Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Marek Mikulec

Marek Mikulec

titul, jméno, příjmení:Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 405, budova B
funkce:
obor činnosti:sociální bydlení, sociální exkluze, sociální patologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 4022
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2016
Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2009 – 2011
Mgr., Ostravská univerzita, obor Management organizací služeb sociální práce
2006 – 2009
Bc., Slezská univerzita v Opavě, obor Veřejná správa a regionální politika
2002 – 2006
Slezské gymnázium, Opava
 

Kvalifikace

2016
Ph.D.
2011
Mgr.
2009
Bc.
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
Vzdělávací školení na téma: "Specifika romského etnika, sociální politika v praxi, segregace romských dětí ve vzdělávání", Vzájemné soužití, rozsah kurzu: 28 hodin
 

Zaměstnání, praxe

2022 – dosud
Člen řešitelského týmu v rámci projektu Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí (GAČR, reg. č. 22-00941S)
2020 – dosud
Člen řešitelského týmu v rámci projektu Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (TAČR, reg. č. TL03000005)
2019 – 2021
Člen řešitelského týmu v rámci projektu Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru (TAČR, reg. č. TL02000071)
2019 – 2020
Statutární město Frýdek-Místek - zpracování metodických materiálů v rámci projektu Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020-2025 a její aplikace (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010005)
2019 – 2020
Koordinátor výzkumu v rámci projektu "Restoring dreams to tackle loneliness" programu Erasmus+ (řešitel: HVO-Querido (NL), za ČR zapojena Platforma pro sociální bydlení)
2019
Město Vítkov - zpracovatel Koncepce bydlení města Vítkova
1/2018 – 12/2019
Člen řešitelského výzkumného týmu, mladý výzkumný pracovník v rámci projektu Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů, reg. č. TJ01000359
2018 – dosud
Odborný asistent, Fakulta sociálních studí, Ostravská univerzita
2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí - externí oponentura, editace Metodiky sociální práce v sociálním bydlení
2018
Ministerstvo pro místní rozvoj - konzultační činnost k částem věcného záměru zákona o sociálním bydlení
2018
Evaluátor projektu Rozvoj služeb pro osoby bez domova, realizátor Sdružení azylových domů v ČR, z.s.
2017 – dosud
Magistrát města Ostravy, metodik v oblasti sociálního bydlení (projekty Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava, Sociální bydlení ve městě Ostrava)
2014 – 2017
Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, lokální konzultant pro oblast bydlení
2014
Terénní výzkumník pro GAC spol. s.r.o., Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR, výzkumná oblast - Moravskoslezský kraj, 3 měsíce Odborné zaměření
 

Odborné zaměření

Sociální bydlení
Sociální začleňování
Sociální exkluze
Rezidenční segregace
 

Ocenění

2013
Stipendista města Ostravy pro rok 2013/2014
 

Působení v zahraničí

2022
Erasmus - výuka - Barcelona, Španělsko (online)
2021
Erasmus - výuka - Barcelona, Španělsko (online)
2020
Erasmus - výuka - Kuopio, Finsko
2019
Erasmus - výuka - Jönköping, Švédsko
2010
SOWOSEC - FH Campus Wien, 14. - 26. 11.
2008
Studijní pobyt Erasmus, Uniwersytet Opolski, Polsko - Wydział Historyczno-Pedagogiczny: Instytut Socjologii, Instytut Politologii; 4 měsíce (únor - červen)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice
Marek Mikulec, Ripka Štěpán, Snopek Jan
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Social exclusion and Roma minority in the city of Ostrava
Marek Mikulec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Evaluace politiky bydlení PORTAVITA v datech - představení výsledků evaluace OSU
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace projektu Portavita - Housing First
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2022
výzkumná zpráva

On-line forma participativního plánování jako příležitost pro sociální práci
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Monika Chrenková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sibling Relationships among Homeless Children and their Connection with Resilience: Example of Homeless Children from the City of Ostrava
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková ... další autoři
Rok: 2022, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Analýza potřeb mladých lidí (ve věku 15 až 30 let) ve městě Ostrava
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Evaluace politiky bydlení Portavita
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Pavel Rusnok
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Imagined Interactions of Social Workers in Social Work with Families: How and Why the Practitioners Talk to Themselves?
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Jelena Petrucijová, Ivana Kowaliková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2021, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Komunitní plánování sociálních služeb v obci: Zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování
Kateřina Glumbíková, Lenka Caletková, Ivana Kowaliková, Marek Mikulec, Kristina Wilamová
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Město jako společný prostor. Zkušenosti z participace obyvatel na projektech a plánování veřejného prostoru. The City as a Common Place. Experience of Citizen Participation in Public Space Projects and Planning
Leida Schuringa, Nadia M. Anderson, Zora Pauliniová, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Metodika participativního plánování v městském prostoru
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Eva Špačková, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Marek Mikulec, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Podkladová analýza pro tvorbu komunitního plánu sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Veronika Mia Zegzulková, Kristina Wilamová, Dominika Jaglařová, Adéla Bartoncová, Lenka Ovčaříová, Markéta Bohačíková, Terezie Škrobánková, Jelena Petrucijová ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Reflexivity and strategies of emotions (re)construction in social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná zpráva A: Vyhodnocení výsledků dosažených obcemi spolupracujícími s MPSV u podpořených klientů v rámci projektu
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Radka Poláková, Marek Mikulec, Kristina Wilamová, Alice Gojová ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva C: Vyhodnocení dopadů, procesů a limitů místních systémů sociálního bydlení v obcích spolupracujících s MPSV i ve srovnávacím vzorku obcí a jejich následná komparace
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Výzkumná zpráva D: Doporučení pro státní politiky podpory a rozvoje sociálního bydlení
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Zhodnocení dopadu sociálního bydlení na děti ?bez domova?
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Kristina Wilamová
Rok: 2021, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Antiopressive social work and relationship-based social work
Marek Mikulec
Rok: 2020
působení v zahraničí

Authenticity, Reflexivity and Self-Regulation in Social Work with Students: Implications for Education
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Veronika Mia Zegzulková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Evaluační zpráva k nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava
Kateřina Glumbíková, Ondřej Mikulec, Ivana Kowaliková, Lenka Caletková, Michal Burda, Marek Mikulec, Kristina Wilamová, Veronika Mia Zegzulková, Radka Poláková, Jelena Petrucijová, Pavel Rusnok, Tomáš Čech ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Evaluation of Changes in Selected Life Areas from the Perspective of Shelter Users in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Radka Poláková, Marek Mikulec, Soňa Kalenda
Rok: 2020, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

Formation of practice wisdom in social work with vulnerable children and their families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Impact Evaluation of the Provision of Social Housing on the Use of Social Services by Homeless People in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

Influence of the imagined community on the correctness of social work in social-legal protection of children in the Czechia
Kateřina Glumbíková, Marie Špiláčková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Social Work Education
článek v odborném periodiku

Needs of homeless children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Child and Family Social Work
článek v odborném periodiku

Případová studie
Marie Špiláčková, Eva Špačková, Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková, Tomáš Čech, Monika Chrenková, Roman Osika, Alexandra Bočková, Laura Doležalová, Markéta Káňová, Michael Kotlár ... další autoři
Rok: 2020
výzkumná zpráva

Reflexivity and strategies of emotions (re)construction in social work with families in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2020, Journal of Social Work Practice
článek v odborném periodiku

Difficulties faced by researchers in participatory practices: An example of research with roma people
Marek Mikulec, Kateřina Glumbíková
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press
kapitola v odborné knize

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

FACTORS IN THE ABILITY OF (SELF) REFLECTION AS A TOOL TO COPE WITH THE DEMANDING PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Radka Poláková, Marek Mikulec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Navazující šetření k evaluaci projektu Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
ostatní

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019, Sociální práce/Sociálná práca
článek v odborném periodiku

Research giving voice to children and their parents without a home as a source of enrichment for social work practice
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Software na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Karel Šnajdr, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Zuzana Stanková, Pavel Rusnok, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
software

The Influence of an Organization on Strategies to Handle Emotions of Social Workers Working with Vulnerable Children in the Czech Republic
Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec, Lenka Caletková
Rok: 2019, Clinical Social Work and Health Intervention
článek v odborném periodiku

Závěrečná výzkumná zpráva
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Marek Mikulec, Pavel Rusnok, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Karel Šnajdr ... další autoři
Rok: 2019
výzkumná zpráva

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Miroslav Paulíček, Marek Mikulec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Bezdomovectví a vyloučení z bydlení v České republice
Marek Mikulec, Ripka Štěpán, Snopek Jan
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Chybí zákonné ukotvení sociálního bydlení
Marek Mikulec
Rok: 2015
ostatní

Roma minority and social exclusion
Marek MIKULEC
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma minority and social exclusion
Marek MIKULEC
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social exclusion and Roma minority in the city of Ostrava
Marek Mikulec
Rok: 2014
stať ve sborníku

Social exclusion and Roma minority in the city of Ostrava
Marek MIKULEC
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participant observation - personal experience, difficulties and dilemmas
Marek MIKULEC
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poverty and social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2013, ERIS Web Journal
článek v odborném periodiku

Social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2013
stať ve sborníku

Social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Vendula Gojová, Věra Malík Holasová, Šárka ULČÁKOVÁ, Eliška Lindovská, Anna WANIOVÁ, Marcela KABELÁČOVÁ, Marek Mikulec ... další autoři
Rok: 2013, Marionetti Press
odborná kniha

Poverty and social exclsuion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poverty and social exclusion in the Czech Republic
Marek MIKULEC
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poverty and social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2012
stať ve sborníku

Poverty and social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poverty and social exclusion in urban area
Marek MIKULEC
Rok: 2012
stať ve sborníku

Social exclusion in the Czech Republic (aimed at the city of Ostrava)
Marek MIKULEC
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social exclusion in the Czech Republic (aimed at the city of Ostrava)
Marek MIKULEC
Rok: 2012
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Bendíková RenataSamota u osob bez střechydiplomová 2022 
Drkošová LucieMožnost reintegrace mužů z azylového domu do standardního bydlenídiplomová 2022 
Drongová KateřinaSpolupráce obce a neziskových organizací při zajištění bydlenídiplomová 2022 
Malá MartinaDostupnost sociálního bydlení pro nízkopříjmové osoby ve městě Havířovdiplomová 2022 
Bista RadovanPrevence relapsu v kontextu rezidenční léčby.diplomová 2021 
Hrouzová LucieSociální bydlení a systém pomoci bydlení nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva ve městě Karvinádiplomová 2021 
Kořenková KláraSociální bydlení a model Housing Firstdiplomová 2021 
Janůlková IvaSoučasné postavení romské ženy v romské rodinědiplomová 2020 
Ociepková ŠárkaIndividuální plánování v azylovém domě pro ženydiplomová 2020 
Vlasáková TerezaPilotní zavedení projektu Housing first pro jednotlivce bez domova - příležitosti a výzvy z pohledu projektového týmudiplomová 2020 
Smolová LucieBezdomovectví mladých dospělýchdiplomová 2019 
Sýkorová TerezieSystém financování NNO pomáhající osobám bez domova v Palmě de Mallorcediplomová 2019 
Kudláčková EvaImigrace rusky mluvících do České republiky a jejich integracediplomová 2017 
Marčanová RenátaBytová otázka na území města Ostravy v průběhu 20. stoletídiplomová 2016 
Beľová KristýnaVliv rodinného prostředí na vzdělanost romské populacediplomová 2015 
Čeladníková SimonaPotřebnost sociálních služeb osobám bez přístřeší na území města Kopřivnicebakalářská 2022 
Gajdošíková EliškaSociální práce s drogově závislýmibakalářská 2022 
Kumbárová MarkétaTransformace sociálních služebbakalářská 2022 
Mudříková KateřinaKvalita života seniorů v domovech pro seniorybakalářská 2022 
Ondračková VeronikaSociální služby pro osoby bez domova a COVID-19bakalářská 2022 
Stříbná MichaelaČinnosti komunitní práce v době pandemie Covid - 19bakalářská 2022 
Bajgerová ZuzanaSociální práce v sociálním bydleníbakalářská 2021 
Heděncová NatálieSociální bydleníbakalářská 2021 
Křivánková MichelleMládež opouštějící dětské domovy a její připravenost na samostatný život.bakalářská 2021 
Vaigelová MarikaOsamělost v pobytových sociálních službách pro seniorybakalářská 2021 
Čížková MartinaKomparace náhradní rodinné péče v České republice a na Slovenskubakalářská 2020 
Kloza JakubOrdinace pro chudébakalářská 2020 
Krátká LucieMožnosti sociální práce s rodinou v ubytovnách ve Statutárním městě Ostravabakalářská 2020 
Malá MartinaTerénní sociální služby pro lidi v sociálním bydleníbakalářská 2020 
Bardoň JanSociodemografická charakteristika lidí bez domova žijících na území města Ostravybakalářská 2017 
Kolarzová MartinaObyvatelé ubytoven a jejich šance získat nájemní bydlení v Havířově.bakalářská 2016 
Kuchařová LucieSociální práce s uživateli drog v léčebném procesu v okrese Ostravabakalářská 2016 
Storková MarkétaSociální izolace seniorůbakalářská 2016 
Dehner FrantišekSociální vyloučení a jeho rizika pro společnost.bakalářská 2014 
Krönerová VeronikaChudoba a její dopady na zdravíbakalářská 2014 
Kuchařová LydieOBČANÉ SE ZRUŠENÝM TRVALÝM POBYTEM VE MĚSTĚ HLUČÍNĚbakalářská 2014 
Marčanová RenátaAzylové bydlení v Ostravěbakalářská 2014 


Imaginované interakce v procesu mezi setkáními v sociální práci s dětmi bez domova a jejich rodinami
Hlavní řešitelMgr. Marek Mikulec, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub