OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > O fakultě > Ze života fakulty

Ze života fakulty

Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2017

11. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 4. - 7. dubna 2017 v areálu VŠB TUO, se zúčastnilo celkem 57 osob, z toho 40 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu, Landshutu.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě v Ostravě – účast akademiček z Fakulty sociálních studií OU

V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě proběhlo v sobotu 10. února 2018 ve Světě Techniky v Dolní oblasti Vítkovic setkání vědkyň, které prezentovaly výsledky své vědecké práce. Zazněla řada zajímavých přednášek z různých vědních oborů.

Overview of 11th International Spring School of Social Work for Master’s and PhD Students from the perspective of Rwandan student

The European Research Institute for Social Work (ERIS) and Faculty of Social Studies (University of Ostrava) offer annually an opportunity for Master's and PhD students in Social Work to present their thesis or other scientific works in a genuine European academic atmosphere and students get feedback on their ongoing work from social work academics based in different countries.
facebook
rss
social hub