Ze života fakulty

Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2017

11. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 4. - 7. dubna 2017 v areálu VŠB TUO, se zúčastnilo celkem 57 osob, z toho 40 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu, Landshutu.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě v Ostravě – účast akademiček z Fakulty sociálních studií OU

V rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě proběhlo v sobotu 10. února 2018 ve Světě Techniky v Dolní oblasti Vítkovic setkání vědkyň, které prezentovaly výsledky své vědecké práce. Zazněla řada zajímavých přednášek z různých vědních oborů.

Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice

Ve dnech 24. – 25. září 2018 se konala na Ostravské univerzitě mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice, organizovaná českou delegací Skupiny Progresivní Aliance Socialistů &Demokratů v Evropském Parlamentu ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Evropským výzkumným ústavem sociální práce Ostravské univerzity.

Overview of 11th International Spring School of Social Work for Master’s and PhD Students from the perspective of Rwandan student

The European Research Institute for Social Work (ERIS) and Faculty of Social Studies (University of Ostrava) offer annually an opportunity for Master's and PhD students in Social Work to present their thesis or other scientific works in a genuine European academic atmosphere and students get feedback on their ongoing work from social work academics based in different countries.