Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Soňa Kalenda Vávrová

Soňa Kalenda Vávrová

titul, jméno, příjmení:
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 425, budova B
funkce:
garantka doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
obor činnosti:
sociální služby a sociální práce, deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, metodologie kvalitativního výzkumu v sociální práci, úvod do sociologické teorie
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
732 333 321
553 46 3225
e-mail:

Vzdělání

2022
Jmenována profesorkou sociální práce, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studi
2014
Jmenována docentkou sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
2001 – 2006
Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, obor sociální práce
1991 – 1996
Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor sociologie - andragogika
1987 – 1991
Gymnázium Uherské Hradiště
 

Další vzdělávání, kurzy

2022
Akreditovaný kurz koučinku (MŠMT) - (120 hodin)
2011
Výcvikový kurz Supervize v pomáhajících profesích - ASSP (240 hodin)
2008
Iniciální vzdělávání průvodců v zavádění SQSS - MPSV ČR (120 hodin)
2005
Kurz Bazální stimulace v ošetřovatelské péči (24 hodin)
2005
Průvodce dobrou praxí v návaznosti na koncepci MPSV ČR v problematice užívání omezovacích prostředků v souladu s lidskými právy
1997
Výcvikový kurz telefonické sociální intervence - Riaps a Remedium Praha (100 hodin)
 

Zaměstnání, praxe

2015 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální práce
2008 – dosud
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum výzkumu FHS
2002 – 2008
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií (externí vyučující)
2002 – 2008
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská (vedoucí domova)
1996 – 2002
Okresní úřad Uherské Hradiště, referát sociálních věcí (sociální pracovnice, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, vedoucí referátu)
 

Odborné zaměření

Výzkum v sociální práci
Sociální služby
Metodologie kvalitativního výzkumu
Supervize
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2023 – dosud
Členka Vědecké rady Ostravské univerzity
2023 – dosud
Předsedkyně oborové rady doktorského studia Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2021 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2019 – dosud
Členka Etické komise pro výzkum Ostravské univerzity
2017 – 2021
Proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2015 – dosud
Členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2011 – 2019
Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
2010 – 2015
Proděkanka pro studium Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2022 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
2021 – dosud
Členka hodnoticího panelu P404 (Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia) Grantové agentury České republiky
2021 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnave
2021 – dosud
Vedoucí odborné komise Deinstitucionalizace Asociace vzdělavatelů v sociální práci
2017 – dosud
Národní akreditační úřad (hodnotitelka)
2016 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2016 – 2017
Členka Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Společenské vědy (SHVb) pro hodnocení publikačních výstupů výzkumných organizací
2014 – dosud
Členka Oborové rady doktorského studia sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
2014 – dosud
Členka redakční rady časopisu Sociální pedagogika
2011 – dosud
Členka redakční rady časopisu Fórum sociální práce
 

Působení v zahraničí

5. 2. 2023 – 11. 2. 2023
University of Ljubljana, Faculty of social work, Slovenia (výzkumně vzdělávací pobyt)
1. 12. 2022 – 7. 12. 2022
National Distance Education University, Department of Social Work, Spain (výzkumně vzdělávací pobyt)
19. 11. 2022 – 26. 11. 2022
University of Eastern Finland, Kuopio, Department of Social Work, Finland (výzkumně vzdělávací pobyt)
28. 6. 2021 – 9. 7. 2021
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výukový pobyt)
22. 10. 2019 – 24. 10. 2019
University of Málaga, Faculty of Social and Labour Studies, Spain (výzkumný pobyt)
1. 4. 2019 – 5. 4. 2019
University of Lodz, Faculty of Educational Sciences, Poland (Erasmus)
4. 9. 2017 – 15. 9. 2017
University of the Balearic Islands, Institute for Research and Innovation in Education, Spain (zvaný výukový pobyt)
3. 9. 2014 – 18. 9. 2014
University of British Columbia, Vancouver, Canada; Point Loma Nazarene University, San Diego, USA; University of California, San Francisco, USA; Stanford University, Stanford, USA (výzkumný pobyt)
26. 5. 2014 – 30. 5. 2014
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
17. 9. 2012 – 21. 9. 2012
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
15. 3. 2011 – 19. 3. 2011
University of Central Lancashire, Departure of Social Work, Presrton, Great Britain (Erasmus)
11. 10. 2010 – 15. 10. 2010
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
27. 9. 2009 – 2. 10. 2009
Jagiellonian University, Faculty of Philosophy, Krakov, Poland (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
aktivně
Ruština
aktivně
Němčina
pasivně
 


Rok: 2024, ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH
článek v odborném periodiku
 
Jan Klusáček, Ondřej Pašek, Soňa Kalenda
Rok: 2023
výzkumná zpráva
 
Rok: 2023, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Daniela Kantorová, Soňa Kalenda, Oldřich Matoušek
Rok: 2022, Portál
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Springer Nature
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020, Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Routledge
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
výzkumná zpráva
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019
ostatní
 
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca /
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
software
 
Rok: 2019
ostatní
 
Naďa Hazuchová, Jana Stávková, Ľudmila Nagyová, Zuzana Poláková, Soňa Vávrová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
výzkumná zpráva
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
výzkumná zpráva
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálná práca
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
výzkumná zpráva
 
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Vávra, Soňa Vávrová, Olga Pechová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Magdalena Hanková, Soňa Vávrová
Rok: 2016, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratka
Název předmětuAutor
Název práce
Typ
Rok
Karpunina Anastasia
Children with Disability in Families at Risk in Russian Federation: Social Work Approaches
disertační
2024
Černý Jakub
Městská hnutí za bydlení a sociální práce v kontextu postsocialistické ČR: vícepřípadová studie
disertační
2023
Pospíšilová Pavlína
Sociální práce jako nástroj podpory aktivní politiky stárnutí na území Moravskoslezského kraje
disertační
2023
Dořičáková Šárka
Terénní služby pro seniory poskytované bez registrace
disertační
2019
Recmanová Adéla
Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami
disertační
2019
Bartolšicová Tereza
Osvojení dítěte v kontextu současných proměn rodiny
diplomová
2024
Mucha Petr
Digitalizace sociální práce v sociálních službách na území Moravskoslezského kraje
diplomová
2024
Panocová Hana
Digitalizace sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi
diplomová
2024
Francová Tereza
Využití Cochemské praxe v sociálně právní ochraně dětí
diplomová
2022
Palečková Eva
Ústavní péče v systému sociálně-právní ochrany dětí
diplomová
2022
Konečná Natálie
Využívání ICT v intervencích sociální práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
diplomová
2021
Kučerová Tamara
Transformace pobytové sociální služby domova se zvláštním režimem
diplomová
2021
Neubauerová Jana
Strategie zvládání stárnutí seniory žijícími v přirozeném sociálním prostředí
diplomová
2020
Povolná Kateřina
Problematika sexuality u osob s mentálním postižením v chráněném bydlení
diplomová
2020
Kahánková Tereza
Profesní rozvoj zaměstnanců v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
diplomová
2019
Pospíšilová Pavlína
Úloha jednotlivých aktérů v procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně
diplomová
2019
Boháčová Jarmila
Personální řízení v domově pro seniory v kontextu standardů kvality sociálních služeb
diplomová
2018
Vondrka Josef
Analýza potřeb uživatelů sociální služby následné péče Darmoděj z.ú. Jeseník
diplomová
2018
Benčáková Aneta
Domácí péče jako prevence před institucionalizací seniorů
diplomová
2017
Fránková Zuzana
Transformace domova pro seniory pohledem jeho zaměstnanců
diplomová
2017
Kročková Martina
Intervence sociální práce v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc směřující k návratu dítěte do rodiny
bakalářská
2024
Chudíková Kateřina
Reflexe změny v deinstitucionalizovaném zařízení pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
bakalářská
2023Hlavní řešitel
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období
9/2020 - 8/2023
Poskytovatel
Fakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období
1/2021 - 11/2021
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období
1/2018 - 12/2020
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období
5/2017 - 7/2018
Poskytovatel
Výzkumná činnost
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Období
12/2016 - 11/2017
Poskytovatel
Veřejná zakázka
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub