Úřední deska

Deadlines set for state doctoral examinations, final dissertation defences and public presentations of dissertations (Small Defence) in Summer Semester of AY 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,13 MB

Habilitační řízení PhDr. Moniky Punové, Ph.D v oboru Sociální práce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,11 MB

Poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce v AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,19 MB

Řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jiřího Winklera, Ph.D., v oboru Sociální práce

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,20 MB

Tematické okruhy a doporučená literatura ke SDZk na FSS OU AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,21 MB

Termíny státní doktorské zkoušky, obhajob dis. práce a malých obhajob na FSS OU v LS 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,16 MB

Termíny státních zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy v AR 2022/2023

Dokument je ve formátu *.pdf. 0,23 MB

Thematic areas and recommended bibliography for the State Doctoral Examination at FSS UO - AY 2022/2023

Document is in the *.pdf format. soubor pdf 0,12 MB