Úřední deska

Obhajoba disertační práce a státní doktorská zkouška – Mgr. Klára Ganobjáková

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,11 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce v AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D., v oboru Sociální práce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Státní doktorská zkouška – Mgr. Kristina Wilamová

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,10 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Termíny státní doktorské zkoušky, obhajob dis. práce a malých obhajob na FSS OU v ZS 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Thematic areas and recommended bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO - AY 2022/2023

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,12 MB