Doktorské studium

Návrhy disertačních témat pro AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf.ikona pdf 0,05 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,30 MB

Stanovení termínů konání státních doktorských zkoušek, obhajob disertačních prací a malých obhajob v LS AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,16 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke StDZk na FSS OU AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,51 MB

Vyhlášení termínů pro odevzdání přihlášek a termínů konání malých obhajob a Státní doktorské závěrečné zkoušky v ZS AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,26 MB

Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Seznam členů.

Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.