Úřední deska

Okruhy k Státním doktorským závěrečným zkouškám na FSS OU pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,13 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,18 MB

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce - Mgr. Petra Anna-Marie Blahová

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,20 MB

Termíny státních závěrečných zkoušek na FSS OU v akademickém roce 2020/2021 - bakalářské a navazující magisterské programy

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,44 MB

Vyhlášení termínů pro odevzdání přihlášek a termínů konání malých obhajob a Státní doktorské závěrečné zkoušky v LS akademického roku 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,17 MB