OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Monika Chrenková

Monika Chrenková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 206, budova B
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:sociální práce s rodinou, komunikace s klientem, seminář k bakalářské práci
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 774 458 078
553 46 3209
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2003 – 2010Ph.D., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, obor Sociální práce
1997 – 2003Mgr., Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, obor Sociální práce s poradenským zaměřením

Kvalifikace

2010Ph.D.

Zaměstnání, praxe

2008 – dosudKatedra sociální práce, FSS OU – odborná asistentka
2006 – 2008FSS OU (dříve ZSF OU) – projektová zaměstnankyně
2004 – 2008FSS OU (dříve ZSF OU) – externí vyučující
2003 – 2006FSS OU (dříve ZSF OU) – interní doktorandka

Odborné zaměření

Sociální práce – sociální práce s rodinou

Akademické funkce a členství v orgánech

2011 – dosudproděkanka pro studium a CŽV

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP)
Evropská asociace škol sociální práce (EASSW)

Působení v zahraničí

2017Lille, Francie, mezinárodní ERIS konference – prezentace
2016Jonkoping, Švédsko, učitelská mobilita Erasmus
2015Porto, Portugalsko, učitelská mobilita Erasmus
2014Hatfield, Velká Británie – mezinárodní ERIS konference – prezentace
2014Kuopio, Finsko, učitelská mobilita Erasmus
2014Barcelona, Španělsko, mezinárodní týden Erasmus – prezentace
2013Kodaň, Dánsko, učitelská mobilita Erasmus
2011Kalábrie, Itálie, učitelská mobilita Sokrates Erasmus
2005Paříž, Francie – EUSARF (European Scientific Association for Residential and Foster Care for Children and Adolescents), mezinárodní konference – prezentace
2005Tartu, Estonsko, intenzivní program Sokrates Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost


Vybrané publikace

Chrenková, M. Náhradní rodina v kontextu změn. In Smutková, L., Patyi, P., Truhlářová, Z. (Eds.) Sociální práce v nejisté době. In: Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. Gaudeamus, 2016. s. 151-158. ISBN 978-80-7435-647-6.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Chrenková, M. Children of Divorce in the Czech Republic. In: Challenges of divorce interventions and children. Helsinki: Hämeenlinna, 2012. s. 46-67. ISBN 978-951-9227-67-2.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 239-248. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity. In: Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 247-253. ISBN 978-80-223-3075-6.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - socioterapie.cz. 2010, roč. 2010, ISSN 1804-0411.
Chrenková, M. Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí. In: Sborník kongresu s mezidárodní účasti. Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory: DTO CZ, s.r.o., 2009. DTO CZ, s.r.o., 2009. s. 63-64. ISBN 978-80-02-02173-5.

Všechny publikace

Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?. In: Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Ostrava: Svět techniky Ostrava. 2018.
Chrenková, M. a Vaňharová, A. Survey of means of Participation of Underage Children in Procedure of Upbringing and Alimentation. In: Eris International Symposium. Lille: Institut Social, Universite Catholique de Lille. 2017.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě. In: Mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference. 2017.
Chrenková, M. Manuál k teoreticko-aplikační VŠKP na FSS OU. 2016.
Chrenková, M. Náhradní rodina v kontextu změn. In Smutková, L., Patyi, P., Truhlářová, Z. (Eds.) Sociální práce v nejisté době. In: Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. Gaudeamus, 2016. s. 151-158. ISBN 978-80-7435-647-6.
Chrenková, M. Social Work with Family in the Czech Republic. 2016.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Chrenková, M. Náhradní rodina v kontextu změn. In: Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové. 2015.
Chrenková, M. Social Work with Family. 2015.
Chrenková, M. Social Work with Family in Czech Republic. 2015.
Chrenková, M. Sociální práce s rodinou. 2015.
Chrenková, M. BARIÉRY PŘI PŘECHODU Z RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ NA TRH PRÁCE V OSTRAVSKÉM REGIONU POHLEDEM NEZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ S DĚTMI A PRACOVNÍKŮ PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI. 2014.
Chrenková, M. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče: Závěrečná zpráva SGS. 2014.
Chrenková, M. Form of Substitute Family Care in Moravian-Silesian Region. In: Research and social work practice - mutually beneficial endeavour or uneasy bedfellows?. Hatfield: University of Herdforshire. 2014.
Chrenková, M. MOŽNOSTI PARTICIPACE MLADÝCH LIDÍ NA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI. 2014.
Chrenková, M. NÁSTROJE A OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY ZAMĚŘENÉ NA OBLAST PODPORY RODIN S DĚTMI. 2014.
Chrenková, M. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 2014.
Chrenková, M. RIEŠENIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH: INŠPIRÁCIE ZO ZAHRANIČIA. 2014.
Chrenková, M. Theories and Methods in Social Work with Family. 2014.
Chrenková, M. Transformation of System of Endangered Children in the Czech Republic. 2014.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Chrenková, M. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBECH PRO MLÁDEŽ. 2014.
Chrenková, M. KOMUNIKACE S KLIENTEM. 2013.
Chrenková, M. KVALITATIVNÍ VÝZKUM O PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE: POŽADAVKY KLADENÉ NA NÁHRADNÍ RODIČE. 2013.
Chrenková, M. Methods of Social Work with Family. 2013.
Chrenková, M. Metody sociální práce s jednotlivcem. 2013.
Chrenková, M. NÁVRAT DĚTÍ Z ÚSTAVNÍ PÉČE DO RODINY V KONTEXTU SOUČASNÝCH ZMĚN V SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI. 2013.
Chrenková, M. Children of Divorce in the Czech Republic. In: Challenges of divorce interventions and children. Helsinki: Hämeenlinna, 2012. s. 46-67. ISBN 978-951-9227-67-2.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children in the Czech Republic. 2012.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 239-248. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. Transformace systému péče o ohrožené děti ve vztahu k rodině. In: Metody sociálnej práce s rodinou. Žilina. 2012.
Chrenková, M. Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity. In: Realita a vízia sociálnej práce. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2011.
Chrenková, M. Formulace zakázky v kontextu sociálních služeb - možnosti a limity. In: Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011. Univerzita Komenského Bratislava, 2011. s. 247-253. ISBN 978-80-223-3075-6.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children. In: Social Work with Family and Children in Europe and USA. Kalábrie: University of Calabria. 2011.
Chrenková, M. Social Work with Family and Children in Czech Republic. 2011.
Chrenková, M. Sociální práce s cílovou skupinou nezletilých těhotných a matek v prenatálním, perinatálním a postnatálním období. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 112-124. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Sociální práce s rodinami. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 72-80. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Chrenková, M. Teorie a metody sociální práce. 2011.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. SOCIOTERAPEUTICKÉ LISTY - socioterapie.cz. 2010, roč. 2010, ISSN 1804-0411.
Chrenková, M. Gravidita a mateřství nezletilých dívek v České republice. 2010.
Chrenková, M. Interkulturní komunikace. 2010.
Chrenková, M. Komunikace s klientem. Obecná část. 2009.
Chrenková, M. Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí. In: Sborník kongresu s mezidárodní účasti. Mariánské náměstí, Ostrava - Mariánské Hory: DTO CZ, s.r.o., 2009. DTO CZ, s.r.o., 2009. s. 63-64. ISBN 978-80-02-02173-5.
Chrenková, M. Komunikace s klientem odlišného etnického prostředí. In: XIII. ročník kongresu s mezinárodní účastí Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o.. 2009.
Chrenková, M. Rizika v práci sociálního kurátora. 2009.
Chrenková, M. Komunikační dovednosti. In: Profesní dovednosti terénních pracovníků. Sborník studijních textů.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2008. s. 209-229. ISBN 978-80-7368-503-4.
Chrenková, M. Nezletilá gravidita a nezletilá mateřství v ČR. In: Sborník příspěvků z konference Rodina očima naší doby.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2008. s. 11-18. ISBN 978-80-7248-491-1.
Chrenková, M., Sobková, H. a Vajďáková, Z. Metody sociální práce a sociální služby, standardy kvality v sociálních službách. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 11-38. ISBN 978-80-7368-229-3.
Chrenková, M. Nezletilá gravidita a mateřství v ČR. In: Rodina očima naší doby. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2007.
Chrenková, M. Children in care in Czech Republic. In: 9. mezinárodní kongres organizace EUSARF. Paříž: EUSARF. 2005.
Chrenková, M. Social Work with Family in Czech Republic. 2005.
Chrenková, M. Social Work with family in the Czech Republic. In: Intenzivní program Sokrates Erasmus. Tartu: Univerzita v Tartu. 2005.


AutorNázev práceTypRok
Filipi KláraVyužívání výchovných opatření v rámci sociálně-právní ochrany dětídiplomová 2018 
Gajdičiarová DanaVztahová vazba v kontextu náhradní rodinné péčediplomová 2018 
Paletová LenkaMožnosti pomoci osamělým rodičům v oblasti sociálních služeb a finanční podporydiplomová 2018 
Pokorná LuciePráva a povinnosti rodičů po rozvodu či rozchodudiplomová 2018 
Poliaková KateřinaPostavení dítěte v rámci rozpadu manželského či partnerského vztahudiplomová 2018 
Raszková VeronikaVzdělávání v oboru sociální práce versus praxe sociální prácediplomová 2018 
Stavinohová KamilaNáhradní rodinná péče v kontextu projektu Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Kalichová PetraNové metody v sociální práci s pěstounskou rodinoudiplomová 2017 
Osinová MichaelaPřipravenost dětí opouštějících ústavní školská zařízení na samostatný životdiplomová 2017 
Růžičková AnnaDohody o výkonu pěstounské péče z pohledu sociálního pracovníkadiplomová 2017 
Sikorová LucieHodnocení pěstounské péče v souvislosti s rozvojem podpory pěstounům po roce 2013diplomová 2017 
Veselá BarboraVyužití přístupů v terénní sociální práci s rodinoudiplomová 2017 
Balonová SoňaNové metody při práci s rodinoudiplomová 2016 
Kramárová AdrianaPERSPEKTIVA A ŽIVOTNÍ ASPIRACE DĚTÍ ŽIJÍCÍCH V DĚTSKÉM DOMOVĚdiplomová 2016 
Pyszko DavidÚloha assessmentu při práci s rodinoudiplomová 2016 
Urbancová VeronikaRodina a mediacediplomová 2016 
Vaculíková LadaDopad změn v oblasti pěstounské péče z hlediska systémového a ekonomickéhodiplomová 2016 
Konečná JanaDopad rozvodového řízení na rodinudiplomová 2015 
Kovaříková PavlaVliv neúplných rodin na výchovu a vývoj dětídiplomová 2015 
Šebestová LenkaStatus - svobodná matkadiplomová 2015 
Tittlerová KateřinaPěstounská péče na přechodnou dobudiplomová 2015 
Jonáková DominikaMateřství versus zaměstnanost žendiplomová 2014 
Sobková RomanaStřídavá péče z pohledu odborné veřejnostidiplomová 2014 
Daráková MichaelaNávaznost sociálních služeb na zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovydiplomová 2013 
Fritscherová TerezaMonitoring služeb pro rodiny s dětmi v Ostravědiplomová 2013 
Křehulová KateřinaVliv výchovy na vznik delikventního chování mladistvých z pohledu veřejnostidiplomová 2013 
Toušová LucieSpolupráce zdravotnických zařízení v oblasti péče o rodinu a děti v Ostravědiplomová 2013 
Wiesnerová RadkaRozvodová situace z pohledu veřejnostidiplomová 2013 
Žídková DarjaMonitoring služeb pro rodiny s dětmi ve Frýdku - Místkudiplomová 2013 
Hašková AnetaNáhradní rodičovství z pohledu požadavků kladených na žadatelédiplomová 2012 
Majerová KateřinaSyndrom zavržení rodiče jako důsledek rozvodudiplomová 2012 
Rybová LucieSyndrom zavrženého rodičediplomová 2012 
Hamplová LucieÚstavní výchova u nezletilých dětí jako důsledek ztráty bydlenídiplomová 2011 
Mořkovská JanaPřipravenost dětí z dětských domovů do samostatného života.diplomová 2011 
Badálková KateřinaVlčí dětidiplomová 2010 
Fusíková LenkaRodinná politika v České republice. Podpora rodin s nezaopatřenými dětmidiplomová 2010 
Halamíčková MichaelaSociálně-právní ochrana dětídiplomová 2010 
Kauerová KamilaMetody a techniky využitelné v sociální práci s rodinoudiplomová 2010 
Krajčová MartinaSrovnání systému pěstounské a ústavní péče v České Republicediplomová 2010 
Vařeková SoňaVliv rozvodového řízení a porozvodové péče na dítědiplomová 2010 
Bohunková AlenaRole sociálního pracovníka ve školských ústavních zařízeních.diplomová 2007 
Štolfová KateřinaRole sociálního pracovníka při zprostředkování náhradní rodinné péčediplomová 2007 
Cholevová MichaelaGravidita a natalita pubescentní a adolescentní populace jako sociální fenomén. Srovnávací studie - Velká Británie, Česká republikadiplomová 2006 
Máčalová EvaGravidita a mateřství dívek mladších 15 let jako sociální problémdiplomová 2006 
Marková JarmilaProblematika souboru dětí umístěných v dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě. Sociálně-zdravotní a demografické charakteristiky.diplomová 2006 
Bartoňová DenisaPožadavky kladené na pěstouny na přechodnou dobubakalářská 2018 
Geržová DenisaIndividuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodinybakalářská 2018 
Kopecká EliškaSpolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2018 
Kurečajová LuciePřipravenost klientů dětského domova na jejich praktický životbakalářská 2018 
Lorencová SabinaStandardy kvality sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2018 
Czudková BarbaraKniha života - práce s životním příběhem dítětebakalářská 2017 
Červíková VeronikaStandardy kvality sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2017 
Holainová NikolAzylové domy pro matky s dětmibakalářská 2017 
Kahánková TerezaSlužby pro rodiny s dětmibakalářská 2017 
Kupčová ŠárkaInformovanost žen k problematice náhradního mateřstvíbakalářská 2017 
Petráková KláraSociální kuratelabakalářská 2017 
Pryčková TaťánaPřípadová konference jako jeden z nástrojů pomoci v systému péče o ohrožené rodiny a dětibakalářská 2017 
Švrčková TerezaMediace při práci s rodinoubakalářská 2017 
Tučná MarkétaVyhodnocování situace dítěte a rodiny v rámci syndromu CANbakalářská 2017 
Turnová PatricieOdborné přípravy náhradních rodičůbakalářská 2017 
Dedková MonikaPěstounská péče v kontextu zajišťování potřeb dětíbakalářská 2016 
Falhauerová KarolínaFormy náhradní rodinné péčebakalářská 2016 
Klimšová JanaDěti z rozvrácených rodinbakalářská 2016 
Krišicová AnetaDiagnostické ústavy - historie, vývoj, prognózabakalářská 2016 
Pojslová LenkaSituace samoživitelů v České republice a ve vybraných zemích Evropské uniebakalářská 2016 
Pokorná LucieAdopce ve světle novelizacebakalářská 2016 
Poliaková KateřinaHistorie, vývoj a budoucnost dětských domovů pro děti do tří letbakalářská 2016 
Černošková LenkaStřídavá péče a role orgánu sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2015 
Dedková ŠárkaPěstounská péče a role sociálního pracovníkabakalářská 2015 
Kováčová VeronikaRodina a nemoc z psychosociálního hlediskabakalářská 2015 
Míčková MarieÚloha zdravotně sociálního pracovníka při pomoci rodině v souvislosti se syndromem CANbakalářská 2015 
Osinová MichaelaHomosexuální páry a rodičovstvíbakalářská 2015 
Pavlíčková KarolínaÚstavní školská zařízení dnesbakalářská 2015 
Růžičková AnnaDohody o výkonu pěstounské péčebakalářská 2015 
Stašová JitkaAdopce na dálku v České republicebakalářská 2015 
Troszoková IzabelaÚstavní školská zařízení v kontextu vývojebakalářská 2015 
Urbánková MonikaÚloha sociálního pracovníka v procesu zprostředkování adopcebakalářská 2015 
Večerková LucieSociálně-právní ochrana dětí v rámci rozvodubakalářská 2015 
Bezručová JanaSociální šetření v oblasti sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2014 
Bosáková NivesRaná pěstounská péčebakalářská 2014 
Hajná PavlaNarůstající nestabilita současné rodinybakalářská 2014 
Herzová LucieZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocbakalářská 2014 
Janů VlastaÚloha kurátorů pro děti a mládež ve vztahu k zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovybakalářská 2014 
Konečná GabrielaSlužby pro pěstounské rodinybakalářská 2014 
Kožušníková JanaSoučasné socio-ekonomické problémy rodin v kontextu sociální prácebakalářská 2014 
Lendlová KristinaSociální práce s dysfunkčními rodinami.bakalářská 2014 
Lukešová VeronikaÚloha sociálního pracovníka v rámci sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2014 
Magerová JanaMožnosti spolupráce neziskových organizací a orgánů místní samosprávy z hlediska výkonu sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2014 
Maňasová GrażynaSystém vyplácení dávek rodinám s dětmi v České republice a Polsku.bakalářská 2014 
Medviďová ZuzanaZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocbakalářská 2014 
Michlíčková KláraSociální práce v azylových domech pro matky s dětmibakalářská 2014 
Nytrová TerezaSanace rodinybakalářská 2014 
Paskerová PetraTransformace systému péče o ohrožené dětibakalářská 2014 
Pyszko DavidSociální asistence pro rodiny s dětmibakalářská 2014 
Sikorová LucieMapování důvodů selhávání pěstounské péče před dosažením zletilosti dítětebakalářská 2014 
Balická ElenaDěti v celoživotní ústavní péčibakalářská 2013 
Bezunková ErikaPěstounská péče v České republice.bakalářská 2013 
Blatoňová BlankaPěstounská péče v Centru pro rodinu Sluníčkobakalářská 2013 
Konečná JanaKomunikace s rodinou v rámci rozvodové a porozvodové situace.bakalářská 2013 
Kovaříková PavlaÚloha komunikace v rámci sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2013 
Kubalová JanaSoučasný stav kojeneckých ústavů a jejich připravovaná transformacebakalářská 2013 
Mišianová RadmilaSpolupráce oddělení sociálně-právní ochrany dětí s jinými institucemibakalářská 2013 
Palarčíková IvonaProfesionální pěstounské rodinybakalářská 2013 
Štrbáňová MarcelaSoučasný systém sociálně-právní ochrany dětí versus novelizacebakalářská 2013 
Václavíková NaděždaDiagnostické ústavy v České republicebakalářská 2013 
Běčáková MichaelaMnohoproblémová rodinabakalářská 2012 
Biolková KarlaÚloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí v systému péče o ohrožené dětibakalářská 2012 
Fiurášková BlankaStřídavá péčebakalářská 2012 
Fricová RomanaProblematika delikvence mladistvýchbakalářská 2012 
Jonáková DominikaAlternativy ústavní výchovybakalářská 2012 
Konvička MarekReforma systému péče o ohrožené děti v České republicebakalářská 2012 
Martykánová KateřinaProblematika odložených dětíbakalářská 2012 
Němcová JanaNáhradní rodinná péče - profesionalizace pěstounské péčebakalářská 2012 
Nováková PetraSoučasný stav pěstounské péče v České republicebakalářská 2012 
Ondrušová LenkaDohled při sociálně právní ochraně dětíbakalářská 2012 
Paluchová IvaHistorie a současnost sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2012 
Svobodová JanaProblematika rozvodů z pohledu sociálně-právní ochrany dětí a význam role opatrovníkabakalářská 2012 
Špalková AlicePorozvodová péče o dětibakalářská 2012 
Valášková MonikaFiktivní rodičovstvíbakalářská 2012 
Závodná MarkétaRozvod a jeho dopad na rodinubakalářská 2012 
Brodová AndreaVýznam komunikace v podmínkách Probační a mediační služby České republikybakalářská 2011 
Daráková MichaelaPsychosociální projevy mladistvých umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovybakalářská 2011 
Kamasová MonikaKvalita života osob s těžkým postižením v ústavní péčibakalářská 2011 
Milkovičová RůženaPřechod dětí z ústavní výchovy do náhradní rodinné péčebakalářská 2011 
Molková KamilaKomunikace se seniory v rámci domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.bakalářská 2011 
Obodová KláraOsamělí rodičebakalářská 2011 
Paskudová RadkaOsobnost dítěte žijícího v ústavních zařízeníchbakalářská 2011 
Potschová IvetaMateřství očima dnešní dobybakalářská 2011 
Ulčáková ŠárkaProblematika nezletilého mateřství v České republice a Nizozemíbakalářská 2011 
Wiesnerová RadkaRodina a rozvodbakalářská 2011 
Zborovská KláraNezletilé matkybakalářská 2011 
Zedníková AlenaPracovní uplatnění uživatelů ústavní péčebakalářská 2011 


Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě/
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2017 - 1/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace studijního předmětu Sociální práce s rodinou a tvorba studijní opory
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Hlavní řešitelMgr. Monika Chrenková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub