Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
553 46 3260
Sekretariát katedry
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
553 46 3221
 
Členové katedry
Profesoři
Hämäläinen Juha Erkki Antero, prof. Dr., Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: teoretické sebepojetí sociální práce
 
 
Chytil Oldřich, prof. PaedDr., Ph.D., Dr.h.c.
činnost: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
775 761 557
553 46 3244
Kalenda Vávrová Soňa, prof. Mgr., Ph.D.
garantka doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
činnost: sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
732 333 321
553 46 3225
Littlechild Brian, prof. Dr., BA, MA, Dr.h.c.
hostující profesor
činnost: sociální práce s dětmi, rodinami, mladistvými pachateli trestných činů a s lidmi s duševním onemocněním, metodologie výzkumu v sociální práci
 
 
Docenti
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
garantka navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie
činnost: komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
734 358 607
553 46 3201
Mikulcová Kateřina, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
ředitelka Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS)
činnost: výzkum v sociální práci, reflexivita v sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami, responsivní evaluace, komunikace v sociální práci s klienty a klientkami, sociálně–interakční výcvik
553 46 4020
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
činnost: teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
734 422 725
553 46 3206
Odborní asistenti
Bražinová Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: výzkum v sociální práci, kvalitativní obsahová analýza, digitalizace sociální práce, gerontechnologie v kontextu sociální práce
553 46 3243
Černá Eliška, Mgr., Ph.D.
činnost: kritická sociální práce, sociální jevy považované společností za rizikové, koordinace konzultantů z praxe
 
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
činnost: menšinové skupiny, trénink dovedností v sociální práci, sociální jevy a chování považované společností za rizikové
553 46 3260
Gřundělová Barbora, Mgr. et Mgr., DiS. Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
553 46 3223
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: teorie a metody sociální práce s rodinou, sociálně-právní ochrana dětí, náhradní péče
774 458 078
553 46 3209
Kupka Petr, Mgr., Ph.D.
činnost: kriminologie, etnografie, postsocialismus, marginalizace, neformalita, organizovaný zločin
553 46 3246
Malík Holasová Věra, Mgr., Ph.D.
činnost: odborné praxe, projektování v sociální práci, sociální management, koncepce a vývoj kvality v sociální práci
553 46 3240
Mikulec Marek, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
553 46 4022
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
činnost: sociální politika, sociální problémy a funkce sociální politiky v moderních společnostech, makrometody sociální práce, projektové řízení z pohledu EU a mezinárodní spolupráce
553 46 3213
Petruželka Benjamin, Mgr., Ph.D.
činnost: kriminologická teorie, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, užívání návykových látek a jeho dopady, hodnocení politik
 
Racko Veronika Mia, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání
činnost: odborné praktické vzdělávání, sociální práce v mezinárodním kontextu, internacionalizace sociální práce
553 46 3211
739 565 497
Stanková Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální práce s komunitou, sociální práce se skupinami, komunikační dovednosti sociálních pracovníků
553 46 3226
Walach Václav, Mgr., Ph.D.
činnost: kritická kriminologická teorie, viktimologická teorie, narativní výzkum, kvalitativní metody, sociální vyloučení
 
Asistenti
Pobucká Karla, Mgr.
administrátorka praxí
činnost: transformace sociálních služeb, sociální práce s osobami se zdravotním postižením, sociální práce se seniory
553 46 4029
Výzkumní pracovníci
553 46 1340
553 46 3228
Externisté
Bjelončíková Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: filozofie a etika v sociální práci
 
Brusová Barbora, Mgr.
činnost: supervize praxí
 
 
Čichoň Milan, JUDr.
činnost: rodinné právo
 
Feller Stanieková Petra, Mgr.
činnost: genderově senzitivní přístupy v sociální práci s rodinou
 
Holaňová Michaela, Mgr.
činnost: sociální dávky v ČR
 
 
Kujevská Lenka, Mgr.
činnost: sociální práce s pachateli trestných činů
 
Nováková Palatá Linda, PhDr.
činnost: kauzuistický seminář, průběžná praxe
 
Stejskalová Jana, Mgr.
činnost: trénink dovedností v sociální práci
 
 
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: terénní sociální práce, seminář k odborné praxi
 
Šidlová Zuzana, Mgr.
činnost: kazuistický seminář, průběžná praxe, sociální práce s pachateli trestných činů
 
Škrabal Ivo, Mgr.
činnost: inovace
 
Vishwanathan Sri Kumar, Mgr.
činnost: kritická sociální práva, komunitní práce
 
Vitásková Martina, Mgr.
činnost: seminář k odborné praxi
 
Vonšíková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: trénink dovedností v sociální práci, supervize praxí
 
Vrabková Iveta, doc. Ing., Ph.D.
činnost: veřejná ekonomika a správa
 
Vrána Daniel, Mgr.
činnost: strategické plánování a řízení v sociální práci
 
Weissmannová Pavlína, Mgr. Bc.
činnost: sociální služby a standardy kvality
 
Žydel Rostislav, Mgr.
činnost: sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení