Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Roman Pospíšil

Roman Pospíšil

titul, jméno, příjmení:
PhDr. Mgr. Bc. Roman Pospíšil, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 426, budova B
funkce:
obor činnosti:
psychologie, komunikace, rozvoj a řízení lidských zdrojů
telefon, mobil:
553 46 3227
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2016
Ph.D. - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Pedagogická psychologie
2004 – 2008
Mgr. - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Psychologie
1995 – 1998
Bc. - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Andragogika v profilaci na personální management
1986 – 1990
Mgr. - Vysoká vojenská pedagogická škola, Fakulta vojenskopedagogická, Vojenská pedagogika a vojenská psychologie
1982 – 1986
Gymnázium Komenského, Havířov
 

Kvalifikace

2016
Ph.D., Pedagogická psychologie
 

Další vzdělávání, kurzy

2021 – 2021
Kurz krizové intervence - Sociální akademie BN
2012 – 2013
Výcvikový kurz: Biofeedback a neurofeedback jako terapeutická metoda - ABC institut pro výcvik v KBT
2002
Postgraduální studium: Personální management - kariérové vzdělávání personalistů vyšších stupňů - Univerzita obrany
1996
Akreditovaný kurz MŠMT: Management firem a institucí - Česko-švýcarská společnost METER s.r.o.
 

Zaměstnání, praxe

2021 – dosud
MP Ostrava
2018 – dosud
Ostravská univerzita, FSS
2011 – 2018
Univerzita obrany, FEM a FVL
2003 – 2011
Středisko pro výběr personálu AČR
1990 – 2002
Ministerstvo obrany ČR
 

Odborné zaměření

Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Vývojová a sociální psychologie
Rozvoj a řízení lidských zdrojů v sociální práci
Komunikace
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

E-psychologie - recenzent odborného časopisu
BPA Ostrava - psychologická diagnostika a poradenství
 

Působení v zahraničí

11. 3. 2020 – 13. 3. 2020
University of Silesia in Katowice, Staff mobility for training
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Němčina
středně pokročilý
Polština
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
 


Pavel Škobrtal, I. Benešová, Z. Stránská, Roman Pospíšil, M. Novotný
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Roman Pospíšil, Radek Mitáček, Tomáš Zeman, Pavla Macháčková, Bohumil Ptáček
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Monika Davidová, Roman Pospíšil, Libor Jílek, Ľubomír Kubínyi, Ivana Nekvapilová, Zalán Gasparics ... další autoři
Rok: 2012, Univerzita obrany
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 

Pavel Škobrtal, I. Benešová, Z. Stránská, Roman Pospíšil, M. Novotný
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2022, Scientia et Societas
článek v odborném periodiku
 
Roman Pospíšil, Radek Mitáček
Rok: 2021, Economics and Management
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Scientia et Societas
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Scientia et Societas
článek v odborném periodiku
 
Roman Pospíšil, Bohumil Ptáček, Radek Mitáček, Leopold Skoruša
Rok: 2020, Economics and Management
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Roman Pospíšil, Radek Mitáček, Tomáš Zeman, Pavla Macháčková, Bohumil Ptáček
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Zdeněk Mikulka, Ivana Nekvapilová, Roman Pospíšil
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Jiří Hodný, Pavla Macháčková, Zdeněk Mikulka, Ivana Nekvapilová, Jaromír Ďuriš, Radek Mitáček, Bohumil Ptáček, Roman Pospíšil, Ĺubomír Kubínyi, Radomír Saliger ... další autoři
Rok: 2016, Univerzita obrany
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Monika Davidová, Roman Pospíšil, Libor Jílek, Ľubomír Kubínyi, Ivana Nekvapilová, Zalán Gasparics ... další autoři
Rok: 2012, Univerzita obrany
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Psychologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Vojenské rozhledy
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Biolková Barbora
Vnímání role zdravotně-sociálních pracovníků v péči o osoby s Alzheimerovou chorobou z pohledu rodinných příslušníků
diplomová
Hrdinová Aneta
Možnosti sociální práce s rodinou v souvislosti s psychickým onemocněním dítěte
diplomová
Pánková Soňa
Kriminologické aspekty domácího násilí a možnosti pomoci jeho obětem
diplomová
Sladká Klára
Proces adaptace klienta s Alzheimerovou nemocí na sociální službu v domácím prostředí v kontextu zdravotně-sociální péče
diplomová
Velecká Tereza
Psychická zátěž a psychohygiena u sociálních pracovníků v paliativní péči
diplomová
Frič Simona
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti poskytující sociální službu Domov se zvláštním režimem.
diplomová
2023
Jurečková Jana
Pojetí kariéry a kariérová orientace u sociálních pracovníků
diplomová
2023
Kreuzerová Martina
Vnímání role psychologa v multidisciplinárním týmu z pohledu sociálních pracovníků
diplomová
2023
Krkošková Nikola
Zajištění péče o děti se závažným onemocněním v Moravskoslezském kraji
diplomová
2023
Nagláková Clara
Význam duchovních a spirituálních potřeb klientů v paliativní péči
diplomová
2023
Šindelářová Kristýna
Život lidí s duševním onemocněním v péči Centra duševního zdraví
diplomová
2023
Zachová Monika
Analýza situace zdrojů v řízení organizací sociálních služeb
diplomová
2023
Čecháčková Aneta
Hodnocení zaměstnanců jako důležitá činnost v rozvoji a řízení lidských zdrojů v sociální práci
diplomová
2022
Raková Jana
Rodinná resilience v rodinách prožívající náročné životní situace
diplomová
2022
Rozšafná Tereza
Zdravotní a sociální aspekty bezdomovectví
diplomová
2022
Šmehlík Veronika
Role manažera při výběru zaměstnanců v oblasti sociální práce
diplomová
2022
Ťoupalová Natálie
Informovanost pacientů s paranoidní schizofrenií o možnostech resocializace po ukončení hospitalizační léčby
diplomová
2022
Trojáková Georgica
Dítě s epilepsií v kontextu koordinované rehabilitace
diplomová
2022
Žatková Sandra
Změny v životě klientů s mentálním postižením v souvislosti s transformací sociálních služeb
diplomová
2022
Bičánová Alena
Leadership a nároky na úroveň leaderů v sociální sféře
diplomová
2021
Komendová Nikola
Komunikace mezi odborníky koordinované rehabilitace pracujících s klienty po cévní mozkové příhodě
diplomová
2021
Možná Kateřina
Proces adaptace sociálních pracovníků po nástupu do zaměstnání.
diplomová
2021
Posová Veronika
Životní spokojenost profesionálů pracujících s lidmi v domovech pro seniory
diplomová
2021
Vyleťalová Renáta
Osobnostní charakteristiky pracovníků přímé obslužné péče pečujících o osoby s mentálním postižením
diplomová
2021
Heryánová Jana
Zvládání zátěže v profesi sociálního pracovníka.
diplomová
2020
Hillová Adéla
Adaptace klientů v domovech pro seniory
diplomová
2020
Svobodová Karolína
Postoje studentů Ostravské univerzity k vzdělávání v oblasti sociální práce
diplomová
2020
Výborná Adéla
Osobnostní charakteristiky zaměstnanců v oblasti sociální práce
diplomová
2020
Bartová Jana
Psychosociální potřeby seniorů v domech s pečovatelskou službou
bakalářská
Kempná Lucie
Syndrom vyhoření u zdravotně-sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeních
bakalářská
Mlčoch Vladimír
Motivace klientů ke změně v životě z pohledu sociálních pracovníků
bakalářská
Perdulová Adriana
Vnímání významu měkkých kompetencí u sociálních pracovníků
bakalářská
Vágnerová Radka
Komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou z pohledu sociálních pracovníků
bakalářská
Frydrychová Karolína
Metody sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
bakalářská
2023
Gajdová Miluše
Sociální práce s klienty s duševním onemocněním
bakalářská
2023
Hinštová Tereza
Kvalita života seniorek v domech pro seniory z pohledu sociálních pracovníků
bakalářská
2023
Mecnerová Veronika
Analýza faktorů ovlivňující výkon dohledu u osob podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2023
Čechová Tereza
Kvalita života seniorů v zařízení pro seniory.
bakalářská
2021
Hrdá Hana
Preference hodnot u sociálních pracovníků
bakalářská
2021
Kozubková Klára
Vliv volnočasových aktivit na kvalitu života seniorů v domovech pro seniory
bakalářská
2021
Michniková Magdalena
Týrání žen a jeho dopady na život obětí
bakalářská
2021
Pšenicová Nikol
Motivace k dalšímu rozvoji a vzdělávání sociálních pracovníků
bakalářská
2021
Štenglová Natálie
Syndrom vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků.
bakalářská
2021
Nytrová Martina
Mediace jako metoda sociální práce v oblasti trestné činnosti
bakalářská
2020
Škrdlová Tereza
Vnitřní a vnější zdroje motivace pro práci sociálního pracovníka
bakalářská
2020Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub