Aktuality

Koordinační schůzka partnerů sítě SOWOSEC

Ve dnech 16.-17. listopadu 2023 se na Fakultě sociálních studií uskutečnila koordinační schůzka mezinárodní sítě SOWOSEC (Social Work and Social Economy).

Českou sociální politiku poznávají zahraniční studenti díky programu Mezinárodní projektový management na FSS OU

V rámci Mezinárodního projektového managementu opět přivítala Fakulta sociálních studií zahraniční studenty. Společně se věnovali prohlubování znalostí o sociální politice a sociální práci v Česku nebo aplikaci nových poznatků z projektového managementu v konkrétních organizacích sociální práce.

Uskutečnilo se mezinárodní setkání vyučujících s vlastní zkušeností v norském Trondheimu, a to díky projektu Erasmus+ Ostravské univerzity

V norském Trondheimu se setkali lidé, kteří se zapojují do výuky jako takzvaní experti a expertky s vlastní zkušeností se znevýhodněním. Jejich setkání bylo umožněno díky podpoře projektu Erasmus+ (SEKEHE) Ostravské univerzity.

FSS OU organizovala druhý Blended Intensive programme, účastníci řešili problematiku sociálního vyloučení

Fakulta sociálních studií OU hostila fyzický Erasmus Blended Intesive programme s názvem „Addressing socio spatial exclusion with the focus on the participatory aproaches, Jílová Case Study“. Setkání se účastnilo celkem 23 studentů z pěti evropských zemí.

Sociální práce v krizi: Řešení nebo součást problému?

Ve dnech 20. a 21. října 2023 se uskutečnila Mezinárodní konference ERIS v německém Würzburgu. Téma konference znělo následovně: „Sociální práce v krizi: Řešení nebo součást problému?“

Výsledky řádných voleb do Akademického senátu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity na volební období 2023 – 2026 konaných ve dnech 15. září 2023 až 21. září 2023

Výsledky řádných voleb do AS FSS OU zpracovala volební komise AS FSS OU na svém zasedání dne 22. září 2023.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.