Studium a přijímací řízení

Programové rady studijních programů Katedry sociální práce

Programová rada bakalářského studijního programu Sociální práce, prezenční a kombinovaná forma studia; programová rada navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi: Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie, prezenční a kombinovaná forma studia