OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Kateřina Cilečková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 202, budova B
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Rektorát
telefon, mobil: 774 116 335
553 46 3220
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2017Ph.D., UPOL, Právnická fakulta, program Teoretické právní vědy
1991 – 1996Mgr. MU, Právnická fakulta, obor Právo
1986 – 1990Gymnázium, Ostrava–Poruba

Kvalifikace

2017Ph.D.
1996Mgr.

Další vzdělávání, kurzy

2015Kurz vzdělávací specifika studentů se SVP, OU

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudOstravská univerzita, Fakulta sociálních studií
2005 – 2017Fond ohrožených dětí, z.s. sociálně–právní poradna
2000 – 2005Vzájemné soužití, o.p.s., sociálně–právní poradna
1997 – 1999Pragobanka, a.s.
1996 – 1997Městský úřad Uherské Hradiště

Odborné zaměření

Rodinné právo
Náhradní rodinná péče
Právo sociálního zabezpečení

Akademické funkce a členství v orgánech

Vedoucí katedry

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Poradní sbor ředitele Věznice Heřmanice

Působení v zahraničí

9. – 12. 11. 2015University of Eastern Finlandia/Finsko/Erasmus
22. – 23. 1. 2015University of Silesia/Polsko/Erasmus
16. – 19. 4. 2013Trnavská univerzita/Slovensko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Cilečková, K. Pěstounská péče. Acta Iuridica Olomucensia. 2017, roč. XII., č. 2, s. 147-162. ISSN 1801-0288.
Cilečková, K. a Stodůlková, A. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem. Fórum sociální politky. 2017, č. 3, s. 27-30. ISSN 1802-5854.
Cilečková, K. Pěstounství. In: F. Melzer, P. Tégl. Občanský zákoník IV. svazek - 2.díly §655-975 Rodinné právo. 1.vydání. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 1912-1950. Velký komentář IV.svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.

Všechny publikace

Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?. In: Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Ostrava: Svět techniky Ostrava. 2018.
Cilečková, K. Participace dětí v soudních řízeních. In: Olomoucké dny soukromého práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. 2018.
Cilečková, K. Pěstounská péče. Acta Iuridica Olomucensia. 2017, roč. XII., č. 2, s. 147-162. ISSN 1801-0288.
Cilečková, K. a Stodůlková, A. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem. Fórum sociální politky. 2017, č. 3, s. 27-30. ISSN 1802-5854.
Cilečková, K. a Krausová, A. Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení. 2017.
Cilečková, K. Svéprávnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. In: Odborná konference INformal. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií. 2017.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě. In: Mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference. 2017.
Cilečková, K. Pěstounství. In: F. Melzer, P. Tégl. Občanský zákoník IV. svazek - 2.díly §655-975 Rodinné právo. 1.vydání. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 1912-1950. Velký komentář IV.svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.
Cilečková, K. Bydlení manželů - za trvání manželství, po zániku manželství. In: Olomoucké právnické dny. Olomouc: UPOL, Právnická fakulta. 2015.
Cilečková, K. Dluhy, zadluženost a možnosti oddlužení. In: Nová šance pro osoby opouštějící vězení. Nová šance, 2015. s. 33-42.
Cilečková, K. Dluhy, zadluženost, možnosti oddlužení. In: Závěrečná konference projektu OP LZZ "Nová šance pro osoby opouštějící vězení". Ostrava. 2015.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Cilečková, K. Nesezdané soužití a náhradní rodinná péče. In: Dny práva. Brno, Masarykova univerzita. 2015.
Cilečková, K. Spolky rok od účinnosti OZ. In: Odborná konference na téma Právnické osoby. Olomouc: UPOL, Právnická fakulta. 2015.
Cilečková, K. University of Eastern Finland. 2015.
Cilečková, K. University of Silesia. 2015.
Cilečková, K. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 2014.
Cilečková, K. Pěstounská péče. In: Dny rodinného práva. Velké Losiny: Masarykova univerzita Brno. 2014.
Cilečková, K. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. In: konference Sociální práce ve zdravotnictví. Ostrava: VOŠ sociální Ostrava. 2014.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Cilečková, K. Výkon rodičovské odpovědnosti u dítěte v náhradní rodinné výchově. In: Odborná soukromoprávní konference. Olomouc: Právnická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc. 2014.
Cilečková, K. Základy práva. 2014.
Cilečková, K. Funkce práva v organizacích služeb sociální práce. 2013.
Cilečková, K. Právní povaha dohody o výkonu pěstounské péče. In: Konference Práce s ohroženými rodinami. Olomouc: Olomoucký kraj. 2013.
Cilečková, K. Transformace právnických osob neziskového sektoru. In: školení k transformaci právnických osob. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2013.
Cilečková, K. Trnavská univerzita. 2013.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Cilečková, K. Vztah zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí z hlediska poskytování sociálních služeb organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí. In: Metódy sociálnej práce s rodinou. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, 2012. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, 2012. s. 92-100. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Cilečková, K. Ustanovení zákona ilustrují ambivalentní pozici sociálních pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca. 2010, roč. 10, s. 59-60. ISSN 1213-6204.
Cilečková, K. Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci. In: Profesní dovednosti teréních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. s. 75-139. ISBN 978-80-7368-504-1.
Cilečková, K. Právo. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. s. 39-93. ISBN 978-80-7368-503-4.


