OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Iva Tichá

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 203, budova B
funkce:garantka odborných praxí pro studijní program sociální politika
obor činnosti:demografie, úvod do regionálních věd, veřejná správa, nástroje komunikace s veřejností
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 553 46 3242
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2009 – 2015Ph D. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Politická a kulturní geografie
2008 – 2010Ing. Vysoká škola podnikání, obor Ekonomie a marketing
2000 – 2003Mgr. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Sociální geografie a regionální rozvoj
1997 – 2000Bc. Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální rozvoj a správa
1992 – 1997Vyšší odborná a střední hotelová škola Opava, ukončeno maturitní zkouškou

Kvalifikace

2015Ph.D.
2010Ing.
2003Mgr.

Zaměstnání, praxe

2013 – dosudIURS – Institut pro trvale udržitelný rozvoj sídel, z. s. (expert v projektech PUSc – Horizont 2020, Bhenefit (Intereg), Lumat (Intereg),Surface (Intereg)
2016 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií, akademický pracovník
2014 – dosudČlenka komise sociální městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
2014 – 2014Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, vědecký pracovník
2013 – 2014Ostravská univerzita, výkonná redaktorka Eris Web Journal
2014 – dosudČlenka komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti města Ostravy
2011 – 2014Členka pracovní skupiny pro naplňování Strategie integrace romské komunity MSK
2014 – 2016Členka komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti města Ostravy
2010 – 2012Radní Moravskoslezský kraj
2010 – 2012Předsedkyně dozorčí rady ARR, a. s.
2010 – 2012Členka výboru Regionální rady Moravskoslezsko
2008 – 2012Krajská zastupitelka Moravskoslezský kraj
2011 – 2014Administrátor projektu Net Regio, OPVK
2011 – 2014Expert v projektu Partnerství pro české brownfieldy, OPVK

Odborné zaměření

Demografie, regionalistika, veřejná správa
Management, síťování

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Nemčinamírně pokročilý


Všechny publikace

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba. 2017.
Vondroušová, K. a Tichá, I. Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje: Příloha č. 1 závěrečné zprávy. 2016.
Vondroušová, K. a Tichá, I. Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje: Závěrečná zpráva projektu. 2016.
Sýkorová, D., NYTRA, G. a Tichá, I. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7464-493-1.
Šobáňová, P., Marková, B. a Tichá, I. Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015. In: Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. s. 77-82. ISBN 978-80-87504-23-9.
Tichá, I., Grossmann, K., Cortese, C. a Hasse, A. Governing Social Cohesion in Shrinking Cities: the Cases of Ostrava, Genoa and Leipzig.. EUR PLAN STUD. 2014, č. 22, s. 2050-2066. ISSN 0965-4313.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Housing in Old Age and Poverty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7464-556-3.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 76 s. ISBN 978-80-7464-554-9.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.
Slach, O., Marková, B., Ivan, I., Ženka, J. a Tichá, I. Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Tichá, I. a Novák, D. W. Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek. Těšínsko. 2014, roč. 57, s. 23-28. ISSN 0139-7605.
Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 219-238. ISBN 978-80-7464-390-3.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rink, D., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten: Urbane Ungleichheiten Neue Entwicklungen zwischen Zentrum und Peripherie. In: německý. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. s. 89-115. Sozialstrukturanalyse 2014. ISBN 978-3-658-01013-3.
Marková, B. a Tichá, I. The economic crisis impact on the social policy of Ostrava City. In: Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe. 1. vyd. Farnham: Ashgate, 2014. s. 171-180. ISBN 978-1-4724-3243-8.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Výzkum chudoby ve stáří. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 239-262. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Marková, B. a Tichá, I. Environment jako místo pro život. In: Seminář Environmentální aspekty regenerace brownfields. Ostrava: VŠB-TUO. 2013.
Großmann, K., Haase, A., Arndt, T., Cortese, C., Rumpel, P., Rink, D., Slach, O., Tichá, I. a Violante, A. How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of Leipzig, Ostrava, and Genoa. In: Urban Ills: Twenty-first-Century Complexities of Urban Living in Global Contexts. 1. vyd. New York: Lexington Books, 2013. s. 241-268. ISBN 978-0739177006.
Slach, O., Marková, B. a Tichá, I. Regionální komunikační workshop: Role a význam kultury v rozvoji měst [Workshop]. Mosty u Jablunkova, Česká republika. 2013.
Marková, B. a Tichá, I. Studetské návrhy na regeneraci brownfieldu Hrušov v pracech studentů Ostravské univerzity. In: Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. první vydání. vyd. Ostrava: European Science and Art Publishing, 2013. s. 124-129. 1. vydání. ISBN 978-80-87504-22-2.
Tichá, I. a Novák, D. W. Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Těšínsko. 2012, roč. 55, s. 27-31. ISSN 0139-7605.
Tichá, I. Governance sociální inkluze - diskursivní analýza.
Marková, B. a Tichá, I. Governance v procesu brownfields a aplikací na areál Dolu Alexander. In: Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. první vydání. vyd. Praha: Profesionl Publishing, 2012. s. 37-44. ISBN 978-80-7431-089-8.
Tichá, I. a Marková, B. Inovativní přístupy ve výuce řešení problematiky rekonverze brownfields. In: Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gasset, 2012. Gasset, 2012. s. 32-39. ISBN 978-80-87079-25-6.
Marková, B. a Tichá, I. Jessica-nástroj pro financování regenerace brownfieldů. In: Brownfieldy- specifika, okolí a ideje. první vydání. vyd. Praha: professional Publishing, Praha, 2012. s. 38-43. ISBN 978-80-7431-100-0.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Economic Crisis on the Social Policy of the Ostrava City. In: New Challenges for Local Governance. Lisabon: Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon. 2012.
Tichá, I. Ageing - stárnutí populace: Případová studie Ostrava. In: Analýzy sociální reality v příhraničí po vstupu do Evropské unie:. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politik, 2011. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politik, 2011. s. 15-20. ISBN 978-80-7248-696-0.
Marková, B. a Tichá, I. Cultural governance: Case study The Candidacy of the City of Ostrava for the Title of European Capital of Culture 2015. In: Congreso Cultura Europeae. Barcelona: Universitat International de Catalunya. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a Tichá, I. Governance of economic development: the case of Ost rava city region. 2011.
Rumpel, P., Slach, O. a TICHÁ, I. Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.. In: The Scale of Globalization. 5th International Conference on Globalization.. Ostrava: Ostravská Univerzita. 2011.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Globalization on Cultural Policy - Case study The City of Ostrava. In: The Scale of Globalization 2011. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 207-2013. ISBN 978-80-7368-963-6.
Marková, B. a Tichá, I. The Impact of Globalization on Cultural Policy: Case Study The City of Ostrava. In: Mezinárodní vědecká konference The Scale of Globalization. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I. a Bednář, P. Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic. 2010.
Rink, D., Haase , A., Bernt, M., Rumpel, P., Slach, O., Tichá, I., Couch, C., Cocks, M., Krzysztofik, R., Runge, J., Mykhnenko, V., Calza Bini, P., Violante, A., Nadolu, B., Kuzmenko, L. a Dmitri Medwedjew , D. Specification of working model: Common conceptual/analytical framework, Elaborated research design for case study analysis, Comparable set of indicators. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Hudzietz DavidDopady nezaměstnanosti na člověkadiplomová  
Nováková SabinaPředstavy o budoucnosti z pohledu mladistvých žijících v dětských domovechdiplomová  
Jurdová JarmilaKvalita poskytované služby v Domově pro seniory v Tovačovědiplomová 2018 
Bártová HanaRole úřadu práce při zprostředkování zaměstnání po rodičovské dovolenédiplomová 2016 
Herzová LucieAktéři ovlivňující řešení seniorské problematiky na území městadiplomová 2016 
Kocourková DanaZjištění zájmu obyvatel Tiché o sociální služby v obcidiplomová 2016 
Tichá VeronikaVývoj rodinné politiky v České republice od r. 1990-2013diplomová 2015 
Lasevič JanStruktura zadluženosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit města Ostravydiplomová 2014 
Kunovská HanaSíť sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko Kelečskobakalářská 2018 
Vašková KateřinaKomunitní centrum v obci Sedlištěbakalářská 2018 
Klosová JitkaPorovnání systému veřejné správy České republiky a Slovenské republiky po roce 1993bakalářská 2017 
Sittková GabrielaVýzkum strategických priorit obyvatel města Rychvaldbakalářská 2017 
Broukalová PetraŠkola jako aktér při řešení problémů sociálně vyloučených lokalitbakalářská 2016 
Čuprová VeronikaMožnosti podpory sociálně vyloučených obyvatel v oblasti bydleníbakalářská 2016 
Dudová JaroslavaAktivity pro zrakově postižené - komparace dvou městbakalářská 2016 
Jurdová JarmilaMetody aktivizace seniorů v Domově pro seniory v Tovačověbakalářská 2016 
Vančurová BeataMetodika aktivizace osob s duševním onemocněnímbakalářská 2016 
Baranová BarboraAktivity pro seniory v městských obvodechbakalářská 2015 
Stašová GabrielaVzdělávání seniorů v městských obvodech statutárního města Ostravabakalářská 2015 
Bártová HanaPovědomí a hodnocení sociálních služeb pro matky s dětmibakalářská 2014 
Šťukavcová JarmilaŽivot rodin se sluchovým postiženímbakalářská 2014 
Medla AndrejPolitický marketing parlamentních stran ve volbách 2012 na Slovenskubakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub