Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra zdravotně-sociálních studií

Zdeněk Novotný


titul, jméno, příjmení:MUDr. Zdeněk Novotný
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie, sociální pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení
Zdeněk Novotný, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

II. národní kongres sociální pediatrie
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Na společné cestě za týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová, František Schneiberg
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Sy CAN a etnicita
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dít
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen
František Schneiberg, Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

80 let kojeneckých ústav
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
stať ve sborníku

80 let kojeneckých ústavů
Zdeněk Novotný
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě trvale žijící v ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008, Česko-slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku

Dítě v trvalé ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny
Zdeněk Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spolupráce na polic sy CAN
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě rodinou nedotčené
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropsychologie poruch systému FASD
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky
Jan Sebastian Novotný, Veronika Novotná, Zdeněk Novotný
Rok: 2007, Journal of FASD
článek v odborném periodiku

Proč nejsem zastáncem baby boxů
Zdeněk Novotný, Lubomír Kukla
Rok: 2007, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Trvalá ústavní péče o dítě
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,
Zdeněk Novotný, Stanislav Jelen, Marta Holčáková
Rok: 2007, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Změna morbidity na přelomu tisícíletí
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Lubomír Kukla
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ať žije rodina
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nechme dětem šanci
Zdeněk Novotný, Monika Kovalčíková
Rok: 2006, Zdravotnické noviny
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k babyboxům
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V  KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V  NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU
Stanislav Jelen, Zdeněk Novotný, Marta Holčáková
Rok: 2006, Úrazová chirurgie
článek v odborném periodiku

Evropa a my
Zdeněk Novotný
Rok: 2005, VÚPSV Praha
kapitola v odborné knize

Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?
Zdeněk Novotný
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravidita dívek mladších 15 let
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
stať ve sborníku

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
stať ve sborníku

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociálně kulturní aspekt a VVV
Zdeněk Novotný
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LMD
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Rok: 2002
stať ve sborníku

Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný, Blanka Štědroňová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A child sexually abused by a relative or a non family member
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Rok: 1999, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku

Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týrané dítě v Ostravě
Zdeněk Novotný
Rok: 1999
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Zdeněk Novotný, Lenka Běgoňová
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sy CAN - situace v Ostravě
Zdeněk Novotný
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Šikana
Zdeněk Novotný
Rok: 1998
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Rok: 1996
stať ve sborníku

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Rok: 1995
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Rok: 1995
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Žlebek PetrSyndrom CAN - sexuální zneužívánídiplomová 2007 
Charvátová DianaHistorie dětských domovů pro děti do 3 let v Ostravěbakalářská 2018 
Kristová VeronikaPředstavy adolescentů o jejich vlastní budoucí rodiněbakalářská 2017 
Zatloukalová TerezaDůvody přijetí dětí do péče dětských domovů pro děti do tří letbakalářská 2017 
Krajzlová ZuzanaPříčiny úmrtí dětí v Ostravěbakalářská 2015 
Musálková VeronikaSociální práce na příkladu sociálně - právní ochrany dětí (prevence sekundární viktimizace)bakalářská 2014 
Sekaninová VeronikaŠikana v cyberprostorubakalářská 2014 
Jelínková VeronikaDůvody návratu dětí z náhradní rodinné péčebakalářská 2010 
Mikulášková PetraPrevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činůbakalářská 2010 
Dudek RostislavSyndrom CAN - očima dětského centra Domeček Ostravabakalářská 2009 
Skřížalová MichaelaNespecifické poruchy chování u dětí z náhradní rodinné péče (speciálně-pedagogické řešení)bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
rss
social hub