Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Kamila Vondroušová


titul, jméno, příjmení:RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 203, budova B
funkce:tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
obor činnosti:metody a techniky kvantitativního výzkumu, technická a technologická rehabilitace
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 3219
e-mail:

Vzdělání

6/2009
úspěšná obhajoba disertační práce na téma "Životní prostředí jako sociálně kulturní potenciál v kontextu typologie městských obvodů Ostravy", s udělením vědecké hodnosti Doktor věd - Ph.D.
6/2004
státní rigorózní zkouška v oblasti Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, udělen akademický titul Doktor přírodních věd - RNDr.
2/2004
státní závěrečná zkouška, úspěšné obhájení diplomové práce na téma Sociální diferenciace města Ostravy, udělen titul Magistr - Mgr.
2004 – 2007
Ostravská univerzita v Ostravě, interní doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor Environmentální geografie
1997 – 2004
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje, studium na magisterském stupni v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
1993 – 1997
Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava - Poruba
 

Kvalifikace

2009
Ph.D. v oboru Environmentální geografie
2000
RNDr. v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
 

Další vzdělávání, kurzy

2018
Vzdělávací kurz Studenti se specifickými potřebami v terciálním vzdělávání. Ostravská univerzita, Centrum Pyramida.
2014
Vzdělávací kurz Analýza délky života (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2014
Vzdělávací kurz Analýza a predikce časových řad (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Vzdělávací kurz Vícerozměrná statistika v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Vzdělávací kurz Základní statistické procedury v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Kurz znakového jazyka - v rámci projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0006, Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava
2007
Vzdělávací kurz Rizikový management - v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace".
2007
Vzdělávací kurz Konferenční servis - v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace".
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Ostravská univerzita, Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě, pozice garanta klíčové oblasti.
2014 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, akademický pracovník - odborný asistent na Katedře sociálních věd, se zaměřením na statistickou analýzu dat a metodologii kvantitativního výzkumu
2014 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
2012 – 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, externí vyučující předmětu Statistická analýza dat
2011 – 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, vědecký pracovník týmu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
2005
Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava - Poruba, středoškolská učitelka, výuka předmětu Zeměpis
 

Odborné zaměření

Statistická analýza dat
Metodologie kvantitativního výzkumu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
Tajemnice katedry sociálních věd
2014 – dosud
Tajemnice a pedagogická poradkyně oboru Komunitní rozvoj
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilá znalost
Němčina
pasivní znalost
 


Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum, 1. díl
Kamila Vondroušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Careum
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NHC Scotland, Care Homes
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Alena Vaňharová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Statistická analýza dat pro kvantitativní výzkum, 1. díl
Kamila Vondroušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2016
výzkumná zpráva

Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Využití statistické analýzy dat v sociálně vědním výzkumu
Kamila Vondroušová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza demografických a socio-ekonomických faktorů v kontextu nových sociálních rizik v Moravskoslezském kraji
Kamila Vondroušová
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Životní prostředí jako sociálně kulturní potenciál v kontextu typologie městských obvodů Ostravy
Kamila Vondroušová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
99SBPSeminář k bakalářské práci
BKMETMetodologie kvanti. výzkumu
BZBP1Seminář k bakalářské práci 1
BZBP2Seminář k bakalářské práci 2
BZKONÚčast na konferenci / workshopu
BZMETMetologie kvantitativního výzkumu
BZSB2Seminář k bakalářské práci 2
BZUVOÚvod do studia
JDANKMetody a techniky kvanti. výzkumu v SP
JDANPMetody a techniky kvanti. výzkumu v SP
NSANKMetody a techniky kvantit. výzkumu v SP
NSANPMetody a techniky kvantit. výzkumu v SP
NZKONÚčast na konferenci/workshopu
NZTERTechnická a technologická rehabilitace
NZTITKvant. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SADAStatistická analýza dat (SPSS)
1STADStatistická analýza dat (SPSS)
2SADAStatistická analýza dat (SPSS)
2STADStatistická analýza dat
3RSTAStatistická analýza dat (SPSS)
4DIP1Diplomový seminář
6SADAStatistická analýza dat
6SBC1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP1Seminář k bakalářské práci
6SBP2Seminář k bakalářské práci
7RSTAStatistická analýza dat
98BAPBakalářská práce
98KONÚčast na konferenci/workshopu
98SADStatistická analýza dat
98SB1Seminář k bakalářské práci 1
98SB2Seminář k bakalářské práci 2
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99AVZCizí jazyk v zahraničí
99BAKBakalářská práce
99BAPBakalářská práce
99KONÚčast na konferenci/workshopu
99SADStatistická analýza dat
99SB1Seminář k bakalářské práci 1
99SB2Seminář k bakalářské práci 2
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj


AutorNázev práceTypRok
Hýlová KateřinaKvalita života osob po cévní mozkové příhodě v následné domácí péči po propuštění z ústavní rehabilitacediplomová 2022 
Smolková KristýnaDostupnost a využití pomůcek a technologií u osob se sluchovým postiženímdiplomová 2022 
Trojovská AndreaVyužití sociální pomoci klienty dialyzačních středisek na Ostravsku.diplomová 2022 
Klímová AnnaVnímání pocitu bezpečí u osob s tělesným postiženímdiplomová 2021 
Komárková SimonaSpokojenost klientů organizace Rozum a cit, z. s. s poskytovanými službamidiplomová 2021 
Nováková AdélaNeformální pečující o blízkého po cévní mozkové příhodědiplomová 2021 
Vlasáková PavlaPřístupy mužů a žen v neformální péči v domácím prostředídiplomová 2021 
Káňová GabrielaPracovní vytíženost zdravotních sester v domově pro seniorydiplomová 2019 
Kristová VeronikaAnalýza pracovních činností sociálních pracovníků v domově pro seniorydiplomová 2019 
Skřivánková KristýnaAnalýza potřeb osob s dlouhodobým onemocněním v kontextu neformální péčediplomová 2019 
Valoušková VeronikaVytíženost zaměstnanců domova se zvláštním režimemdiplomová 2019 
Foksová AlenaStrategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2018 
Fürstová RadkaAnalýza faktorů bránících klientům azylového domu v návratu do většinové společnosti.diplomová 2018 
Moravcová SandraFundraising v Moravskoslezkém krajidiplomová 2018 
Šanda MarekAnalýza osobnosti sociálního pracovníka ve vybrané organizaci sociálních služebdiplomová 2018 
Mižáková KateřinaPodpora rodin vychovávající dítě s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými onemocněnímidiplomová 2017 
Stašová GabrielaSpokojenost seniorů s volnočasovými aktivitami v Domově Slunečnice, p.o.diplomová 2017 
Fišerová MarkétaStrategická analýza (hodnocení) vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2016 
Kašpárková VeronikaVývoj věkové struktury obyvatel v městských obvodech Ostravy za období 1991, 2001 a 2011 a jeho vliv na sociální službydiplomová 2016 
Lancová PavlaDopad změn sociální reformy platné od 1. 1. 2012 na osoby se zdravotním postiženímdiplomová 2016 
Vondráková MartinaPovědomí žáků opouštějících základní školu o úloze orgánů sociálně právní ochrany dětídiplomová 2016 
Bulavová HanaDopad změn v oblasti podpory v nezaměstnanosti na sociální politiku (za období 1990 - 2014).diplomová 2015 
Lukšíková MichaelaKomparace volnočasových aktivit městské a venkovské mládeže ve vybraném území.diplomová 2015 
Folvarčná LenkaAnalýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěmdiplomová 2014 
Hrouzová RadkaAnalýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2014 
Kaňák PavelAnalýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služebdiplomová 2014 
Klímek RomanAnalýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Kamenecdiplomová 2014 
Mynarčíková PetraVývoj vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve sledovaném územídiplomová 2014 
Ženíšková KristýnaVesnice versus město - prostorová komparace sociálních problémů a způsobů jejich řešenídiplomová 2014 
Chvalníková DagmarVývoj spotřeby domácností nezaměstnaných a domácností důchodcůdiplomová 2013 
Hrušková PetraRezidenční segregace města Ostravydiplomová 2013 
Jařinová LenkaMěsto ve vazbách sociálních a prostorových nerovnostídiplomová 2013 
Dřízgevič JanDomácí násilí v kontextu preventivně poradenské činnosti sociálních pracovníků se zaměřením na službu chráněného bydleníbakalářská  
Frydrychová ZuzanaKomparace volnočasových aktivit městské a venkovské mládeže ve vybraném území.bakalářská  
Tabachová NikolaOrganizace na podporu neformálních pečujících na území České republikybakalářská  
Miklicová PavlínaAnalýza sociálních služeb pro osoby bez domova ve městě Vsetínbakalářská 2022 
Pecháčková NatálieAnalýza webových stránek zaměřených na problematiku cévní mozkové příhodybakalářská 2021 
Bartoš MarekAnalýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.bakalářská 2020 
Fešárová TerezaVýzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném územíbakalářská 2020 
Kalábová TerezaSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2020 
Štenclová NikolaVýzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném územíbakalářská 2020 
Gniewek BohdanaBezdomovectví - příčiny vzniku, možnosti jeho prevence a řešeníbakalářská 2018 
Izaiáš MarekParticipace veřejnosti na procesu komunitního plánováníbakalářská 2018 
Jedziniaková EvaAnalýza bezbariérovosti úřadů práce v okresních městech Moravskoslezského krajebakalářská 2018 
Kočí AlexandraAnalýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.bakalářská 2018 
Lisník JanReflexe praxe sociálních pracovníků pro studenty sociální prácebakalářská 2018 
Prasličková NatálieAnalýza uplatnitelnosti absolventů oboru zdravotně sociální pracovník na trhu prácebakalářská 2018 
Sikorová KristýnaSpokojenost obyvatel města Orlová se službami a rozvojem městabakalářská 2018 
Káňová VeronikaZapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování ve vybraném územíbakalářská 2017 
Kapitanová LenkaAnalýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)bakalářská 2017 
Štefek JanSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2017 
Davidová VeronikaSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2016 
Moravcová SandraSociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)bakalářská 2016 
Šanda MarekAnalýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)bakalářská 2016 


Inovace výuky metod výzkumu a analýzy dat stávajících studijních bakalářských a magisterských programů FSS OU na úrovni předmětů/kurzů
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zpracování výzkumu pocitu bezpečí občanů MSK
Hlavní řešitelRNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období3/2016 - 9/2016
PoskytovatelGrantové projekty
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub