Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Kateřina Cilečková

Kateřina Cilečková

titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:právo, právo správní, právo sociálního zabezpečení, funkce práva v organizacích SSP
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3220
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2017
Ph.D., UPOL, Právnická fakulta, program Teoretické právní vědy
1991 – 1996
Mgr. MU, Právnická fakulta, obor Právo
1986 – 1990
Gymnázium, Ostrava-Poruba
 

Kvalifikace

2017
Ph.D.
1996
Mgr.
 

Další vzdělávání, kurzy

2015
Kurz vzdělávací specifika studentů se SVP, OU
 

Zaměstnání, praxe

2009 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
2005 – 2017
Fond ohrožených dětí, z.s. sociálně-právní poradna
2000 – 2005
Vzájemné soužití, o.p.s., sociálně-právní poradna
1997 – 1999
Pragobanka, a.s.
1996 – 1997
Městský úřad Uherské Hradiště
 

Odborné zaměření

Rodinné právo
Náhradní rodinná péče
Právo sociálního zabezpečení
 

Akademické funkce a členství v orgánech

Vedoucí katedry
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Poradní sbor ředitele Věznice Heřmanice
 

Působení v zahraničí

9. 11. 2015 – 12. 11. 2015
University of Eastern Finlandia/Finsko/Erasmus
22. 1. 2015 – 23. 1. 2015
University of Silesia/Polsko/Erasmus
16. 4. 2013 – 19. 4. 2013
Trnavská univerzita/Slovensko/Erasmus
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Martin Kornel
Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize

Možnosti vzniku a provozování sociálního družstva v lokalitě Bedřiška
Alice Gojová, Kateřina Cilečková, Eliška Černá, Daniela Bednáriková
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Martin Kornel
Rok: 2021, The Lawyer Quaterly
článek v odborném periodiku

Path toward a Child-Centered Approach in the Czech Social and Legal Protection of Children
Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Kateřina Cilečková, Monika Chrenková
Rok: 2020, Sustainability
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2019. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Veronika Mia Zegzulková, Kateřina Cilečková
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Legislativní úprava služeb sociální práce a systém veřejné správy
Iva Tichá, Kateřina Cilečková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Outcomes of Survey of Form of Participation of Minors in the Proceedings Regarding their Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Rok: 2019
ostatní

The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2019, SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019
článek v odborném periodiku

Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

odborná garance konference Dospělým ze dne na den
Kateřina Cilečková
Rok: 2018
ostatní

Participace dětí v soudních řízeních
Kateřina Cilečková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n
Kateřina Cilečková
Rok: 2018, C.H.Beck
kapitola v odborné knize

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2017, Acta Iuridica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem
Kateřina Cilečková, Adéla Stodůlková
Rok: 2017, Fórum sociální politky
článek v odborném periodiku

Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení
Kateřina Cilečková, Anna Krausová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svéprávnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
Kateřina Cilečková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2017
ostatní

Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Alena Vaňharová
Rok: 2017
ostatní

Pěstounství
Kateřina Cilečková
Rok: 2016, Leges
kapitola v odborné knize

Bydlení manželů - za trvání manželství, po zániku manželství
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dluhy, zadluženost a možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Dluhy, zadluženost, možnosti oddlužení
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče
Kateřina Cilečková, Monika Chrenková, Aneta HAŠKOVÁ
Rok: 2015, Sociální pedagogika
článek v odborném periodiku

Nesezdané soužití a náhradní rodinná péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolky rok od účinnosti OZ
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Eastern Finland
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
působení v zahraničí

University of Silesia
Kateřina Cilečková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pěstounská péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinné právo v novém občanském zákoníku
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková, Aneta HAŠKOVÁ
Rok: 2014
stať ve sborníku

Výkon rodičovské odpovědnosti u dítěte v náhradní rodinné výchově
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy práva
Kateřina Cilečková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Funkce práva v organizacích služeb sociální práce
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Právní povaha dohody o výkonu pěstounské péče
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace právnických osob neziskového sektoru
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trnavská univerzita
Kateřina Cilečková
Rok: 2013
působení v zahraničí

Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic
Kateřina Cilečková, Juha Hämäläinen, Monika Chrenková, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Oldřich Chytil, Marie Špiláčková, Miriam ŠRAMATÁ, Emmanuel Jovelin ... další autoři
Rok: 2012, University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher
kapitola v odborné knize

Vztah zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí z hlediska poskytování sociálních služeb organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí
Kateřina Cilečková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts
Monika Chrenková, Kateřina Cilečková
Rok: 2011, Eris web journal
článek v odborném periodiku

Ustanovení zákona ilustrují ambivalentní pozici sociálních pracovníků
Kateřina Cilečková
Rok: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci
Kateřina Cilečková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Právo
Kateřina Cilečková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKROPRodinné právo
BKZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPROPRodinné právo
BPZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
BZZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
JDLEKLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
JDLEPLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
NKOCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NKOCPSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRROKRodinné právo
NRROPRodinné právo
NZVEPVeřejná správa a právo soc. zabezpečení
7POCHSocálně právní ochrana dětí a mládeže
77OCHSocálně právní ochrana dětí a mládeže
BZROPRodinné právo
1PRAVPrávo
1ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
1SPRASociální správa a sociální zabezpečení
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
1SPZASociální správa a sociální zabezpečení
2PRAVPrávo
2ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
2SPRASociální správa a sociální zabezpečení
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SPZASociální správa a sociální zabezpečení
4PRVOFunkce práva v organizacích SSP
5PRVOFunkce práva v organizacích SSP
6ROPRRodinné právo
6SPRASociální správa a sociální zabezpečení
6SPRZSociální správa a sociální zabezpečení
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
98PRAPrávo
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98VESVeřejná správa
99PRAPrávo
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99VESVeřejná správa


AutorNázev práceTypRok
Bartoňková TerezaNázor orgánu sociálně-právní ochrany dětí na participaci nezletilýchdiplomová 2022 
Gulová RomanaZkušenosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí s pěstounskou péčí na přechodnou dobu.diplomová 2022 
Kubalová JanaParticipační práva dítěte při jeho zastupování orgánem sociálně-právní ochrany dítětediplomová 2022 
Kundľová KateřinaPotřeby osob s finančními potížemi a problémy s tímto spojené v městě Třinecdiplomová 2022 
Paterová EvelínaVzdělávání pohledem pěstounůdiplomová 2022 
Šimková KarolínaKontakt dítěte v pěstounské péči s biologickými rodičidiplomová 2022 
Bach DanielRole sociálních pracovníků v rámci rozvodudiplomová 2021 
Honsárková LenkaMediální obraz sociální prácediplomová 2021 
Krumpochová RadkaSociálně-právní ochrana dětídiplomová 2021 
Lokajová Majčiniková NicoleDohoda o výkonu pěstounské péče z pohledu doprovázející organizacediplomová 2021 
Černíková MartinaPotřeby dětí vstupujících do institucionálního zařízenídiplomová 2020 
Kopecká EliškaCochemská praxediplomová 2020 
Lorencová SabinaOmezení svéprávnosti a podpůrná opatření pro fyzické osobydiplomová 2020 
Moravcová SandraNáhradní rodinná péčediplomová 2020 
Pavlíková IlonaSoučasná praxe výkonu veřejného opatrovnictvídiplomová 2020 
Burkot PatrikAktuální otázky mediační praxediplomová 2019 
Haringová IvanaZaměstnávání osob se zdravotním postiženímdiplomová 2019 
Kolarzová MartinaSociální práce poskytovaná obcí s rozšířenou působností osobám omezeným ve svéprávnostidiplomová 2019 
Pospíšilová MagdaEfektivnost výkonu trestu obecně prospěšných prací.diplomová 2019 
Švec VítVzdělávání a rozvoj vedoucích zaměstnanců Městské policie Ostravadiplomová 2019 
Táborský MiroslavParticipace dítěte v řízeních vedených při výkonu sociálně právní ochrany dětí.diplomová 2019 
Turnová PatricieSmlouva o poskytnutí sociální službydiplomová 2019 
Grebeníčková MichaelaPrávnické osoby v neziskovém sektorudiplomová 2017 
Jiříková KateřinaDávky pomoci v hmotné nouzi a Veřejný ochránce právdiplomová 2017 
Valentová MichaelaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatdiplomová 2016 
Červená PavlaNelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce prácediplomová 2015 
Kreželoková MichaelaVeřejná prospěšnostdiplomová 2015 
Maroščíková JanaNezletilí jako pachatelé a oběti trestných činůdiplomová 2015 
Slezáková MichaelaNeziskové organizace a nový občanský zákoníkdiplomová 2015 
Gojová NikolaPrávnické osoby neziskového sektoru ve světle nového občanského zákoníkudiplomová 2014 
Křenková JanaExekuce jako sociální problém současnostidiplomová 2014 
Seďová LuciePostavení práva v sociální práci a praxi sociálního pracovníkadiplomová 2014 
Svobodová TerezaUkončení pracovního poměrudiplomová 2013 
Forgačová TerezaRodičovská zodpovědnostdiplomová 2012 
Halfarová PavlaOsvojenídiplomová 2012 
Najdeková Ester VivienOdborové organizace u zaměstnavatelů - poskytovatelů sociálních služebdiplomová 2012 
Slaninová MartinaÚloha, význam a způsob vzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečenídiplomová 2012 
Stržínková JanaPolitika zaměstnanosti v ČR od 90. let 20. století do současnosti.diplomová 2012 
Blažková ŽanetaVliv insolvenčního řízení na dávky v nezaměstnanosti, dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Frantálová LenkaDůchodové pojištěnídiplomová 2011 
Lippová ZuzanaVýkon rozhodnutí - jeho oprávněnost při exekuci dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzidiplomová 2011 
Riapošová MonikaVznik a ukončení pracovního poměrudiplomová 2011 
Gockertová MartinaMožnosti výkonu sociální práce na oddělení nepojistných dávek úřadu prácebakalářská 2022 
Kubišová LadislavaVyužití insolvenčního práva v sociální prácibakalářská 2022 
Liberdová LuciePotřeby příbuzenských pěstounůbakalářská 2022 
Kajfoszová AnetaObčanské poradnybakalářská 2021 
Šubrtová PavlínaInterdisciplinární spolupráce - Cochemská praxe - ve věcech péče soudu o nezletilébakalářská 2021 
Blažková TerezaSociální práce s neplánovaně těhotnými ženami v ČRbakalářská 2020 
Čecháčková AnetaSociálně aktivizační služby v pobytových službách pro seniory v Ostravě. Na příkladu Domova pro seniory Slunečnice Ostravabakalářská 2020 
Maixnerová EvaPěstounská péče - příprava budoucích pěstounůbakalářská 2020 
Murínová MiroslavaPříprava a následné vzdělávání pěstounů na přechodnou dobu.bakalářská 2020 
Pisoňová KamilaProgramy primární prevencebakalářská 2020 
Bůžková LucieZávislost v rodiněbakalářská 2019 
Kalvarová SabinaRole kolizního opatrovníka v soudním řízeníbakalářská 2019 
Blažejová SandraOsvojeníbakalářská 2018 
Hlaváčová IrenaIntegrace dětí s Apergerovým syndromem do běžné základní školy, možnost vzdělávání a jejich podpora.bakalářská 2018 
Hykel MartinVeřejný ochránce právbakalářská 2018 
Kalichová TerezaPsychosomatika dítěte, které přichází do pěstounské péčebakalářská 2018 
Krumpochová RadkaKriminalita mládežebakalářská 2018 
Lokajová Majčiniková NicoleKladné a záporné stránky střídavé péčebakalářská 2018 
Boráková MonikaPěstounská péče a osvojeníbakalářská 2017 
Edelsbergerová TereziePosuzování zdravotního stavubakalářská 2017 
Haringová IvanaSprávní řízeníbakalářská 2017 
Walicová JaninaPodpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednatbakalářská 2017 
Adamczyková MartinaLékařská posudková služba a osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Glombiková SoňaÚstavní výchovabakalářská 2016 
Horváth MiroslavaPomoc v hmotné nouzi - instituce a systémybakalářská 2016 
Pravdová DenisaSoudní kontrola správního řízeníbakalářská 2016 
Veselská KateřinaPěstounská péče na přechodnou dobubakalářská 2016 
Jiříková KateřinaSprávní uváženíbakalářská 2014 
Neubauer JakubVeřejný ochránce práv (jeho možnosti a postavení ve správním řízení)bakalářská 2014 
Odložilíková MichaelaOddluženíbakalářská 2014 
Přadková MichaelaSociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podporybakalářská 2014 
Vláčilová EvaOchrana práv osob se zdravotním postižením a seniorů, kteří nejsou schopni za sebe jednatbakalářská 2014 
Bóková LucieAnalýza systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2013 
Hellebrandová ZdenkaOmezení a zbavení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2013 
Kolková VeronikaPrincipy správního řízeníbakalářská 2013 
Maroščíková JanaÚloha oddělení sociálně-právní ochrany dětí při šetření trestných činů nezletilýchbakalářská 2013 
Polačková DagmarPráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s rodinou a dítětem v obtížné životní situacibakalářská 2013 
Valachová PavlaProblematika sporu rodičů o dítě z pohledu sociálního pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí.bakalářská 2013 
Vlková VeronikaPěstounská péče jako součást sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2013 
Kolářová KateřinaEfektivita systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Krestová VeronikaZbavení či omezení způsobilosti k právním úkonůmbakalářská 2012 
Onhaiserová HanaPříspěvek na péčibakalářská 2012 
Rožnovská MilušeAnalýza dávek pomoci v hmotné nouzibakalářská 2012 
Seďová LucieSociálně-právní poradenstvíbakalářská 2012 
Tylečková AlexandraSociální práce jako součást sociální pomoci osobám s příjmovou nedostatečnostíbakalářská 2012 
Bobková ValentinaSociální práce v systému pomoci v hmotné nouzibakalářská 2011 
Jordatijová PetraDůchodové pojištěníbakalářská 2011 
Kubíková MarieVeřejná službabakalářská 2011 


Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ÉTA
Stavřešený
Participace dětí v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub