Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Vendula Gojová

Vendula Gojová

titul, jméno, příjmení:
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 201, budova B
funkce:
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
obor činnosti:
menšinové skupiny, trénink dovedností v sociální práci, sociální jevy a chování považované společností za rizikové
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 3260
e-mail:

Vzdělání

2013
Ph.D. Sociální práce, FSS OU
2004
Mgr. Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU
 

Další vzdělávání, kurzy

2009
Vzdělávací kurz "Respektovat a být respektován" v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.
2005
Fundraising, Vita, o.s., Ostrava, 60 hodin
2004
Komunitní práce jako metoda inkluze Romů, Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzita a Spolu International Foundation, 80 hodin
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií - odborná asistentka
2007
Bílý nosorožec, o.p.s. - odborná sociální pracovnice
2/2006 – 1/2007
Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., pobočka Slovensko - koordinátorka vzdělávacích programů, vedoucí Komunitného centra
2005
občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE - vedoucí Sekce sociálních služeb a projektová manažerka v oblasti sociálních služeb
2004 – 2005
Vzájemné soužití, o.s. - terénní sociální pracovnice
 

Odborné zaměření

menšinové skupiny
sociální jevy a chování považované společností za rizikové
trénink dovedností v sociální práci
 

Působení v zahraničí

2014
Studijní cesty za sociálními inovacemi do Rakouska a Velké Británie v rámci projektové spolupráce FSS OU a Centra sociálně orientovaných inovací
25. 10. 2010 – 29. 10. 2010
Christelijke Hogeschool Ede, Nizozemí International Week of Social Work - přednášky - Czech Social System, Czech Social Work - Education, Practice
 


Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Rok: 2019, Routledge
/n
kapitola v odborné knize
 

Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
článek v odborném periodiku
 
Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
výzkumná zpráva
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Vendula Gojová, Izabela Oujezdská
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, SCHOLA EMPIRICA
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Marionetti Press
odborná kniha
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2011, Grada publishing, a.s.
kapitola v odborné knize
 
Magdalena Hunčová, Vendula Gojová
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Polehla Roman
Hra a zábava v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež jako nástroj k práci ve prospěch uživatele
diplomová
Henslerová Nikola
Dilemata sociálních pracovníků při poskytování potravinové pomoci rodinám v rámci sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi
diplomová
2024
Hlavsová Gabriela
Sanace rodin dětí umístěných v dětském domově se školou
diplomová
2023
Punzová Daniela
Možnosti a limity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v prevenci užívání návykových látek
diplomová
2023
Fabiánková Simona
Práce probačního úředníka s odsouzeným v rámci alternativního trestu domácího vězení
diplomová
2022
Polehla Roman
Práce s klienty s kumulovaným sociálně deviantním chováním v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
diplomová
2019
Hahnová Nicola
Projektová výuka v Dětském domově Na Vizině
diplomová
2018
Jankurová Nikola
Šikana u dětí a mládeže ve výchovných ústavech - role multidisciplinárního týmu
diplomová
2017
Mokrošová Zuzana
Sociální zodpověděnost bankovních institucí
diplomová
2017
Spišiaková Jana
Chudoba - příčina nebo následek bezdomovectví?
diplomová
2017
Špundová Tereza
Komunikační bariéry mezi lidmi bez domova a veřejností
diplomová
2017
Urbanec Jakub
Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy
diplomová
2017
Vašková Kateřina
Od opraváře k facilitátorovi
diplomová
2017
Galuszková Táňa
Jak sociální pracovníci vnímají klienty?
diplomová
2016
Platošová Eliška
Potřeby v oblasti bydlení
diplomová
2016
Svobodová Pavla
St Mungo´s Recovery College
diplomová
2016
Bernadyová Michaela
Efektivnost sociálního podnikání v České republice
diplomová
2015
Komárek Aleš
Sociální nepokoje v České republice - trend dnešní doby
diplomová
2015
Oujezdská Izabela
Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání
diplomová
2015
Recmanová Adéla
Netolismus: patologické hraní online her
diplomová
2015
Gniadková Petra
Motivace Romů ke vzdělání - etnická nebo sociokulturní podmíněnost?
diplomová
2014
Hučíková Radana
Etnická identita dětí z etnicky smíšených svazků
diplomová
2014
Kubíková Marie
Sociální podnikání
diplomová
2014
Kupčíková Kateřina
Sociální podnikání ve strategických dokumentech
diplomová
2014
Chlebusová Klára
Sociální zodpovědnost velkých podniků, rozvedeno na příkladu ArcelorMittal Ostrava a.s.
diplomová
2013
Hejduková Veronika
Sociální ekonomika jako nástroj sociální inkluze
diplomová
2013
Kabeláčová Marcela
Sociální ekonomika a sociální práce
diplomová
2013
Ulčáková Šárka
Sociální podnikání jako produkt modernizace společnosti
diplomová
2013
Waniová Anna
Sociální integrace prostřednictvím sociálních podniků (zejm. typu WISE)
diplomová
2013
Weineltová Kristýna
Postupy a metody využívané při sociální práci s příslušníky etnických skupin
diplomová
2013
Doleželová Markéta
Sociální firma - sociálno nebo byznys?
diplomová
2012
Hojčušová Nikola
Sociální podnikání jako jedna z cest neziskového sektoru
diplomová
2012
Červená Pavlína
Možnosti a limity spolupráce neziskových organizací a místní samosprávy
diplomová
2011
Najmanová Radka
Prevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků z pohledu managementu organizace
diplomová
2011
Szczygielová Kateřina
Vliv rodinného prostředí na vznik závislosti na nealkoholových drogách u nezletilých
diplomová
2011
Buršová Irena
Romské ženy a zodpovědné rodičovství
diplomová
2010
Jetmarová Monika
Vládní dokumenty týkající se romské integrace - teorie a praxe
diplomová
2010
Pavláková Eva
Možnosti terénní sociální práce s uživateli drog na Slovensku
diplomová
2010
Kučerová Martina
Současné formy komunitních center na Ostravsku.
diplomová
2009
Grellová Barbora
Současné podoby komunitních center na Ostravsku a sociální práce v nich
bakalářská
2024
Šuranyi Dagmar
Jak z domova pro seniory udělat domov
bakalářská
2024
Václavovičová Sarah
Hate speech a stereotypizující výrazy vůči LGBT+ osobám - kontext sociální práce
bakalářská
2024
Vágnerová Lenka
Nástroje státu ke zmírňování exekucí v kontextu sociální práce
bakalářská
2024
Vengelová Svatava
Předsudečné násilí a sociální práce
bakalářská
2024
Charwotová Aneta
Informovanost veřejnosti o sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách
bakalářská
2023
Cihlářová Eliška
Nucená sterilizace romských žen na území Československa a České republiky v letech 1966 až 2010
bakalářská
2023
Kršňáková Hana
Pečující osoby v sociálních službách a smrt klienta
bakalářská
2023
Paździorová Aneta
Vybrané metody a nástroje sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2023
Sikoňová Pavla
Terapeutické komunity v ČR
bakalářská
2023
Sojková Žaneta
Dopady pandemie Covid 19 na sociální práci se seniory
bakalářská
2023
Vičanová Simona
Trávení volného času seniorů
bakalářská
2022
Fabiánková Simona
Příprava zletilých na odchod z dětského domova a její reflexe z pohledu sociální práce.
bakalářská
2020
Gregorová Petra
Poruchy příjmu potravy a úloha sociální práce
bakalářská
2020
Hutěčková Milada
Spolupráce sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova na území města Ostravy
bakalářská
2020
Magdoňová Michaela
Současné podoby komunitních center
bakalářská
2020
Malcová Petra
Vnímání sociálních norem lidmi bez domova - sociální normy, resocializace a lidé bez domova
bakalářská
2020
Paterová Evelína
Problematika syndromu CAN a úloha sociální práce
bakalářská
2020
Prokopová Iveta
Cíle sociálních pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením a jejich soulad se systémem poskytování sociální služby.
bakalářská
2020
Ruličková Veronika
Rizikové chování dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality a jeho prevence
bakalářská
2020
Soliman Dagmar
Cíle sociálních pracovníků při práci s lidmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a jejich reflexe.
bakalářská
2020
Toboláková Gabriela
Náplň práce sociální pracovnice v domově pro seniory
bakalářská
2020
Jílková Lucie
Opatření obecné povahy jako nástroj ke snížení sociálně nežádoucích jevů
bakalářská
2019
Platková Jitka
Volby a média: prezentace sociálních témat
bakalářská
2019
Amsler Jiří
Prevence šíření xenofobních a extremistických postojů ve společnosti - úkoly sociální práce
bakalářská
2018
Baďurová Michaela
Národnostní menšiny a jejich integrace v České republice
bakalářská
2018
Dvorníková Renata
Faktory ovlivňující proces adaptace klientů domova pro seniory v Holešově
bakalářská
2018
Pluhařová Aneta
Způsoby práce uplatnitelné při práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit
bakalářská
2018
Tichá Nikol
Mezigenerační solidarita - co znamená pro studující obor Sociální práce?
bakalářská
2018
Wowrová Linda
Postpenitenciární péče v Nové šanci
bakalářská
2018
Kabeláčová Gabriela
Sociální práce a homoparentalita
bakalářská
2017
Kovalová Veronika
Sociální práce při práci s Romy - marginalizovanou skupinou obyvatel
bakalářská
2017
Sáblíková Denisa
Názory na současnou imigrační vlnu
bakalářská
2017
Smetková Alexandra
Drogy a rodina jako záchranná síť
bakalářská
2017
Vejmolová Pavla
Rozvoj komunit v českých sociálně vyloučených lokalitách
bakalářská
2017
Bartoňová Ludmila
Sociální služby cizincům ze třetích zemí jako nástroj integrace
bakalářská
2016
Hoňková Martina
Problematika zadlužování a jeho prevence.
bakalářská
2016
Hrdinová Monika
Agentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnic
bakalářská
2016
Mertanová Denisa
Způsoby sdílení informací sociálními pracovníky- využití Internetu
bakalářská
2016
Tesarczyková Danuše
Bezdomovectví z pohledu literatury a očima lidí bez domova
bakalářská
2016
Dopitová Zuzana
Krizová intervence při terénní práci s uživateli nealkoholových drog
bakalářská
2015
Feller Stanieková Petra
Vietnamská komunita v České republice očima majority
bakalářská
2015
Fialová Nela
Role sociální pracovnice v humanitární a rozvojové pomoci
bakalářská
2015
Konečná Veronika
Situace ostravských Romů v oblasti bydlení - pohled neromské mládeže
bakalářská
2015
Kozubjaková Michaela
Život v hospici
bakalářská
2015
Krayzlová Nicole
Zdravotně sociální pomoc rodinám pečujícím o dítě s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2015
Kreuzerová Martina
Závislostní chování dětí a mladistvých a sociální práce
bakalářská
2015
Kroutilová Lenka
Komplexní pomoc obětem sexuálního zneužívání dětí v rodině
bakalářská
2015
Linhartová Eva
Občanské poradenství v České republice
bakalářská
2015
Plíhalová Lenka
Domov Přístav 2 a jeho očekávané přínosy v problematice bezdomovectví
bakalářská
2015
Poláchová Tereza
Domácí násilí a jeho dopady
bakalářská
2015
Slížová Nikola
Xenofobie - jak s ní preventivně pracovat
bakalářská
2015
Urbančíková Barbora
Cíle sociálních pracovnic při práci s dětmi v dětských domovech
bakalářská
2015
Bártová Lenka
Pravicový extremismus a možnosti prevence v České republice
bakalářská
2014
Bončková Zuzana
Změny v životě zaměstnanců vybraného sociálního podniku
bakalářská
2014
Franková Karolína
Začleňování osob opouštějících výkon trestu do společnosti
bakalářská
2014
Matušková Kateřina
Aktivizace seniorů v sociálních službách
bakalářská
2014
Mikolášová Petra
Otázky legalizace prostituce v České republice
bakalářská
2014
Bernadyová Michaela
Ethnic friendly zaměstnavatel
bakalářská
2013
Bernatíková Adriana
Problematika gamblingu v ČR a Itálii
bakalářská
2013
Ciroková Petra
Život muslimů v Moravskoslezském kraji - očekávání a realita
bakalářská
2013
Hazuchová Silvie
Provázanost sociálních služeb a adiktologického systému.
bakalářská
2013
Hladká Karolina
Připravenost absolventů/absolventek studijního oboru sociální práce k jednání s menšinovými skupinami v praxi
bakalářská
2013
Holubová Irena
Sociální práce s uživateli drog v léčebném procesu v okrese Opava
bakalářská
2013
Hyklová Tereza
Rodiny s dětmi s dětskou mozkovou obrnou
bakalářská
2013
Kolářová Silvie
Cíle sociálních pracovníků při práci s osobami bez přístřeší
bakalářská
2013
Kozlová Martina
Předsudky a stereotypy vůči Romům
bakalářská
2013
Krausová Lucia
Sociálně patologické jevy u mladistvých a jejich prevence
bakalářská
2013
Malíková Iva
Předsudky a stereotypy české společnosti vůči domácímu násilí.
bakalářská
2013
Plečková Daniela
Sociální práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s romskými rodinami a dětmi
bakalářská
2013
Recmanová Adéla
Sociální služby v městském obvodu Ostrava - Vítkovice
bakalářská
2013
Spišiaková Jana
Sociální práce s uživateli "nových" drog
bakalářská
2013
Szturcová Monika
Násilí páchané na seniorech v rodině
bakalářská
2013
Blisa Jaroslav
Řešení romské problematiky v sociální oblasti strážníky městské policie Ostrava.
bakalářská
2012
Chudová Doubravka
Analýza potřebnosti terénního programu pro děti a mládež v Kopřivnici
bakalářská
2012
Chybiorzová Lenka
Důsledky užívání internetových sociálních sítí
bakalářská
2012
Dostálek Vladimír
Názory dospívající mládeže na domácí péči o tělesně či mentálně handicapované dítě
bakalářská
2012
Glettová Jana
Prevence kriminality dětí a mládeže spočívající ve smysluplném využití volného času.
bakalářská
2012
Hegerová Alena
Pohled sociálních pracovníků na svěření dítětě do péče registrovaným párům
bakalářská
2012
Hurtuk Erik
Sportovní vyžití uživatelů domovů pro seniory
bakalářská
2012
Kostková Helena
Humanitární pomoc
bakalářská
2012
Mozdřeňová Pavla
Chráněná dílna versus sociální firma
bakalářská
2012
Remiáš Radim
Přístup (českého) státu k problematice sociálně vyloučených lokalit
bakalářská
2012
Rongeová Andrea
Antidiskrimační zákon - integrace zdravotně postižených osob na trh práce.
bakalářská
2012
Rossmannová Beáta
Kontaktní práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
bakalářská
2012
Sehnalová Eva
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka pro Romy sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
bakalářská
2012
Seitlerová Pavla
Nezaměstnanost na Jesenicku a možnosti jejího řešení
bakalářská
2012
Stavárková Magdalena
Význam předškolního vzdělávání v oblasti integrace romských dětí
bakalářská
2012
Střelcová Helena
Policejní buňky v Ostravě
bakalářská
2012
Ščurková Adéla
Etnická skupina Vietnamců
bakalářská
2012
Tomeš Martin
Může být sociální práce trendy?
bakalářská
2012
Venglařová Lenka
Předsudky vůči etnickým menšinám
bakalářská
2012
Gebauerová Kateřina
Domácí násilí, jeho projevy a odborná pomoc obětem v opavském regionu
bakalářská
2011
Kaniová Kateřina
Fenomén bezdomovectví v regionu Hlučínsko
bakalářská
2011Hlavní řešitel
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období
3/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Výzkumná činnost
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období
1/2015 - 12/2015
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub