Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Kamila Vondroušová

Kamila Vondroušová

titul, jméno, příjmení:
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 203, budova B
funkce:
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
obor činnosti:
metody a techniky kvantitativního výzkumu, technická a technologická rehabilitace
telefon, mobil:
553 46 3219
e-mail:

Vzdělání

6/2009
úspěšná obhajoba disertační práce na téma "Životní prostředí jako sociálně kulturní potenciál v kontextu typologie městských obvodů Ostravy", s udělením vědecké hodnosti Doktor věd - Ph.D.
6/2004
státní rigorózní zkouška v oblasti Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, udělen akademický titul Doktor přírodních věd - RNDr.
2/2004
státní závěrečná zkouška, úspěšné obhájení diplomové práce na téma Sociální diferenciace města Ostravy, udělen titul Magistr - Mgr.
2004 – 2007
Ostravská univerzita v Ostravě, interní doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor Environmentální geografie
1997 – 2004
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra Sociální geografie a regionálního rozvoje, studium na magisterském stupni v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
1993 – 1997
Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava - Poruba
 

Kvalifikace

2009
Ph.D. v oboru Environmentální geografie
2000
RNDr. v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj
 

Další vzdělávání, kurzy

2018
Vzdělávací kurz Studenti se specifickými potřebami v terciálním vzdělávání. Ostravská univerzita, Centrum Pyramida.
2014
Vzdělávací kurz Analýza délky života (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2014
Vzdělávací kurz Analýza a predikce časových řad (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Vzdělávací kurz Vícerozměrná statistika v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Vzdělávací kurz Základní statistické procedury v modulu Statistics Base (v software IBM SPSS), ACREA CR, spol. s r.o., Praha
2012
Kurz znakového jazyka - v rámci projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0006, Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava
2007
Vzdělávací kurz Rizikový management - v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace".
2007
Vzdělávací kurz Konferenční servis - v rámci projektu ESF OP RLZ 3.2 (CZ.04.1.03/3.215.1/0103) s názvem "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje V MS kraji a jeho realizace".
 

Zaměstnání, praxe

2017 – dosud
Ostravská univerzita, Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě, pozice garanta klíčové oblasti.
2014 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, akademický pracovník - odborný asistent na Katedře sociálních věd, se zaměřením na statistickou analýzu dat a metodologii kvantitativního výzkumu
2014 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářského oboru Komunitní rozvoj
2012 – 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, externí vyučující předmětu Statistická analýza dat
2011 – 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, vědecký pracovník týmu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
2005
Gymnázium Čs. Exilu 669, Ostrava - Poruba, středoškolská učitelka, výuka předmětu Zeměpis
 

Odborné zaměření

Statistická analýza dat
Metodologie kvantitativního výzkumu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
Tajemnice katedry sociálních věd
2014 – dosud
Tajemnice a pedagogická poradkyně oboru Komunitní rozvoj
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilá znalost
Němčina
pasivní znalost
 


článek v odborném periodiku
 
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
výzkumná zpráva
 
Rok: 2017
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 

článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2018, Současná Evropa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
výzkumná zpráva
 
Rok: 2017
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Cholevíková Taťána
Vliv kognitivní rehabilitace na fungování osob se získaným poškozením mozku v domácím prostředí
diplomová
2024
Dopitová Debora
Význam sportovních aktivit v kontextu osobní autonomie osob s tělesným postižením
diplomová
2024
Pindurová Karolína
Senioři a smart technologie zaměřené na zdraví
diplomová
2024
Chanovická Ladislava
Informovanost pacientů po cévní mozkové příhodě a jejich neformálních pečujících při propuštění z nemocnice do následné domácí péče
diplomová
2023
Žižková Marta
Automobil jako pomůcka pro osoby s tělesným postižením
diplomová
2023
Hýlová Kateřina
Kvalita života osob po cévní mozkové příhodě v následné domácí péči po propuštění z ústavní rehabilitace
diplomová
2022
Smolková Kristýna
Dostupnost a využití pomůcek a technologií u osob se sluchovým postižením
diplomová
2022
Trojovská Andrea
Využití sociální pomoci klienty dialyzačních středisek na Ostravsku.
diplomová
2022
Klímová Anna
Vnímání pocitu bezpečí u osob s tělesným postižením
diplomová
2021
Komárková Simona
Spokojenost klientů organizace Rozum a cit, z. s. s poskytovanými službami
diplomová
2021
Nováková Adéla
Neformální pečující o blízkého po cévní mozkové příhodě
diplomová
2021
Vlasáková Pavla
Přístupy mužů a žen v neformální péči v domácím prostředí
diplomová
2021
Káňová Gabriela
Pracovní vytíženost zdravotních sester v domově pro seniory
diplomová
2019
Kristová Veronika
Analýza pracovních činností sociálních pracovníků v domově pro seniory
diplomová
2019
Skřivánková Kristýna
Analýza potřeb osob s dlouhodobým onemocněním v kontextu neformální péče
diplomová
2019
Valoušková Veronika
Vytíženost zaměstnanců domova se zvláštním režimem
diplomová
2019
Foksová Alena
Strategická analýza vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služeb
diplomová
2018
Fürstová Radka
Analýza faktorů bránících klientům azylového domu v návratu do většinové společnosti.
diplomová
2018
Moravcová Sandra
Fundraising v Moravskoslezkém kraji
diplomová
2018
Šanda Marek
Analýza osobnosti sociálního pracovníka ve vybrané organizaci sociálních služeb
diplomová
2018
Mižáková Kateřina
Podpora rodin vychovávající dítě s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými onemocněními
diplomová
2017
Stašová Gabriela
Spokojenost seniorů s volnočasovými aktivitami v Domově Slunečnice, p.o.
diplomová
2017
Fišerová Markéta
Strategická analýza (hodnocení) vnitřního a vnějšího prostředí vybrané organizace sociálních služeb
diplomová
2016
Kašpárková Veronika
Vývoj věkové struktury obyvatel v městských obvodech Ostravy za období 1991, 2001 a 2011 a jeho vliv na sociální služby
diplomová
2016
Lancová Pavla
Dopad změn sociální reformy platné od 1. 1. 2012 na osoby se zdravotním postižením
diplomová
2016
Vondráková Martina
Povědomí žáků opouštějících základní školu o úloze orgánů sociálně právní ochrany dětí
diplomová
2016
Bulavová Hana
Dopad změn v oblasti podpory v nezaměstnanosti na sociální politiku (za období 1990 - 2014).
diplomová
2015
Lukšíková Michaela
Komparace volnočasových aktivit městské a venkovské mládeže ve vybraném území.
diplomová
2015
Folvarčná Lenka
Analýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
diplomová
2014
Hrouzová Radka
Analýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služeb
diplomová
2014
Kaňák Pavel
Analýza potřeb ( a možností jejich naplňování ) současných klientů vybrané organizace sociálních služeb
diplomová
2014
Klímek Roman
Analýza potřeb (a možností jejich naplňování) současných klientů Domova pro seniory Kamenec
diplomová
2014
Mynarčíková Petra
Vývoj vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi ve sledovaném území
diplomová
2014
Ženíšková Kristýna
Vesnice versus město - prostorová komparace sociálních problémů a způsobů jejich řešení
diplomová
2014
Chvalníková Dagmar
Vývoj spotřeby domácností nezaměstnaných a domácností důchodců
diplomová
2013
Hrušková Petra
Rezidenční segregace města Ostravy
diplomová
2013
Jařinová Lenka
Město ve vazbách sociálních a prostorových nerovností
diplomová
2013
Dřízgevič Jan
Domácí násilí v kontextu preventivně poradenské činnosti sociálních pracovníků se zaměřením na službu chráněného bydlení
bakalářská
Frydrychová Zuzana
Komparace volnočasových aktivit městské a venkovské mládeže ve vybraném území.
bakalářská
Herdová Iveta
Dopad nemoci Covid-19 na pracovníky vybraných organizací sociálních služeb
bakalářská
2024
Uhlířová Zuzana
Zkušenosti osob se zrakovým postižením při procesu zaměstnávání
bakalářská
2024
Čížová Marie
Spokojenost klientů vybrané organizace sociálních služeb s nabízenými službami
bakalářská
2023
Krayzel Martina
Vliv roztroušené sklerózy na život jedince
bakalářská
2023
Pyreňová Kateřina
Autistické dítě v rodině
bakalářská
2023
Miklicová Pavlína
Analýza sociálních služeb pro osoby bez domova ve městě Vsetín
bakalářská
2022
Pecháčková Natálie
Analýza webových stránek zaměřených na problematiku cévní mozkové příhody
bakalářská
2021
Bartoš Marek
Analýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.
bakalářská
2020
Fešárová Tereza
Výzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném území
bakalářská
2020
Kalábová Tereza
Sociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)
bakalářská
2020
Štenclová Nikola
Výzkum rozvojových priorit dané obce z pohledu obyvatel žijících v daném území
bakalářská
2020
Gniewek Bohdana
Bezdomovectví - příčiny vzniku, možnosti jeho prevence a řešení
bakalářská
2018
Izaiáš Marek
Participace veřejnosti na procesu komunitního plánování
bakalářská
2018
Jedziniaková Eva
Analýza bezbariérovosti úřadů práce v okresních městech Moravskoslezského kraje
bakalářská
2018
Kočí Alexandra
Analýza míry informovanosti o procesu Komunitního plánování ve vybraném území.
bakalářská
2018
Lisník Jan
Reflexe praxe sociálních pracovníků pro studenty sociální práce
bakalářská
2018
Prasličková Natálie
Analýza uplatnitelnosti absolventů oboru zdravotně sociální pracovník na trhu práce
bakalářská
2018
Sikorová Kristýna
Spokojenost obyvatel města Orlová se službami a rozvojem města
bakalářská
2018
Káňová Veronika
Zapojení veřejnosti do procesu komunitního plánování ve vybraném území
bakalářská
2017
Kapitanová Lenka
Analýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)
bakalářská
2017
Štefek Jan
Sociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)
bakalářská
2017
Davidová Veronika
Sociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)
bakalářská
2016
Moravcová Sandra
Sociodemografická analýza vybraného území (pro potřeby Komunitního plánování)
bakalářská
2016
Šanda Marek
Analýza potřeb sociálních služeb ve vybraném území (ve vazbě na Komunitní plánování)
bakalářská
2016Hlavní řešitel
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období
1/2024 - 12/2024
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Období
3/2016 - 9/2016
Poskytovatel
Grantové projekty
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub