Aktuality

Jaký byl Erasmus+ v Moskvě…

Popsat zážitky z Moskvy v pár odstavcích bude složité, to spíše vydá na půldenní prezentaci, ale budu se snažit to zkrátit a vyjádřit vše podstatné. Jmenuji se Jana a s Erasmem už mám jednu úžasnou zkušenost z Belgie. Proto druhá lákavá nabídka vyjet na studijní pobyt do Ruska se nedala jen tak jednoduše odmítnout.

Dospělým ze dne na den

Konference proběhla ve velmi profesionálním, ale zároveň přátelském duchu, jejím hlavním cílem bylo nejen upozornit na skutečnost, že v České republice dosud chybí systémové řešení podpory mladých lidí odcházejících z ústavní péče, ale spíše představit subjekty, které tuto podporu z vlastní iniciativy poskytují.

Přepište dějiny! Ostravská zvítězila na Gaudeamu

Na nejvetším českém veletrhu vzdělání se OU umístila na 1. místě v soutěži expozic.

Projekt Rapid re-housing získal cenu SozialMarie

Projekt vědců z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, který pomáhá ukončovat bezdomovectví rodin s dětmi, získal další prestižní ocenění.

Dny proti chudobě na Fakultě sociálních studií OU

Ve druhém říjnovém týdnu proběhly akce 12. ročníku kampaně Dny proti chudobě, Ostrava 2017. V rámci Dnů proti chudobě pořádaly dne 10. 10. 2017 Armáda spásy, Charita Ostrava a Fakulta sociálních studií OU 11. odborný seminář pod vedením moderátora prof. Oldřicha Chytila.

Výuka prof. Eratha na Fakultě sociálních studií OU

Ve dnech 2. – 6. října 2017 zavítal na fakultu prof. Dr. Peter Erath Dr.h.c. z Katolické Univerzity v Eichstätt-Ingolstadtu v rámci své pravidelné výuky.

Imatrikulace Fakulty sociálních studií OU

V úterý 26. září 2017 se na Fakultě sociálních studií OU uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů prvního roku studia.

Výuka prof. Hämäläinena na Fakultě sociálních studií OU

Prof. Dr. Juha Erkii Antero Hämäläinen, Dr. h. c. z finské University of Eastern Finland zavítal na fakultu ve dnech 25.-27. 9. 2017 na svou pravidelnou výuku.