AutorNázev práceTypRok
Grebeníčková MichaelaPrávnické osoby v neziskovém sektorudiplomová 2017 
Jiříková KateřinaDávky pomoci v hmotné nouzi a Veřejný ochránce právdiplomová 2017 
Valentová MichaelaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatdiplomová 2016 
Červená PavlaNelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce prácediplomová 2015 
Kreželoková MichaelaVeřejná prospěšnostdiplomová 2015 
Maroščíková JanaNezletilí jako pachatelé a oběti trestných činůdiplomová 2015 
Slezáková MichaelaNeziskové organizace a nový občanský zákoníkdiplomová 2015 
Gojová NikolaPrávnické osoby neziskového sektoru ve světle nového občanského zákoníkudiplomová 2014 
Křenková JanaExekuce jako sociální problém současnostidiplomová 2014 
Seďová LuciePostavení práva v sociální práci a praxi sociálního pracovníkadiplomová 2014 
Svobodová TerezaUkončení pracovního poměrudiplomová 2013 
Forgačová TerezaRodičovská zodpovědnostdiplomová 2012 
Halfarová PavlaOsvojenídiplomová 2012 
Najdeková Ester VivienOdborové organizace u zaměstnavatelů - poskytovatelů sociálních služebdiplomová 2012 
Slaninová MartinaÚloha, význam a způsob vzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečenídiplomová 2012 
Stržínková JanaPolitika zaměstnanosti v ČR od 90. let 20. století do současnosti.diplomová 2012 
Blažková ŽanetaVliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Frantálová LenkaDůchodové pojištěnídiplomová 2011 
Londová ZuzanaVýkon rozhodnutí - jeho oprávněnost při exekuci dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Riapošová MonikaVznik a ukončení pracovního poměrudiplomová 2011 
Blažejová SandraOsvojeníbakalářská 2018 
Hlaváčová IrenaIntegrace dětí s Apergerovým syndromem do běžné základní školy, možnost vzdělávání a jejich podpora.bakalářská 2018 
Hykel MartinVeřejný ochránce právbakalářská 2018 
Kalichová TerezaPsychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péčebakalářská 2018 
Krumpochová RadkaKriminalita mládežebakalářská 2018 
Boráková MonikaPěstounská péče a osvojeníbakalářská 2017 
Edelsbergerová TereziePosuzování zdravotního stavubakalářská 2017 
Haringová IvanaSprávní řízeníbakalářská 2017 
Walicová JaninaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatbakalářská 2017 
Adamczyková MartinaLékařská posudková služba a osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Glombiková SoňaÚstavní výchovabakalářská 2016 
Horváth MiroslavaPomoc v hmotné nouzi - instituce a systémybakalářská 2016 
Pravdová DenisaSoudní kontrola správního řízeníbakalářská 2016 
Veselská KateřinaPěstounská péče na přechodnou dobubakalářská 2016 
Jiříková KateřinaSprávní uváženíbakalářská 2014 
Neubauer JakubVeřejný ochránce práv (jeho možnosti a postavení ve správním řízení)bakalářská 2014 
Odložilíková MichaelaOddluženíbakalářská 2014 
Přadková MichaelaSociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podporybakalářská 2014 
Vláčilová EvaOchrana práv osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří nejsou schopni za sebe jednatbakalářská 2014 
Bóková LucieAnalýza systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2013 
Hellebrandová ZdenkaOmezení a zbavení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2013 
Kolková VeronikaPrincipy správního řízeníbakalářská 2013 
Maroščíková JanaÚloha oddělení sociálně-právní ochrany dětí při šetření trestných činů nezletilýchbakalářská 2013 
Polačková DagmarPráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou a dítětem v obtížné životní situacibakalářská 2013 
Valachová PavlaProblematika sporu rodičů o dítě z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí.bakalářská 2013 
Vlková VeronikaPěstounská péče jako součást sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2013 
Kolářová KateřinaEfektivita systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Krestová VeronikaZbavení či omezení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2012 
Onhaiserová HanaPříspěvek na péčibakalářská 2012 
Rožnovská MilušeAnalýza dávek pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Seďová LucieSociálně-právní poradenstvíbakalářská 2012 
Tylečková AlexandraSociální práce jako součást sociální pomoci osobám s příjmovou nedostatečnostíbakalářská 2012 
Bobková ValentinaSociální práce v systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2011 
Jordatijová PetraDůchodové pojištěníbakalářská 2011 
Kubíková MarieVeřejná službabakalářská 2011 


Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
facebook
rss
social hub