Programové rady studijních programů Katedry sociální práce

Programová rada bakalářského studijního programu Sociální práce, prezenční a kombinovaná forma studia
garantka Bc. studijního programu Sociální práce FSS OU
vedoucí Katedry sociální práce FSS OU
tajemnice Katedry sociální práce FSS OU
garantka odborného praktického vzdělávání
Mgr. Jan Lisník
student doktorského studijního programu Sociální práce
Barbora Vilémová
studentka Bc. studijního programu Sociální práce
 
Programová rada navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi: Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie, prezenční a kombinovaná forma studia
garantka NMgr. studijního programu Sociální práce FSS OU
vedoucí Katedry sociální práce FSS OU
garantka praxí specializace Sociální práce s rodinou
garatka praxí specializace Rozvoj a řízení v sociální práci
tajemnice Katedry sociální práce FSS OU
garantka praxí specializace Sociální práce a kriminologie
garant profilujících předmětů specializace Sociální práce a kriminologie
Mgr. Alena Šarochová
zástupkyně praxe specializace Sociální práce s rodinou
Mgr. Daniel Vrána
zástupce praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální práci
Mgr. Lenka Kujevská
zástupce praxe specializace Sociální práce a kriminologie
Mgr. Veronika Sikorová
studentka specializace Sociální práce s rodinou
Mgr. Dominik Mácha
student specializace Sociální práce s rodinou
Bc. Adéla Sklenářová
studentka specializace Rozvoj a řízení v sociální práci
Bc. Natálie Vlasáková
studentka specializace Sociální práce a kriminologie
Bc. Hana Kršňáková
studentka specializace Sociální práce a kriminologie
 
Programová rada navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání, Joint Degree, prezenční a kombinovaná forma
garantka NMgr. studijního programu Sociální práce FSS OU
vedoucí Katedry sociální práce FSS OU
tajemnice Katedry sociální práce FSS OU
fakultní koordinátorka sítě SOWOSEC
FH-Prof. Mag. Peter Stepanek
akademický pracovník FH Campus Wien
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
akademický pracovník Trnavské univerzity v Trnavě
Mgr. Nikola Štenclová
studentka doktorského studijního programu Sociální práce


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2023