Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Jan Keller


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
místnost, podlaží, budova: B 415, budova B
funkce:
obor činnosti:sociologie organizace a sítí, funkce sociální politiky v moderní společnosti, sociální práce v kontextu sociologie, teorie společenských věd a sociální práce
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3244
e-mail:

Vzdělání

1974 – 1979
Filozofická fakulta UJEP v Brně, obory historie, sociologie
1971 – 1974
Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku
 

Kvalifikace

1999
Profesor sociologie MU v Brně
1992
Docent sociologie MU v Brně
1987
CSc.
1980
PhDr.
 

Zaměstnání, praxe

2000 – dosud
profesor, Ostravská Univerzita, Fakulta sociálních studií
1999 – 2000
profesor na katedře sociologie FSV MU v Brně
1992 – 1999
> docent na katedře sociologie FF MU v Brně
1982 – 1992
odborný asistent na katedře sociologie FF UJEP v Brně
1981 – 1982
učitel na Střední pedagogické škole v Havířově
 

Odborné zaměření

Dějiny sociologie
Sociální struktura
Sociální problémy
 

Ocenění

28. 10. 2013
Medaile 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti vědy udělená prezidentem republiky.
2. 10. 2013
Cena rektora Ostravské univerzity za mimořádný přínos ve vědecké a pedagogické činnosti.
21. 3. 2011
Cena Boženy Němcové udělená Akademií literatury české za rok 2011 za knihu Tři sociální světy.
1. 2. 2011
Cena Zlatý biatec udělená Hospodárským klubom Slovenskej republiky za knihu Tři sociální světy.
 

Působení v zahraničí

2000 – 2014
Téměř každoročně výuka na Univerzitě v Lille (Francie)
 

Jazykové znalosti

Francouzština
pokročilý
Němčina
pasivní znalost
Angličtina
pasivní znalost
 


Budoucnost levice bez liberalismu
Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, Ilona Švihlíková
Rok: 2021, Masarykova demokratická akademie
odborná kniha

Společnost věčného mládí
Jan Keller
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Evropské rozpory ve světle migrace
Jan Keller
Rok: 2017, SLON
odborná kniha

A Trialogue on Revolution and Transformation
Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller
Rok: 2016, Edinburgh University Press
kapitola v odborné knize

Co skrývá multikulturalismus
Jan Keller
Rok: 2016
stať ve sborníku

Sociální exkluze jako boj o místo
Jan Keller
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
kapitola v odborné knize

Úvodní slovo
Jan Keller
Rok: 2016
ostatní

Lidská práva na cestě od nerovnosti k nejistotě
Jan Keller, Jiří Přibáň
Rok: 2015
stať ve sborníku

Odsouzeni k modernitě.
Jan Keller
Rok: 2015, Novela Bohemica
odborná kniha

Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue
Jan Keller
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická
Jan Keller
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Jsme tady doma
Jan Keller
Rok: 2014, Novela Bohemica
odborná kniha

Mladí konzervativci a staří chaoti
Jan Keller, Václav Cílek
Rok: 2014, Novela Bohemica
kapitola v odborné knize

Sociální stát ve věku přístupu
Jan Keller, Ľuboš Blaha
Rok: 2014, VEDA vydavatelstvo SAV
kapitola v odborné knize

Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik
Oldřich Chytil, Alice Gojová, Jan Keller
Rok: 2014, WOCHENSCHAU Verlag
kapitola v odborné knize

Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft
Jan Keller, Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum
Rok: 2013, Springer VS
odborná kniha

Paradoxy nejistoty
Libor Novotný, Blahoslav Rozbořil, Josef Daněk, Jan Keller, Petr Styx
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Posvícení bezdomovců
Jan Keller
Rok: 2013, SLON
odborná kniha

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sociální tunel jako hrozba budoucnosti
Jan Keller
Rok: 2013, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
kapitola v odborné knize

Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie
Jan Keller
Rok: 2012, Filosofia- nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR
kapitola v odborné knize

Sociologie jako konstrukt středních vrstev
Jan Keller
Rok: 2012, SOCIOLOGIA
článek v odborném periodiku

Sociologie středních vrstev
Jan Keller
Rok: 2012, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

El trabajo social en la Republica Checa
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Jan Keller, Anna Krausová, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educación Social
článek v odborném periodiku

El Treball Social a la República Txeca
Alice Gojová, Věra Holasová, Oldřich Chytil, Anna Krausová, Jan Keller, Dana Sýkorová ... další autoři
Rok: 2011, Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa
článek v odborném periodiku

Mezi postindustriální společností a deindustrializací
Jan Keller
Rok: 2011, Professional Publishing
kapitola v odborné knize

Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme
Jan Keller
Rok: 2011, Sociologické nakladatelství SLON
odborná kniha

Na pokraji trhu práce - ke sporům o příčinách chudoby
Jan Keller
Rok: 2010, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Social Work in Czech Republic
Alice Gojová, Peter Erath, Věra Holasová, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Jan Keller, Dana Sýkorová, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2010, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

The social impact of reforms
Jan Keller, Oldřich Chytil, Günter.J Friesenhahn, Friedrich W. Seibel, Jochen Windheuser
Rok: 2010, Albert
kapitola v odborné knize

Tři sociální světy
Jan Keller
Rok: 2010, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Das Zugrundegehen des Sozialstaates
Jan Keller
Rok: 2009, Books on Demand
odborná kniha

Falešné vědomí a falešné svědomí
Jan Keller
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Globalizace, virtuální postmoderna a média
Jan Keller
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Nejistota a důvěra. Aneb k čemu je modernitě dobrá tradice
Jan Keller
Rok: 2009, SLON
odborná kniha

Rituál
Jan Keller
Rok: 2009, Akademické nakladatelství CERM
kapitola v odborné knize

Teď, když máme, co jsme chtěli
Jan Keller
Rok: 2009, Earthscan
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Rok: 2008, Doplněk
odborná kniha

Globalizace, postmoderní mentalita a masová média
Jan Keller
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jak sociologie přichází o společnost
Jan Keller
Rok: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

K čemu slouží recenze
Lubor Tvrdý, Jan Keller
Rok: 2008, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Proces globalizace a střední vrstvy
Jan Keller
Rok: 2008, Nakladatelství Filozofia
kapitola v odborné knize

Úvod do filozofie, sociologie a psychologie
Petr Novotný, Jan Keller
Rok: 2008, Dialog
odborná kniha

Vzdělanostní společnost?
Jan Keller, Lubor Tvrdý
Rok: 2008, SLON
odborná kniha

K některým problémům společnosti vzdělání
Jan Keller
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modernisation and Transformation of the Social
Jan Keller
Rok: 2007, ISIS
odborná kniha

Proces modernizace.
Jan Keller
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sociologie organizace a byrokracie
Jan Keller
Rok: 2007, SLON
odborná kniha

Teorie modernizace
Jan Keller
Rok: 2007, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Rok: 2006
stať ve sborníku

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Rok: 2005, EarthSave
odborná kniha

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Rok: 2005, SLON
odborná kniha

La logique de l´engagement écologiste en République Tcheque
Jan Keller, Sandrine Devaux
Rok: 2005, Harmattan
kapitola v odborné knize

Předmluva k českému vydání
Jan Keller
Rok: 2005, Portál
kapitola v odborné knize

Soumrak sociálního státu
Jan Keller
Rok: 2005, Slon
odborná kniha

The Czech Republic: Fifteen Years Later
Jan Keller
Rok: 2005, European Journal of Social Theory
článek v odborném periodiku

The social state at a turning point
Jan Keller
Rok: 2005
stať ve sborníku

Beckova kritická teorie modernizace
Jan Keller
Rok: 2004, SLON
kapitola v odborné knize

Dějiny klasické sociologie
Jan Keller
Rok: 2004, Sociologické nakladatelství
odborná kniha

Doslov k českému vydání
Jan Keller
Rok: 2004, Slon
kapitola v odborné knize

Globalisation,Networks and the Social State
Jan Keller
Rok: 2004
stať ve sborníku

Intergenerational Solidarity and the Crisis of Insurance Systems
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Brian Littlechild
Rok: 2004, Neuveden
kapitola v odborné knize

Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění
Jan Keller, Dana Sýkorová, Oldřich Chytil
Rok: 2004, Albert
kapitola v odborné knize

Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age
Dana Sýkorová, Oldřich Chytil, Alice Gojová, Naděžda Špatenková, Stanislav Hubík, Jan Keller, Ivana Loučková, Radka Popelková, Gerlinda Šmausová ... další autoři
Rok: 2004, ISIS
odborná kniha

Úvod do sociologie
Jan Keller
Rok: 2004, SLON
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Rok: 2003, Doplněk
odborná kniha

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Rok: 2003, Doplněk
odborná kniha

Rizika globalizace
Jan Keller
Rok: 2003
stať ve sborníku

Deset témat pro českou sociologii
Jan Keller
Rok: 2002, Sociologický časopis
článek v odborném periodiku

Education for Regional Sustainable Development
Jan Keller, Jean Hautecoeur
Rok: 2002, University of Toronto Press
kapitola v odborné knize

Idea Evropy
Jan Keller
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studie ze sociologické teorie
Jan Keller
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zablokovaná politika
Jan Keller, Zdeněk Zbořil, Pavla Holešinská
Rok: 2002, Evropský literární klub
kapitola v odborné knize

Die Roma - Im Teufelskreis der Stigmatisierung
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Rok: 2001, C.H.Beck Verlag
kapitola v odborné knize

Modernizace - humanizace společnosti anebo koroze sociálna? Kritické poznámky k teorii modernizace
Jan Keller
Rok: 2001
stať ve sborníku

Noch warten die Tschechen auf Grun
Jan Keller, Walter Koschmal, Vladimír Krejčí, Marek Nekula, Jaroslav Pleskot
Rok: 2001, C.H.Beck Verlag
kapitola v odborné knize

Politika s ručením omezeným. Moc a bezmoc na prahu 21. století
Jan Keller
Rok: 2001, Evropský literární klub (ELK)
odborná kniha

Romové - v bludném kruhu stigmantizace
Jan Keller, Radomír Choděra, Walter Koschmal, Marek Nekula
Rok: 2001, Paseka
kapitola v odborné knize

Střední vrstvy a rétorika liberalismu
Jan Keller
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku

The modernization: humanization of society, or the corrosion of the social being?
Jan Keller
Rok: 2001
stať ve sborníku

V pavučině globalizace
Jan Keller, Irena Šnebergová, Milan Jeřábek, Václav Tomek, Josef Zumr
Rok: 2001, Filosofia
kapitola v odborné knize

Boj s bídou nás teprve čeká
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Rok: 2000, Konvoj
kapitola v odborné knize

Co snižuje efektivnost environmentální osvěty
Jan Keller
Rok: 2000
stať ve sborníku

Freedom Interwoven With the Wheel
Jan Keller, Maňo Huba, Rudolf Rozkošný, Pavel Nováček, Jaromír Vaňhara
Rok: 2000, Univerzita Olomouc
kapitola v odborné knize

Globalizace - mýtus a realita
Jan Keller
Rok: 2000, Křesťanská revue
článek v odborném periodiku

L´éducation pour un développement durable au niveau régional
Jan Keller, Jean Hautecoeur, Lumír Dokoupil, Vladimíra Vaníčková
Rok: 2000, Institut de l ´UNESCO pour l´éducation
kapitola v odborné knize

předmluva
Jan Keller, Fritz Schumacher, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Rok: 2000, Doplněk
kapitola v odborné knize

Střední vrstvy a občanská společnost
Jan Keller
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vzestup a pád středních vrstev
Jan Keller
Rok: 2000, SLON
odborná kniha

Životní prostředí v České republice
Jan Keller, Stanislava Kučerová, Rudolf Rozkošný, Jaromír Vaňhara
Rok: 2000, Konvoj
kapitola v odborné knize

Kam běží běžící pás?
Jan Keller, Václav Bělohradský, Rudolf Rozkošný, Kolektiv Autorů, Jaromír Vaňhara
Rok: 1999, G+G
kapitola v odborné knize

L´exclusion sociale
Jan Keller
Rok: 1999
stať ve sborníku

Občanská společnost v době globalizace
Jan Keller
Rok: 1999
stať ve sborníku

Proces globalizace, sociálno a ekologie
Jan Keller
Rok: 1999, Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii
článek v odborném periodiku

Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury
Jan Keller
Rok: 1998, SLON
odborná kniha

Nedomyšlená společnost
Jan Keller
Rok: 1998, Doplněk
odborná kniha

Abeceda prosperity
Jan Keller
Rok: 1997, Nakladatelství Doplnik
odborná kniha

Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání
Jan Keller
Rok: 1997
stať ve sborníku

Recenze G. Ritzer, Mcdonaldizace spoleenosti
Jan Keller
Rok: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Recenze J. Smajs, Kultura proti poírodi
Jan Keller
Rok: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Recenze U. von Weizsacker,Faktor 41
Jan Keller
Rok: 1997, Sociální studia
článek v odborném periodiku

Recenze Z. Baumann, Myslet sociologicky
Jan Keller
Rok: 1997, Sociologický easopis
článek v odborném periodiku

Sociologie a ekologie
Jan Keller
Rok: 1997, SLON
odborná kniha

Úvod do sociologie. Čtvrté rozšířené vydání
Jan Keller
Rok: 1997, SLON
odborná kniha

Deset let rizikové společnosti
Jan Keller
Rok: 1996
stať ve sborníku

Environmentálne hnutia a problém zodpovednosti
Jan Keller
Rok: 1996, Ekologie a život
článek v odborném periodiku

Faktor čtyři
Jan Keller, R. Zimová, Ulrich Von Weizsacker
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnoty pro budoucnost
Jan Keller, Fedor Gál, Pavol Frič
Rok: 1996, G + G
odborná kniha

Chýba zelená infraštruktúra
Jan Keller
Rok: 1996, Ekologie a život
článek v odborném periodiku

Kultura proti přírodě
Jan Keller, Josef Šmajs, Vít Voženílek
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mcdonaldizace společnosti
Jan Keller, D. Dorovská, Georg Ritzer, V. Řeřichová
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

Myslet sociologicky
Jan Keller, Zykmund Bauman, Vít Voženílek
Rok: 1996
zveřejněné odborné posudky, recenze

předmluva
Jan Keller, Denis Rougemont
Rok: 1996, Inverze
kapitola v odborné knize

Sociologie byrokracie a organizace
Jan Keller
Rok: 1996, SLON
odborná kniha

Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích
Jan Keller
Rok: 1996, Eeský spisovatel
odborná kniha

Až na dno blahobytu
Jan Keller
Rok: 1995, DUHA
odborná kniha

Dvanáct omylů sociologie
Jan Keller
Rok: 1995, SLON
odborná kniha

Úvod do sociologie
Jan Keller
Rok: 1995, SLON
odborná kniha

Vztah k přírodě. Velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci
Jan Keller
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DKOSSociální práce v kontextu sociologie
EKOSSocial work in the context of sociology
E4KASState PhD Examination
E4KATThe Theory of Soc.Sc. and. Soc.W.
KONHOKonzultační hodiny
44KASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44KATTeorie spol.věd a soc.práce
44KDIDizertační práce-parciální prezentace
44PASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44PATTeorie spol.věd a soc.práce
44PDIDizertační práce-parciální prezentace
44PDZStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
ASFUKThe role of social policy in modern soc.
ASFUPThe role of social policy in modern soc.
JDSOKSociologie organizace a sítí
JDSOPSociologie organizace a sítí
NPSOKSociologie organizace a sítí
NPSOPSociologie organizace a sítí
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
SZPVZSociologie životního prostředí
3SOBYSociologie organizace a byrokracie
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
3SOTESoučasné sociologické teorie
3VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
5SOBYSociologie organizace a byrokracie
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5SOTESoučasné sociologické teorie
6SOKLSociální stát a sociální klientela
7VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
8KSOBSociologie organizace a byrokracie
8PSOBSociologie organizace a byrokracie
9DSMDějiny sociologického myšlení
9SOCSociologie
98SOBSociologie organizace a byrokracie
98SOKSociální stát a sociální klientela
99SOBSociologie organizace a byrokracie
99SOKSociální stát a sociální klientela


AutorNázev práceTypRok
Solanský OldřichSociálně demografická analýza města Ostravy (jako podklad komunitního plánování)disertační 2011 
Šobáňová PetraŘešení konfliktů v sociální práci pomoci mediacedisertační 2011 
Trousil MichalNevládní organizace a sociální práce s imigrantydisertační 2011 
Chrenková MonikaGravidita a mateřství nezletilých dívek v České republicedisertační 2010 
Kuba FrantišekFenomén bezdomovectví mužů a možnosti jeho řešenídisertační 2010 
Zatloukal LeošPlánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho kvalitydisertační 2010 
Myšíková MartinaProměna úloh sociální práce v Německu jako důsledek společenských změn a s nimi souvisejících sociálně politických vývojových procesů.disertační 2006 
Pinkava FilipKritika sociálního státu podle Charlese Murrayhodiplomová 2022 
Kawulok JosefNěkteré aspekty života a identity bezdomovcůdiplomová 2015 
Zemanová KarinReflexe sociální exkluze seniorů v české odborné literatuřediplomová 2015 
Kaletová PetraNezaměstnanost a přístupy k jejímu zvládánídiplomová 2014 
Palyza JakubPrůběh a dopady penzijní reformydiplomová 2014 
Bartková MarieReorganizace úřadů prácediplomová 2013 
Dudziková DenisaPrincipy a rizika důchodové reformydiplomová 2013 
Kubita ViktorDopad nových sociálních rizik na střední vrstvudiplomová 2013 
Navrátilová LenkaPrincipy a rizika reformy zdravotnictvídiplomová 2013 
Walková LenkaOrganizace a problém důvěrydiplomová 2013 
Fedák MartinSociální politika současných politických stran a její důsledky v Moravskoslezském kraji.diplomová 2012 
Hlaváčová RadkaSítě pomoci u seniorů v Ostravědiplomová 2012 
Jacková JindřiškaVedení a řízení lidí v sociální prácidiplomová 2012 
Kobrová MartinaProces transformace pobytových sociálních služebdiplomová 2012 
Kolář DavidOrganizační kultura společnosti OKD, a.s.diplomová 2012 
Nezvalová JitkaStyly řízení a sociální prácediplomová 2012 
Podhorná SilvieKvalita zdravotní péče v pobytových sociálních službáchdiplomová 2012 
Cudráková AlenaNová sociální rizikadiplomová 2011 
Mikulec MarekChudoba a bída v ČRdiplomová 2011 
Janko JiříSociální systém ČR z hlediska typologie Espinga-Andersenadiplomová 2010 
Staňa TomášPenzijní reformy a dobývání rentydiplomová 2010 
Hiršová BohuslavaBída a chudoba - srovnání České Republiky a Slovenska.diplomová 2009 
Lánská HanaSociální problémy v pracích Zygmunta Baumana.diplomová 2009 
Binarová ZdeňkaObčanská společnost a sociální práce.diplomová 2008 
Boháčová TaťánaSociální stát a problém chudoby.diplomová 2008 
Lukešová MartinaSociální politika v programech politických stran.diplomová 2008 
Dutka JakubSociologické teorie ve vztahu k sociální prácidiplomová 2007 
Franková LucieSociální tématika v dílech Z. Baumana a U. Beckadiplomová 2006 
Orsagová RomanaSoučasné změny v systému sociálního zabezpečení v ČRdiplomová 2006 
Podhorná JanaDiskuse o budoucnosti sociálního státudiplomová 2006 
Potribná JanaSystémy důchodového zabezpečení - stav a perspektivydiplomová 2006 
Ševčík PavelKomunity a komunitní prácebakalářská 2012 
Blahuta LukášVzdělanostní společnost a Česká republikabakalářská 2008 
Šebestík MartinProblémy extremismu v České republicebakalářská 2006 


Chudoba perspektivou životního běhu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vyloučení z bydlení
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Industriální město v post-industriální společnosti
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Teorie modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Dějiny sociologie
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub