Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 104, budova B
funkce:
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:
teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
734 422 725
553 46 3206
e-mail:

Vzdělání

2006 – 2011
Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2001 – 2006
Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem
1991 – 1993
Střední zdravotnická škola Ostrava, obor porodní asistentka
1986 – 1990
Gymnázium Ostrava, obor technická chemie
 

Kvalifikace

2016
doc., habilitace v oboru sociální práce
2011
Ph.D.
2006
Mgr.
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ostravská univerzita
1993 – 1997
FNsP Ostrava Zábřeh, porodnicko gynekologické oddělení
 

Odborné zaměření

Vývoj teoretických konceptů v sociální práci
Teorie a metody sociální práce
Historický výzkum v sociální práci
Teoretické sebepojetí sociální práce
Seminář k diplomové práci
Individual Social Work
Development of theoretical concepts in social work
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
2013 – 2017
vedoucí katedry sociální práce
2012 – 2017
akademický senát OU
2011 – 2017
akademický senát Fakulty sociálních studií OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Rada vysokých škol
 

Působení v zahraničí

20. 4. 2021 – 21. 4. 2021
University of Lodz/Polsko/Erasmus
1. 4. 2019 – 4. 4. 2019
University of Lodz/Polsko/Erasmus
25. 3. 2018 – 28. 3. 2018
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 4. 2017 – 12. 4. 2017
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 11. 2015 – 11. 11. 2015
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
22. 1. 2015 – 23. 1. 2015
University of Silesia, Katowice/Polsko/Erasmus
9. 11. 2014 – 12. 11. 2014
Comenius University In Bratislava/Slovensko/ zvaná přednáška, Erasmus
20. 10. 2013 – 25. 10. 2013
NieAarhus University/Dánsko/Erasmus
11. 4. 2012 – 14. 4. 2012
University of Lodz/Polsko/Erasmus
29. 1. 2012 – 3. 2. 2012
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Zegzulková Veronika Mia
Pojetí mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání na vybraných univerzitách
disertační
2021
Suchánková Martina
Život Romů v Karviné po roce 1989 a role sociální práce.
diplomová
Trzos Timea
Možnosti využití konceptu Snoezelen u dětí a mládeže v zařízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
diplomová
Farná Iveta
Specifikace sociální práce v řešení sociální situace horníků v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1945 - 1990
diplomová
2022
Matějíková Nikola
Sociální práce ve zdravotnictví v letech 1918-1938 v Ostravě
diplomová
2022
Štenclová Nikola
Činnost úseku sociálního zabezpečení odboru sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě v 1. polovině 60. let 20. století
diplomová
2022
Bradová Žaneta
Chudinská péče v kompetenci samospráv na příkladu Moravské Ostravy
diplomová
2021
Gacíková Tereza
Sociální práce s rodinným systémem uživatele návykových látek
diplomová
2021
Kaňoková Lenka
Specifické aspekty komunikace se seniory na příkladu vybrané pobytové služby
diplomová
2021
Němčíková Jana
Přístup sociálních pracovníků k tématu stáří a stárnutí
diplomová
2021
Plachá Miroslava
Realizace programu zacházení s odsouzenými ženami ve Věznici Opava
diplomová
2021
Slováková Nikola
Analýza činnosti Organizace sociálních pracovnic
diplomová
2021
Škorpíková Daniela
Světové osobnosti sociální práce a jejich význam pro současnost
diplomová
2021
Košťálová Lenka
Výkon sociální práce v postpenitenciární péči v Ostravě v letech 1974-1989
diplomová
2020
Majková Hlubinková Kateřina
Historie ženských spolků se zaměřením na spolek Dobromila a Ludmila v Moravské Ostravě do roku 1950
diplomová
2020
Džekovičová Martina
Péče o mládež z pohledu časopisu Sociální revue
diplomová
2019
Králová Kateřina
Identita sociálního pracovníka
diplomová
2019
Macurová Barbora
Vzdělávání sociálních pracovníků ve vězeňské službě v Moravskoslezském kraji
diplomová
2019
Malčíková Andrea
Praxe sociálního poradenství pro seniory na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
diplomová
2019
Műllerová Hana
Řešení bytové situace osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v Ostravě
diplomová
2019
Němcová Petra
Sociální politika Vítkovických železáren po roce 1945
diplomová
2019
Zeisková Klára
Škola Míru- řešení romské otázky v 50. letech dvacátého století
diplomová
2019
Benešová Barbora
Spolková činnost na Ostravsku v první polovině dvacátého století
diplomová
2018
Knirschová Pavlína
Vývoj pohledu společnosti na stárnutí a stáří v kontextu sociální práce
diplomová
2018
Neboráková Eva
Význam nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevů
diplomová
2018
Rösnerová Dana
Vývoj procesu posuzování závislosti u osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v České republice
diplomová
2018
Dyrčíková Zuzana
Chudoba a nezaměstnanost v letech 1918-1938 ve Frýdku- Místku a okolí
diplomová
2017
Fingerová Patricie
Kvalita života seniorů.
diplomová
2017
Hubáčková Pavlína
Životní situace uživatelek azylového domu pro ženy a matky s dětmi - podněty pro sociální práci
diplomová
2017
Papugová Lucie
Informovanost studentů střední školy o projevech a způsobech řešení domácího násilí v sociální práci
diplomová
2017
Pilchová Gabriela
Předmanželské a manželské poradenství v letech 1965 -1990 v Ostravě
diplomová
2017
Smolková Zuzana
Sociální práce na Ostravsku v kontextu bytové politiky Československa
diplomová
2017
Soukalová Barbora
Naplňování osobních požadavků prostřednictvím individuálního plánování průběhu poskytování pečovatelské služby optikou uživatelů - seniorů
diplomová
2017
Zegzulková Veronika Mia
Kooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné události
diplomová
2017
Michníková Uršula
Komplexní péče o osoby s apalickým syndromem z pohledu sociálního pracovníka v zařízení sociálních služeb
diplomová
2016
Nyklová Kateřina
Historie sociální práce s osobami se zdravotním postižením v letech 1945-1989 v Ostravě a okolí
diplomová
2016
Bubíková Markéta
Edukace dítěte s poruchou autistického spektra
diplomová
2015
Halašková Pavlína
Přístup Marie Krakešové v kontextu teorie modernizace
diplomová
2015
Kotková Jana
Sociální práce v postindustriální společnosti
diplomová
2015
Laštovica Marek
Srovnání terapeutického přístupu k zacházení s legálními návykovými látkami a procesy v prostředí rezidenční komunitní péče o drogově závislé v zemích Evropské Unie.
diplomová
2015
Prokešová Aneta
Sociální práce v evropských zemích
diplomová
2015
Tajchmanová Jana
Aktivizační činnosti u seniorů s demencí
diplomová
2015
Hudečková Andrea
Metody a techniky sociální práce se seniory
diplomová
2014
Kolářová Svatava
Hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v domově pro seniory
diplomová
2014
Marinovová Katarína
Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na terénní sociální služby
diplomová
2014
Vysloužilová Alena
Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby
diplomová
2014
Zapletalová Renáta
Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostrava
diplomová
2014
Fischerová Lenka
Historie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu.
diplomová
2013
Galková Petra
Využití metod sociální práce v Domě na půl cesty
diplomová
2013
Szturcová Adéla
Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945
diplomová
2013
Vavrlová Aneta
Problematika svobodných matek v České republice
diplomová
2013
Blahutová Nikola
Historie sociální péče o občany romského etnika na území města Ostravy.
diplomová
2012
Cieniková Lucie
Historie sociální péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na Ostravsko a okolí
diplomová
2012
Krejčová Anna
Historie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. století
diplomová
2012
Ohrzalová Hana
Vývoj sociální péče o děti, rodinu a mládež na Opavsku.
diplomová
2012
Sobotíková Klára
Úloha streetworku v sociálních službách Moravskoslezského kraje
diplomová
2012
Andlová Natalie
Česká sociální práce se seniory v 50. a 60. letech 20. století se zaměřením na Ostravu
bakalářská
Lisová Helena
Sociální rehabilitace jako nástroj sociální práce s osobami s duševním onemocněním.
bakalářská
Hulová Lenka
Alternativní augmentativní komunikace s osobami s mentálním a kombinovaným postižením
bakalářská
2022
Kaloč Radim
Spirituální aspekty v léčbě závislosti prostřednictvím terapeutické komunity
bakalářská
2022
Sztefková Karolína
Využití canisterapie v sociální práci
bakalářská
2022
Davidová Jarmila
Terénní sociální práce v návaznosti na domácí hospicovou péči
bakalářská
2021
Gaszková Anna
Motivace studentů Fakulty sociálních studií OU k zahraničním mobilitám
bakalářská
2021
Hawliková Alena
Veřejné opatrovnictví osob s omezenou svéprávností.
bakalářská
2021
Lhotská Gabriela
Proces sociálního začleňování dospělých osob s mentálním postižením využívající sociální služby.
bakalářská
2021
Pawlitová Markéta
Význam aktivizace seniorů pro rozvoj kvality jejich života v pobytových službách
bakalářská
2021
Straka Jiří
Zdraví obyvatel v Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku
bakalářská
2021
Bednářová Libuša
Počátky sociální práce v církevních řádech.
bakalářská
2020
Harvan Pavel
Historie vzniku dobročinných spolků v Těšínském Slezsku a jejich význam pro současnou sociální práci.
bakalářská
2020
Kuchařová Karolína
Historie sociální práce - vývoj a změny v  ústavní péči - výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
bakalářská
2020
Michopulu Nikola
Sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra na trhu práce
bakalářská
2020
Čurečková Anna
Osobní asistence v České republice a ve spolkové zemi Vorarlberg
bakalářská
2019
Dosedlová Petra
Péče o děti a mládež v letech 1918 - 1938
bakalářská
2019
Vykoukalová Michaela
Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou v rozvodu
bakalářská
2019
Komárková Simona
Vývoj sociálního zabezpečení rodiny a dětí v ČR od roku 1989 po součastnost
bakalářská
2018
Markovičová Jana
Osobnost Rudolfa Nejezchleby - významného činitele na poli sociální péče na Ostravsku
bakalářská
2018
Nohelová Andrea
Vzdělávání sociálních pedagogů v Ostravě
bakalářská
2018
Pátková Kateřina
Historická reflexe možností uplatnění sociálních služeb pro zdravotně postižené po roce 1989.
bakalářská
2018
Suderová Martina
Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi od roku 2012
bakalářská
2018
Výborná Adéla
Uplatnění konceptu bazální stimulace při práci se seniory s demencí
bakalářská
2018
Ermisová Nela
Masarykův ústav pro  matky a kojence v Ostravě v letech 1923-1946
bakalářská
2017
Kalinová Kateřina
Historie Československého červeného kříže
bakalářská
2017
Laštovicová Kinc Nela
Historická analýza časopisu Sociální pracovnice v letech 1932-1947
bakalářská
2017
Sopůšková Jana
Možnosti využití volnočasových aktivit na prahu 21. století pro seniory
bakalářská
2017
Štefková Anna
Pojetí filantropie v kontextu vývoje sociální péče
bakalářská
2017
Walachová Tereza
Zdravotně sociální práce v Československu v období první republiky
bakalářská
2017
Janda Kevin
Historie zdravotně-sociální péče v Československu
bakalářská
2016
Košťálová Lenka
Historický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948
bakalářská
2016
Machálková Denisa
Historie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašsko
bakalářská
2016
Mašlonková Jana
Alice Masaryková
bakalářská
2016
Rajhelová Blanka
Terénní sociální služby pro seniory v Bruntále
bakalářská
2016
Bačíková Anna
Specifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízení
bakalářská
2015
Bradová Žaneta
Psychobiografický model péče uplatněný v sociální práci
bakalářská
2015
Dokoupilová Ivana
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením
bakalářská
2015
Forrová Gabriela
Sociální práce se seniory v pobytových zařízeních
bakalářská
2015
Haunerová Romana
Dítě s mentální retardací v pěstounské péči
bakalářská
2015
Henáčová Michaela
Využití Rogersovského přístupu u lidí s duševním onemocněním
bakalářská
2015
Janočková Iveta
Školská sociální práce
bakalářská
2015
Kachel Radim
Hospodářské trestné činy páchané lidmi ze sociálně vyloučených lokalit.
bakalářská
2015
Lavrenčíková Renata
Sociální práce v rámci probační a mediační služby v ČR a vybraných zemích
bakalářská
2015
Mehledová Ivana
Historie a současnost sociální práce v domovech pro seniory v Ostravě
bakalářská
2015
Musialek Marian
Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování
bakalářská
2015
Papugová Lucie
Využití systemického přístupu v sociální práci s rodinou
bakalářská
2015
Pilchová Gabriela
Metodika sociální práce s nezaměstnanými
bakalářská
2015
Pospíšilová Hana
Výuka metod sociální práce s jednotlivcem v České republice
bakalářská
2015
Ratajová Markéta
Aspergerův syndrom u dětí a jeho dopad na kvalitu života
bakalářská
2015
Skotnicová Táňa
Dovednosti sociálního pracovníka pro realizaci výzkumu
bakalářská
2015
Soukalová Barbora
Individuální plánování sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
bakalářská
2015
Adamčíková Lucie
Psychosociální pomoc těhotným ženám s drogovou závislostí
bakalářská
2014
Chlebovská Marcela
Biopsychosociální aspekty péče o handicapované děti a mladistvé
bakalářská
2014
Dosedlová Jana
Sociální práce s pozůstalými
bakalářská
2014
Duží Iva
"Klient" sociální práce v kontextu humanistických teorií
bakalářská
2014
Dziková Gabriela
Psychosociální pomoc ženám po porodu
bakalářská
2014
Fránková Zuzana
Paliativní péče v domovech pro seniory v kontextu humanistických teorií
bakalářská
2014
Janečková Veronika
Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými
bakalářská
2014
Javorská Petra
Proces socializace dětí s autismem prostřednictvím volnočasových aktivit
bakalářská
2014
Jiříková Nicoll
Možnosti žen po porodu v nepříznivé sociální situaci na Znojemsku
bakalářská
2014
Kročilová Eva
Typy intervence v sociálních službách s osobami s duševním onemocněním.
bakalářská
2014
Majková Hlubinková Kateřina
Historie sociální péče na Ostravsku se zaměřením na romské obyvatelstvo v letech 1945-1989
bakalářská
2014
Poláchová Monika
Důchodová reforma v kontextu sociální práce.
bakalářská
2014
Stejskalová Lucie
Specifika sociální práce s uživatelem sociální služby v domově pro seniory
bakalářská
2014
Bařáková Jolana
Sociální práce s lidmi s demencí
bakalářská
2013
Bednárková Lucie
Individuální sociální práce v praxi
bakalářská
2013
Častulíková Petra
Aplikace provozních standardů kvality v domovech pro seniory.
bakalářská
2013
Holušová Libuše
Veřejné opatrovnictví
bakalářská
2013
Kotková Jana
Uplatnění metod sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím
bakalářská
2013
Kukolová Ludmila
Limity v procesu individuálního plánování sociální služby seniorů v pobytovém zařízení.
bakalářská
2013
Kupcová Marie
Sociální práce s nezaměstnanými
bakalářská
2013
Slunský Tomáš
Využití a flexibilita úkolově orientovaného přístupu v praxi
bakalářská
2013
Šebestová Lydie
Opatrovnictví dospělých
bakalářská
2013
Švajda Petr
Vývoj sociální politiky ve 20. století v České republice
bakalářská
2013
Halfarová Tereza
Individuální plánování sociální péče v domově pro seniory
bakalářská
2012
Izaiáš Lukáš
Výkon sociální práce ve zdravotnickém zařízení.
bakalářská
2012
Kolářová Svatava
Senior - rovnocenný partner v procesu naplňování standardů kvality sociálních služeb
bakalářská
2012
Menaříková Pavla
Vývoj sociální péče o rodinu a dítě v České republice.
bakalářská
2012
Venglářová Veronika
Sociální práce s dětmi v zařízeních sociální péče
bakalářská
2012
Veselá Eva
Zavádění standardů v DpS Čujkovova, Ostrava-Zábřeh
bakalářská
2012
Vondrková Marie
Implementace standardů kvality v nízkoprahových zařízeních zaměřených na drogovou problematiku.
bakalářská
2012
Vyhlasová Kateřina
Aplikace personálních standardů v domově pro seniory
bakalářská
2012
Zapletalová Renáta
Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století ve Frýdku-Místku
bakalářská
2012
Vejmolová Jana
Náplň práce sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení
bakalářská
2011Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
2/2019 - 11/2021
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
6/2015 - 12/2016
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
3/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
rss
social hub