Pro mentorky a mentory. 2008.
Holasová, V. Uniwersytet Slaski, Katovice, Polsko. 2008.
Holasová, V. Debreceni Egyetem, Nyiregyhaza,Maďarsko. 2007.
Holasová, V. a Gojová, A. Die Ausbildung für soziale Berufe - Tschechische Republik. Sozial Extra. 2007, roč. 31, č. 10, s. 56-57. ISSN 0931-279X.
Holasová, V. Management v sociálních službách. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Pitstopmedia, 2007. Pitstopmedia, 2007. s. 219-232. ISBN 978-80-7368-229-3.
Holasová, V. Pohled na problematiku odborných praxí studentů katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity a aktuálně realizovaného projektu. In: Praktické vzdělávání v sociální práci. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 91-96. ISBN 978-80-7399-343-6.
Holasová, V., Kahánková, J. a LIŠKA, A. V Ostravě inovují proces praktické přípravy studentů. Sociální práce, Sociálna práca. 2007, roč. 4, č. 4, s. 123-124.
Holasová, V. Fachhochschule Campus Wien, Vídeň, Rakousko. 2006.
Holasová, V. Fachhochschule FH Campus Wien, Sozialarbeit (im städtischen Raum). 2006.
Holasová, V. Escola Universitaria de Traball Social Universitat Ramon Llull Barcelona. 2005.
Holasová, V. Kath. Universität, Fakultät für Soziale Arbeit, Eichstätt. 2005.


AutorNázev práceTypRok
Hanková TerezaSvéprávnost a opatrovnictví u lidí s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2016 
Hoferová GabrielaVzdělávání pracovníků v sociálních službáchdiplomová 2016 
Vykoukalová IrenaHodnocení kvality sociálních služeb v Domově pro seniory Přerovdiplomová 2015 
Pichlová JanaPojetí kvality sociální práce v mezinárodním kontextudiplomová 2014 
Smolíková LenkaFinanční připravenost na stářídiplomová 2014 
Bělasová HelenaKomparace poskytování sociálních služeb v ziskových či neziskových zařízeních pro seniory ve Velké Británii a České republice.diplomová 2013 
Glatterová TerezaSociální pracovník jako manažerdiplomová 2013 
Szkanderová RenátaAnalýza domovů pro seniory v Ostravědiplomová 2013 
Waloszek TomášZavádění managementu kvality v organizaci sociální prácediplomová 2013 
Jeřábková LenkaAspekty sociálního marketingu u organizací sociální prácediplomová 2012 
Kněžíková LucieKvalita péče o děti s mentálním handicapem/postiženímdiplomová 2012 
Marčíková ŠárkaMarketingová komunikace organizací v oblasti sociálních služebdiplomová 2012 
Šustková DenisaŘízení týmu sociálních pracovníků v neziskové organizacidiplomová 2012 
Adámková KateřinaZapojení klientů do hodnocení poskytovaných služeb organizací v oblasti sociální prácediplomová 2010 
Hladíková LenkaPersonální řízení ve vybrané organizaci v oblasti sociální prácediplomová 2010 
Macháčová MonikaVýznam rodinného zázemí v dětství pro rozvoj drogové závislosti - očima lidí závislých na drogáchdiplomová 2010 
Ondrušková PetraNásilí páchané na seniorechdiplomová 2010 
Vašková MichaelaVyužití marketingové strategie ve vybrané organizaci v oblasti sociální prácediplomová 2010 
Pawlasová LucieProjektový management v sociální práci.diplomová 2009 
Brychta PetrPrimární prevence fyzického týrání dítěte v rodině z hlediska možností sociální práce.diplomová 2008 
Švehlová KateřinaSociální práce s lidmi bez domovadiplomová 2008 
Kubíčková IvetaTerénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog v České republice.diplomová 2007 
Olšák JakubSociální práce s uživateli nealkoholových drog v nízkoprahových zařízeníchdiplomová 2007 
Matejáková PetraProbační a mediační služba ČR - její úkoly a postavení v sociální práci s mladistvými delikventydiplomová 2006 
Durná MichaelaInformovanost klientů o sociálních službáchbakalářská 2015 
Hoferová GabrielaTerénní pečovatelská služba pro seniory organizace Centrum sociálních služeb Poruba, p. o.bakalářská 2014 
Kovalská HanaRole podpory rodiny při péči o seniory v nepříznivé sociální situacibakalářská 2014 
Vrchovský FilipSociální práce s rodinami v organizaci Sociální asistence Krnov, Rýmařov.bakalářská 2013 
Lichovníková KláraKvalita péče o seniory v hospicové péčibakalářská 2012 
Novotná VeronikaStandardy kvality sociálních služebbakalářská 2012 
Panoc MiroslavSociální ekonomika v oblasti sociálních služebbakalářská 2012 
Pitáková JanaProfesní rozvoj sociálních pracovníkůbakalářská 2012 


Evropský interkulturní projektový management - se zaměřením na sociální ekonomiku
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2012 - 12/2012
PoskytovatelAction
Stavukončený
Odborná exkurze v rámci Evropského projektového managementu - se zaměřením na sociální ekonomiku
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2012 - 12/2012
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Action
Stavukončený
Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období3/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Exkurze studujících v rámci modulu Interkulturní projektový management - sociální ekonomika v Evropě
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2011 - 12/2011
PoskytovatelDěkanát FSS, Action
Stavukončený
Odborná exkurze v oboru : Evropský projektový management
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2011 - 12/2011
PoskytovatelAction
Stavukončený
Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní sociální práce a sociální ekonomika (ISOWOSEC)
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období2/2009 - 10/2010
PoskytovatelKatedra sociální práce, Nezařazené projekty
Stavukončený
Spolupráce v oblasti interkulturního projektového managementu
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období11/2009 - 12/2009
PoskytovatelKatedra sociální práce, Action
Stavukončený
Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období6/2006 - 5/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
Realizace výzkumu potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb ve měste Frýdek-Místek jako nezbytného podkladu pro realizaci dalších etap procesu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb města
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2005 - 12/2005
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Pilotní projekt MAFF: "Příprava sociálních agentur na budoucnost"
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období11/2002 - 10/2005
PoskytovatelLeonardo
Stavukončený
facebook
rss
social hub