OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Eliška Černá

Eliška Černá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eliška Černá, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 405, budova B
funkce:
obor činnosti:práce s cílovými skupinami, kazuistické semináře, exkurze, sociální práce s lidmi závislými na návykových látkách
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3241
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2016Ph.D., obor Sociální práce, Fakulta sociálních studií Ostravská univerzita
2012 – 2013kvalifikační studium: Adiktolog, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
2000 – 2005Mgr., obor Sociální práce s poradenským zaměřením, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Kvalifikace

2016Ph.D.
2005Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

2017Ecodharma Centre, Abella de la Conca 25651, Katalánsko, Španělsko, Mindfullness for Social Change (40 hodin)
2017Ecodharma Centre, Abella de la Conca 25651, Katalánsko, Španělsko, Catalysing Active Citizenship (40 hodin)
2014Vzdělávací centrum I.E.S., Podané ruce o.p.s., Křenová 64, 602 00 Brno, Motivační rozhovory BASIC a práce s klientem (20 hodin)
2014Cardboard Citizens, 77a Greenfield Road, E1 1EJ, Londýn, UK, Forum theatre training week (30 hodin)
2011Remedium Praha o.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, Osvědčení: Krizová intervence – Základní kurz krizové intervence (51 hodin)

Zaměstnání, praxe

2014 – dosudOdborná asistentka, katedra Sociální práce, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, Ostrava, 709 00
2016 – 2018Výzkumná pracovnice v projektu Rapid Re-Housing, Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, Ostrava, 709 00
2015 – 2016Sociální pracovnice, ASLIDO - Akční skupina s lidmi bez domova, z. s., Ostrava, Závodní 1370/98, Ostrava 3, 703 00
2011 – 2014Vědecká pracovnice – Ph.D. studentka sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Fr. Šrámka 3, Ostrava, 709 00
2010 – 2011Kontaktní pracovnice, Renarkon, o.p.s., Kontaktní centrum Ostrava, Halasova 16/661, Ostrava - Vítkovice, 703 00
2008 – 2009Pracovnice v sociálních službách, azylový dům pro lidi bez domova, A2Dominion Housing Group Ltd., Simon House, 1-5 Paradise Street, Oxford, OX1 1LD, Velká Británie
2007 – 2008Pracovnice sociální rehabilitace pro lidi po poranění mozku, Consensa Care Group Ltd., Brain Injury Service, 167 Chandos Road, Stratford, London, E15 1TX, Velká Británie
2006Pečovatelka v domově pro seniory s demencí a dospělé s kombinovaným postižením, Four Seasons Care Homes, Rosemount Care Home, Perth Road, Blairgowrie, Perthshire, PH10 6PY, Velká Británie
2005Pedagogicko-terénní pracovnice pro romskou mládež, Společně - Jekhetane o. s., Palackého 49, Ostrava 2, 702 99

Odborné zaměření

Kritická sociální práce
Bezdomovectví

Ocenění

2013SozialMarie, soukromá nadace Unruhe, Rakousko - 2. místo za sociálně inovativní projekt

Působení v zahraničí

2017post-doktorská stáž – University of Lodz, Faculty of Pedagogy – stipendium AIA, MŠMT
2016odborná stáž Goldsmiths University, London
2013výzkumný pobyt v projektu Housing First Glasgow, Turning Point Scotland – pracovní stáž Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Černá, E. a Polánková, L. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, s. 22-39. ISSN 1213-6204.
Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E., Kolářová, J., Frišaufová, M. a Benešová, M. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.

Všechny publikace

Černá, E., Ripka, Š. a Bartošová, I. Analýza výchozího stavu účastníků z cílové skupiny: Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). 2018.
Černá, E. a Polánková, L. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, s. 22-39. ISSN 1213-6204.
Černá, E. Metodická příručka participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. 2017.
Černá, E. Postdoktorská stáž na univerzitě v Lodzi AIA MŠMT. 2017.
Lindovská, E. Bezdomovectví a vyloučení z bydlení ve Velké Británii. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 77-112. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Implikace pro českou sociální práci. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 159-162. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Komparace Francie, Velké Británie a České republiky. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 149-158. ISBN 978-80-7464-852-6.
Lindovská, E. Situační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální práci. 2016.
Lindovská, E., Kolářová, J., Frišaufová, M. a Benešová, M. Stojíme na jejich straně! ...protože dvě jsou více než jedna: Závěrečná výzkumná zpráva o ženském bezdomovectví a násilí. 2016.
Lindovská, E. Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení: Analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. 2016.
Lindovská, E. Participace uživatelů a uživatelek sociálních služeb - přínosy a úskalí. In: Sociální práce a sociální služby. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně. 2015.
Lindovská, E. Homelessness Coping Strategies from Housing Ready and Housing First Perspectives. European Journal of Homelessness. 2014, roč. 8, s. 97-115. ISSN 2030-2762.
Lindovská, E. Housing of homeless drug users. In: Recherche en travail social: Les approaches participatives. Champ social édition, 2014. s. 45-64. Collection Recherches - Le sociographe. ISBN 978-2-35371-725-5.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Černá, E. Erasmus pracovní stáž. 2013.
Černá, E. Erasmus pracovní stáž. 2013.
Gojová, V., Malík Holasová, V., ULČÁKOVÁ, Š., Lindovská, E., WANIOVÁ, A., KABELÁČOVÁ, M. a Mikulec, M. Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. 1. vyd. Ostrava: Marionetti Press, 2013. 132 s. ISBN 978-80-260-4462-8.
Lindovská, E. Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví. Sociální práce/ Sociálna práca. 2013, roč. 13, s. 110-124. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Coping tactics of poverty threat and deepening poverty and exclusion coping tactics.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street". In: Sborník z Jarní školy, část I., duben 2012. s. 39-44. ISBN 978-80-7464-154-1.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street. In: Young Academics Conference. Kuopio: University of Eastern Finland. 2012.
Lindovská, E. Life experience under the influence and on the street.
Lindovská, E. Life experience "under the influence and on the street" from the perspective of homeless people. In: Jarní škola 2012. Ostrava. 2012.
Lindovská, E. Poverty coping strategies and strategies of coping with poverty threat. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio. 2012.
Lindovská, E. Práce se sítěmi služeb u lidí bez domova. Sociální práce. 2012, roč. 12, s. 102-111. ISSN 1213-6204.
Lindovská, E. Housing and New Social Risks. In: Mezinárodní konference Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett - Ingolstadt. 2011.
Lindovská, E. "Housing First" as an approach to homeless people with co-occurring disorders. 2011.
Lindovská, E. Housing First model in a work with homeless people with co-occurring disorders. In: Young Academics Conference. Eichstaett: Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt. 2011.
Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Partiková, K. a Karchňáková, K. Možnosti moderních metod sociální práce při zvládání nových sociálních rizik. Dílčí zpráva č.4.: Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji.. 2011.
Lindovská, E. Social work with homeless people and its sustainment in the post-industrial society. In: Ostrava Spring School. Ostrava: Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.


AutorNázev práceTypRok
Pospěchová VěraSociální práce při zajišťování pomoci osobám vyloučeným z bydlení a bez domova v podmínkách Úřadu práce v Ostravědiplomová  
Peterková LucieZačleňování pachatelů trestných činů do společnostidiplomová 2018 
Plucnarová EvaSpolupráce s uživatelkami drog v rámci orgánu sociálně-právní ochrany dětídiplomová 2018 
Benešová MonikaŽenské bezdomovectví a násilí z pohledu sociální práce.diplomová 2016 
Drkošová NikolaMetoda Divadla utlačovaných v sociální práci s lidmi bez domovadiplomová 2016 
Kašparová MonikaKvalita ve službách následné péče pro osoby závislé na návykových látkachdiplomová 2016 
Pleváková DominikaPohled sociálních pracovníků adiktologických služeb na Karvinsku na problematiku aplikačních místnostídiplomová 2016 
Feller Stanieková PetraDoléčovací program pro uživatele nealkoholových návykových látek očima klientůdiplomová 2015 
Malyszová JanaParticipace osob bez domova v sociální práci z jejich perspektivydiplomová 2015 
Volná RenataPobyt v azylovém domě z perspektivy uživatelek sociální služby.diplomová 2015 
Baršová JanaParticipace uživatelů služeb z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2014 
Štefaníková MagdalénaRole sociálních služeb v motivaci uživatele drog k nástupu do léčbydiplomová 2013 
Bohušová AnežkaSociální práce s queer lidmi bez domovabakalářská 2018 
Pavelec TomášRole rodiny v životě klientů doléčovacího programu pro drogově závislébakalářská 2016 
Svobodníková TaťánaPomoc a podpora ženám závislým na alkoholubakalářská 2016 
Balabán KryštofRadikální sociální prácebakalářská 2015 
Fabián LadislavPrevence relapsu v sociálních službách následné péčebakalářská 2015 
Hovězáková ZuzanaSpoluzávislost v rodiněbakalářská 2015 
Sobek MichalSlužby Harm Reduction v Moravskoslezském krajibakalářská 2015 
Vondrka JosefNásledná péče pro osoby závislé na nealkoholových drogách - systém bydlení.bakalářská 2015 
Bendíková RenataBezdomovectví a závislostibakalářská 2014 
Benešová MonikaSystém pomoci v oblasti domácího násilíbakalářská 2014 
Orlová MartinaZneužívání návykových látek u dětí a mladistvýchbakalářská 2014 
Zapletalová KateřinaSociální exkluze a zdravotnické službybakalářská 2014 
Čintalová LenkaAlkoholová závislost v rodině.bakalářská 2013 
Kašparová MonikaŽeny, závislost a její specifikabakalářská 2013 
Křížka IvoTerénní sociální práce s lidmi bez domova v Ostravěbakalářská 2013 
Myšková VěraFenomén bezdomovectví - jeho specifika v případě rodin bez domovabakalářská 2013 
Pleváková DominikaPřístup "harm reduction" v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkáchbakalářská 2013 
Tomášková LucieNásledná péče u osob s duální diagnózoubakalářská 2013 


Inovace a rozvoj internacionalizace výuky v navazujících magisterských oborech na FSS OU prostřednictvím tvorby předmětu "Critical Social Work"
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace navazujícího magisterského studijního oboru Sociální práce skrze profilaci předmětů směrem k participativním přístupům a teoriím
Hlavní řešitelMgr. Eliška Černá, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub