Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Marie Špiláčková

Marie Špiláčková

titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 104, budova B
funkce:
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
obor činnosti:
teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
734 422 725
553 46 3206
e-mail:

Vzdělání

2006 – 2011
Ph.D., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity, obor sociální práce
2001 – 2006
Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, obor sociální práce se zdravotnickým profilem
1991 – 1993
Střední zdravotnická škola Ostrava, obor porodní asistentka
1986 – 1990
Gymnázium Ostrava, obor technická chemie
 

Kvalifikace

2016
doc., habilitace v oboru sociální práce
2011
Ph.D.
2006
Mgr.
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ostravská univerzita
1993 – 1997
FNsP Ostrava Zábřeh, porodnicko gynekologické oddělení
 

Odborné zaměření

Vývoj teoretických konceptů v sociální práci
Teorie a metody sociální práce
Historický výzkum v sociální práci
Teoretické sebepojetí sociální práce
Seminář k diplomové práci
Individual Social Work
Development of theoretical concepts in social work
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
2013 – 2017
vedoucí katedry sociální práce
2012 – 2017
akademický senát OU
2011 – 2017
akademický senát Fakulty sociálních studií OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Rada vysokých škol
 

Působení v zahraničí

20. 4. 2021 – 21. 4. 2021
University of Lodz/Polsko/Erasmus
1. 4. 2019 – 4. 4. 2019
University of Lodz/Polsko/Erasmus
25. 3. 2018 – 28. 3. 2018
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 4. 2017 – 12. 4. 2017
University of Lodz/Polsko/Erasmus
9. 11. 2015 – 11. 11. 2015
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
22. 1. 2015 – 23. 1. 2015
University of Silesia, Katowice/Polsko/Erasmus
9. 11. 2014 – 12. 11. 2014
Comenius University In Bratislava/Slovensko/ zvaná přednáška, Erasmus
20. 10. 2013 – 25. 10. 2013
NieAarhus University/Dánsko/Erasmus
11. 4. 2012 – 14. 4. 2012
University of Lodz/Polsko/Erasmus
29. 1. 2012 – 3. 2. 2012
University of Eastern Finland, Kuopio/Finsko/Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha
 
Rok: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Springer VS
odborná kniha
 

Rok: 2024, Oxford University Press
kapitola v odborné knize
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Routledge
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
odborná kniha
 
článek v odborném periodiku
 
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2020, ERIS Journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Zuzana Smolková, Marie Špiláčková
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Marie Špiláčková, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Marie Špiláčková, Eva Nedomová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Marie Špiláčková, Uršula Michníková
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Publishing Russian State Social University
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017, Moderní dějiny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016, Historica- Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
odborná kniha
 
Marie Špiláčková, Zuzana Smolková
Rok: 2016
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Adéla Majlišová Szturcová, Marie Špiláčková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016, ERIS Journal Summer 2016
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Journal of Education & Social Policy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Fórum sociální politiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, University of Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Springer VS
odborná kniha
 
Rok: 2014, Portál
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, ERIS Web Journal
článek v odborném periodiku
 
Juha Hämäläinen, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Miriam ŠRAMATÁ, Marie Špiláčková, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize
 
Juha Hämäläinen, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Miriam ŠRAMATÁ, Marie Špiláčková, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2011, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Anna Tokárová, Marie Špiláčková
Rok: 2011, Potenciál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, SW&S News Magazine
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
 
Rok: 2007, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Zegzulková Veronika Mia
Pojetí mezinárodní sociální práce v kontextu pregraduálního vzdělávání na vybraných univerzitách
disertační
2021
Dudková Iveta
Sociální práce s rodinou v době pandemie nemoci Covid 19 z pohledu systému sociálně - právní ochrany dětí.
diplomová
Kubla Filip
Penitenciární a postpenitenciární péče z hlediska vzniku a vývoje
diplomová
Adamczyk Roman
Axiologické základy sociální práce
diplomová
2024
Čáslavová Kristýna
Vývoj penitenciární péče po roce 1965 přijetím nové legislativy
diplomová
2024
Pawlitová Markéta
Bazální stimulace v praxi se seniory v pobytových službách
diplomová
2024
Gaszková Anna
Firemní město - novodobý settlement?
diplomová
2023
Lhotská Gabriela
Rozvoj sociální práce s důrazem na zvýšení její prestiže v Moravskoslezském kraji
diplomová
2023
Pohludková Iveta
Institut veřejného opatrovnictví z pohledu sociálního pracovníka
diplomová
2023
Sikorová Veronika
Specifika práce s konceptem citové vazby v sociální práci v České republice a ve Velké Británii
diplomová
2023
Suchánková Martina Valeriana
Život Romů v Karviné po roce 1989 a role sociální práce.
diplomová
2023
Trzos Timea
Možnosti využití konceptu Snoezelen u dětí a mládeže v zařízení pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
diplomová
2023
Farná Iveta
Specifikace sociální práce v řešení sociální situace horníků v Ostravsko-karvinském revíru v letech 1945 - 1990
diplomová
2022
Matějíková Nikola
Sociální práce ve zdravotnictví v letech 1918-1938 v Ostravě
diplomová
2022
Štenclová Nikola
Činnost úseku sociálního zabezpečení odboru sociálních věcí a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě v 1. polovině 60. let 20. století
diplomová
2022
Bradová Žaneta
Chudinská péče v kompetenci samospráv na příkladu Moravské Ostravy
diplomová
2021
Gacíková Tereza
Sociální práce s rodinným systémem uživatele návykových látek
diplomová
2021
Kaňoková Lenka
Specifické aspekty komunikace se seniory na příkladu vybrané pobytové služby
diplomová
2021
Němčíková Jana
Přístup sociálních pracovníků k tématu stáří a stárnutí
diplomová
2021
Plachá Miroslava
Realizace programu zacházení s odsouzenými ženami ve Věznici Opava
diplomová
2021
Slováková Nikola
Analýza činnosti Organizace sociálních pracovnic
diplomová
2021
Škorpíková Daniela
Světové osobnosti sociální práce a jejich význam pro současnost
diplomová
2021
Košťálová Lenka
Výkon sociální práce v postpenitenciární péči v Ostravě v letech 1974-1989
diplomová
2020
Majková Hlubinková Kateřina
Historie ženských spolků se zaměřením na spolek Dobromila a Ludmila v Moravské Ostravě do roku 1950
diplomová
2020
Džekovičová Martina
Péče o mládež z pohledu časopisu Sociální revue
diplomová
2019
Králová Kateřina
Identita sociálního pracovníka
diplomová
2019
Macurová Barbora
Vzdělávání sociálních pracovníků ve vězeňské službě v Moravskoslezském kraji
diplomová
2019
Malčíková Andrea
Praxe sociálního poradenství pro seniory na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
diplomová
2019
Műllerová Hana
Řešení bytové situace osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v Ostravě
diplomová
2019
Němcová Petra
Sociální politika Vítkovických železáren po roce 1945
diplomová
2019
Zeisková Klára
Škola Míru- řešení romské otázky v 50. letech dvacátého století
diplomová
2019
Benešová Barbora
Spolková činnost na Ostravsku v první polovině dvacátého století
diplomová
2018
Knirschová Pavlína
Vývoj pohledu společnosti na stárnutí a stáří v kontextu sociální práce
diplomová
2018
Neboráková Eva
Význam nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně patologických jevů
diplomová
2018
Rösnerová Dana
Vývoj procesu posuzování závislosti u osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem v České republice
diplomová
2018
Dyrčíková Zuzana
Chudoba a nezaměstnanost v letech 1918-1938 ve Frýdku- Místku a okolí
diplomová
2017
Fingerová Patricie
Kvalita života seniorů.
diplomová
2017
Hubáčková Pavlína
Životní situace uživatelek azylového domu pro ženy a matky s dětmi - podněty pro sociální práci
diplomová
2017
Papugová Lucie
Informovanost studentů střední školy o projevech a způsobech řešení domácího násilí v sociální práci
diplomová
2017
Pilchová Gabriela
Předmanželské a manželské poradenství v letech 1965 -1990 v Ostravě
diplomová
2017
Smolková Zuzana
Sociální práce na Ostravsku v kontextu bytové politiky Československa
diplomová
2017
Soukalová Barbora
Naplňování osobních požadavků prostřednictvím individuálního plánování průběhu poskytování pečovatelské služby optikou uživatelů - seniorů
diplomová
2017
Zegzulková Veronika Mia
Kooperace sociálních pracovníků nestátních neziskových organizací s pracovníky integrovaného záchranného systému v situacích mimořádné události
diplomová
2017
Michníková Uršula
Komplexní péče o osoby s apalickým syndromem z pohledu sociálního pracovníka v zařízení sociálních služeb
diplomová
2016
Nyklová Kateřina
Historie sociální práce s osobami se zdravotním postižením v letech 1945-1989 v Ostravě a okolí
diplomová
2016
Halašková Pavlína
Přístup Marie Krakešové v kontextu teorie modernizace
diplomová
2015
Hálková Markéta
Edukace dítěte s poruchou autistického spektra
diplomová
2015
Kotková Jana
Sociální práce v postindustriální společnosti
diplomová
2015
Laštovica Marek
Srovnání terapeutického přístupu k zacházení s legálními návykovými látkami a procesy v prostředí rezidenční komunitní péče o drogově závislé v zemích Evropské Unie.
diplomová
2015
Prokešová Aneta
Sociální práce v evropských zemích
diplomová
2015
Tajchmanová Jana
Aktivizační činnosti u seniorů s demencí
diplomová
2015
Hudečková Andrea
Metody a techniky sociální práce se seniory
diplomová
2014
Kolářová Svatava
Hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb v domově pro seniory
diplomová
2014
Marinovová Katarína
Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na terénní sociální služby
diplomová
2014
Vysloužilová Alena
Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby
diplomová
2014
Zapletalová Renáta
Historický pohled na vývoj sociální péče o seniory ve 20. století na území města Ostrava
diplomová
2014
Fischerová Lenka
Historie vězeňství a sociální péče osob ve výkonu trestu.
diplomová
2013
Galková Petra
Využití metod sociální práce v Domě na půl cesty
diplomová
2013
Szturcová Adéla
Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945
diplomová
2013
Vavrlová Aneta
Problematika svobodných matek v České republice
diplomová
2013
Blahutová Nikola
Historie sociální péče o občany romského etnika na území města Ostravy.
diplomová
2012
Cieniková Lucie
Historie sociální péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se zaměřením na Ostravsko a okolí
diplomová
2012
Krejčová Anna
Historie sociální péče o duševně nemocné v Československu ve 20. století
diplomová
2012
Ohrzalová Hana
Vývoj sociální péče o děti, rodinu a mládež na Opavsku.
diplomová
2012
Sobotíková Klára
Úloha streetworku v sociálních službách Moravskoslezského kraje
diplomová
2012
Pyszko Patrik
Historie dobrovolnictví v kontextu české sociální práce.
bakalářská
2024
Vránová Ivana
Specifika sociální práce na Úřadu práce České republiky v systému pomoci v hmotné nouzi
bakalářská
2024
Andlová Natalie
Česká sociální práce se seniory v 50. a 60. letech 20. století se zaměřením na Ostravu
bakalářská
2023
Bartková Pavlína
Role sociálních pracovníků v zařízeních Správy uprchlických zařízení po roce 1989
bakalářská
2023
Durčáková Nikol
Dopad rozvodového řízení na dítě a role sociálního pracovníka
bakalářská
2023
Dvořáková Martina
Muzikoterapie v sociálních službách
bakalářská
2023
Horváthová Veronika
Charitativní činnost sirotčího spolku Ludmila na Ostravsku
bakalářská
2023
Lisová Helena
Sociální rehabilitace jako nástroj sociální práce s osobami s duševním onemocněním.
bakalářská
2023
Nováková Terezie
Vliv traumatu z dětství na výkon profese sociálního pracovníka
bakalářská
2023
Tataláková Andrea
Sociální práce s lidmi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Sedlnice
bakalářská
2023
Hulová Lenka
Alternativní augmentativní komunikace s osobami s mentálním a kombinovaným postižením
bakalářská
2022
Kaloč Radim
Spirituální aspekty v léčbě závislosti prostřednictvím terapeutické komunity
bakalářská
2022
Sztefková Karolína
Využití canisterapie v sociální práci
bakalářská
2022
Davidová Jarmila
Terénní sociální práce v návaznosti na domácí hospicovou péči
bakalářská
2021
Gaszková Anna
Motivace studentů Fakulty sociálních studií OU k zahraničním mobilitám
bakalářská
2021
Hawliková Alena
Veřejné opatrovnictví osob s omezenou svéprávností.
bakalářská
2021
Lhotská Gabriela
Proces sociálního začleňování dospělých osob s mentálním postižením využívající sociální služby.
bakalářská
2021
Pawlitová Markéta
Význam aktivizace seniorů pro rozvoj kvality jejich života v pobytových službách
bakalářská
2021
Straka Jiří
Zdraví obyvatel v Azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi v Jeseníku
bakalářská
2021
Bednářová Libuša
Počátky sociální práce v církevních řádech.
bakalářská
2020
Harvan Pavel
Historie vzniku dobročinných spolků v Těšínském Slezsku a jejich význam pro současnou sociální práci.
bakalářská
2020
Kuchařová Karolína
Historie sociální práce - vývoj a změny v  ústavní péči - výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
bakalářská
2020
Michopulu Nikola
Sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra na trhu práce
bakalářská
2020
Čurečková Anna
Osobní asistence v České republice a ve spolkové zemi Vorarlberg
bakalářská
2019
Dosedlová Petra
Péče o děti a mládež v letech 1918 - 1938
bakalářská
2019
Vykoukalová Michaela
Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou v rozvodu
bakalářská
2019
Komárková Simona
Vývoj sociálního zabezpečení rodiny a dětí v ČR od roku 1989 po součastnost
bakalářská
2018
Markovičová Jana
Osobnost Rudolfa Nejezchleby - významného činitele na poli sociální péče na Ostravsku
bakalářská
2018
Nohelová Andrea
Vzdělávání sociálních pedagogů v Ostravě
bakalářská
2018
Pátková Kateřina
Historická reflexe možností uplatnění sociálních služeb pro zdravotně postižené po roce 1989.
bakalářská
2018
Suderová Martina
Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi od roku 2012
bakalářská
2018
Výborná Adéla
Uplatnění konceptu bazální stimulace při práci se seniory s demencí
bakalářská
2018
Ermisová Nela
Masarykův ústav pro  matky a kojence v Ostravě v letech 1923-1946
bakalářská
2017
Kalinová Kateřina
Historie Československého červeného kříže
bakalářská
2017
Laštovicová Kinc Nela
Historická analýza časopisu Sociální pracovnice v letech 1932-1947
bakalářská
2017
Sopůšková Jana
Možnosti využití volnočasových aktivit na prahu 21. století pro seniory
bakalářská
2017
Štefková Anna
Pojetí filantropie v kontextu vývoje sociální péče
bakalářská
2017
Walachová Tereza
Zdravotně sociální práce v Československu v období první republiky
bakalářská
2017
Janda Kevin
Historie zdravotně-sociální péče v Československu
bakalářská
2016
Košťálová Lenka
Historický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948
bakalářská
2016
Machálková Denisa
Historie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašsko
bakalářská
2016
Mašlonková Jana
Alice Masaryková
bakalářská
2016
Rajhelová Blanka
Terénní sociální služby pro seniory v Bruntále
bakalářská
2016
Bačíková Anna
Specifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízení
bakalářská
2015
Bradová Žaneta
Psychobiografický model péče uplatněný v sociální práci
bakalářská
2015
Dokoupilová Ivana
Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením
bakalářská
2015
Forrová Gabriela
Sociální práce se seniory v pobytových zařízeních
bakalářská
2015
Haunerová Romana
Dítě s mentální retardací v pěstounské péči
bakalářská
2015
Henáčová Michaela
Využití Rogersovského přístupu u lidí s duševním onemocněním
bakalářská
2015
Janočková Iveta
Školská sociální práce
bakalářská
2015
Kachel Radim
Hospodářské trestné činy páchané lidmi ze sociálně vyloučených lokalit.
bakalářská
2015
Lavrenčíková Renata
Sociální práce v rámci probační a mediační služby v ČR a vybraných zemích
bakalářská
2015
Mehledová Ivana
Historie a současnost sociální práce v domovech pro seniory v Ostravě
bakalářská
2015
Musialek Marian
Motivace a stimulace policisty ke službě v přímém výkonu s rozlišením na uniformovanou policii a pracovníky služby kriminální policie a vyšetřování
bakalářská
2015
Papugová Lucie
Využití systemického přístupu v sociální práci s rodinou
bakalářská
2015
Pilchová Gabriela
Metodika sociální práce s nezaměstnanými
bakalářská
2015
Pospíšilová Hana
Výuka metod sociální práce s jednotlivcem v České republice
bakalářská
2015
Ratajová Markéta
Aspergerův syndrom u dětí a jeho dopad na kvalitu života
bakalářská
2015
Skotnicová Táňa
Dovednosti sociálního pracovníka pro realizaci výzkumu
bakalářská
2015
Soukalová Barbora
Individuální plánování sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
bakalářská
2015
Adamčíková Lucie
Psychosociální pomoc těhotným ženám s drogovou závislostí
bakalářská
2014
Chlebovská Marcela
Biopsychosociální aspekty péče o handicapované děti a mladistvé
bakalářská
2014
Dosedlová Jana
Sociální práce s pozůstalými
bakalářská
2014
Duží Iva
"Klient" sociální práce v kontextu humanistických teorií
bakalářská
2014
Dziková Gabriela
Psychosociální pomoc ženám po porodu
bakalářská
2014
Fránková Zuzana
Paliativní péče v domovech pro seniory v kontextu humanistických teorií
bakalářská
2014
Janečková Veronika
Úkolově orientovaný přístup při práci s nezaměstnanými
bakalářská
2014
Javorská Petra
Proces socializace dětí s autismem prostřednictvím volnočasových aktivit
bakalářská
2014
Jiříková Nicoll
Možnosti žen po porodu v nepříznivé sociální situaci na Znojemsku
bakalářská
2014
Kročilová Eva
Typy intervence v sociálních službách s osobami s duševním onemocněním.
bakalářská
2014
Majková Hlubinková Kateřina
Historie sociální péče na Ostravsku se zaměřením na romské obyvatelstvo v letech 1945-1989
bakalářská
2014
Poláchová Monika
Důchodová reforma v kontextu sociální práce.
bakalářská
2014
Stejskalová Lucie
Specifika sociální práce s uživatelem sociální služby v domově pro seniory
bakalářská
2014
Bařáková Jolana
Sociální práce s lidmi s demencí
bakalářská
2013
Bednárková Lucie
Individuální sociální práce v praxi
bakalářská
2013
Častulíková Petra
Aplikace provozních standardů kvality v domovech pro seniory.
bakalářská
2013
Holušová Libuše
Veřejné opatrovnictví
bakalářská
2013
Kotková Jana
Uplatnění metod sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím
bakalářská
2013
Kukolová Ludmila
Limity v procesu individuálního plánování sociální služby seniorů v pobytovém zařízení.
bakalářská
2013
Kupcová Marie
Sociální práce s nezaměstnanými
bakalářská
2013
Slunský Tomáš
Využití a flexibilita úkolově orientovaného přístupu v praxi
bakalářská
2013
Šebestová Lydie
Opatrovnictví dospělých
bakalářská
2013
Švajda Petr
Vývoj sociální politiky ve 20. století v České republice
bakalářská
2013
Halfarová Tereza
Individuální plánování sociální péče v domově pro seniory
bakalářská
2012
Izaiáš Lukáš
Výkon sociální práce ve zdravotnickém zařízení.
bakalářská
2012Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
2/2019 - 11/2021
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
6/2015 - 12/2016
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období
3/2013 - 12/2013
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub