Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Barbora Gřundělová

Barbora Gřundělová

titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 202, budova B
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3223
e-mail:

Vzdělání

2014 – 2018
Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2011 – 2014
Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Sociální práce
2011 – 2013
Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Veřejná politika a lidské zdroje
2008 – 2011
Bc., Ostravská univerzita, obor Poradenství v sociální práci
2008 – 2011
Bc., Ostravská univerzita, obor Němčina ve sféře podnikání
2004 – 2007
Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce
2000 – 2004
Gymnázium a střední odborná škola, obor Veřejnosprávní činnost
 

Kvalifikace

2018
Ph.D.
2014
Mgr.
2013
Mgr.
2011
Bc.
2011
Bc.
2007
DiS.
2004
Maturita
 

Další vzdělávání, kurzy

9/2018 – 6/2019
Akreditované vzdělávání: Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
2016
Kurz základů vědecké práce, Akademie věd
2015
Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu, RKO MSK
2009
Letní škola literárního překladu, AKTION Česká republika - Rakousko
2001 – 2002
Kurz znakové řeči, Sdružení zdravotně postižených v ČR
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Ostravská univerzita, FSS, katedra sociální práce, odborná asistentka
2017 – 2018
Ostravská univerzita, Centrum pro podporu projektů, referentka
2016 – 2020
Časopis Sociální práce / Sociálna práca / CSSW, redaktorka
 

Odborné zaměření

Sociální práce s rodinou
Genderová kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
Kritická reflexivita v sociální práci
Kritická sociální práce
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021
členka Etické komise, FSS OU
2021
členka Programových rad, FSS OU
2015 – 2018
členka Stipendijní komise, FSS OU
 

Ocenění

2014
Stipendium I. A. Bláhy (diplomová práce "Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků")
 

Působení v zahraničí

10. 9. 2018 – 15. 9. 2018
Universität Vechta (Německo) Erasmus+ staff mobility for training
1. 10. 2016 – 30. 11. 2016
FH Vorarlberg (Rakousko) studijní stáž
 

Jazykové znalosti

Němčina
pokročilá
Angličtina
pokročilá
 


Client Experience of Street-Level Activation Practices: Implementation of Discourage Policy in the Czech Republic
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Critical Social Policy
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Gendered Practices of Family Social Workers: The Case of the Czech Republic
Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2020, INT SOC WORK
článek v odborném periodiku

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Metodika k zapojování otců nejen v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi
Barbora Gřundělová, Iveta Kowolová, Jana Stejskalová, Zuzana Stanková, Iva Marszalková
Rok: 2022
ostatní

Oppression on micro-, mezzo- and macrolevel
Barbora Gřundělová
Rok: 2022
působení v zahraničí

Relationships between researchers, gatekeepers and socially excluded people
Barbora Gřundělová, Zuzana Broskevičová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Různorodá pojetí komunitních center v současném diskurzu komunitní práce
Zuzana Stanková, Adéla Recmanová, Barbora Gřundělová, Hana Žurovcová
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Ověření modelu klíčových kompetencí v komunitní práci
Zuzana Stanková, Adéla Recmanová, Barbora Gřundělová, Adéla Kalusová
Rok: 2021, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Variables of community social work and their interconnections in socio-spatial excluded neighbourhoods - example of the Czech Republic
Alice Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Vendula Gojová
Rok: 2021, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Client Experience of Street-Level Activation Practices: Implementation of Discourage Policy in the Czech Republic
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Critical Social Policy
článek v odborném periodiku

EVKA Software pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování
Alice Gojová, Marek Vajgl, Martin Štěpnička, Michal Burda, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová, Marek Malina ... další autoři
Rok: 2020
software

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Gendered Practices of Family Social Workers: The Case of the Czech Republic
Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2020, INT SOC WORK
článek v odborném periodiku

Hodnocení implementace české aktivační politiky
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Manuál k používání evaluačního softwaru komunitní práce
Alice Gojová, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová, Marek Vajgl, Marek Malina
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers: Barriers to Whole-Family Working
Barbora Gřundělová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná zpráva projektu studentské grantové soutěže SGS02/FSS/2019
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2020
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Book Review: Paul Michael Garrett: Welfare Words: Critical Social Work and Social Policy. London: Sage
Barbora Gřundělová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Searching for New Pathways of Implementation of Employment Policies
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Software for responsive evaluation of community work as a learning tool
Alice Gojová, Vendula Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Kalenda ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS+
Barbora Gřundělová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ostatní

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2018
výzkumná zpráva

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Semesterstipendien
Barbora Gřundělová
Rok: 2016
působení v zahraničí

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ostatní

Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Brodová GabrielaImplementace plánování zaměřeného na člověka v kontextu české sociální prácediplomová 2022 
Jurečková LuciePracovní podmínky výkonu sociální práce na obcíchdiplomová 2022 
Krátká LucieRodinná politika a podpora aktivního otcovstvídiplomová 2022 
Procházková MartinaAdopce dětí homosexuálními párydiplomová 2022 
Huvarová RenátaOpatření zaměstnavatelů v sociálních službách v oblasti harmonizace práce a rodinydiplomová 2019 
Blinková AnetaProfesionalizace sociální prácediplomová 2018 
Cigánová IvetaDilemata v sociální práci s lidmi s mentálním postižením v pobytové sociální služběbakalářská 2022 
Dornay MiroslavGenderové stereotypy a předsudky sociálních pracovnic a pracovníkůbakalářská 2022 
Kaltenbrunnová MonikaVliv pandemie COVID-19 na život v domově pro seniorybakalářská 2022 
Krčmářová TerezaSystém náhradní výchovy v České republicebakalářská 2022 
Pánková SoňaProfesní kompetence sociálních pracovnic a pracovníků při práci s ohroženými dětmibakalářská 2022 
Tomanová TáňaSenioři a informační a komunikační technologiebakalářská 2022 
Bartolšicová TerezaFenomén potravinové pomoci a sociální službybakalářská 2021 
Bučková NikolaDěti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách a dopady na jejich kvalitu životabakalářská 2021 
Čislikovský PavelKomparace modelů individuálního plánováníbakalářská 2021 
Jakubiková LenkaVýznam osobní asistence v podpoře samostatného bydlení osob s mentálním postiženímbakalářská 2021 
Kovalčíková PetraPomoc osobám bez domova v hmotné nouzi na Úřadu práce České republiky.bakalářská 2021 
Pachomov MaximPřechod lidí po poranění míchy ze zdravotnického do domácího prostředí v kontextu sociální práce.bakalářská 2021 
Valentová LucieIndividuální plánování s lidmi s mentálním postižením v seniorském věkubakalářská 2021 
Vavříková KateřinaIndividuální plánování v denním stacionářibakalářská 2021 
Bałon JanaZjišťování spokojenosti se službou raná péče u rodičů dětí s mentálním nebo kombinovaným postiženímbakalářská 2020 
Bartoňková TerezaAsistované kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinoubakalářská 2020 
Gliwitzká KarinDiferencované nejistoty na českém trhu prácebakalářská 2020 
Kušnírová PetraSociální práce s rodinou v rozvodubakalářská 2020 
Marszalková IvaMožnosti nastavení efektivní spolupráce Sociálně aktivizační služby a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí při práci s rodinamibakalářská 2020 
Pomothyová TáňaDiskriminace osob na českém trhu prácebakalářská 2020 
Vaňková JarmilaPostavení matek samoživitelek v současné společnostibakalářská 2020 
Váňová NatáliePosouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládežbakalářská 2020 
Vítková AlexandraRodina s dohledembakalářská 2020 
Zápotocká KateřinaPosilování rodičovských kompetencí v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmibakalářská 2020 
Zauchová LucieStrategie workfare jako součást trendu aktivace nezaměstnanýchbakalářská 2020 
Jurzykowská DagmarPředsudky a stereotypy v sociální prácibakalářská 2019 
Nociarová NikolPřípadová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2019 
Oborná KarolínaSociální práce na Úřadu práce ČRbakalářská 2019 
Valder Jakubcová JaromíraDomácí násilí v rodině a nástroje jeho řešení v sociální práci.bakalářská 2019 
Bruzková BarboraSystém sociální péče pro osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2018 
Sobota JiříDobrovolníci v sociálních službách v Havířověbakalářská 2018 


Gatekeeping ve výzkumu v sociální práci
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období8/2020 - 7/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Provedení externí formativní evaluace klíčových aktivit projektu OPZ "Podmínky pro změnu" pro SPOLU PRO ZMĚNU, z.s.
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období7/2020 - 4/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Implementace aktivizačních strategií na Úřadu práce ČR
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub