Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Lenka Krhutová

Lenka Krhutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 412, budova B
funkce:garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
fakultní koordinátorka pro studium studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Fakultě sociálních studií
obor činnosti:integrovaná zdravotně-sociální práce; koordinovaná rehabilitace / sociální a pracovní rehabilitace; mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví; základy pedagogiky a speciální pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
Centrum Pyramida
telefon, mobil: 553 46 3218
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D. v oboru Sociální práce, Ostravská univerzita
1987Mgr. v oboru Speciální pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci

Kvalifikace

2015Habilitace docentem v oboru Sociální práce, Ostravská univerzita

Další vzdělávání, kurzy

2013Mezinárodní certifikát International Classification of Functioning Disability and Health, WHO

Zaměstnání, praxe

2004 – dosudOstravská univerzita
2002 – 2004 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
1993 – 2002Tyfloservis, o.p.s.
1987 – 1993Školský úřad v Ostravě

Odborné zaměření

Zdravotní postižení
Integrovaná zdravotně–sociální práce
Koordinovaná rehabilitace
Sociální rehabilitace
Speciální pedagogika
Disability studies

Akademické funkce a členství v orgánech

2018členka Akademického senátu Ostravské univerzity
2017 – dosudčlenka Akademického senátu Fakulty sociálních studií OU
2017 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty sociálních studí OU
2009 – 2013členka komise Rady vysokých škol pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
2008 – 2013členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií OU
2008 – 2012proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Centrum podpory
Asociace vysokoškolských poradců
Vědecká rada Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky

Působení v zahraničí

2017Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK, ERASMUS
2014Canterbury Christ Church University, UK, ERASMUS
2013Universität Ramon Llul, Barcelona, E, ERASMUS
2012University of Leeds, UK, odborná stáž – LEONARDO
2008University of Plymouth, UK, odborná stáž – LEONARDO
2008University of Aarhus, DNK, odborná stáž – LEONARDO
2007Trnavská univerzita v Trnave, SK, ERASMUS
2006Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK, ERASMUS

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Krhutová, L. Koordinovaná rehabilitace 1. 2017.
Krhutová, L. Milníky neformální péče v ČR. In: Konference Sociální práce v kontextu zdravotního postižení. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská fakulta. 2017.
Krhutová, L. Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Krhutová, L. Personal Autonomy and Disability. The Review of Disability Studies An International Journal. 2017, roč. 14, č. 13, s. 1-12. ISSN 1552-9215.
Krhutová, L. Rehabilitace jinak. In: Rehabilitace u dětí s DMO. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Krhutová, L. Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení. In: Konference Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2016.
Krhutová, L. Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné. In: XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Krhutová, L. Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci. In: XI. konference Pracujeme společně. Ostrava, Statutární město Ostrava, Domov Slunečnice, p. o.. 2016.
Krhutová, L. Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?. Listy sociální práce. 2015, č. III, s. 8-9. ISSN 2336-2332.

