Úřední deska

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,30 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce v AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D., v oboru Sociální práce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke StDZk na FSS OU AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,51 MB

Termíny státních závěrečných zkoušek na FSS OU v AR 2021/2022

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,17 MB