Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Bražinová Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
553 46 3243
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
553 46 3260
Sekretariát katedry
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
553 46 3221
 
Členové katedry
Profesoři
Erath Peter, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: koncepce a vývoj kvality v sociální práci, aktuální otázky sociální práce
553 46 3227
 
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: teoretické sebepojetí sociální práce
 
 
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D., Dr.h.c.
ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce
činnost: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
775 761 557
553 46 3244
Kalenda Soňa, prof. Mgr., Ph.D.
garantka doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
činnost: sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
732 333 321
553 46 3225
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: sociální práce s dětmi, rodinami, mladistvými pachateli trestných činů a s lidmi s duševním onemocněním, metodologie výzkumu v sociální práci
 
 
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
garantka navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie
činnost: komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
734 358 607
553 46 3201
Mikulcová Kateřina, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: výzkum v sociální práci, reflexivita v sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami, responsivní evaluace, komunikace v sociální práci s klienty a klientkami, sociálně–interakční výcvik
553 46 4020
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
činnost: teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
734 422 725
553 46 3206
Odborní asistenti
Bražinová Ivana, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně navazujících magisterských oborů
činnost: výzkum v sociální práci, kvalitativní obsahová analýza, digitalizace sociální práce, gerontechnologie v kontextu sociální práce
553 46 3243
Cilečková Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
553 46 3220
Černá Eliška, Mgr., Ph.D.
činnost: práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
553 46 3245
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
činnost: menšinové skupiny, trénink dovedností v sociální práci, sociální jevy a chování považované společností za rizikové
553 46 3260
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
553 46 3223
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: teorie a metody sociální práce s rodinou, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní péče
774 458 078
553 46 3209
Kupka Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: kriminologie, etnografie, postsocialismus, marginalizace, neformalita, organizovaný zločin
553 46 3246
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
553 46 3240
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
553 46 4022
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
činnost: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
553 46 3213
Racko Veronika Mia, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání
činnost: odborné praktické vzdělávání, sociální práce v mezinárodním kontextu, internacionalizace sociální práce
553 46 3211
739 565 497
Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální práce s komunitou, sociální práce se skupinami, komunikační dovednosti sociálních pracovníků
553 46 3226
Asistenti
Pobucká Karla, Mgr.
administrátorka praxí
činnost: transformace sociálních služeb, sociální práce s osobami se zdravotním postižením, sociální práce se seniory
553 46 4029
Externisté
Bjelončíková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie a etika v sociální práci
553 46 3241
 
Carbolová Hana, JUDr.
činnost: rodinné právo
 
 
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: rodinné právo
553 46 1827
Grochal Lukáš, Mgr.
činnost: seminář k odborné praxi, sociální jevy a chování rizikové pro společnost
 
Holaňová Michaela, Mgr.
činnost: sociální dávky v ČR
 
Kornel Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: občanské právo
 
Králová Věra, Mgr.
činnost: seminář k odborné praxi
 
Kujevská Lenka, Mgr.
činnost: sociální práce s pachateli trestných činů
 
Mertl Jiří, Mgr., Ph.D.
činnost: kriminologie, kritická sociální práce a marginalizace
 
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: kauzuistický seminář, průběžná praxe
 
Recmanová Adéla, Mgr., Ph.D.
činnost: trénink dovedností v sociální práci
553 46 3212
 
Stejskalová Jana, Mgr.
činnost: trénink dovedností v sociální práci
 
 
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: terénní sociální práce, seminář k odborné praxi
 
Šidlová Zuzana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe, sociální práce s pachateli trestných činů
 
Škrabal Ivo, Mgr.
činnost: inovace
 
Štulíková Irena, Mgr.
činnost: seminář k odborné praxi
 
 
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr.
činnost: komunitní práce jako metoda inkluze Romů
 
 
Vitásková Martina, Mgr.
činnost: seminář k odborné praxi
 
Vodseďálek Vojtěch, Mgr.
činnost: trénink dovedností v sociální práci
 
 
Vonšíková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: trénink dovedností v sociální práci, supervize praxí
 
Vrabková Iveta, doc. Ing., Ph.D.
činnost: veřejná ekonomika a správa
 
 
Weissmannová Pavlína, Mgr. Bc.
činnost: sociální služby a standardy kvality
 
 
Žydel Rostislav, Mgr.
činnost: sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení