Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Barbora Gřundělová


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 201, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
obor činnosti:sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3223
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – 2018Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2011 – 2014Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Sociální práce
2011 – 2013Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Veřejná politika a lidské zdroje
2008 – 2011Bc., Ostravská univerzita, obor Poradenství v sociální práci
2008 – 2011Bc., Ostravská univerzita, obor Němčina ve sféře podnikání
2004 – 2007Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce
2000 – 2004Gymnázium a střední odborná škola, obor Veřejnosprávní činnost

Kvalifikace

2014Mgr.
2013Mgr.
2011Bc.
2011Bc.
2007DiS.
2004Maturita

Další vzdělávání, kurzy

2016Kurz základů vědecké práce, Akademie věd
2015Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu, RKO MSK
2009Letní škola literárního překladu, AKTION Česká republika – Rakousko
2001 – 2002Kurz znakové řeči, Sdružení zdravotně postižených v ČR

Zaměstnání, praxe

2018 – doposudOstravská univerzita, FSS, katedra sociální práce, odborná asistentka
2017 – 2018Ostravská univerzita, Centrum pro podporu projektů, referentka
2016 – dosudČasopis Sociální práce / Sociálna práca / CSSW, redaktorka

Odborné zaměření

Sociální práce s rodinou
Genderová kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
Kritická reflexivita v sociální práci
Kritická sociální práce
Individuální plánování v azylových domech

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – doposudčlenka Stipendijní komise, FSS OU

Ocenění

2014Stipendium I. A. Bláhy (diplomová práce „Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků“)

Působení v zahraničí

1. 10. – 30. 11. 2016 FH Vorarlberg /Rakousko/studijní stáž

Jazykové znalosti

Němčinapokročilá
Angličtinapokročilá


Vybrané publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gřundělová, B. Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(3), s. 53-67. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gřundělová, B. Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 40-53. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Stanková, Z. The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working. The British Journal of Social Work. 2018,, ISSN 0045-3102.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.

Všechny publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2019, 22(4), s. 575-586. ISSN 1369-1457.
Gřundělová, B. Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(3), s. 53-67. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Mikulec, M. Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People. In: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens. Future Academy, 2019. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M., Stanková, Z. a Wilamová, K. Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES. In: ESWRA conference. Edinbourgh. 2018.
Gřundělová, B. ERASMUS+. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters. In: ERIS Conference. : ERIS. 2018.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity. 2018.
Gřundělová, B. Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 40-53. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018.
Glumbíková, K., Stanková, Z. a Gřundělová, B. Metaanalýza: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plá nová ní u obyvatel a obyvatelek azylových domu. 2018.
Gřundělová, B. a Stanková, Z. The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working. The British Journal of Social Work. 2018,, ISSN 0045-3102.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Stanková, Z. Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb. 2018.
Špiláčková, M. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2017.
Gřundělová, B. Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání. In: JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017 2017-04-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017. s. 25-31. ISBN 978-80-7464-927-1.
Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání. 2017.
Glumbíková, K. a Gřundělová, B. PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS. In: ICEEPSY: The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 2017-10-11 Porto. Future Academy, 2017. s. 511-520. ISSN 2357-1330.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., Krausová, A., Lukešová, K., Stanková, Z. a Špiláčková, M. Sociální práce a terapie v azylových domech. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-51. ISSN 1213-6204.
Gřundělová, B. a Glumbíková, K. The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users. In: Turkish Online Journal of Educational Technology. Special Issue for INTE 2017 2017-07-17 Bernin, Deutschland. Sakarya-Turkey: TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017. s. 403-411. ISSN 2146-7242.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B., Kaniová, I., STANKOVÁ, Z., Krausová, A., Lukešová, K. a Špiláčková, M. Zdraví obyvatel azylových domů. 2017.
Gřundělová, B. Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Semesterstipendien: Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci. 2016.
Vávrová, S. a Gřundělová, B. JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity: Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. 2016.
Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů. 2016.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2015, roč. 15, s. 106-120. ISSN 1213-6204.
GŘUNDĚLOVÁ, B. Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci. In: Jarní škola sociální práce 2015. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta sociálních studií, 2015. s. 80-86. ISBN 978-80-7464-752-9.


AutorNázev práceTypRok
Huvarová RenátaOpatření zaměstnavatelů v sociálních službách v oblasti harmonizace práce a rodinydiplomová 2019 
Blinková AnetaProfesionalizace sociální prácediplomová 2018 
Fintesová KarolínaSociální práce na Úřadu práce ČRbakalářská 2019 
Jurzykowská DagmarPředsudky a stereotypy v sociální prácibakalářská 2019 
Nociarová NikolPřípadová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2019 
Valder Jakubcová JaromíraDomácí násilí v rodině a nástroje jeho řešení v sociální práci.bakalářská 2019 
Bruzková BarboraSystém sociální péče pro osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2018 
Sobota JiříDobrovolníci v sociálních službách v Havířověbakalářská 2018 


Implementace aktivizačních strategií na Úřadu práce ČR
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub