Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Lenka Kujevská


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Lenka Kujevská
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
sociální práce s pachateli trestných činů
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.
Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Stodůlková Adéla
Parole - podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
diplomová
2015
Gajdzioková Tamara
Sociální práce s pachateli trestných činů v rámci probační a mediační služby
diplomová
2014
Vrtalová Petra
Léčba drogově závislých ve výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2014
Dundrová Martina
Postpenitenciární péče v systému organizací sociálních služeb na území města Ostravy
diplomová
2013
Fröde Jan
Vliv realizace kázeňských odměn a trestů na resocializaci vybraných skupin odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2013
Jendrysková Markéta
Trestná činnost jako zdroj obživy klientů Probační a mediační služby České republiky
diplomová
2013
Rzymanová Lucie
Matky a děti společně ve výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2013
Slováková Michaela
Skupinová sociální práce s jedinci odsouzenými k trestu odnětí svobody
diplomová
2013
Šafaříková Věra
Kontinuální sociální práce s pachateli trestných činů
diplomová
2013
Čiháková Markéta
Speciálně výchovné postupy v sociální práci s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2011
Kašinská Tereza
Sociální práce s odsouzenými před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody
diplomová
2011
Mecová Hana
Využití poznatků kriminologické psychologie v sociální práci s odsouzenými
diplomová
2011
Seibertová Aneta
Prevence městské kriminality mládeže na Novojičínsku
diplomová
2011
Vilčková Eliška
Využitelnost metod sociální práce ve věznicích a vazebních věznicích
diplomová
2010
Čechovský Dalibor
Dlouhodobé tresty odnětí svobody a trest smrti-komparace z hlediska účelu trestu
diplomová
2008
Frolich Zdeněk
Programy zacházení v rámci penitenciární praxe
bakalářská
2021
Glombíčková Tereza
Sociální práce s klienty s vybraným duševním onemocněním
bakalářská
2019
Korzeniowski Jan
Standardizované programy pro muže s drogovou závislostí ve věznicích na území České republiky
bakalářská
2018
Onderková Žaneta
Sociální práce s mladistvými delikventy a otázka snížení věkové hranice trestní odpovědnosti
bakalářská
2017
Vrbovská Michaela
Poslání a přínosy duchovní služby při práci s pachateli trestné činnosti
bakalářská
2017
Pospíšilová Magda
Realizace a přínos výkonu trestu obecně prospěšných prací
bakalářská
2016
Staněk Martin
Systém vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2016
Masciuchová Kamila
Sociální práce s drogově závislými na území města Ostravy
bakalářská
2015
Franková Andrea
Práce s mladistvými delikventy v ústavních zařízeních
bakalářská
2014
Honzek Lumír
Percepce standardizovaného programu GREPP vybranou skupinou odsouzených ve výkon trestu odnětí svobody
bakalářská
2014
Plocková Karin
Lidé s mentálním postižením páchající trestnou činnost a sociální práce s nimi.
bakalářská
2014
Pospiechová Barbora
Sociální práce se závislými matkami na Hlučínsku
bakalářská
2014
Prausová Jana
Programy prevence kriminality dětí a mládeže na území města Ostravy
bakalářská
2014
Řezníčková Petra
Kriminalita žen jako sociální jev
bakalářská
2014
Žouželková Aneta
Osobnost pachatele násilných trestných činů
bakalářská
2014
Ferov Vojtěch
Realizace kázeňské pravomoci jako prostředek resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2013
Kacíř Ondřej
Sociální práce s mladistvými ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2013
Komárek Aleš
Zločin jako genderový fenomén ve společnosti
bakalářská
2013
Kulová Kateřina
Domácí násilí jako sociální problém společnosti
bakalářská
2013
Macurová Barbora
Specializované zacházení s odsouzenými ženami ve výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2013
Matejáková Vladimíra
Probace a mediace jako forma zacházení s pachateli trestných činů
bakalářská
2013
Procházková Tereza
Role Probační a mediační služby České republiky při realizaci alternativních trestů a opatření
bakalářská
2013
Chrobáková Veronika
Trestná činnost spojená s domácím násilím, její pachatelé a práce s pachateli.
bakalářská
2012
Fojtíková Monika
Postpenitenciární péče
bakalářská
2012
Horáková Dagmar
Příčiny trestné činnosti mladistvých pachatelů
bakalářská
2012
Nytrová Bronislava
Příčiny delikvence a možnosti resocializace pachatelů trestných činů
bakalářská
2012
Stodůlková Adéla
Probace, mediace a jejich využití při práci s mladistvými pachateli trestné činnosti
bakalářská
2012
Dundrová Martina
Penitenciární sociální práce jako forma prevence recidivy páchání trestné činnosti
bakalářská
2011
Ivanová Lucie
Osoby po výkonu trestu odnětí svobody a jejich uplatnění na trhu práce
bakalářská
2011
Krokerová Marcela
Život drogově závislých v českých věznicích
bakalářská
2011
Labajová Lucie
Kriminalita žen, její příčiny a možnosti nápravy
bakalářská
2011
Labajová Veronika
Vzdělávání dospělých ve výkonu trestu odnětí svobody
bakalářská
2011
Hurtíková Monika
Komparace způsobů zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody v závislosti na jejich kriminální kariéře
bakalářská
2010
Knopová Monika
Význam práce v procesu zacházení s odsouzenými ve VTOS.
bakalářská
2010
Ciorová Lucie
Práce s mladistvými pachateli trestné činnosti
bakalářská
2007
Hillová Naděžda
Specifika dlouhodobých trestů odnětí svobody z hlediska reedukace a resocializace
bakalářská
2007Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub