Doktorské studium

Deadlines set for state doctoral examinations, final dissertation defences and public presentations of dissertations (Small Defence) in Summer Semester of AY 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Termíny státní doktorské zkoušky, obhajob dis. práce a malých obhajob na FSS OU v LS 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Thematic areas and recommended bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO - AY 2022/2023

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,12 MB

Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Seznam členů.

Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2023/2024

Informace pro uchazeče o studium.