Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Oldřich Chytil

Oldřich Chytil

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
místnost, podlaží, budova: B 415, budova B
funkce:
obor činnosti:teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 775 761 557
553 46 3244
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2002PhD. Trnavská univerzita v Trnave v odbore 75-61-9 sociálna práca. Název dizertační práce: K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce.
1989PaedDr. Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta, studijní obor vychovatelství

Kvalifikace

2017profesor v oboru sociální práce, Ostravská univerzita
2007mimořádný profesor, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
2007docent v oboru sociální práce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. Název habilitační práce: Důsledky modernizace pro sociální práci

Zaměstnání, praxe

2017 – dosudprofesor se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
2008 – 2017docent se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
2007 – 2008docent se zaměřením na teorie a metody sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
1997 – 2008vedoucí katedry sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
1993 – 1997odborný asistent pro teorie a metody sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra sociální práce
1990 – 1996odborný asistent – vedoucí sekce sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky
1973 – 1990sociální pracovník – sociální kurátor, Národní výbor města Ostravy

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci

Akademické funkce a členství v orgánech

2009 – 2017děkan Fakulty sociální studií Ostravské univerzity v Ostravě
2008 – dosudředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity
2008 – 2009pověřen výkonem funkce děkana Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
2007 – 2008jmenován rektorem Ostravské univerzity v Ostravě předsedou přípravného výboru pro založení Fakulty sociálních studií a pověřen přípravou akreditace studijních programů nové fakulty, úspěšná akreditace leden 2008
1999 – 2008proděkan pro zahraniční vztahy, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Ocenění

2016pamětní medaile rektora Ostravské univerzity k 25. výročí vzniku Ostravské univerzity
2011pamětní medaile rektora Ostravské univerzity Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity k 20. výročí vzniku Ostravské univerzity
2001pamětní medaile rektora Ostravské univerzity k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 – dosudčlen Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU Brno
2013 – 2017člen vědecké rady Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové
2009 – dosudčlen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2008 – 2012člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
2007 – dosudčlen vědecké rady Ostravské univerzity
1995 – 2008člen vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity
2014 – dosudčlen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce Fakulty sociálních studií MU Brno
2014 – dosudpředseda oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – dosudčlen Oborové rady doktorského studia Rehabilitace Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích
2009 – 2014člen odborovej komisie pro doktorandské štúdium v študijnom obore 3.1.14 Sociálna práca, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
2008 – 2014člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
2001 – 2008člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální politika a sociální práce se studijním oborem Sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
2015 – dosudčlen Rady naukowe, Nauki o wychowaniu. Studia interdyscyplinarne, vydavatel Univerzita Lodz
2010 – dosudNordic Social Work Research, Member of International Editorial Board
2007 – 2014The Social Work & Society Online News Magazine (SocMag)- Member of International Editorial Board
2003 – 2014Social Work & Society, Member of International Advisory Board
2002 – 2008Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaft und interkulturelle/internationale Sozialarbeit (ISIS)e.V.Eichstätt – Herausgeberausschuss – Teilnehmer
2002 – dosudčlen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
1998 – 2003European Journal of Social Work – Member of Editorial Advisory Board
2015 – dosudMember of Think Tank network „Challenges to build a European cosmopolitical welfare democracy“
2008 – 2010člen výkonného výboru Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR
2007 – 2010Inter University Center, Dubrovník, Croatia, School of Social Work Theory and Practice – Social Work Theories and Methodologies, Course Director
2005 – 2016president European Centre for Community Education se sídlem v Koblenz – Německo. ECCE založeno západoevropskými vysokými školami vzdělávajícími v sociální práci v roce 1985.
1998 – 2016vedoucí kanceláře konsorcia ECSPRESS v Ostravě (Zakladatelé konsorcia – European Association of Training Centre for Socio – Educational Care Work, European Association of Schools of Social Work, European Centre for Community Education)
1993 – 2008předseda výkonného výboru Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR

Působení v zahraničí

Výuka na zahraniční vysoké škole (od roku 1994, celkem 40 x vyučoval na zahraničních vysokých školách v Rakousku, Finsku, Německu, Francii, Švýcarsku a Polsku)
Letní semestr 2015/2016 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Czech Republic – developments and challenges.
Letní semestr 2013/2014 výuka na Catholic University of Lille, Francie v rozsahu 8 hodin na téma The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.
Letní semestr 2013/2014 výuka na University of Aplied Sciences St. Gallen, Švýcarsko v rozsahu 12 hodin na téma Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.
Letní semestr 2012/2013 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Czech Republic.
Zimní semestr 2012/2013 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 12 hodin na téma Response of Social Work theory to society development.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadtt v rozsahu 8 hodin na téma Social Policy and Social Work.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Catholic University of Lille, Francie v rozsahu 12 hodin na téma History of Social Work in the CR, Present state of Social Work in the CR.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Hochschule Koblenz, Univerzity of Aplied Sciences v rozsahu 12 hodin na téma Kommunale Sozialpolitik und Soziale Arbeit, Theorie und Methoden der Sozialen Arbeit.
Letní semestr 2010/2011 výuka na Univerzita Lodz, Polsko v rozsahu 10 hodin na téma History of Social Work in CR, Response to the theoretical discussion in SW and contemporary development in the Czech society.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the CR, Profession of Social Work in Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 8 hodin na téma Social Work in the Central and Eastern Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na IRTS Poitou Charentes, Francie v rozsahu 5 hodin na téma The History of Social Work in the Middle and Eastern Europe.
Letní semestr 2009/2010 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Rep., Profession of S.W. in Europe.
Zimní semestr 2009/2010 výuka na University of Easter Finland, Kuopio v rozsahu 10 hodin na téma Social Work in the CR, Professional skills in SW with clients, Privatization of social services in CR, Research in SW.
Letní semestr 2008/2009 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Social Work Theories and Methodologies in CR, History of SW, SW Methods.
Letní semestr 2006/2007 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit – Theorie – Methoden in der Tsechischen Republik.
Letní semestr 206/2007 výuka na University of Kuopio v rozsahu 12 hodin na téma Welfare in the Transformation Countries.
Letní semestr 2006/2007 výuka na Trnavské univerzitě v Trnavě v rozsahu 12 hodin na téma Teorie a metody sociální práce.
Letní semestr 2005/2006 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit – Theorie – Methoden in der Tsechischen Republik.
Letní semestr 2005/2006 výuka na University of Kuopio v rozsahu 8 hodin na téma Theories in Social Work.
Zimní semestr 2005/2006 výuka na Fachhochshule Kobrenz s názvem Training traditions of the social professions in Czech Republic, Overveiw of course contents, course requirements and academic levels at which training is located, Professional profile of practitioners, Aspects of inter-cultural /anti-racist work and skills required v rozsahu 8 hodin.
Letní semestr 2004/2005 výuka na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbeit in Europa.
Zimní semestr 2004/2005 výuka na Universität Mainz v rozsahu 8 hodin na téma ERASMUS-Kolloquium Soziale Arbeit und Ausbildung für Soziale Berufe in Tschechien unter den Bedingungen der Ost-Erweiterung der EU, Das Methodenkonzept der Sozialen Arbeit, Der zielorientierte Ansatz in der Sozialen Arbeit, Theorie der Sozialen Arbeit in Tschechien und in der Slowakei.
Zimní semestr 2004/2005 výuka na FH – Campus Wien v rozsahu 10 hodin na téma Task centered approach/Methoden der Sozialarbeit.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Hochschule Niderrhein, Fachbereich Sozialwesen v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbein und Soziale Probleme in der CZ.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Katolische Universität Eichstätt v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Arbeit und Soziale Politik in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2003/2004 výuka na Fachhoschule Koblenz v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Probleme in der CZ, Soziale Arbeit in der CZ, Ausbildung für Soziale Arbeit in der CZ, Europäische Erweiterung und die Konsequenzen.
Zimní semestr 2003/2004 výuka na Hochschule Niederrhein v rozsahu 8 hodin na téma Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik – Ausbildung und Praxis.
Zimní semestr 2003/2004 výuka na University of Kuopio – Department of Social Work and Social Pedagogy v rozsahu 12 hodin na téma Einführung in der Soziale Arbeit, Sozialpolitik in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2002/2003 výuka na Fakultät für Soziale Arbeit Katolische Universität Eichstätt, Ingolstadt v rozsahu 12 hodin na téma Sozial Arbeit Methoden.
Zimní semestr 2002/2003 výuka na University of Kuopio – Department of Social Sciences v rozsahu 12 hodin na téma Soziale Probleme in der Tschechischen Republik.
Letní semestr 2001/2002 výuka na Fakultät für Soziale Arbeit Katolische Universität Eichstätt, Ingolstadt v rozsahu 8 hodin v kurzu Soziale Arbeit in Europa.
Letní semestr 2000/2001 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt – semestrální kurz na téma: Sozialarbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz.
Letní semestr 1999/2000 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt – semestrální kurs na téma: Theorien der Sozialen Arbeit und Systeme der sozialen Sicherung im europäischen Kontext.
Letní semestr 1998/1999 výuka na Akademie für Sozialarbeit Voralberg – týdenní výuka: Task Centered Approach.
Letní semestr 1997/1998 výuka na Akademie für Sozialarbeit Wien v rozsahu 18 hodin na téma: Task Centered Approach als inovative Methods pro studenty, učitele a sociální pracovníky.
Letní semestr 1997/1998 výuka na Akademie für Sozialarbeit Wien, výuka v rozsahu 18 hodin na téma: Sozialpolitik in der Tschechischen Republik im Zeitraum des Übergangs zu der Marktokonomie.
Zimní semestr 1997/98 výuka na Fakultät für Sozialwesen Katolische Universität Eichstätt – semestrální kurs na téma Internationale Sozialarbeit.
Letní semestr 1995/1996 týdenní výuka na Akademie für Sozialarbeit Voralberg a týdenní výuka Akademie für Sozialarbeit Insbruck (Rakousko) na témata: Der Ubergang von der Planwirtschaft zu Marktokonomik (Markwirtschaft) und seine Folgen in der Sozialpolitik und Sozialarbeit, Theoretische Verankerung der Sozialarbeit, Sozialarbeit mit Familie und Kindern in der Tschechischen Republik.
Červen 1994 a červen 1995 týdenní kurzy v rámci dalšího vzdělávání sociálních pracovníků na Akademie für Sozialarbeit Wien na téma: Sozialarbeit mit Familie und Kindern in der Tschchischen Republic.
Pravidelná výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v magisterském studijním programu Soziale Arbeit in Europa
Letní semestr 2011/2012 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
Zimní semestr 2010/2011 výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
Zimní semestr 2009/2010 - výuka na Katholic University of Aplied Sciences of North Rhine Westphalia, Köln v rozsahu 24 hodin na téma Social Work in the Czech Republic, Profession of Social Work in Europe.
European Conference Social Work and Globalization: What kind of social work, what kind of society, in order to face the crisis of the Welfare State? Universite Catolique de Lille. An invited speaker – the lectureˈs title: „The Eastern European Model of the Welfare Stste and Social Work. 5. – 6. 6. 2014.
Mezinárodní konference Paradigmy zmien v 21. storoči IV.: Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia? 7. 5. 2014 Bratislava. Slovensko. Přednáška na téma Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby.
International Conference The Economization of Social Work: Different Approaches in Response to Challenges. Vytautas Magnus University, Kaunas, Lihtuania, 19. – 21. 6. 2014. Přednáška na téma Master discourse and critical discourse in Social Work Theory.
International Conference Community economy – integration – professionalization. Challenges for social work. University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 27. – 29. 6. 2013. Přednáška na téma European Centre for Community Education and Community Economy.
Conference: „Le travail social en Europe.“ IRTS Poitou Charentes, France. An invited speaker – the lectureˈs title: „Histoire du travail social en Europe pour la partie Europe orientale.“ 27. – 28. 4. 2010
International ERIS Conference „Transnational convergence, diffusion and transfer in social policy and social work“ - Katolische Universitätt Eichstätt – Ingoldstadt. 12. – 14. 10. 2011. Přednáška na téma Europäisches Sozialmodell und Soziale Dienste.
International ERIS Conference Social Work and Diversity. 21. – 23. 10. 2010 Catholic University of Applied Sciences, Köln. Přednáška na téma Class and Social Work.
Mezinárodní konference Výzvy pre sociálne profesie v modrnej společnosti/Challenges pro Social Profesions in Modern Society. Vyzvaná přednáška na téma Důsledky modernizace pro sociální práci. 1.10. – 3.10. 2009 – Slovensko, Univerzita Prešov.
Mezinárodní konference Research into Practice knowledge transfer for Social Work practicioners and managers. 23. – 24. 10. 2008. Trnava University in Trnava. Přednáška na téma European Institut of Social Work and comparative research.
Reframing des Sozialen – Reframing del Sociale. Symposium of ECCE and Social Work end Society in Kooperation with Abteilung Sozialwesen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol – Itálie. Vyzvaná přednáška na téma Qualitätskriterien in Sozialdiensten und Ausbildung. 7. – 10. 6. 2007.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 3. – 10. 6. 2007. Social Work Theories and Methodologies. Přednáška Social Assistance to Disadvantaged Families with Children.
The 1st International Conference Social Work in the Context of an Interdisciplinary Team pořádaná Trnava University in Trnava and Faculty of Health Care and Social Work Department of Applied Social Work and European Research Institute for Social Work. 24. – 25. 10. 2007. Vyzvaná přednáška The Consequences of Modernisation for Social Work a vedení workshopu Social Work with Selected Group of Clients.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 4. – 10. 6. 2006. Social Work Theories and Methodologies. Social Work: Science, profession or accumulation of professional praktice knowledge and competences? Přednáška Social work – science or profession? Aspects from Czechia.
Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovník, School of Social Work Theory and Practice. 5. – 12. 6. 2005. Social Work Theories and Methodologies. Evaluating and Demonstrating Success in Social Work. Přednáška Evaluating social work – A Czech perspective
European Symposium in Social Work. Social work in Europe – Descriptions, Analysis and Theories. 27. 2. 2004. University of Kuopio, Finland. Vyzvaná přednáška „The Analysis of Theoretical Concepts and Methods of Social Work Presented in the Czech and Slovakian Literature“.
Internationale Fachtagung Die EU-Erweiterung Herausforderungen für das Sozialmanagement und die Sozialwirtschaft in Deutschland und Österreich, 6. – 8.11.2003 Wien. Vyzván k přednášce Die Auswirkungen des EU – Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien.
IX.Europäisches Symposium zur Sozialen Arbeit Management und Soziale Arbeit, 2. – 4.11.2003 Mönchengladbach. Přednáška s názvem Systemischer Ansatz in der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik ve workshopu Systemische Organisationsentwicklung a příspěvek v pódiové diskusi s názvem Management in der Sozialen Arbeit – Stand in der Tschechischen Republik.
Fünfter Bundeskongress Soziale Arbeit 25.-27.9.2003 in Kassel. Vyzván k referátu v Arbeitsgruppe II. Internationale Soziale Arbeit – Neue Trends s názvem Internationalisierung in der Ausbildung in Sozialer Arbeit in Tschechischien.
The Second International Seminar Family as Value: A Man and Human Values in 21. st Century. Keuruu, Finland září 2002. Příspěvek s názvem Social Work Training in the Czech Republic.
Internationale Tagung – Sozialethik, Ohnmacht, Notwendigkeit, Leistungsfähigkeit. 29. – 30. 10. 2002. Univesitätt Eichstätt (D). Vyzvaná přednáška Der Preis der Transformation: Soziale Arbeit in Tschechien.
Vierter Bundeskongress Soziale Arbeit 20.-22.9.2001 Mainz und Wiesbaden.Vyzván k referátu ve workshopu Öffentlichkeit und Jugendhilfepolitik s názvem Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tschechischen Republik am Anfang des 3. Jahrtausends.
Internationale Konferenz zur Errichtung des FH-Studiengangs-Sozialarbeit.27. – 28.10.2000 Bregenz/Austria. Přednáška s názvem Ausbildung für Sozialearbeit in der Tschechischen Republik.
Conference Social Profession for a Social Europe – a way ahead pořádaná Vytautas Magnus University a Kaunas University of Technology ve spolupráci s kanceláří Escpress v Ostravě ve dnech 7. – 10.9.2000 v Kaunasu, Litva. Spoluorganizátor konference ve funkci vedoucího kanceláře Ecspress v Ostravě.
Mezinárodní vědecká konference Soziale Arbeit: Die Ausbildung ihrer Professionalität in Polen, Tschechien und Deutschland, 2. – 3.12.1999 in Görlitz. Vyzván k přednášce Die Ausbildung de Professionalität Sozialer Arbeit in Tschechien.
Evropská konference Building on experience – Preparing the Social Professions for tomorrow´s Europe pořádaná konsorciem Ecspress ve spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislavě ve dnech 27.– 30.8.1999 v Modre. Vyzván k přednášce s názvem: „Building nationally and internationally relevant cources – The lessons from CEECs.
Sympozium Sozialarbeitsausbildung auf Hochschulebene, 9. – 11.11.1998 Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien, Přednáška s názvem Sozialarbeit als wissenschaftlicher Ansatz – theorie-Praxis-Bezüge im Universitätsstudium.
Mezinárodní konference Stand und Perspektiven der Sozialen Arbeit in einigen Landern Europas angesichts von Globalisierungs – und Transformationsprozessen. Katolische Universität Eichstätt (Německo), 30.– 31.10.1997. Vyzván k přednášce Tranformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in Tschechien.
Europäisches Kolloquium Soziale Arbeit in Europa, 21.11.1994 Fachhoschule Rheiland-Pfalz, Koblenz. Přednáška s názvem Zum Stand der Theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/Ost-europa- am Beispeil von Tschechien.
27th Congress of the International Association Schools of Social Work, 11. – 15.7.1994 Amsterdam Member of International Programme Committee.
Partnership Conference 17. – 21.11.1993. Towards Teaching the Teachers of Social Work in Eastern Europe pořádaná Alice Salamon Fachhohschule für Sozialalarbeit und Sozialpädagogik Berlin. Vyzván k přednášce Der heutige Stand und probleme der Universitätsbildung der Sozialarbeiter in der Tschechischen Republik.
Wissenschaftliche Tagung des Wiener Jugendamtes zum Thema Kinderschutz. Wien 14. – 17.5.1993. Přednáška s názvem Sozialer und rechtlicher Kinderschutz in der Tschechischen Republik.
1994 – dvouměsíční pobyt ve Spolkové republice Německo, stipendium spolkové vlády
1995 – Boston University, School of Social Work, jeden měsíc, pobyt financován vzdělávací Nadací Jana Husa

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapokročilý
Ruštinapokročilý


Vybrané publikace

Chytil, O. a Kowaliková, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia?. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. s. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.

Všechny publikace

Kowaliková, I. a Chytil, O. Analysis and Description of Availability and Sources of Social Support in Selected Difficult Situations for Seniors by Type of Their Household in the Czech Republic. Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(1), s. 65-83. ISSN 1213-6204.
Kowaliková, I. a Chytil, O. Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci. Sociální práce/Sociálna práca. 2019, 19(3), s. 62-81. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Kann die Sozialarbeit zu einem Instrument der Unterstützung des sozialen Wandels werden?. 2018.
Chytil, O. a Kowaliková, I. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?. Sociální práce/Sociálna práca. 2018, roč. 18, č. 3, s. 112-125. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Mošová, M., PULKERTOVÁ, M. a Chytil, O. To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens?. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work. 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-66. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Social Work in the Czech Republic - developments and challenges.. 2016.
Chytil, O. Economy influence of Social Work in the CR, Change in Welfare State.. 2014.
Chytil, O. Možnosti sociální práce při řešení problému chudoby. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia?. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2014. s. 277-287. ISBN 978-80-7144-220-2.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O. The Eastem European Model of the Welfare State and Social Work.. 2014.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Chytil, O. Soziale Arbeit in der Tschechischen Republik. 2013.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Chytil, O. Teoretické koncepty sociální práce. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. s. 37-46. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Horáková Hirschlerová, N. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Horák, V. a Chytil, O. Veřejnoprávní média v novém desetiletí. Čas na privatizaci. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Chytil, O. a Matulayová, T. Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta prešovskej univerzity v Prešove, 2011. 314 s. ISBN 978-80-555-0372-1.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Magjalić, D. M. a Chytil, O. Social work theory and practice: An international perspective. 1. vyd. Dubrovnik: Inter-University Center Dubrovnik, 2009. 288 s. ISBN 978-953-99765-1-2.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Chytil, O., Adams, A., Erath, P. a Jovelin, E. Social Work and Science - An uneasy relationship?. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2008. 171 s. ISBN 978-80-7326-132-0.
Mahrová, G., Venglářová, M. a Chytil, O. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2138-5.
Friesenhahn, G., Walter, L., Seibel, F. W. a Chytil, O. Community education and its contribution to a Social Europe: Concepts-Prespectives-Implementation. 1. vyd. Ostrava: Albert Boskovice, 2007. ECSPRESS Edition 3. 300 s. ISBN 80-7326-107-3.
Chytil, O. Důsledky modernizace pro sociální práci. SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA. 2007, č. 4, s. 64-71. ISSN 1213-6204.
Chytil, O. Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. IUC Journal of Social Work. 2007, s. 1-9.
Chytil, O., Seibel, F. W., Otto, H. a Friesenhahn, G. Reframing the Social. Social Work and Social Policy in Europe: Social Work and Social Policy in Europe. 1. vyd. Ostrava: ALBERT, 2007. ECSPRESS-Edition 4. 558 s. ISBN 80-7326-111-1.
Chytil, O. Czech Republic: Is Social Work a Science or Is It Just a Profession?. Social Work & Society. 2006, roč. 4, s. 330-340. ISSN 1613-8953.
Chytil, O., Thole, W., Cloos, P., Ortmann, F. a Strutwolf, V. Soziale arbeit im offentlichen Raum. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag, 2005. 241 s. ISBN 978-3-531-14240-1.
Chytil, O. Auswirkungen des EU-Beitrittes auf das Sozialwesen in Tschechien. . In: Die EU ?Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. München: Ziel-Verlag, 2004. s. 175-187.
Sýkorová, D. a Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 2004.
Chytil, O. Die EU -Erweiterung-Herausforderungen für die Sozialwirtschaft. 1. vyd. München: Ziel - Verlag, 2004. 233 s. ISBN 3-937210-14-8.
Popelková, R. a Chytil, O. Mapa sociálních služeb pro seniory v Moravskoslezském kraji.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity., 2004. s. 209-220. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Popelková, R. a Chytil, O. The Map of Social services for seniors in the Moravian-Silesian Region. In: Strategie for the Maintanance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstatt: ISIS, 2004. s. 103-117.
Chytil, O. Methods of Social Work.. In: Development and Perspectives of Social Work with Regard To The Entry To European Union.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-15.
Chytil, O. a Popelková, R. Poverty in the Czech Republic. In: Old and New Poverty in Post Communist Europe. Krakow: Universytet Jagiellonski, 2003. s. 31-39.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Chytil, O. Terminologické problémy ve vzdělávání v sociální práci. In: Rozvoj a výhledy sociální práce ve světle vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. Jihočeská univerzita, 2003. s. 11-14.
Chytil, O. K problematice využívání terminologie ve výuce sociální práce. Sociálna práca a zdravotnictvo. 2002, roč. 3, s. 80-89.
Chytil, O. a Popelková, R. Sociální politika a sociální práce v České republice.. In: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a pespektívy jej rozvoja.: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perspektívy jej rozvoja. 1999-05-27 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2002. s. 46-77. ISBN 80-88868-80-7.
Chytil, O. a Chytilová, Š. Sozialrechtlicher Kinderschutz in der Tsechischen Republik am Anfang des 3.Jahrtausends. In: Für ein soziales Europa Ausbilden - Lernen - Handeln in den sozialen Professionen. 1. vyd. Mainz: Johannes Gutenberg Universität, 2002. s. 255-271. ISBN 3-922514-63-4.
Chytil, O. Empty Nest. Opportunity or Obligation?. East Central Europe/L ´Europe du Centre est. Eine Wissenschaftliche Zeitschrift. 2001, s. 151-155. ISSN 0094-3037.
Chytil, O., Lorenz, W., Seibel, F. W. a Strieženec, Š. Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen.. Boskovice: Albert, 2000. 287 s. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Co-operation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 51-63.
Chytil, O. Cooperation between Czech Republic and European Union countries in creating study program of Social Work - experiences.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. 1999-08-27 Modra. Boskovice: Albert, 2000. Albert, 2000. s. 51-63. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Die Ausbildung zur Professionalität Sozialer Arbeit in Polen, Tschechien und Deutschland. 1. vyd. Frankfurt am Main: Lang, 2000. s. 75-92. ISBN 3-631-36507-1.
Musil, L. a Chytil, O. Making Education in Social Work Better. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127.
Chytil, O. a Musil, L. Making Education in Social Work Better - Czech Experience.. In: Auf Erfahrung bauen. Vorbereitung der Sozialen Professionen auf das Europa von morgen. Boskovice: Albert, 2000. s. 117-127. ISBN 80-7326-004-2.
Chytil, O. a Popelková, R. Social Policy and Social Work in the Czech Republic. In: Fundamentals of Social Work in Selected European Countries. 1. vyd. Dorset: Russel House Publishing Ltd., 2000. s. 9-24. ISBN 1-898924-68-6.
Chytil, O. a Seibel, F. W. Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. 350 s.
Chytil, O. European Dimensions in Training and Practice of Social Professions. 1999.
Chytil, O. Opening Remarks. In: Europäische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen. Boskovice: Albert, 1999. s. 9-12.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a dětí v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální reprezentace stylů a metod práce sociálních pracovníků OPD v Ostravě.. 1999.
Chytil, O. a Popelková, R. Současný stav a aktuální problémy vzdělávání sociálních pracovníků. Sociální politika. 1999, roč. 25, č. 3, s. 6-7. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Country notes, Czech republic. European Journal of Social Work 1. 1998, roč. 1, s. 363-364. ISSN 1369-1457.
Chytil, O. a Musil, L. Ještě jednou k problematice minimálních standardů vzdělávání v sociální práci. Sociální politika. 1998, roč. 24, č. 3, s. 9-10. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Předmluva k českém vydání. In: Otázky legitimace sociální práce. Boskovice: Albert, 1998. s. 9-10. ISBN 80-85834-41-3.
Chytil, O. Social Work in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1998, roč. 5, s. 48-55. ISSN 1353-1670.
Chytil, O. a Loučková, I. Sociální problémy klientů oddělení péče o rodinu a děti v Ostravě a sociální reprezentace stylů a metod sociálních pracovníků OPD. In: The individual and society at the turn of the century:view from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. Univerzita Palackého, 1998. s. 30-31.
Chytil, O. a Stošková, R. The progress of social policy and social work in the Czech Republic. In: Social Work in Public Health Symposium: Social Work in Public Health Symposium 1998-06-01 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 1998. s. 81-103. ISBN 951-780-619-1.
Chytil, O. Transformation im Osten und die Folgen für die Sozialarbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit und Sozialarbeitswissenschaft in einem sich wandelnden Europa. 1. vyd. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1998. s. 81-96. ISBN 3-7841-1114-9.
Chytil, O. Strategie Asociace vzdělavatelů v sociální práci při podpoře vzdělávání v sociální práci. In: Socioklub/Personel: Vzdělávací standardy v sociální práci . Praha: Sociopress, 1997. Sociopress, 1997. s. 128-132. ISBN 80-902260-3-5.
Chytil, O. Social Work Education. A view from Czech Republic. Alumni Journal Boston University, School of Social Work. 1996, roč. 8, s. 1-4.
Chytil, O. Social Work Education: A View from the Czech Republic. Alummi Journal. 1996, č. 7,
Šimíčková-Čížková, J. a Chytil, O. Prožívání ztráty zaměstnání. Sociální politika. 1994, roč. 20, č. 1, s. 16-17. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Rodí se mezinárodní škola sociální práce. Sociální politika . 1994, roč. 20, č. 3, s. 22-22. ISSN 0049-0961.
Chytil, O. Sociální práce, vymezení pojmů. In: Konference - teoretický seminář k pojetí andragogiky: Andragogika 1993-04-26 . Olomouc: Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. Katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1994. s. 42-47.
Hubík, S. a Chytil, O. Ta naše čítanka česká.... Životné prostredie . 1994, roč. 28,
Chytil, O. Význam terapeutického vztahu v postpenitenciární péči. In: IV. konference sociálních pracovníků v České republice: Sborník ze IV. konference sociálních pracovníků v České republice. Delikvence, kriminalita a sociální práce. 1994-05-18 . Praha: MPSV ČR, 1994. MPSV ČR, 1994. s. 22-27. ISBN ISBN 80-85529-0.
Chytil, O. Zum Stand der theoriediskussion in der Sozialen Arbeit in Mittel-/ Ost-Europa - am beispiel von Tschechien. In: ECCE. Olmütz/Koblenz. 1994.
Chytil, O. Obsahová analýza základních textů formující hodnotový vztah dětí k životnímu prostředí. In: Univerzita Palackého Olomouc: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života . Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. Univerzita Palackého, 1993. s. 53-65. ISBN ISBN 80-7067-30.
Chytil, O. Některé problémy vzdělávání sociálních pracovníků. In: Měnící se trh práce - výzva pracovníkům v oblasti vdělávání dospělých a sociální práce: Měnící se trh práce ? výzva pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých a sociální práce 1992-04-01 . Praha, Olomouc: MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. MŠMT ČR a katedra sociologie a andragogiky FF UP, 1992. s. 101-104.
Chytil, O. a Hubík, S. Vysokoškolská příprava sociálních pracovníků. In: FF UP Olomouc: Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, fakultates philosophica, Sociologica - Andragogika 1 . Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Univerzita Palackého, 1992. s. 41-46. ISBN 80-7067-073-8.


ZkratkaNázev předmětu
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DODPStátní zkouška 1 - Obhajoba dis. práce
DSZKStátní zkouška 2 - Státní doktorská zk.
DVOZVyrovnávací oborová zkouška
EATDCurrent theoretical discourse of SW
EFEXEqualizing field exam
EODPSt. exam.1- Doct. dissertation defence
ESZKSt. exam.2 - Doct. state examination
E4KAATopical Issues in Social Work
E4KADDisserttation
KONHOKonzultační hodiny
44KAAAktuální otázky sociální práce
44KADDizertační práce
44PAAAktuální otázky sociální práce
44PADDizertační práce
44PDPDizertační práce
BKTSPTeorie sociální práce
BPTSPTeorie sociální práce
BZTSPTeorie sociální práce
JODPRDiplomová práce
MSPPHMetody sociální práce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
SPUBLPublikační výstup
TE1SPTeorie sociální práce
YE1SPTeorie sociální práce
1TESOTeorie sociální práce
1TESPTeorie sociální práce
2TESOTeorie sociální práce
2TESPTeorie sociální práce
3ODP3Diplomová práce
3RTESTeorie sociální práce
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
3TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
3TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
4DIP2Diplomová práce
4ODP3Diplomová práce
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5DIP1Diplomový seminář
5DIP2Diplomová práce
5ODP3Diplomová práce
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
5SZK4Státní závěrečná zkouška 4
5TERMTeo.refl.met.soc.prac.v kon.modernizace
5TESPTeoretické sebepojetí sociální práce
6BAPRBakalářská práce
6BCPRBakalářská práce
6TESOTeorie sociální práce
6TESPTeorie sociální práce
7RTESTeorie sociální práce
7SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
99PCSPráce s cílovými skupinami
6SEM1Seminář k bakalářské práci
6SORESociální rehabilitace


AutorNázev práceTypRok
Gojová VendulaSociální práce v kontextu sociálního podnikánídisertační 2013 
Kuzníková IvaSociální práce ve zdravotnictví v České republicedisertační 2013 
Špiláčková MarieSociální plánování sedmdesátých a osmdesátých let 20. století v Československudisertační 2011 
Sobková HanaSociální práce s rodinou - teoretická východiska a metodydisertační 2010 
Holasová VěraManažerismus v sociální prácidisertační 2009 
Nedělníková DanaTeoretické vymezení sociální práce se skupinami.disertační 2007 
Lazar PetrKritická sociální práce: analýza diskurzudiplomová 2016 
Turoňová DanaSociální práce v domovech na půl cestydiplomová 2016 
Hakalová LenkaSociální práce ve školáchdiplomová 2014 
Machálková LenkaStrategie zvládání chudoby rodinami s dětmi.diplomová 2013 
Micáková TerezaMožnosti sociální práce při řešení problémů rodin s jedním rodičem.diplomová 2013 
Mošová MiroslavaJsou sociální služby seniorům dostupné?diplomová 2013 
Novák MiroslavMetody sociální práce užívané sociálními pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí.diplomová 2013 
Dihlová MichaelaMetody sociální práce užívané nestátními organizacemi sociálních služeb.diplomová 2012 
Ježíková EvaVnímání efektivity vzdělávání v sociální práci absolventy oboru sociální práce se zdravotnickým profilem.diplomová 2012 
Ligocká MonikaVýznam profesních svazů z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2010 
Nedomová EvaCílově orientovaný přístup v sociální prácidiplomová 2010 
Raszková VeronikaSupervize v sociální práci.diplomová 2009 
Kieryková JanaSoučasný stav vzdělávání v sociální práci ve vybraných Evropských zemíchdiplomová 2008 
Doupalová MartinaSrovnání sociální politiky a sociální práce v České republice a Španělskudiplomová 2007 
Špiláčková MarieHistorie sociálního plánování v Ostravědiplomová 2006 
Mošová MiroslavaSoučasnost a perspektiva péče o seniory v regionu Odrybakalářská 2011 
Tkačová IrinaDomácí násilí, řešení dané problematiky sociálními pracovníky ve městech Savraň (Ukrajina) a Frýdek-Místek (Česká republika)bakalářská 2011 


Podpora strategického zaměření FSS OU v roce 2014
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Využitelnost úkolově orientovaného přístupu při práci s předluženým klientem
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Období10/2010 - 10/2011
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub