Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Veronika Mia Racko

Veronika Mia Racko

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 426, budova B
funkce:
garantka odborného praktického vzdělávání
obor činnosti:
odborné praktické vzdělávání, sociální práce v mezinárodním kontextu, internacionalizace sociální práce
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 3211
739 565 497
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Rok: 2024, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Turkish Online Journal of Educational Technology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020, ERIS Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
působení v zahraničí
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Body Markéta
Sociální práce s osobami se sluchovým postižením
bakalářská
2024
Hrabcová Marie
Metoda My Backpack jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče
bakalářská
2024
Klimprlová Karolína
Zdravotně-sociální péče o klienty s Alzheimerovou chorobou v pobytovém zařízení
bakalářská
2024
Krettková Zoe
Motivace zahraničních studentů pro studijní pobyt na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
bakalářská
2024
Roudenská Jarmila
Role sociálního pracovníka při kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou
bakalářská
2024
Blažková Nikola
Sociální pracovník zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
bakalářská
2023
Bočková Lucie
Intervence sociálního pracovníka v rámci domácího násilí páchaného na ženách
bakalářská
2023
Dobešová Simona
Spolupráce sociálního pracovníka se zdravotnickými pracovníky u klientů s poruchou příjmu potravy
bakalářská
2023
Duchoňová Kateřina
Motivace studentů zdravotně-sociální práce ke studijním pobytům v zahraničí
bakalářská
2023
Grygarová Aneta
Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte
bakalářská
2023
Hrušková Pavla
Specifika sociální práce s ohroženými nezletilými cizinci
bakalářská
2023
Masařová Veronika
Spolupráce dobrovolníků a sociálních pracovníků v době pandemie Covidu-19 pod záštitou Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek
bakalářská
2023
Siudová Lucie
Krizová intervence v hospici
bakalářská
2023
Bělíčková Eva
Prevence syndromu vyhoření v rámci zařízení Domova se zvláštním režimem Pržno
bakalářská
2022
Burgetová Anna
Role sociální práce v historickém a současném vývoji migrační situace v České republice
bakalářská
2022
Greplová Hana
Povědomí o syndromu vyhoření studentů Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
bakalářská
2022
Herbanská Andrea
Činnosti sociálního pracovníka v domově pro seniory
bakalářská
2022
Klimszová Natálie
Náplň práce zdravotně-sociálního pracovníka v paliativním týmu
bakalářská
2022
Kuchtová Tereza
Reflexe výkonu odborné praxe studentů sociální práce z pohledu sociálních pracovnic/pracovníků Orgánu sociálně-právní ochrany dětí
bakalářská
2022
Zlámalová Pavlína
Sociální práce s imigranty a jejich integrace v České republice
bakalářská
2022
Battová Barbora
Role sociálního pracovníka ve vybraném výchovném ústavu
bakalářská
2021
Bierská Gabriela
Role sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany dětí v náhradní rodinné péči
bakalářská
2021
Chudá Marcela
Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě
bakalářská
2021
Hasilíková Michaela
Role sociálního pracovníka při realizaci humanitárních aktivit poskytované vybranou dobročinnou organizací
bakalářská
2021
Michalková Denisa
Možnosti sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu
bakalářská
2021
Hanáková Vendula
Možnosti mezinárodního osvojení jako formy náhradní rodinné péče
bakalářská
2020
Ovčaříová Lenka
Prevence syndromu vyhoření sociálních pracovníků Armády spásy Havířov
bakalářská
2020Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2025
Poskytovatel
Katedra sociální práce, Technologická agentura ČR
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období
9/2020 - 8/2023
Poskytovatel
Erasmus+
Stav
v udržitelnosti
 
Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období
9/2018 - 8/2021
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub