Zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií OU

1. Mobilita studentů a akademických pracovníků

Internacionalizace vzdělávání je deklarována a naplňována jako jeden z hlavních cílů FSS OU. Fakulta úspěšně rozvíjí zahraniční vztahy, které byly navázány bývalou Katedrou sociální práce Zdravotně sociální fakulty. V současné době FSS OU spolupracuje s 51 zahraničními školami ve 20 evropských zemích. Zaměřuje se přitom jak na výměnné pobyty studentů, tak na výměnu akademických pracovníků.

2. Výuka v cizím jazyce

FSS OU má akreditován doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce (P6731), obor Sociální práce (6731V012) v anglickém jazyce. Zahraničním studentům nabízí vybrané kurzy vyučované v anglickém jazyce.

3. Mezinárodní Jarní škola sociální práce

Počínaje rokem 2007 pořádá FSS OU každoročně mezinárodní Jarní školu sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia se záměrem poskytnout jim zpětnou vazbu od akademiků z evropských zemí, příležitost k rozšíření znalostí o sociální práci v Evropě a k výměně zkušeností. Setkání je využíváno rovněž k rozvoji sítě evropského výzkumu v sociální práci.

4. Věda a výzkum

Mezinárodní vědeckovýzkumná spolupráce, zaměřená zejm. na teorie sociální práce a sociální politiky, problematiku sociálního státu, sociálních důsledků modernizace, stárnutí populace, na jejich reflexi v sociální práci, se na FSS OU realizuje především s univerzitami sdruženými v Evropském výzkumném institutu sociální práce (ERIS). V rámci ERIS je vytvářen prostor pro mezinárodní publikační aktivity pracovníků a studentů členských škol. FSS OU participuje na organizaci a odborné garanci mezinárodních konferencí ERIS.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 02. 2020


Spolupráce Fakulty sociálních studií OU se zahraničními institucemi

Seznam partnerských institucí.