Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Součásti fakulty > Katedra sociální práce

Ivana Vonšíková


titul, jméno, příjmení:
Mgr. Ivana Vonšíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
B 404, budova B
funkce:
obor činnosti:
trénink dovedností v sociální práci, supervize praxí
katedra / středisko (fakulta):
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Alena Vaňharová, Adéla Recmanová, Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová, Ivana Kaniová, Petr Popek, Linda Nováková Palatá, Dana Rojková, Monika Střelková, Zuzana Šidlová, Jan Vincenc, Kateřina Lukešová ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
výzkumná zpráva
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok:
působení v zahraničí
 

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutor
Název práce
Typ
Rok
Hegerová Martina
Poskytování tlumočnické služby v České republice
diplomová
2019
Kučerová Klára
Sociální život singles přes třicet let a reakce sociální práce
diplomová
2018
Indráková Aleksandra
Pomoc lidem s poruchami příjmu potravy
diplomová
2017
Polachová Tereza
Přístup zaměřený na klienta v teorii a praxi sociální práce
diplomová
2016
Šebková Dominika
Možnosti pracovního uplatnění osob s tělesným postižením v Moravskoslezském kraji
diplomová
2016
Zowada David
Klient jako diagnóza
diplomová
2016
Filipčíková Michaela
Využití přístupu zaměřeného na klienta při práci se seniory
diplomová
2015
Ösziová Kateřina
Životní podmínky seniorů v závislosti na prostředí, ve kterém žijí
diplomová
2015
Rossmannová Beáta
Resocializace osob s chronickým duševním onemocněním v rámci chráněného bydlení
diplomová
2015
Lacová Monika
Síťování sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním
diplomová
2014
Venglářová Veronika
Kvalita poskytovaných služeb v rámci Asociace Trigon
diplomová
2014
Hegerová Martina
Informovanost osob se sluchovým postižením o možnostech tlumočnické služby
bakalářská
2017
Gajdičiarová Dana
Participace osob závislých na nealkoholových drogách na procesu léčby
bakalářská
2016
Gattnarová Denisa
Uplatnění osob s duševním onemocněním na trhu práce
bakalářská
2016
Králová Kateřina
Peer konzultant v oblasti péče o duševní zdraví
bakalářská
2016
Kuhnová Irena
Principy na člověka zaměřeného přístupu v sociální práci
bakalářská
2016
Marušíková Kristýna
Case management v České republice
bakalářská
2016
Raszková Veronika
Komunikace s klienty se smyslovým postižením
bakalářská
2016
Šťukavcová Markéta
Pes jako faktor ovlivňující psychosociální dovednosti seniorů.
bakalářská
2016
Tomková Tereza
Sociální služby pro osoby s duální diagnózou
bakalářská
2016
Dianová Petra
Podmínky komplexní rehabilitace osob s psychiatrickou diagnózou
bakalářská
2015
Kusová Martina
Změny v životě uživatelů v procesu transformace pobytových sociálních služeb příspěvkové organizace Harmonie Krnov
bakalářská
2015
Zítková Kamila
Proces transformace sociálních služeb se zaměřením na pobytové služby pro osoby s mentálním postižením.
bakalářská
2015
Bednarzová Pavlína
Podpora duševně nemocného a jeho blízkých
bakalářská
2014
Chmelová Martina
Komunikace s klientem v krizi
bakalářská
2014
Dehnerová Petra
Možnosti využití terapeutických přístupů v sociální práci
bakalářská
2014
Farová Veronika
Kompetence studentů sociální práce k přímé práci s klientem
bakalářská
2014
Karaffová Kamila
Možnosti nabídky sociálních služeb pro adolescenty s psychotickým onemocněním
bakalářská
2014
Kolárová Markéta
Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci
bakalářská
2014
Mana Marek
Sociální práce se seniory v kontextu psychobiografického modelu péče
bakalářská
2014
Polachová Tereza
Empatie-základní prostředek komunikace s klientem
bakalářská
2014
Slaninová Kateřina
Sociální práce s klientem s duševním onemocněním
bakalářská
2014
Stašová Gabriela
Transformace služeb péče o osoby s duševním onemocněním
bakalářská
2014
Stehlíková Monika
Přístup zaměřený na klienta u seniorů s Alzheimerovou demencí.
bakalářská
2014
Vaněček Ivo
Příprava klienta na změnu bydlení v procesu transformace sociálních služeb.
bakalářská
2014
Wawrzyková Nikola
Současná role sociálního pracovníka
bakalářská
2014
Žuková Kateřina
Specifika komunikace s klientem s mentálním postižením
bakalářská
2014
Domanská Lucie
Osobní asistence u dítěte s poruchou autistického spektra
bakalářská
2013
Klímková Petra
Možnosti a rizika pobytu dětí v ústavní péči
bakalářská
2013
Sýkorová Blanka
Sociální práce s týranými dětmi
bakalářská
2013
Zowada David
Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji
bakalářská
2013Hlavní řešitel
Mgr. Ivana Vonšíková, Ph.D.
Období
1/2016 - 12/2016
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 
Hlavní řešitel
Mgr. Ivana Vonšíková, Ph.D.
Období
1/2014 - 12/2014
Poskytovatel
Rozvojové programy MŠMT
Stav
ukončený
 

facebook
instagram
youtube
twitter
rss
social hub