Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAM
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3260
Kowaliková Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: koncepce a vývoj kvality v sociální práci, aktuální otázky sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3227
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: teoretické sebepojetí sociální práce
e-mail:
telefon:
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D., Dr.h.c.
činnost: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
e-mail:
telefon: 775 761 557
553 46 3244
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: sociální práce s dětmi, rodinami, mladistvými pachateli trestných činů a s lidmi s duševním onemocněním, metodologie výzkumu v sociální práci
e-mail:
telefon:
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Kalenda Soňa, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
e-mail:
telefon: 732 333 321
553 46 3225
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
e-mail:
telefon: 553 46 3220
Černá Eliška, Mgr., Ph.D.
činnost: práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D.
činnost: mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: teorie a metody sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 4020
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
činnost: etnické a menšinové skupiny, sociální deviace, sociální podnikání v kontextu sociální práce, práce s odborným textem
e-mail:
telefon: 553 46 3260
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální práce s rodinou, komunikace s klientem, seminář k bakalářské práci
e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Kowaliková Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Kupka Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: kriminologie, etnografie, postsocialismus, marginalizace, neformalita, organizovaný zločin
e-mail:
telefon: 553 46 3246
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
činnost: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
e-mail:
telefon: 553 46 3213
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální práce s komunitou, sociální práce se skupinami, komunikační dovednosti sociálních pracovníků
e-mail:
telefon: 553 46 3226
Asistenti
Zegzulková Veronika Mia, Mgr.
administrátorka praxí
činnost: odborné praktické vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 3211
Externisté
Vonšíková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, kazuistické semináře, práce s cílovými skupinami, vybrané metody sociální práce, projektová výuka
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Králová Věra, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr.
činnost: sociální práce s pachateli trestných činů
e-mail:
telefon:
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: kauzuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: terénní sociální práce
e-mail:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe, sociální práce s pachateli trestných činů
e-mail:
telefon:
Škrabal Ivo, Mgr.
činnost: inovace
e-mail:
telefon:
Vincenc Jan, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr.
činnost: komunitní práce jako metoda inkluze Romů
e-mail:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr.
činnost: mediace
e-mail:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr.
činnost: terénní sociální práce s rodinou
e-mail:
telefon: