Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Kateřina Cilečková

Kateřina Cilečková

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 3220
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2017
Ph.D., UPOL, Právnická fakulta, program Teoretické právní vědy
1991 – 1996
Mgr. MU, Právnická fakulta, obor Právo
1986 – 1990
Gymnázium, Ostrava-Poruba
 

Kvalifikace

2017
Ph.D.
1996
Mgr.
 

Další vzdělávání, kurzy

2015
Kurz vzdělávací specifika studentů se SVP, OU
 

Zaměstnání, praxe

2009 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
2005 – 2017
Fond ohrožených dětí, z.s. sociálně-právní poradna
2000 – 2005
Vzájemné soužití, o.p.s., sociálně-právní poradna
1997 – 1999
Pragobanka, a.s.
1996 – 1997
Městský úřad Uherské Hradiště
 

Odborné zaměření

Rodinné právo
Náhradní rodinná péče
Právo sociálního zabezpečení
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Vedoucí katedry
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Poradní sbor ředitele Věznice Heřmanice
 

Působení v zahraničí

9. 11. 2015 – 12. 11. 2015
University of Eastern Finlandia/Finsko/Erasmus
22. 1. 2015 – 23. 1. 2015
University of Silesia/Polsko/Erasmus
16. 4. 2013 – 19. 4. 2013
Trnavská univerzita/Slovensko/Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize
 

článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2017
ostatní
 
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Sociální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Juha Hämäläinen, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Miriam ŠRAMATÁ, Marie Špiláčková, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize
 
Juha Hämäläinen, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Miriam ŠRAMATÁ, Marie Špiláčková, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Eris web journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Godziková Michaela
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí a její dopad na náhradní rodinnou péči
diplomová
2023
Hasilíková Michaela
Mediace v praxi orgánů sociálně-právní ochrany dětí
diplomová
2023
Kácalová Lucie
Nástroje sociální práce v praxi orgánu sociálně-právní ochrany dětí z pohledu sociálních pracovníků
diplomová
2023
Bartoňková Tereza
Názor orgánu sociálně-právní ochrany dětí na participaci nezletilých
diplomová
2022
Gulová Romana
Zkušenosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí s pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
diplomová
2022
Kubalová Jana
Participační práva dítěte při jeho zastupování orgánem sociálně-právní ochrany dítěte
diplomová
2022
Kundľová Kateřina
Potřeby osob s finančními potížemi a problémy s tímto spojené v městě Třinec
diplomová
2022
Paterová Evelína
Vzdělávání pohledem pěstounů
diplomová
2022
Pecinová Olga
Potřeby příbuzenských pěstounů
diplomová
2022
Šimková Karolína
Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickými rodiči
diplomová
2022
Bach Daniel
Role sociálních pracovníků v rámci rozvodu
diplomová
2021
Honsárková Lenka
Mediální obraz sociální práce
diplomová
2021
Krumpochová Radka
Sociálně-právní ochrana dětí
diplomová
2021
Lokajová Majčiniková Nicole
Dohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu doprovázející organizace
diplomová
2021
Černíková Martina
Potřeby dětí vstupujících do institucionálního zařízení
diplomová
2020
Kopecká Eliška
Cochemská praxe
diplomová
2020
Moravcová Sandra
Náhradní rodinná péče
diplomová
2020
Pavlíková Ilona
Současná praxe výkonu veřejného opatrovnictví
diplomová
2020
Sendrei Sabina
Omezení svéprávnosti a podpůrná opatření pro fyzické osoby
diplomová
2020
Burkot Patrik
Aktuální otázky mediační praxe
diplomová
2019
Haringová Ivana
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
diplomová
2019
Kolarzová Martina
Sociální práce poskytovaná obcí s rozšířenou působností osobám omezeným ve svéprávnosti
diplomová
2019
Pospíšilová Magda
Efektivnost výkonu trestu obecně prospěšných prací.
diplomová
2019
Švec Vít
Vzdělávání a rozvoj vedoucích zaměstnanců Městské policie Ostrava
diplomová
2019
Táborský Miroslav
Participace dítěte v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany dětí.
diplomová
2019
Turnová Patricie
Smlouva o poskytnutí sociální služby
diplomová
2019
Grebeníčková Michaela
Právnické osoby v neziskovém sektoru
diplomová
2017
Jiříková Kateřina
Dávky pomoci v hmotné nouzi a Veřejný ochránce práv
diplomová
2017
Valentová Michaela
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
diplomová
2016
Červená Pavla
Nelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce práce
diplomová
2015
Kreželoková Michaela
Veřejná prospěšnost
diplomová
2015
Maroščíková Jana
Nezletilí jako pachatelé a oběti trestných činů
diplomová
2015
Slezáková Michaela
Neziskové organizace a nový občanský zákoník
diplomová
2015
Gojová Nikola
Právnické osoby neziskového sektoru ve světle nového občanského zákoníku
diplomová
2014
Křenková Jana
Exekuce jako sociální problém současnosti
diplomová
2014
Seďová Lucie
Postavení práva v sociální práci a praxi sociálního pracovníka
diplomová
2014
Svobodová Tereza
Ukončení pracovního poměru
diplomová
2013
Forgačová Tereza
Rodičovská zodpovědnost
diplomová
2012
Halfarová Pavla
Osvojení
diplomová
2012
Najdeková Ester Vivien
Odborové organizace u zaměstnavatelů - poskytovatelů sociálních služeb
diplomová
2012
Slaninová Martina
Úloha, význam a způsob vzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení
diplomová
2012
Stržínková Jana
Politika zaměstnanosti v ČR od 90. let 20. století do současnosti.
diplomová
2012
Blažková Žaneta
Vliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi
diplomová
2011
Frantálová Lenka
Důchodové pojištění
diplomová
2011
Lippová Zuzana
Výkon rozhodnutí - jeho oprávněnost při exekuci dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi
diplomová
2011
Riapošová Monika
Vznik a ukončení pracovního poměru
diplomová
2011
Dudková Kateřina
Rodinná mediace
bakalářská
Bujnochová Aneta
Sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi
bakalářská
2023
Gomola Petr
Nová šance - Azylový dům pro muže po výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2023
Kremlová Anežka
Cochemská praxe v České republice
bakalářská
2023
Švejdíková Veronika
Finanční poradenství pro osoby s mentálním postižením v chráněném bydlení
bakalářská
2023
Vildová Pavlína
Veřejné opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti
bakalářská
2023
Gockertová Martina
Možnosti výkonu sociální práce na oddělení nepojistných dávek úřadu práce
bakalářská
2022
Kubišová Ladislava
Využití insolvenčního práva v sociální práci
bakalářská
2022
Liberdová Lucie
Potřeby příbuzenských pěstounů
bakalářská
2022
Kajfoszová Aneta
Občanské poradny
bakalářská
2021
Šubrtová Pavlína
Interdisciplinární spolupráce - Cochemská praxe - ve věcech péče soudu o nezletilé
bakalářská
2021
Blažková Tereza
Sociální práce s neplánovaně těhotnými ženami v ČR
bakalářská
2020
Čecháčková Aneta
Sociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostrava
bakalářská
2020
Maixnerová Eva
Pěstounská péče - příprava budoucích pěstounů
bakalářská
2020
Murínová Miroslava
Příprava a následné vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu.
bakalářská
2020
Pisoňová Kamila
Programy primární prevence
bakalářská
2020
Bůžková Lucie
Závislost v rodině
bakalářská
2019
Kalvarová Sabina
Role kolizního opatrovníka v soudním řízení
bakalářská
2019
Blažejová Sandra
Osvojení
bakalářská
2018
Hlaváčová Irena
Integrace dětí s Apergerovým syndromem do běžné základní školy, možnost vzdělávání a jejich podpora.
bakalářská
2018
Hykel Martin
Veřejný ochránce práv
bakalářská
2018
Kalichová Tereza
Psychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péče
bakalářská
2018
Krumpochová Radka
Kriminalita mládeže
bakalářská
2018
Lokajová Majčiniková Nicole
Kladné a záporné stránky střídavé péče
bakalářská
2018
Boráková Monika
Pěstounská péče a osvojení
bakalářská
2017
Edelsbergerová Terezie
Posuzování zdravotního stavu
bakalářská
2017
Haringová Ivana
Správní řízení
bakalářská
2017
Walicová Janina
Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
bakalářská
2017
Adamczyková Martina
Lékařská posudková služba a osoby se zdravotním postižením
bakalářská
2016
Glombiková Soňa
Ústavní výchova
bakalářská
2016
Horváth Miroslava
Pomoc v hmotné nouzi - instituce a systémy
bakalářská
2016
Pravdová Denisa
Soudní kontrola správního řízení
bakalářská
2016
Veselská Kateřina
Pěstounská péče na přechodnou dobu
bakalářská
2016
Jiříková Kateřina
Správní uvážení
bakalářská
2014
Neubauer Jakub
Veřejný ochránce práv (jeho možnosti a postavení ve správním řízení)
bakalářská
2014
Odložilíková Michaela
Oddlužení
bakalářská
2014
Přadková Michaela
Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory
bakalářská
2014
Vláčilová Eva
Ochrana práv osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří nejsou schopni za sebe jednat
bakalářská
2014
Burkotová Lucie
Analýza systému pomoci v hmotné nouzi
bakalářská
2013
Hellebrandová Zdenka
Omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům
bakalářská
2013
Kolková Veronika
Principy správního řízení
bakalářská
2013
Maroščíková Jana
Úloha oddělení sociálně-právní ochrany dětí při šetření trestných činů nezletilých
bakalářská
2013
Polačková Dagmar
Práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou a dítětem v obtížné životní situaci
bakalářská
2013
Valachová Pavla
Problematika sporu rodičů o dítě z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí.
bakalářská
2013
Vlková Veronika
Pěstounská péče jako součást sociálně-právní ochrany dětí
bakalářská
2013
Kolářová Kateřina
Efektivita systému pomoci v hmotné nouzi
bakalářská
2012
Krestová Veronika
Zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům
bakalářská
2012
Onhaiserová Hana
Příspěvek na péči
bakalářská
2012
Rožnovská Miluše
Analýza dávek pomoci v hmotné nouzi
bakalářská
2012
Seďová Lucie
Sociálně-právní poradenství
bakalářská
2012
Tylečková Alexandra
Sociální práce jako součást sociální pomoci osobám s příjmovou nedostatečností
bakalářská
2012
Bobková Valentina
Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi
bakalářská
2011
Jordatijová Petra
Důchodové pojištění
bakalářská
2011
Kubíková Marie
Veřejná služba
bakalářská
2011Hlavní řešitel
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období
4/2021 - 12/2023
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stav
v udržitelnosti
 
Hlavní řešitel
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období
1/2020 - 12/2022
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Stav
v udržitelnosti
 
Hlavní řešitel
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období
1/2020 - 11/2020
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub