Úřední deska

Dates of State Doctoral Examinations and Dissertation Defences at FSS UO in the AY 2023/2024

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,13 MB

Dates of State Doctoral Examinations and Dissertation Defences at FSS UO in the AY 2024/2025

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Dates of State Doctoral Examinations and Dissertation Defences at FSS UO in the WS of the AY 2023/2024

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce v AR 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,15 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce v AR 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Pozvánka na veřejnou odbornou přednášku_habilitační řízení Mgr. et Mgr. Barbory Gřundělové, DiS. Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Pozvánka na veřejnou odbornou přednášku_habilitační řízení Mgr. Jiřího Mertla, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU AR 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU pro AR 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na FSS OU pro AR 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací na FSS OU pro AR 2024/2025

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Termíny státních doktorských zkoušek na obhajob disertačních prací na FSS OU pro ZS 2023/2024

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Termíny státních závěrečných zkoušek v AR 2023/2024 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,36 MB

Thematic areas and recommended bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO Academic Year 2023/2024

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,12 MB

Thematic Areas and Recommended Bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO for the Academic Year 2024/2025

Document is in the *.pdf. soubor pdf 0,12 MB