Všechny publikace

Krhutová, L. Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.
Krhutová, L. Milníky vysokoškolského vzdělávání studentů s postižením mentálních funkcí v letech 1992-2017. In: Mezinárodní konference projektu Erasmus+ Inclusive Campus Life 2016-1-BE02-KA203-017365 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V PROSTŘEDÍ VYSOKÝCH ŠKOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2018.
Krhutová, L. Cesty k osamostatnění mladého člověka se zdravotním postižením v kontextu osobní autonomie. In: SEN NEBO REALITA? OSAMOSTATŇOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ S POHYBOVÝM POSTIŽENÍM. Ostrava: TOPAZ. 2017.
Krhutová, L. Koordinovaná rehabilitace 1. 2017.
Krhutová, L. Milníky neformální péče v ČR. In: Konference Sociální práce v kontextu zdravotního postižení. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská fakulta. 2017.
Krhutová, L. Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Krhutová, L. Personal Autonomy and Disability. The Review of Disability Studies An International Journal. 2017, roč. 14, č. 13, s. 1-12. ISSN 1552-9215.
Krhutová, L. Rehabilitace jinak. In: Rehabilitace u dětí s DMO. Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2017.
Krhutová, L. Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení. In: Konference Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. 2016.
Krhutová, L. Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné. In: XVII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Krhutová, L. Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci. In: XI. konference Pracujeme společně. Ostrava, Statutární město Ostrava, Domov Slunečnice, p. o.. 2016.
Krhutová, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Teacher Erasmus+. 2016.
Krhutová, L. Evropské kontexty podpory pečujícím. In: Konference Podpora pečujících osob. Ostrava, Krajský úřad Moravskoslezský kraj: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Krajský úřad Moravskoslezský kraj. 2015.
Krhutová, L. Mezioborové kontexty zdravotně-sociální práce. In: Konference Propojení teorie a praxe ve zdravotně-sociální práci. Vysoká škola polytechnická Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2015.
Krhutová, L. Nástroje identifikace disability. 2015.
Krhutová, L. Vysokoškolské vzdělávání v oboru koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče v ČR. MOSTY. 2015, roč. 2015, s. 30-31. ISSN 1805-9562.
Krhutová, L. Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?. Listy sociální práce. 2015, č. III, s. 8-9. ISSN 2336-2332.
Krhutová, L. Canterbury Christ Church University. 2014.
Krhutová, L. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. In: Závěrečná mezinárodní konference projektu IPN KVALITA. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2014.
Krhutová, L. La transformación de los servicios sociales para las personas con discapacidad en la República Checa: Revista d'intervenció s?cioeducativa. -. 2014, roč. 2014, s. 135-151. ISSN 1135-8629.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v kontextu lidských práv 2015-10-10 Hradec Králové. Česká republika: Gaudeamus, 2014. s. 249-256. ISBN 978-80-7435-533-2.
Sochorová, H., Krhutová, L. a Kristiníková, J. Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě. In: XI. Hradec Days of Social Work. Hradec Králové: Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové. 2014.
Krhutová, L. Mimo jiné .... In: XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Krhutová, L. The right to independent living of persons with disabilities: mapping institutionalisation in EU Member States (Czech Republic): http://fra.europa.eu/en/project/2014/rights-persons-disabilities-right-independent-living. 2014.
Krhutová, L. The Role of Specific University Research in development of Social Work in the Czech Republic. ERIS Web Journal. 2014, roč. 5, č. 2, s. 34-45. ISSN 1804-0454.
Krhutová, L. Towards history of health-social work in the Czech Republic. In: XI. Hradec Days of Social Work. Social work in the context of human rights.International Scientific Conference. Hradec Králové: University of Hradec Králové. 2014.
Krhutová, L. Autonomie v kontextu zdravotního postižení. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 242 s. ISBN 978-80-7326-232-7.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Krhutová, L. a Křivák, D. Interpersonální osobní asistence. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 51-59. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Komunikace s pacienty se zdravotním postižením. In: Komunikace s pacienty se zdravotním postižením. Zlín: Krajský úřad Zlínského kraje. 2013.
Krhutová, L. Komunikace v kontextu sociální práce s klienty se zdravotním postižením. 2013.
Krhutová, L. a Kristiníková, J. Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.. 2013.
Krhutová, L. Lidé se smyslovým postižením. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 391-392. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L. Lidé se zdravotním postižením. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 387-389. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L. Podpora nezávislosti. In: Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. s. 119-120. ISBN 978-80-262-0366-7.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory (odborná kniha). 2013.
Krhutová, L. Recenze na publikaci Květoňová, Lea, Strnadová, Iva a Vanda Hájková Cesty k inkluzi. Pro odborný časopis AULA.. 2013.
Krhutová, L. Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L. Sociální rehabilitace a komunikace s pacienty se zdravotním postižením. In: Konference "Problematika adaptace pacientů a jejich příbuzných". Bílovec: Bílovecká nemocnice, a.s. 2013.
Krhutová, L. a Hlisnikovská, Š. Sociální služby v České republice. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 17-32. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L. Universitat Ramon Llull. 2013.
Krhutová, L. Úvod do disability studies. 2. vydání. 2013.
Krhutová, L. Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory. 2013.
Krhutová, L. Ve jménu komunikace. In: Konferencie Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením. Praha: Úřad vlády ČR. 2013.
Krhutová, L. Vysokoškolské vzdělávání lidí se zdravotní postižením v aktuálním politickém a právním kontextu České republiky. In: Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 17-43. ISBN 978-80-7464-475-7.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Krhutová, L., Michalík, J., Nacher, P., Nouza, J., Vencl, J. a Hrdá, J. Nejčastější mediální stereotypy o zobrazování osob se zdravotním postižením v televizním, novinovém a internetovém zpravodajství. MOSTY, 05/2012, s. 10. Praha: UMÚN. MK ČR E13338. 2012.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci. In: Vzdělávání v sociální práci. Praha: FALON, 2012. FALON, 2012. s. 268-275. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L. University of Leeds. 2012.
Nedomová, E. a Krhutová, L. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Vzdělávání v sociální práci. Praha: FALON, 2012. FALON, 2012. s. 210-217. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L., Nedomová, E. a ŘEHÁNKOVÁ, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. Gaudeamus, 2012. s. 251-258. ISBN 978-80-7435-138-9.
Krhutová, L. a Sochor, T. Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření "Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením". MOSTY, 05/2012, s. 8-9. Praha: UMÚN. MK ČR E13338. 2012.
Krhutová, L. Disability Studies. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 27-29. ISBN 978-80-7367-859-3.
Křivák, D. a Krhutová, L. Interpersonální osobní asistence. 2011.
Krhutová, L. Jazykové stereotypy a zdravotní postižení. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 49-50. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Komunikace s klienty se zdravotním postižením. 2011.
Krhutová, L. Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Praha: MŠMT, 2011. Dostupné z WWW http://kvalita.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/studie/ (cit. 30.5.2012). 2011.
Krhutová, L. Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 269-346. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Předsudky a mýty. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 47-48. ISBN 978-80-7367-859-3.
Michalík, J. a Krhutová, L. Příprava odborníků pro práci v pomáhajících profesích. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. s. 23-27. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Přístupnost informací. In: Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. s. 88-91. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Research of Autonomy in the Hearing Impairment Context. In: Transnational Convergence, Diffusion an Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt-Ingolstadt. 2011.
Krhutová, L. Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2011.
Krhutová, L. Sociální práce s klienty se zdravotním postižením. In: Sociální práce ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 124-134. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci. In: Sborník z Mezinárodní vědecké konference 5. dny sociální práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. Univerzita Karlova v Praze, 2011. s. 268-276. ISBN 978-80-87432-07-5.
Krhutová, L. Specifický vysokoškolský výzkum v sociální práci jako nástroj vzdělávání. In: Mezinárodní konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 2011.
Krhutová, L. Úvod do Disability studies. 2011.
Krhutová, L. a Nedomová, E. Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení. In: Mezinárodní vědecká konference 5. dny sociální práce - Vzdělávání v sociální práci. Praha: Ostravská univerzita. 2011.
Krhutová, L., Nedomová, E. a Lazarová, L. Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení. In: VIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec králové: Ostravská univerzita. 2011.
Michalík, J., Krhutová, L., Mlčáková, R., Potměšil, M., Novosad, L. a Valenta, M. Zdravotní postižení a pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 2011. 512 s. ISBN 978-80-7367-859-3.
Krhutová, L. Autonomie v kontextu odlišného těla. In: Konference Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě. Praha: Fakulta humanitních studií UK a Filosofický ústav AV ČR. 2010.
Krhutová, L. Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů z hlediska přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením. In: HODNOCENÍ KVALITY VYSOKÝCH ŠKOL Současné trendy v hodnocení kvality. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Masarykova univerzita, 2010. s. 27-35. ISBN 978-80-210-5363-2.
Krhutová, L. Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů/oborů z hlediska zajištění přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením. In: 11. seminář k Hodnocení kvality vysokých škol. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 2010.
Krhutová, L. Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí. In: Sborník příspěvků/abstraktů konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 27-32. ISBN 978-80-248-2324-9.
Krhutová, L. Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí. In: Konference Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě a VŠB-TU v Ostravě. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Krhutová, L. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na vysoké škole. 2010.
Krhutová, L. Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. Kapitola: Osoby se zrakovým postižením.. 2010.
Krhutová, L. Předmluva k českému vydání Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením.: Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením. In: Code of practice for the assurance od academic quality and standards in higher education, Section 3: Disabled students. Praha: Úřad vlády ČR, 2010. s. 3-8. ISBN 978-80-7440-038-4.
Krhutová, L. Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení [Konference]. Praha, Česká republika. 2010.
Krhutová, L. Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy.. 2010.
Krhutová, L. Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v ČR. In: Konference Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. Praha: Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. 2010.
Krhutová, L. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2010.
Krhutová, L. Teorie a modely zdravotního postižení. Sociální práce/Sociálna práca. 2010, roč. 2010, s. 49-59. ISSN 1213-6204.
Krhutová, L. K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice. Aula. 2009, roč. 17, č. 2009, s. 20-29. ISSN 1210-6658.
Krhutová, L. Technická univerzita Košice. Katolická univerzita Ružomberok. 2009.
Krhutová, L. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci. 2008.
Telnarová, Z., Krhutová, L. a Zezulková, E. Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě. In: Meziárodní konference Slunečnice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-248-1637-1.
Krhutová, L. Obecné zásady při popisování objektů a situací nevidomým lidem. General principles at describing objects and situations blind people.. In: Sborník z Mezinárodní konference Slunečnice 2008 aneb Zpřístupňování vzdělávání.. Ostrava: Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2008. Institut inovace vzdělávání, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 45-50. ISBN 978-80-248-1859-7.
Krhutová, L. Participace či tokenismus? Poznámky ke zpřístupňování vysokých škol studentům a pedagogům se zdravotním postižením. In: Vysokoškolské studium bez bariér. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 63-69. ISBN 978-80-7372-314-9.
Zezulková, E. a Krhutová, L. Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.. 2008.
Krhutová, L. University of AArhus. 2008.
Krhutová, L. University of Plymouth. 2008.
Krhutová, L. Komunikace zdravotnických pracovníků a pacientů s těžkým zdravotním postižením ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava: INSH. 2007.
Krhutová, L. Mediální prezentace lidí se zdravotním postižením se zaměřením na analýzu pojmů. Praha: NRZP ČR. 2007.
Krhutová, L. Trnavská univerzita v Trnave. 2007.
Krhutová, L. (ed) Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené?. 2006.
Krhutová, L. Standardizace zdravotní péče o pacienty se těžkým zdravotním postižením v nemocnicích ČR. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.. 2006.
Krhutová, L. Systemization of Lifelong Education of People with Disability. Concentration to Civil Education. Specifics in the Czech Republic after 1989.. In: Lifelong Education of People with Disability. Proceedings.. Prague: Ed Roberts´s Istitute, 2006. Ed Roberts´s Istitute, 2006. s. 27-36. ISBN 80-903657-0-1.
Krhutová, L. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2006.
Krhutová, L. Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením. In: Trendy v ošetřovatelství IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2006. s. 123-130. ISBN 80-7368-182-X.
Krhutová, L. Diskriminace lidí se zdravotním postižením, od pojmu k realitě.. In: I. konference o stavu lidských a občanských práv osob se zdravotním postižením. Praha: NRZP ČR, 2005. NRZP ČR, 2005. s. 49-57. ISBN 80-903640-0-4.
Krhutová, L. Etika ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 93-101. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Média a zdravotní postižení.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 86-91. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Některé sociopsychologické charakteristiky osob se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 22-30. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Občané se zdravotním postižením a Evropa. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 41-45. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Občané se zrakovým postižením a veřejná správa.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 157-197. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Od paternalizmu k lidským právům - veřejná správa a občané se zdravotním postižením. In: Sborník příspěvků ze VII. konference Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Praha: Ministerstvo vnitra, 2005. Ministerstvo vnitra, 2005. s. 47-57. ISBN 80-244-1142-3.
Krhutová, L. Problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků a pacientů se smyslovým postižením. In: Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené? Brno, HospiMedica 13. září 2005. Praha: Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. Národní rada zdravotně postižených ČR, 2005. s. 32-41. ISBN 80-903640-3-9.
Krhutová, L. Prosociální gramotnost lidí se zdravotním postižením se zaměřením na jednání s úřady. In: Sborník příspěvků z konference HANDICAP 2005. Liberec: Technická uiverzita v Liberci, 2005. Technická uiverzita v Liberci, 2005. s. 31-37. ISBN 80-7372-022-1.
Krhutová, L. Přístupnost informací lidem se zdravotním postižením.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 82-86. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Přístupnost staveb a dopravy lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 66-72. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. Veřejná správa a občané se zdravotním postižením. In: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005. s. 9-16. ISBN 80-244-1168-7.
Krhutová, L. a Schindler, R. Vidíme ty, kteří nevidí. 2005.
Krhutová, L. a Schindler, R. Když oči nevidí. 2003.
Krhutová, L., Karásek, P. a Schindler, R. Nevidím, jak na to?. 1998.


ZkratkaNázev předmětu
DDVSDidaktika výuky na vysoké škole
EDVSMethodology of university teaching
E4KP1Pedagogical activity
KONHOKonzultační hodiny
44KP1Pedagogická činnost
44PP1Pedagogická činnost
6BPRABakalářská práce
8KDIPDiplomová práce
8KSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
8PDIPDiplomová práce
8PSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
99PCSPráce s cílovými skupinami
AINTEIntegrated Health Social Work
BKPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BPPDGZáklady pedagogiky a spec. ped.
BZKORKoordinovaná rehabilitace
BZPDGZáklady pedagogiky a spec. pedagogiky
BZSZ1Stát. závěr. zk. 1 - obhajoba bc. práce
DISABŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou
DISTUÚvod do disability studies
FSSPRSociální a pracovní rehabilitace
FSSZPSociální aspekty zdravotního postižení
FYSOPSociální a pracovní rehabilitace
NZAKOAkt.ot. posuz.živ.sit. v kontextu zdraví
NZINTIntegrovaná zdravotně-sociální práce
NZMEZMKF, disability a zdraví
NZREPPracovní rehabilitace a ergodiagnostika
NZSE1Seminář k diplomové práci 1
NZSE2Seminář k diplomové práci 2
NZSORSociální rehabilitace
NZSZ1Státní zkouška 1 - Obhajoba dipl. práce
NZSZ2Státní zkouška 2 - Koordinace rehab.
NZSZ4Státní zkouška 4 - Soc.lék. a gerontopsy
SOAZPSociální aspekty zdravotního postižení
SOREHSociální rehabilitace
1INOTInterpersonální osobní asistence
1SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1SPZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1ZDPOZdravotní postižení
2INOAInterpersonální osobní asistence
2SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SPZPSociální práce a lidé se zdrav. postiž.
2ZDPOZdravotní postižení
3DISTÚvod do disability studies
6SORESociální rehabilitace
6SOZPSociální práce s lidmi se zdr. postižení
6SPECÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6SZK1St. závěreč. zk. 1 - obhajoba bak.práce
6SZK3St. závěreč. zk. 3 - klinické obory
6ZDPOZdravotní postižení
7DISTÚvod do disability studies
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDISDisability studies
8KHARHabilitace a rehabilitace
8KKAZKazuistický seminář
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KMKFMezin.klasif.funk.schopn.,disab. a zdr.
8KPUBPublikační výstup
8KSEMSeminář k diplomové práci
8KSORSociální rehabilitace
8KSZ1Stát. závěr. zkouška 1 - obhajoba DP
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDISDisability studies
8PHARHabilitace a rehabilitace
8PKAZKazuistický seminář
8PMKFMezin.klasif. funk.schopn. disabil.a zdr
8PPUBPublikační výstup
8PSORSociální rehabilitace
8PSZ1Stát. záv. zkouška 1 - obhajoba DP
4DISAŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou


AutorNázev práceTypRok
Buřtová VendulaPrevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících v dlouhodobé péči o seniorydiplomová 2019 
Cemperová DenisaNávrat osoby po poranění míchy z institucionální péče do domácí péčediplomová 2019 
Čechová PetraVliv fyzioterapie na kvalitu života seniorů v kontextu dlouhodobé péče v domovech pro seniorydiplomová 2019 
Drnková IvanaKoordinovaná rehabilitace u dětí s autismemdiplomová 2019 
Horký JakubSociální rehabilitace u vojáků v nepříznivé životní situacidiplomová 2019 
Pěničková JosefínaSociální rehabilitace osob se závislostí na psychoaktivních látkáchdiplomová 2019 
Rokoszová TerezaPozice rané péče pro rodiny s dětmi s kombinovaným zdravotním postižením v systému koordinované rehabilitacediplomová 2019 
Těžký MarekZkušenosti bývalých uživatelů návykových látek s léčbou a následnou péčí v České republice.diplomová 2019 
Dvořáková AndreaProces resocializace u ohluchlých osob v produktivním věku v kontextu koordinované rehabilitacediplomová 2018 
Křížová DagmarKomparace tazatelské a proxy verze WHODAS 2.0 v kontextu cévních mozkových příhoddiplomová 2018 
Kubešová AnetaPodpora neformálních pečujících v dlouhodobé péči o lidi s Alzheimerovou nemocídiplomová 2018 
Macháčková MonikaVýzkum systému rehabilitace ve Spolkové republice Německodiplomová 2018 
Modrová RomanaSexuální potřeby a sexuální osvěta osob s mentálním postižením žijících v zařízeních sociálních služebdiplomová 2018 
Růžička ZdeněkMožnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s mentální retardací v produktivním věkudiplomová 2018 
Šafaříková HanaInformovanost hospitalizovaných amputovaných klientů v produktivním věku o následné péčidiplomová 2018 
Urbánková LenkaVýzkum přístupnosti základních škol a zařízení volnočasových aktivit v Blansku pro děti s tělesným postižením.diplomová 2018 
Vašátková TerezaPostoj rodičů lidí s mentálním postižením k chráněnému bydlenídiplomová 2018 
Vávrová AnetaInformační podpora v kontextu sexuality a intimity mužů po cévních mozkových příhodáchdiplomová 2018 
Bražina LukášSociální práce v genetickém poradenství v kontextu vzdělávání sociálních pracovníkůdiplomová 2017 
Haunerová RomanaModel Community Based Rehabilitation ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irskadiplomová 2017 
Kováčová VeronikaSociální rehabilitace v kontextu věkem podmíněné makulární degeneracediplomová 2017 
Krayzlová NicoleMožnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věkudiplomová 2017 
Kyzková DrahomíraSystém rehabilitace ve Spojených státech americkýchdiplomová 2017 
Musálková VeronikaZdravotně sociální péče poskytovaná lidem bez domova v nemocnicidiplomová 2017 
Zelená ŽanetaZdravotní a sociální služby pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém krajidiplomová 2017 
Měrková KarlaSoučinnost subjektů v sociální práci s rodinami s dítětem se zdravotním postižením ohroženými sociálním vyloučenímdiplomová 2015 
Karásková LenkaTransformační a humanizační procesy v pobytovém zařízení sociálních služeb s důrazem na možnosti naplňování individuálních potřeb osob s mentálním postiženímdiplomová 2014 
Koudelková GitaŽivotní podmínky lidí s vrozeným a získaným zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Rozehnalová LuciePotřeby rodiny dítěte se zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Jaššo PetrVyužívání sociálních služeb osobami bez domova s ethylismemdiplomová 2013 
Kuchařová MarkétaAntidiskriminační zákon a zdravotní postiženídiplomová 2013 
Štafová MartinaZaměstnanost a zaměstnatelnost osob se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Vítková LenkaAkceptace získaného zdravotního postiženídiplomová 2013 
Řehánková LenkaAutonomie v kontextu zrakového postiženídiplomová 2012 
Starečková LenkaMožnosti využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb pro děti se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Sýkorová KateřinaFaktory ovlivňující výběr zařízení pro klienty s mentálním postižením rodinnými příslušníky.diplomová 2012 
Dostalová LuciePodporované zaměstnávání jako způsob participace zdravotně postižených občanů na trhu práce v ČRdiplomová 2011 
Mačugová ĽubomíraEtiketa a klient s tělesným postižením v praxi sociální prácediplomová 2011 
Sikorová KateřinaINDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE U DĚTÍ A MLÁDEŽE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdiplomová 2011 
Tomisová JanaPodpůrné systémy rodin při zdravotním postižení dítěte s autismem.diplomová 2011 
Dostalíková AndreaKvalita života osob se zdravotním postiženímdiplomová 2010 
Fešarová MagdalénaProměna života lidí s mentálním postižením v procesu transformace pobytových sociálních služeb.diplomová 2010 
Jořenková MartinaSociální péče o seniory se syndromem demencediplomová 2010 
Hradilová MarkétaRovné příležitosti a lidé se zdravotním postižením v kontextu sociální prácediplomová 2008 
Švejdová MarcelaKomunikace s klientem se zdravotním postiženímdiplomová 2008 
Holenková PetraRodina s dítětem se zrakovým postiženímdiplomová 2007 
Staníková MarcelaPřístupnost informací pro osoby se zrakovým postižením jako podmínka kvalitního poskytování sociální služebdiplomová 2006 
Černecká PetraŽivotní podmínky lidí s ledvinovým onemocněním v produktivním věkubakalářská 2017 
Brzosková JanaKritická místa při posuzování nároku a přiznávání příspěvku na péči.bakalářská 2016 
Kožušníková AliceRodičovství v kontextu sluchového postiženíbakalářská 2016 
Matušková KateřinaInstitut příspěvku na přímou péči v České a Slovenské Republicebakalářská 2016 
Šimůnková LenkaPodpora pěstounské péče v rodinách s dítětem se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Dobranská ŽanetaKoordinovaná rehabilitace - aplikace u klienta s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Dušková BarboraManželství a zdravotní postiženíbakalářská 2015 
Kužílek MatějSociální rehabilitace u osob s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Matýsková AlenaPodpora pečujícím v kontextu zdravotního postižení v rodiněbakalářská 2015 
Pišťáčková ErikaPsychobiografie v kontextu dlouhodobé péče o seniory s demencíbakalářská 2015 
Sobková PetraRodičovství lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Ševečková RenataSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Tanušková RadkaCanisterapie u dětí s autismem v kontextu sociální prácebakalářská 2015 
Bražina LukášEtické aspekty genetiky v kontextu zdravotního postiženíbakalářská 2014 
Krupová MartinaKomunikace sociálního pracovníka s klientem s kombinovaným zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Nyklová KateřinaMožnosti a limity osobní asistencebakalářská 2014 
Pavlisková KvětoslavaIndividuální plánování s lidmi s mentálním postižením v pobytových službách sociální péčebakalářská 2014 
Béliková BáraHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR do 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Čechová LenkaDownův syndrom v systému posuzování zdravotní a sociální péčebakalářská 2013 
Karpetová PavlínaSociální služby a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2013 
Kreželoková MichaelaHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR od 2. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Búšová JanaŽivot rodiny s tělesně postiženým dítětem v České republicebakalářská 2012 
Fajfrová PavlaZdravotní postižení a partnerské vztahybakalářská 2012 
Karásková LenkaKvalita života osob se zdravotním postižením v pobytovém zařízení sociálních služebbakalářská 2012 
Kupčíková KateřinaNásilí a lidé se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Pavlisková ZuzanaKomunikace sociálního pracovníka s klientem se zrakovým postiženímbakalářská 2012 
Rozehnalová LucieSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Rulíková LibušeŽivot lidí s mentálním postižením v pobytových zařízeních, sociální služby a individuální plánováníbakalářská 2012 
Šeligová JanaDiskriminace v zaměstnávání osob se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Vávrová VeronikaIntervence sociální práce a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2012 
Wojnarová PavlaIntervence sociální práce u lidí s mentálním postižením v zařízení denního stacionářebakalářská 2012 
Zdražilová JitkaBazální stimulace v sociální péči o seniorybakalářská 2012 
Gelnarová LenkaZaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Motivace pro hledání pracovního uplatnění.bakalářská 2011 
Johnová KristýnaPodmínky přístupnosti domova pro seniory osobám se zrakovým postižením.bakalářská 2011 
Poch RobertUživatelé sociálních služeb s duševním onemocněním v azylovém zařízení v kontextu antiopresivního přístupubakalářská 2011 
Štěrbová DanaIntervence sociální práce u klientů rané péčebakalářská 2011 
Vrba OndřejPodporované zaměstnávání jako forma sociální služby osob se sluchovým postiženímbakalářská 2011 
Kniezková BarboraPřístupy poskytovatelů sociálních služeb ke klientům s mentálním postižením.bakalářská 2008 
Šindlářová PavlínaZpůsoby kontaktu a komunikace s nevidomým pacientem ve fyzioterapiibakalářská 2008 
Gilová JitkaPřistup zdravotnického personálu k neslyšícím rodičkám.bakalářská 2007 
Samiecová MartinaKomunikace zdravotnických pracovníků a neslyšících pacientůbakalářská 2006 


Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období4/2010 - 11/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub