Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAS
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3218
704 617 085
Rabasová Pavlína, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Sekretariát KAS
Koubková Iveta
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 3221
Členové katedry
Profesoři
Keller Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: sociologie organizace a sítí, funkce sociální politiky v moderní společnosti, sociální práce v kontextu sociologie, teorie společenských věd a sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3244
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
činnost: integrovaná zdravotně-sociální práce; koordinovaná rehabilitace / sociální a pracovní rehabilitace; mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
e-mail:
telefon: 553 46 3218
704 617 085
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
činnost: metodologie společenských věd a sociální práce, filozofie a etika, kulturně antropologické aspekty sociální práce, filozofické aspekty metodologie sociálních věd
e-mail:
telefon: 553 46 3205
724 330 729
Odborní asistenti
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
činnost: ošetřovatelství, dlouhodobá zdravotně-sociální péče, neformální péče
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami
činnost: mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
e-mail:
telefon: 553 46 3222
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: supervize, sociální práce ve zdravotnictví
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Oláh Gábor, Mgr. et Mgr., Ph.D.
katederní koordinátor Erasmus+
činnost: sociologie, sociologie rodiny, úvod do sociologické teorie, sociologie životního prostředí
e-mail:
telefon: 553 46 3246
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie sociologického výzkumu, metodologie kvalitativního výzkumu, metodologie kvantitativního výzkumu, sociologie rodiny
e-mail:
telefon: 553 46 3246
Rabasová Pavlína, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
činnost: zdraví a nemoc, paliativní a hospicová péče, neformální péče, pedagogika, etika ve zdravotnictví, dlouhodobá péče
e-mail:
telefon: 553 46 3245
Pospíšil Roman, PhDr. Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: psychologie, komunikace, rozvoj a řízení lidských zdrojů
e-mail:
telefon: 553 46 3227
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
koordinátorka praxí
činnost: demografie, veřejná správa, síťování a multidisciplinární týmy, management a projektové řízení
e-mail:
telefon: 553 46 3242
Tomiczek Václav, ThLic., Ph.D.
činnost: sociální práce ve zdravotnictví, náboženské a duchovní potřeby v kontextu dlouhodobé péče
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
činnost: metody a techniky kvantitativního výzkumu, technická a technologická rehabilitace
e-mail:
telefon: 553 46 3219
Lektoři
Křivák David, Mgr.
činnost: speciální pedagogika, sociální rehabilitace, komunikace s lidmi se zdravotním postižením
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Externisté
Čubová Alexandra, Mgr. Bc.
činnost: paliativní a hospicová péče
e-mail:
telefon: 553 46 3240
Kovářová Hana, Mgr.
činnost: Sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon: 553 46 1345
Maříková Karla, Mgr.
činnost: Sociálně psychologický výcvik
e-mail:
telefon:
Novotný Zdeněk, MUDr.
činnost: pediatrie, sociální pediatrie
e-mail:
telefon:
Restelová Andrea, Mgr.
činnost: pracovní rehabilitace a ergodiagnostika
e-mail:
telefon:
Jančová Iveta, PhDr. et Mgr.
činnost: psychiatrie v sociální práci
e-mail:
telefon:
Rojková Dana, Mgr.
činnost: geriatrie a sociální práce se seniory
e-mail:
telefon:
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
e-mail:
telefon:
Šlahorová Darja, Mgr.
činnost: psychiatrie v sociální práci
e-mail:
telefon:
Švajdová Karolína, Mgr.
činnost: kazuistický seminář a průběžná praxe
e-mail:
telefon:
Švubová Pavlína, JUDr.
činnost: veřejná správa a právo sociálního zabezpečení
e-mail:
telefon: