Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Miroslav Paulíček


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 413, budova B
funkce:
obor činnosti:
metodologie sociologického výzkumu, metodologie kvalitativního výzkumu, metodologie kvantitativního výzkumu, sociologie rodiny
telefon, mobil:
553 46 3246
e-mail:

Vzdělání

2007 – 2013
Ph.D. - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, sociologie
2004 – 2007
Mgr. - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, sociologie
2001 – 2004
Bc. - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, sociologie a sociální politika
1997 – 2001
Gymnázium Sladkovského, Praha
 

Kvalifikace

2013
Ph.D. sociologie
 

Zaměstnání, praxe

2016 – dosud
Ostravská univerzita, FSS
2015 – 2017
Karlova univerzita, FHS
2013 – dosud
Karlova univerzita, FSV
2013 – dosud
Česká sociologická společnost
2009 – dosud
časopis Biograf
2003 – 2016
Agentura Tambor/Ipsos
 

Odborné zaměření

metodologie sociologického výzkumu
sociologie byrokracie a organizace
sociologie města
sociologie umění
 

Ocenění

2012
Stipendium Husovy nadace
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Vědecký tajemník a člen výboru České sociologické společnosti
Vedoucí Sekce sociologické teorie České sociologické společnosti
Člen redakční rady časopisu Biograf
 

Působení v zahraničí

1. 8. 2010 – 3. 9. 2010
Universität Konstanz, Kostnice / Německo / badatelský pobyt
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Němčina
středně pokročilý
Polština
pasivní znalost
Ruština
pasivní znalost
 


Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, De Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Jiří Šafr
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2018, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček, Jiří Šubrt
Rok: 2017, Karolinum
odborná kniha
 
Rok: 2017, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě. Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář, Roman Vido
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku
 

Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Petr Šaloun, David Andrešič, Lenka Krhutová, Miroslav Paulíček
Rok: 2021
software
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Rok: 2020, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, De Gruyter
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Miroslav Paulíček, Jiří Šafr
Rok: 2019, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2018, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Miroslav Paulíček, Jiří Šafr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jakub Mlynář, Miroslav Paulíček, Jiří Šubrt
Rok: 2017, Karolinum
odborná kniha
 
Rok: 2017, Karolinum
kapitola v odborné knize
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě. Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Miroslav Paulíček, Dušan Janák
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě. Fakulta veřejných politik
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016, Sociologické nakladatelství (SLON)
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář, Roman Vido
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku
 
Miroslav Paulíček, Jakub Mlynář
Rok: 2016, Sociální studia
článek v odborném periodiku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Morisová Lenka
Analýza výskytu násilí u osob bez domova ve městě Frýdek-Místek.
diplomová
2024
Žurková Kateřina
Strach seniorů v kontextu pandemie Covid-19
diplomová
2024
Florová Lucie
Oběti násilných trestných činů ve zdravotně-sociální perspektivě
diplomová
2023
Gering Therová Zuzana
Strategie zvládání životní situace rodičů dětí s tělesným postižením
diplomová
2023
Glogarová Radka
Poruchy duševního zdraví vyvolané užíváním návykových látek
diplomová
2023
Horkelová Novotná Lenka
Možnosti podpory klientů závislých na alkoholu ve vztahu k jejich rodinným příslušníkům a blízkým
diplomová
2023
Rožňová Barbora
Zdravotně-sociální důsledky poruchy aktivity a pozornosti - ADHD
diplomová
2023
Behúňová Zuzana
Prevence psychických potíží žen po porodu
diplomová
2022
Hermanová Petra
Možnosti sociální práce v kontextu špatných stravovacích návyků dětí v sociálně znevýhodněných rodinách
diplomová
2022
Kolářová Denisa
Možnosti využití arteterapie u osob s duševním onemocněním
diplomová
2022
Świerczková Magdaléna
Sociální pracovník a agrese dětí v nízkoprahových zařízeních
diplomová
2022
Závodná Linda
Komunikace mezi sociálním pracovníkem a agresivním seniorem
diplomová
2022
Božoňová Adéla
Etiketizace a stigma osob s duševním onemocněním
diplomová
2021
Čapková Andrea
Dostupnost zdravotně sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro osoby se schizofrenií
diplomová
2021
Kaňová Sabina
Možnosti využití case managementu při naplňování potřeb osob s duševním onemocněním v okrese Břeclav
diplomová
2021
Lisník Jan
Reflexivita u sociálních pracovníků pracujících s Romy
diplomová
2021
Růžičková Veronika
Komunikace zdravotně sociálního pracovníka s rodinou a institucemi v době epidemie COVID-19.
diplomová
2021
Šigutová Kamila
Spolupráce zdravotnických zařízení s poskytovateli vybraných pobytových služeb.
diplomová
2021
Žídková Karolína
Hodnotové orientace seniorů na Ostravsku
diplomová
2021
Fúziková Petra
Smích a komika v přímé péči o lidi s Alzheimerovou nemocí
diplomová
2020
Jeřábková Kateřina
Fenomén strachu u klientů terapeutické komunity pro léčbu závislostí v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě.
diplomová
2020
Lis Kateřina
Edukace a sociální sítě seniorů
diplomová
2020
Michalíková Lenka
Problematika rodin v azylových domech
diplomová
2020
Pojslová Lenka
Proměny prarodičovství a jejich vliv na sociální práci
diplomová
2020
Seibertová Petra
Medicinace a farmaceutizace v psychiatrické péči z pohledu klientů s duševním onemocněním
diplomová
2020
Vlčková Martina
Vícegenerační rodiny pečující o seniory na Jesenicku
diplomová
2020
Kostková Pavla
Sociální práce a identita sociálních pracovníků
diplomová
2019
Kovalová Veronika
Pojetí a proměny volného času u seniorů
diplomová
2019
Matušková Kateřina
Zařízení pro děti vyžadujcí okamžitou pomoc na území Moravskoslezského kraje
diplomová
2019
Roseová Libuše
Pobytové sociální služby pro seniory s Alzheimerovou demencí v Moravskoslezském kraji z pohledu rodinných příslušníků žadatelů
diplomová
2019
Želiecka Vladimíra
Využívání uměleckých prostředků osob se zdravotním postižením v  kontextu sociální rehabilitace.
diplomová
2019
Kindlová Martina
Romské rodiny a sociální práce s nimi
diplomová
2018
Vijová Táňa
Management uměleckých terapií v sociálních službách
diplomová
2018
Chmiel Daniel
Úzkost a deprese jako zdravotně-sociální fenomény
bakalářská
2024
Mikolášová Michaela
Strach jako zdravotně - sociální problém u seniorů
bakalářská
2024
Gorol Emil
Město pohledem znevýhodněných skupin
bakalářská
2023
Kuchta Petr
Psychologická pomoc u klientů v domovech pro seniory
bakalářská
2023
Oprštěná Klára
Stereotypy o sociálních pracovnících
bakalářská
2023
Krekáňová Tereza
Začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti
bakalářská
2022
Vlasáková Natálie
Stáří optikou předsudků, stereotypů a mýtů
bakalářská
2022
Honzová Barbora
Sociální bydlení jako prevence před bezdomovectvím a sociálním vyloučením ze společnosti
bakalářská
2021
Jakůbková Veronika
Město z pohledu znevýhodněných skupin
bakalářská
2021
Kvíčala Miloslav
Proměny autonomie osob se zdravotním postižením v seniorském věku
bakalářská
2021
Mikundová Sabina
Podoby zdravotně-sociální péče ve výtvarném umění
bakalářská
2021
Strašilová Anna
Empatie v sociální práci
bakalářská
2021
Heroutová Iveta
Popularizace sociální práce
bakalářská
2020
Stanková Dominika
Sociální práce s mládeží - Je dostatečně trendy?
bakalářská
2020
Šmehlík Veronika
Dynamika mezigeneračních vztahů ve vietnamské komunitě
bakalářská
2020
Slováková Nikola
Sociální práce v hospicové a paliativní péči
bakalářská
2019
Štefaňáková Eva
Problematika genderových stereotypů v sociální práci
bakalářská
2019
Vraníková Daniela
Násilí na seniorech
bakalářská
2018Hlavní řešitel
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Období
1/2023 - 12/2023
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub