Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Barbora Gřundělová

Barbora Gřundělová

titul, jméno, příjmení:
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 202, budova B
funkce:
vedoucí katedry
obor činnosti:
sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
553 46 3223
e-mail:

Vzdělání

2014 – 2018
Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2011 – 2014
Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Sociální práce
2011 – 2013
Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Veřejná politika a lidské zdroje
2008 – 2011
Bc., Ostravská univerzita, obor Poradenství v sociální práci
2008 – 2011
Bc., Ostravská univerzita, obor Němčina ve sféře podnikání
2004 – 2007
Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce
2000 – 2004
Gymnázium a střední odborná škola, obor Veřejnosprávní činnost
 

Kvalifikace

2018
Ph.D.
2014
Mgr.
2013
Mgr.
2011
Bc.
2011
Bc.
2007
DiS.
2004
Maturita
 

Další vzdělávání, kurzy

9/2018 – 6/2019
Akreditované vzdělávání: Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
2016
Kurz základů vědecké práce, Akademie věd
2015
Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu, RKO MSK
2009
Letní škola literárního překladu, AKTION Česká republika - Rakousko
2001 – 2002
Kurz znakové řeči, Sdružení zdravotně postižených v ČR
 

Zaměstnání, praxe

2018 – dosud
Ostravská univerzita, FSS, katedra sociální práce, odborná asistentka
2017 – 2018
Ostravská univerzita, Centrum pro podporu projektů, referentka
2016 – 2020
Časopis Sociální práce / Sociálna práca / CSSW, redaktorka
 

Odborné zaměření

Sociální práce s rodinou
Genderová kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
Kritická reflexivita v sociální práci
Kritická sociální práce
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021
členka Etické komise, FSS OU
2021
členka Programových rad, FSS OU
2015 – 2018
členka Stipendijní komise, FSS OU
 

Ocenění

2014
Stipendium I. A. Bláhy (diplomová práce "Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků")
 

Působení v zahraničí

10. 9. 2018 – 15. 9. 2018
Universität Vechta (Německo) Erasmus+ staff mobility for training
1. 10. 2016 – 30. 11. 2016
FH Vorarlberg (Rakousko) studijní stáž
 

Jazykové znalosti

Němčina
pokročilá
Angličtina
pokročilá
 
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceAutor
Název práce
Typ
Rok
Spielvogel Renáta
Uspokojování potřeb dětí v pěstounské rodině
diplomová
Brodová Gabriela
Implementace plánování zaměřeného na člověka v kontextu české sociální práce
diplomová
2022
Jurečková Lucie
Pracovní podmínky výkonu sociální práce na obcích
diplomová
2022
Krátká Lucie
Rodinná politika a podpora aktivního otcovství
diplomová
2022
Procházková Martina
Adopce dětí homosexuálními páry
diplomová
2022
Huvarová Renáta
Opatření zaměstnavatelů v sociálních službách v oblasti harmonizace práce a rodiny
diplomová
2019
Blinková Aneta
Profesionalizace sociální práce
diplomová
2018
Cigánová Iveta
Dilemata v sociální práci s lidmi s mentálním postižením v pobytové sociální službě
bakalářská
2022
Dornay Miroslav
Genderové stereotypy a předsudky sociálních pracovnic a pracovníků
bakalářská
2022
Kaltenbrunnová Monika
Vliv pandemie COVID-19 na život v domově pro seniory
bakalářská
2022
Krčmářová Tereza
Systém náhradní výchovy v České republice
bakalářská
2022
Pánková Soňa
Profesní kompetence sociálních pracovnic a pracovníků při práci s ohroženými dětmi
bakalářská
2022
Tomanová Táňa
Senioři a informační a komunikační technologie
bakalářská
2022
Bartolšicová Tereza
Fenomén potravinové pomoci a sociální služby
bakalářská
2021
Bučková Nikola
Děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách a dopady na jejich kvalitu života
bakalářská
2021
Čislikovský Pavel
Komparace modelů individuálního plánování
bakalářská
2021
Jakubiková Lenka
Význam osobní asistence v podpoře samostatného bydlení osob s mentálním postižením
bakalářská
2021
Kovalčíková Petra
Pomoc osobám bez domova v hmotné nouzi na Úřadu práce České republiky.
bakalářská
2021
Pachomov Maxim
Přechod lidí po poranění míchy ze zdravotnického do domácího prostředí v kontextu sociální práce.
bakalářská
2021
Valentová Lucie
Individuální plánování s lidmi s mentálním postižením v seniorském věku
bakalářská
2021
Vavříková Kateřina
Individuální plánování v denním stacionáři
bakalářská
2021
Bałon Jana
Zjišťování spokojenosti se službou raná péče u rodičů dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením
bakalářská
2020
Bartoňková Tereza
Asistované kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
bakalářská
2020
Gliwitzká Karin
Diferencované nejistoty na českém trhu práce
bakalářská
2020
Kušnírová Petra
Sociální práce s rodinou v rozvodu
bakalářská
2020
Marszalková Iva
Možnosti nastavení efektivní spolupráce Sociálně aktivizační služby a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí při práci s rodinami
bakalářská
2020
Pomothyová Táňa
Diskriminace osob na českém trhu práce
bakalářská
2020
Vaňková Jarmila
Postavení matek samoživitelek v současné společnosti
bakalářská
2020
Váňová Natálie
Posouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
bakalářská
2020
Vítková Alexandra
Rodina s dohledem
bakalářská
2020
Zápotocká Kateřina
Posilování rodičovských kompetencí v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
bakalářská
2020
Zauchová Lucie
Strategie workfare jako součást trendu aktivace nezaměstnaných
bakalářská
2020
Jurzykowská Dagmar
Předsudky a stereotypy v sociální práci
bakalářská
2019
Nociarová Nikol
Případová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětí
bakalářská
2019
Oborná Karolína
Sociální práce na Úřadu práce ČR
bakalářská
2019
Valder Jakubcová Jaromíra
Domácí násilí v rodině a nástroje jeho řešení v sociální práci.
bakalářská
2019
Bruzková Barbora
Systém sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
bakalářská
2018
Sobota Jiří
Dobrovolníci v sociálních službách v Havířově
bakalářská
2018Hlavní řešitel
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období
1/2022 - 12/2022
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
řešený
 
Hlavní řešitel
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období
8/2020 - 7/2022
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období
7/2020 - 4/2022
Poskytovatel
Smluvní výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období
1/2019 - 12/2019
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období
1/2017 - 12/2017
Poskytovatel
Specifický VŠ výzkum
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
rss
social hub