OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAM
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 774 116 335
553 46 3220
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Dořičáková Šárka, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Sekretariát KAM
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: koncepce a vývoj kvality v sociální práci, aktuální otázky sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3227
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
e-mail:
telefon: 775 761 557
553 46 3244
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
e-mail:
telefon: 734 358 607
553 46 3201
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: teorie sociální práce, metody sociální práce s jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
e-mail:
telefon: 734 422 725
553 46 3206
Vávrová Soňa, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
e-mail:
telefon: 732 333 321
553 46 3205
Odborní asistenti
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
e-mail:
telefon: 774 116 335
553 46 3220
Černá Eliška, Mgr., Ph.D.
činnost: práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
e-mail:
telefon: 553 46 3241
Černá Zuzana, PhDr. et Mgr.
garant odborných praxí studijního programu Sociální politika a sociální práce
činnost: administrace odborných praxí, kazuistické semináře, průběžné a souvislé praxe
e-mail:
telefon: 553 46 3243
Dořičáková Šárka, Mgr.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
činnost: mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Glumbíková Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: teorie a metody sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 4020
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
činnost: etnické a menšinové skupiny, sociální deviace, sociální podnikání v kontextu sociální práce, práce s odborným textem
e-mail:
telefon: 553 46 3223
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS.
tajemnice bakalářského oboru Sociální práce
činnost: sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
e-mail:
telefon: 553 46 4022
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální práce s rodinou, komunikace s klientem, seminář k bakalářské práci
e-mail:
telefon: 774 458 078
553 46 3209
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
e-mail:
telefon: 553 46 3212
Kaniová Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, kazuistické semináře, práce s cílovými skupinami, vybrané metody sociální práce, projektová výuka
e-mail:
telefon: 553 46 3211
Krausová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
činnost: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
e-mail:
telefon: 553 46 3213
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
e-mail:
telefon: 553 46 3217
Asistenti
Bjelončíková Monika, Mgr.
garant a tvůrce tematických studijních bloků pro storytelling
e-mail:
telefon: 553 46 3241
Malík Tomáš, Mgr.
garant a tvůrce tematických studijních bloků pro storytelling
e-mail:
telefon: 553 46 3164
Externisté
Andrlová Štěpánka, Mgr.
činnost: sociální dávky
e-mail:
telefon:
Folta Pavel, Ing.
činnost: management v praxi sociální práce
e-mail:
telefon:
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: teoretické sebepojetí sociální práce
e-mail:
telefon:
Hižnajová Kateřina, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Chalupová Romana, Mgr.
činnost: práce s cílovými skupinami, vybrané přístupy a metody v sociální práci
e-mail:
telefon:
Knýblová Vladimíra, Mgr.
činnost: rodinné právo a sociálně právní ochrana dětí
e-mail:
telefon:
Králová Věra, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Kujevská Lenka, Mgr.
činnost: sociální práce s pachateli trestných činů
e-mail:
telefon:
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: sociální práce s dětmi, rodinami, mladistvými pachateli trestných činů a s lidmi s duševním onemocněním, metodologie výzkumu v sociální práci
e-mail:
telefon:
Návratová Kamila, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Nedomová Eva, Mgr.
činnost: znakový jazyk pro sociální pracovníky
e-mail:
telefon:
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: kauzuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Rodáková Jana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Rosenbergerová Olga, Mgr.
činnost: management v praxi sociální práce
e-mail:
telefon:
Střelková Monika, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, projektování v sociálních službách
e-mail:
telefon: 553 46 1719
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: terénní sociální práce
e-mail:
telefon:
Šebestová Gabriela, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Šidlová Zuzana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe, sociální práce s pachateli trestných činů
e-mail:
telefon:
Tykva Tomáš, Ing. Mgr.
činnost: marketing pro sociální správu
e-mail:
telefon:
Vincenc Jan, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr.
činnost: komunitní práce jako metoda inkluze Romů
e-mail:
telefon:
Zmija Tomáš, Mgr.
činnost: mediace
e-mail:
telefon:
Žurovcová Hana, Mgr.
činnost: terénní sociální práce s rodinou
e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub