Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Předseda
členka Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU
 
Interní členové
děkanka Fakulty sociálních studií OU
proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sociálních studií OU
člen Katedry zdravotně-sociálních studií Fakulty sociálních studií OU
člen Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU
členka Katedry sociální práce Fakulty sociálních studií OU a ředitelka Evropského výzkumného institutu sociální práce
 
Externí členové
hostující profesor na FSS OU, vedoucí výzkumný pracovník na University of Hertfordshire, School of Health and Social Work, Department of Nursing and Social Work
prof. Dr. Juha Erkki Antero Hämäläinen, Dr.h.c.
hostující profesor na FSS OU, emeritní profesor, University of Eastern Finland
prof. Dr.hab. Ewa Marynowicz-Hetka, dr.h.c.
nezávislá profesorka humanitních věd v Lodži v Polsku
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
členka Katedry sociální práce a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
člen Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Eva Mydlíková, Ph.D.
členka Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
člen Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
doc. PhDr. Miriam Slaná, Ph.D.
členka Katedry sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 10. 2023