Doktorské studium

Okruhy k Státním doktorským závěrečným zkouškám na FSS OU pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,13 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce - Mgr. Petra Anna-Marie Blahová

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,20 MB

Vyhlášení termínů pro odevzdání přihlášek a termínů konání malých obhajob a Státní doktorské závěrečné zkoušky v LS akademického roku 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,17 MB

Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Seznam členů.

Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2021/2022

Informace pro uchazeče o studium.