OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Věda a výzkum > Doktorské studium

Doktorské studium

Termíny státní doktorské zkoušky a obhajob

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Seznam členů a jejich charakteristiky.

Přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium.
facebook
rss
social hub