Doktorské studium

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Termíny státní doktorské zkoušky, obhajob dis. práce a malých obhajob na FSS OU v ZS 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Thematic areas and recommended bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO - AY 2022/2023

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,12 MB

Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Seznam členů.

Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2022/2023

Informace pro uchazeče o studium.