Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Lenka Krhutová


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 204, budova B
funkce:vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
obor činnosti:integrovaná zdravotně-sociální práce; koordinovaná rehabilitace / sociální a pracovní rehabilitace; mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3218
704 617 085
e-mail:

Vzdělání

2008
Ph.D. v oboru Sociální práce, Ostravská univerzita
1987
Mgr. v oboru Speciální pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci, specializace Tyflopedie, Logopedie, Psychopedie
 

Kvalifikace

2015
docent v oboru Sociální práce, Ostravská univerzita
 

Další vzdělávání, kurzy

2013
International Classification of Functioning Disability and Health, WHO
 

Zaměstnání, praxe

2004 – dosud
Ostravská univerzita
2002 – 2004
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
1993 – 2002
Tyfloservis, o.p.s.
1987 – 1993
Školský úřad v Ostravě
 

Odborné zaměření

Zdravotní postižení
Integrovaná zdravotně-sociální práce
Koordinovaná rehabilitace
Sociální rehabilitace
Speciální pedagogika
Disability studies
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2020 – dosud
vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií FSS OU
2020 – dosud
odborná garantka bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
2018 – 2021
členka Akademického senátu Ostravské univerzity
2017 – dosud
členka Akademického senátu Fakulty sociálních studií OU
2017 – dosud
členka Vědecké rady Fakulty sociálních studí OU
2017 – 2020
předsedkyně Akademického senátu Fakulty sociálních studií OU
2015 – dosud
odborná garantka navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
2009 – 2013
členka Sněmu Rady vysokých škol, komise RVŠ pro kvalitu vysokých škol a její hodnocení
2008 – 2013
členka Vědecké rady Fakulty sociálních studií OU
2008 – 2012
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání FSS OU
2007 – 2021
fakultní koordinátorka podpory studentů se specifickými potřebami
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosud
členka České společnosti pro analytickou psychologii
2020 – dosud
členka redakční rady časopisu KONTAKT - Journal of nursing and social sciences related to health and illness
2017 – 2019
hodnotitelka pro Národní akreditační úřad pro vysoké školství
2013 – 2015
členka Asociace vysokoškolských poradců
2009 – 2014
Vládní výbor pro občany se zdravotním postižením ČR, předsedkyně Odborné skupiny pro vzdělávání
2005 – 2018
členka Vědecké rady Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky
2002 – 2009
Vládní výbor pro občany se zdravotním postižením ČR, členka Odborné skupiny pro regionální rozvoj
1996 – 2020
soudní znalkyně se specializací Braillovo písmo, prostorová orientace a samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých
 

Působení v zahraničí

2019
Švýcarsko, Careum Zürich, TRANSFER
2018
Portugalsko, Instituto Superior de Servico Social do Porto, ERASMUS
2017
Slovensko, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ERASMUS
2014
Velká Británie, Canterbury Christ Church University, ERASMUS
2013
Španělsko, Universität Ramon Llul, Barcelona, ERASMUS
2012
Velká Británie, University of Leeds, LEONARDO
2008
Velká Británie, University of Plymouth, LEONARDO
2008
Dánsko, University of Aarhus, LEONARDO
2007
Slovensko, Trnavská univerzita v Trnave, ERASMUS
2006
Slovensko, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ERASMUS
 

Jazykové znalosti

Angličtina
středně pokročilý
Ruština
pasivní znalost
 


CMP-Rádce-klasifikátor textů
Petr Šaloun, David Andrešič, Lenka Krhutová, Miroslav Paulíček
Rok: 2021
software

Informovanost pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP.
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Jitka Andrašková, Radka Jungová, Drahoslava Kolací, Brigita Prokopenková, Andrea Klinkeová ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Interdisciplinary care of people after a brain stroke
Lenka Krhutová
Rok: 2021, Kontakt / Journal of nursing and social sciences related to health and illness
článek v odborném periodiku

Support of Informal Carers for People after a Stroke with Crowdsouurcing and Natural Language Processing
Petr Šaloun, Barbora Cigánková, David Andrešič, Lenka Krhutová
Rok: 2021, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Crowd Sourcing as an Improvement of N-Grams Text Document Classification Algorithm
Petr Šaloun, David Andrešič, Barbora Cigánková, I. Anagnostopoulos, Lenka Krhutová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Lenka Krhutová
Rok: 2019
ostatní

Koordinovaná rehabilitace 1
Lenka Krhutová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Personal Autonomy and Disability
Lenka Krhutová
Rok: 2017, The Review of Disability Studies An International Journal
článek v odborném periodiku

CMP-Rádce-klasifikátor textů
Petr Šaloun, David Andrešič, Lenka Krhutová, Miroslav Paulíček
Rok: 2021
software

Informovanost pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP.
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Jitka Andrašková, Radka Jungová, Drahoslava Kolací, Brigita Prokopenková, Andrea Klinkeová ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Interdisciplinary care of people after a brain stroke
Lenka Krhutová
Rok: 2021, Kontakt / Journal of nursing and social sciences related to health and illness
článek v odborném periodiku

Konference Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP
Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Iva Tichá, Petr Šaloun
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Support of Informal Carers for People after a Stroke with Crowdsouurcing and Natural Language Processing
Petr Šaloun, Barbora Cigánková, David Andrešič, Lenka Krhutová
Rok: 2021, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Lenka Krhutová, Petr Šaloun, Miroslav Paulíček, Kamila Vondroušová, Marcela Dabrowská, Zdeněk Velart, David Andrešič ... další autoři
Rok: 2021
výzkumná zpráva

Crowd Sourcing as an Improvement of N-Grams Text Document Classification Algorithm
Petr Šaloun, David Andrešič, Barbora Cigánková, I. Anagnostopoulos, Lenka Krhutová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Careum
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NHC Scotland, Care Homes
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Alena Vaňharová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Lenka Krhutová, Iva Tichá, Zuzana Stanková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Standard přístupnosti Ostravské univerzity uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami
Lenka Krhutová
Rok: 2019
ostatní

Instituto Superior de Serviço Social do Porto
Lenka Krhutová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Milníky vysokoškolského vzdělávání studentů s postižením mentálních funkcí v letech 1992-2017
Lenka Krhutová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesty k osamostatnění mladého člověka se zdravotním postižením v kontextu osobní autonomie
Lenka Krhutová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Coordinated rehabilitation 1
Lenka Krhutová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koordinovaná rehabilitace 1
Lenka Krhutová
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Milníky neformální péče v ČR
Lenka Krhutová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Objektivní posouzení zdravotní situace - přání otcem myšlenky?
Lenka Krhutová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Personal Autonomy and Disability
Lenka Krhutová
Rok: 2017, The Review of Disability Studies An International Journal
článek v odborném periodiku

Rehabilitace jinak
Lenka Krhutová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza obsahu formálního vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Disability studies a speciální pedagogika - společné a rozdílné
Lenka Krhutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora pečujícím jako předmět vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lenka Krhutová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vysokoškolské vzdělávání v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče
Lenka Krhutová
Rok: 2016
ostatní

Evropské kontexty podpory pečujícím
Lenka Krhutová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezioborové kontexty zdravotně-sociální práce
Lenka Krhutová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje identifikace disability
Lenka Krhutová
Rok: 2015
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vysokoškolské vzdělávání v oboru koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče v ČR
Lenka Krhutová
Rok: 2015, MOSTY
článek v odborném periodiku

Zdravotní postižení není nemoc - ví to absolventi českých škol sociální práce? Měli by?
Lenka Krhutová
Rok: 2015, Listy sociální práce
článek v odborném periodiku

Canterbury Christ Church University
Lenka Krhutová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

La transformación de los servicios sociales para las personas con discapacidad en la República Checa
Lenka Krhutová
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Mezioborová spolupráce ve vzdělávání v oblasti zdravotněsociální práce na Ostravské univerzitě
Hana Sochorová, Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mimo jiné ...
Lenka Krhutová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The right to independent living of persons with disabilities: mapping institutionalisation in EU Member States (Czech Republic)
Lenka Krhutová
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

The Role of Specific University Research in development of Social Work in the Czech Republic
Lenka Krhutová
Rok: 2014, ERIS Web Journal
článek v odborném periodiku

Towards history of health-social work in the Czech Republic
Lenka Krhutová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2013, František Šalé - ALBERT
odborná kniha

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Interpersonální osobní asistence. 2. vydání
Lenka Krhutová, David Křivák
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Lenka (ed) Krhutová, Věra Malík Holasová, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Rok: 2013, Albert
kapitola v odborné knize

Komunikace s pacienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace v kontextu sociální práce s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá péče. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
Lenka Krhutová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2013
ostatní

Lidé se smyslovým postižením
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Lidé se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Podpora nezávislosti
Lenka Krhutová, Oldřich Matoušek a kol.
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Privatizace v sociálních službách pro seniory
Lenka Krhutová, Věra Malík Holasová, Šárka Hlisnikovská, Dana Sýkorová, Lucie Pawlasová
Rok: 2013, František Šalé - ALBERT
odborná kniha

Privatizace v sociálních službách pro seniory (odborná kniha)
Lenka Krhutová, Autorský Kolektiv
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Recenze na publikaci Květoňová, Lea, Strnadová, Iva a Vanda Hájková Cesty k inkluzi. Pro odborný časopis AULA.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením. 2. vydání
Lenka Krhutová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální rehabilitace a komunikace s pacienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální služby v České republice
Lenka Krhutová, Lenka (ed) Krhutová, Šárka Hlisnikovská
Rok: 2013, Albert
kapitola v odborné knize

Universitat Ramon Llull
Lenka Krhutová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úvod do disability studies. 2. vydání
Lenka Krhutová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do speciální pedagogiky pro zdravotnické a sociální obory
Lenka Krhutová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ve jménu komunikace
Lenka Krhutová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolské vzdělávání lidí se zdravotní postižením v aktuálním politickém a právním kontextu České republiky
Lenka Krhutová, Martin Kaleja (ed)
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... další autoři
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Nejčastější mediální stereotypy o zobrazování osob se zdravotním postižením v televizním, novinovém a internetovém zpravodajství. MOSTY, 05/2012, s. 10. Praha: UMÚN. MK ČR E13338
Lenka Krhutová, Jan Michalík, Patrik Nacher, Jan Nouza, Jiří Vencl, Jana Hrdá ... další autoři
Rok: 2012
ostatní

Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Rok: 2012
stať ve sborníku

University of Leeds
Lenka Krhutová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení
Eva Nedomová, Lenka Krhutová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová, Lenka ŘEHÁNKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření "Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením". MOSTY, 05/2012, s. 8-9. Praha: UMÚN. MK ČR E13338
Lenka Krhutová, Tomáš Sochor
Rok: 2012
ostatní

Disability Studies
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Portál
kapitola v odborné knize

Interpersonální osobní asistence
David Křivák, Lenka Krhutová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazykové stereotypy a zdravotní postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Portál
kapitola v odborné knize

Komunikace s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního postižení. IPn Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Praha: MŠMT, 2011. Dostupné z WWW http://kvalita.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/studie/ (cit. 30.5.2012)
Lenka Krhutová
Rok: 2011
ostatní

Lidé se zrakovým postižením a pomáhající profese
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Portál
kapitola v odborné knize

Předsudky a mýty
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Portál
kapitola v odborné knize

Příprava odborníků pro práci v pomáhajících profesích
Jan Michalík, Lenka Krhutová
Rok: 2011, Portál
kapitola v odborné knize

Přístupnost informací
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Research of Autonomy in the Hearing Impairment Context
Lenka Krhutová, Eva Nedomová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce a lidé se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce s klienty se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Specifický vysokoškolský výzkum jako nástroj vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Specifický vysokoškolský výzkum v sociální práci jako nástroj vzdělávání
Lenka Krhutová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do Disability studies
Lenka Krhutová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výzkum autonomie v kontextu sluchového postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum autonomie v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová, Eva Nedomová, Lenka Lazarová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotní postižení a pomáhající profese
Jan Michalík, Lenka Krhutová, Renata Mlčáková, Miloň Potměšil, Libor Novosad, Milan Valenta ... další autoři
Rok: 2011, Portál
odborná kniha

Autonomie v kontextu odlišného těla
Lenka Krhutová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů z hlediska přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Interní mechanismy zajištění kvality studijních programů/oborů z hlediska zajištění přístupnosti studia lidem se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí
Lenka Krhutová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Koncept Přístupné vysokoškolské vzdělávací prostředí
Lenka Krhutová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... další autoři
Rok: 2010
poskytovatelem realizované výsledky

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na vysoké škole
Lenka Krhutová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osoby se zdravotním postižením - speciálně pedagogické aspekty komunikace. Kapitola: Osoby se zrakovým postižením.
Lenka Krhutová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Předmluva k českému vydání Kodexu zajištění akademické kvality a standardů ve vysokoškolském vzdělávání. Oddíl 3: Studenti se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová
Rok: 2010, Úřad vlády ČR
kapitola v odborné knize

Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu Ostravy.
Lenka Krhutová
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Strategie podpory vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v ČR
Lenka Krhutová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Lenka Krhutová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a modely zdravotního postižení
Lenka Krhutová
Rok: 2010, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

K přístupnosti vzdělávacího prostředí studentům vysokých škol se zdravotním postižením ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a v České republice
Lenka Krhutová
Rok: 2009, Aula
článek v odborném periodiku

Technická univerzita Košice. Katolická univerzita Ružomberok
Lenka Krhutová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci
Lenka Krhutová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Obecné zásady při popisování objektů a situací nevidomým lidem. General principles at describing objects and situations blind people.
Lenka Krhutová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Participace či tokenismus? Poznámky ke zpřístupňování vysokých škol studentům a pedagogům se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.
Eva Zezulková, Lenka Krhutová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

University of AArhus
Lenka Krhutová
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Plymouth
Lenka Krhutová
Rok: 2008
působení v zahraničí

Komunikace zdravotnických pracovníků a pacientů s těžkým zdravotním postižením ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ostrava: INSH
Lenka Krhutová
Rok: 2007
ostatní

Mediální prezentace lidí se zdravotním postižením se zaměřením na analýzu pojmů. Praha: NRZP ČR
Lenka Krhutová
Rok: 2007
ostatní

Trnavská univerzita v Trnave
Lenka Krhutová
Rok: 2007
působení v zahraničí

(ed) Sborník příspěvků z konference Je zdravotní péče i pro zdravotně postižené?
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Standardizace zdravotní péče o pacienty se těžkým zdravotním postižením v nemocnicích ČR. Praha: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.
Lenka Krhutová
Rok: 2006
ostatní

Systemization of Lifelong Education of People with Disability. Concentration to Civil Education. Specifics in the Czech Republic after 1989.
Lenka Krhutová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lenka Krhutová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Diskriminace lidí se zdravotním postižením, od pojmu k realitě.
Lenka Krhutová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Etika ve veřejné správě ve vztahu k občanům se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Média a zdravotní postižení.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Některé sociopsychologické charakteristiky osob se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Občané se zdravotním postižením a Evropa
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Občané se zrakovým postižením a veřejná správa.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Od paternalizmu k lidským právům - veřejná správa a občané se zdravotním postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Problémy v komunikaci zdravotnických pracovníků a pacientů se smyslovým postižením
Lenka Krhutová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Prosociální gramotnost lidí se zdravotním postižením se zaměřením na jednání s úřady
Lenka Krhutová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Přístupnost informací lidem se zdravotním postižením.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Přístupnost staveb a dopravy lidem se sníženou schopností pohybu a orientace.
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Veřejná správa a občané se zdravotním postižením
Lenka Krhutová, Lenka Krhutová, .. A Kol.
Rok: 2005, Univerzita Palackého v Olomouci a Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených
kapitola v odborné knize

Vidíme ty, kteří nevidí
Lenka Krhutová, Radek Schindler
Rok: 2005
libreta, scénáře

Když oči nevidí
Lenka Krhutová, Radek Schindler
Rok: 2003
libreta, scénáře

Nevidím, jak na to?
Lenka Krhutová, Petr Karásek, Radek Schindler
Rok: 1998
libreta, scénáře

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DDVSDidaktika výuky na vysoké škole
EDVSMethodology of university teaching
E4KP1Pedagogical activity
KONHOKonzultační hodiny
44KP1Pedagogická činnost
44PP1Pedagogická činnost
6BPRABakalářská práce
8KDIPDiplomová práce
8KSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
8PDIPDiplomová práce
8PSZ2Státní závěr. zk. 2 - Koordinov. rehab.
99PCSPráce s cílovými skupinami
ADISTDisability studies
AINTEIntegrated Health Social Work
BKPAZPsychosoc. aspekty zdraví a nemoci
BKSPCZáklady ped- a spec. ped. - cvičení
BKSPPZáklady ped. a spec. ped. - přednášky
BPPAZPsychosoc. aspekty zdraví a nemoci
BPSPCZáklady ped- a spec. ped. - cvičení
BZKORKoordinovaná rehabilitace
BZPAZPsychosociální aspekty zdraví a nemoci
BZSPCZáklady pdg. a spec. pdg. - cvičení
BZSZ1Stát. závěr. zk. 1 - obhajoba bc. práce
BZUVOÚvod do studia
DISABŽivot a prac. podm. lidí s disabilitou
DISTUÚvod do disability studies
FSSPRSociální a pracovní rehabilitace
FSSZPSociální aspekty zdravotního postižení
FYSOPSociální a pracovní rehabilitace
NZAKOAkt.ot. posuz.živ.sit. v kontextu zdraví
NZINTIntegrovaná zdravotně-sociální práce
NZMEZMKF, disability a zdraví
NZSE1Seminář k diplomové práci 1
NZSE2Seminář k diplomové práci 2
NZSORSociální rehabilitace
NZSZ1Státní zkouška 1 - Obhajoba dipl. práce
NZSZ2Státní zkouška 2 - Koordinovaná rehab.
SOAZPSociální aspekty zdravotního postižení
SOREHSociální rehabilitace
1SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
1SPZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SOZPSoc. práce a lidé se zdrav. postižením
2SPZPSociální práce a lidé se zdrav. postiž.
3DISTÚvod do disability studies
6SORESociální rehabilitace
6SOZPSociální práce s lidmi se zdr. postižení
6SPECÚvod do spec. pedag. pro zdr. a soc. obo
6SZK1St. závěreč. zk. 1 - obhajoba bak.práce
6SZK3St. závěreč. zk. 3 - klinické obory
6ZDPOZdravotní postižení
7DISTÚvod do disability studies
8KCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8KDISDisability studies
8KHARHabilitace a rehabilitace
8KKAZKazuistický seminář
8KKORKoordinovaná rehabilitace
8KMKFMezin.klasif.funk.schopn.,disab. a zdr.
8KOPXPrůběžná odborná praxe
8KPUBPublikační výstup
8KSEMSeminář k diplomové práci
8KSORSociální rehabilitace
8KSOXSouvislá odborná praxe
8KSZ1Stát. závěr. zkouška 1 - obhajoba DP
8PCIRCílové skupiny habilitace a rehabilitace
8PDISDisability studies
8PHARHabilitace a rehabilitace
8PKAZKazuistický seminář
8PMKFMezin.klasif. funk.schopn. disabil.a zdr
8PPUBPublikační výstup
8PSORSociální rehabilitace
8PSZ1Stát. záv. zkouška 1 - obhajoba DP


AutorNázev práceTypRok
Bakun JanaSourozenecké konstelace v pubescenci v kontextu zdravotního postižení - retrospektiva dospělého sourozencediplomová 2022 
Stuchlíková MarkétaRomská rodina s dítětem s Downovým syndromem v sociálně vyloučené lokalitě - případová studiediplomová 2022 
Vopálková LudmilaŽitá zkušenost lidí s panickou poruchoudiplomová 2022 
Cuperová JindřiškaPéče o sourozence se zdravotním postižením z pohledu mladistvého pečujícíhodiplomová 2021 
Doležalová MarieMultidisciplinární spolupráce v Centrech duševního zdravídiplomová 2021 
Dvořáková TerezaPartnerské vtahy v kontextu roztroušené sklerózy mozkomíšní.diplomová 2021 
Machová EvaPodpůrné skupiny pro rodinné pečující o seniory s Alzheimerovou choroboudiplomová 2021 
Spurný LukášPřechod osob s duševním onemocněním a mentálním postižením z psychiatrické nemocnice do pobytové sociální službydiplomová 2021 
Vronková PetraPéče o sourozence se zdravotním postižením v dětství pohledem dospělého sourozencediplomová 2021 
Kaleta EvaVliv amputace horní končetiny na kvalitu života amputovanéhodiplomová 2020 
Komárková MartinaStrategie zvládání životní situace neformálními pečujícími o rizikové a křehké seniory v domácím prostředí.diplomová 2020 
Korenna MartinaMladiství pečovatelé v dlouhodobé péčidiplomová 2020 
Rattayová AndreaVolnočasové aktivity seniorů v domovech pro seniory ve městě Zábřehdiplomová 2020 
Veselá MartinaPsychosociální rehabilitace u osob s duševním onemocněním v kontextu metody CARediplomová 2020 
Buřtová VendulaPrevence syndromu vyhoření u neformálních pečujících v dlouhodobé péči o seniorydiplomová 2019 
Cemperová DenisaNávrat osoby po poranění míchy z institucionální péče do domácí péčediplomová 2019 
Čechová PetraVliv fyzioterapie na kvalitu života seniorů v kontextu dlouhodobé péče v domovech pro seniorydiplomová 2019 
Drnková IvanaKoordinovaná rehabilitace u dětí s autismemdiplomová 2019 
Horký JakubSociální rehabilitace u vojáků v nepříznivé životní situacidiplomová 2019 
Pěničková JosefínaSociální rehabilitace osob se závislostí na psychoaktivních látkáchdiplomová 2019 
Rokoszová TerezaPozice rané péče pro rodiny s dětmi s kombinovaným zdravotním postižením v systému koordinované rehabilitacediplomová 2019 
Těžký MarekZkušenosti bývalých uživatelů návykových látek s léčbou a následnou péčí v České republice.diplomová 2019 
Dvořáková AndreaProces resocializace u ohluchlých osob v produktivním věku v kontextu koordinované rehabilitacediplomová 2018 
Křížová DagmarKomparace tazatelské a proxy verze WHODAS 2.0 v kontextu cévních mozkových příhoddiplomová 2018 
Kubešová AnetaPodpora neformálních pečujících v dlouhodobé péči o lidi s Alzheimerovou nemocídiplomová 2018 
Macháčková MonikaVýzkum systému rehabilitace ve Spolkové republice Německodiplomová 2018 
Modrová RomanaSexuální potřeby a sexuální osvěta osob s mentálním postižením žijících v zařízeních sociálních služebdiplomová 2018 
Růžička ZdeněkMožnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s mentální retardací v produktivním věkudiplomová 2018 
Šafaříková HanaInformovanost hospitalizovaných amputovaných klientů v produktivním věku o následné péčidiplomová 2018 
Urbánková LenkaVýzkum přístupnosti základních škol a zařízení volnočasových aktivit v Blansku pro děti s tělesným postižením.diplomová 2018 
Vašátková TerezaPostoj rodičů lidí s mentálním postižením k chráněnému bydlenídiplomová 2018 
Vávrová AnetaInformační podpora v kontextu sexuality a intimity mužů po cévních mozkových příhodáchdiplomová 2018 
Bražina LukášSociální práce v genetickém poradenství v kontextu vzdělávání sociálních pracovníkůdiplomová 2017 
Coufalová VeronikaSociální rehabilitace v kontextu věkem podmíněné makulární degeneracediplomová 2017 
Haunerová RomanaModel Community Based Rehabilitation ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irskadiplomová 2017 
Krayzlová NicoleMožnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s roztroušenou sklerózou v produktivním věkudiplomová 2017 
Kyzková DrahomíraSystém rehabilitace ve Spojených státech americkýchdiplomová 2017 
Musálková VeronikaZdravotně sociální péče poskytovaná lidem bez domova v nemocnicidiplomová 2017 
Zelená ŽanetaZdravotní a sociální služby pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém krajidiplomová 2017 
Měrková KarlaSoučinnost subjektů v sociální práci s rodinami s dítětem se zdravotním postižením ohroženými sociálním vyloučenímdiplomová 2015 
Karásková LenkaTransformační a humanizační procesy v pobytovém zařízení sociálních služeb s důrazem na možnosti naplňování individuálních potřeb osob s mentálním postiženímdiplomová 2014 
Koudelková GitaŽivotní podmínky lidí s vrozeným a získaným zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Rozehnalová LuciePotřeby rodiny dítěte se zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Jaššo PetrVyužívání sociálních služeb osobami bez domova s ethylismemdiplomová 2013 
Kuchařová MarkétaAntidiskriminační zákon a zdravotní postiženídiplomová 2013 
Štafová MartinaZaměstnanost a zaměstnatelnost osob se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Vítková LenkaAkceptace získaného zdravotního postiženídiplomová 2013 
Mrkvová LenkaAutonomie v kontextu zrakového postiženídiplomová 2012 
Starečková LenkaMožnosti využití alternativní a augmentativní komunikace v zařízeních sociálních služeb pro děti se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Sýkorová KateřinaFaktory ovlivňující výběr zařízení pro klienty s mentálním postižením rodinnými příslušníky.diplomová 2012 
Dostalová LuciePodporované zaměstnávání jako způsob participace zdravotně postižených občanů na trhu práce v ČRdiplomová 2011 
Mačugová ĽubomíraEtiketa a klient s tělesným postižením v praxi sociální prácediplomová 2011 
Sikorová KateřinaINDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE U DĚTÍ A MLÁDEŽE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdiplomová 2011 
Tomisová JanaPodpůrné systémy rodin při zdravotním postižení dítěte s autismem.diplomová 2011 
Dostalíková AndreaKvalita života osob se zdravotním postiženímdiplomová 2010 
Fešarová MagdalénaProměna života lidí s mentálním postižením v procesu transformace pobytových sociálních služeb.diplomová 2010 
Jořenková MartinaSociální péče o seniory se syndromem demencediplomová 2010 
Hradilová MarkétaRovné příležitosti a lidé se zdravotním postižením v kontextu sociální prácediplomová 2008 
Švejdová MarcelaKomunikace s klientem se zdravotním postiženímdiplomová 2008 
Holenková PetraRodina s dítětem se zrakovým postiženímdiplomová 2007 
Staníková MarcelaPřístupnost informací pro osoby se zrakovým postižením jako podmínka kvalitního poskytování sociální služebdiplomová 2006 
Miková LenkaNázory studentů středních škol na sociální exkluzi osob s duševním onemocněnímbakalářská 2022 
Skalková VeronikaSociální služby pro rodiny s dětmi se zrakovým postiženímbakalářská 2020 
Černecká PetraŽivotní podmínky lidí s ledvinovým onemocněním v produktivním věkubakalářská 2017 
Brzosková JanaKritická místa při posuzování nároku a přiznávání příspěvku na péči.bakalářská 2016 
Kožušníková AliceRodičovství v kontextu sluchového postiženíbakalářská 2016 
Matušková KateřinaInstitut příspěvku na přímou péči v České a Slovenské Republicebakalářská 2016 
Šimůnková LenkaPodpora pěstounské péče v rodinách s dítětem se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Dobranská ŽanetaKoordinovaná rehabilitace - aplikace u klienta s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Dušková BarboraManželství a zdravotní postiženíbakalářská 2015 
Kužílek MatějSociální rehabilitace u osob s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Matýsková AlenaPodpora pečujícím v kontextu zdravotního postižení v rodiněbakalářská 2015 
Pišťáčková ErikaPsychobiografie v kontextu dlouhodobé péče o seniory s demencíbakalářská 2015 
Sobková PetraRodičovství lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Ševečková RenataSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Tanušková RadkaCanisterapie u dětí s autismem v kontextu sociální prácebakalářská 2015 
Bražina LukášEtické aspekty genetiky v kontextu zdravotního postiženíbakalářská 2014 
Krupová MartinaKomunikace sociálního pracovníka s klientem s kombinovaným zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Nyklová KateřinaMožnosti a limity osobní asistencebakalářská 2014 
Pavlisková KvětoslavaIndividuální plánování s lidmi s mentálním postižením v pobytových službách sociální péčebakalářská 2014 
Béliková BáraHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR do 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Čechová LenkaDownův syndrom v systému posuzování zdravotní a sociální péčebakalářská 2013 
Karpetová PavlínaSociální služby a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2013 
Kreželoková MichaelaHistorie organizací osob se zdravotním postižením v ČR od 2. poloviny 20. stoletíbakalářská 2013 
Búšová JanaŽivot rodiny s tělesně postiženým dítětem v České republicebakalářská 2012 
Fajfrová PavlaZdravotní postižení a partnerské vztahybakalářská 2012 
Karásková LenkaKvalita života osob se zdravotním postižením v pobytovém zařízení sociálních služebbakalářská 2012 
Kupčíková KateřinaNásilí a lidé se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Pavlisková ZuzanaKomunikace sociálního pracovníka s klientem se zrakovým postiženímbakalářská 2012 
Rozehnalová LucieSourozenec dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Rulíková LibušeŽivot lidí s mentálním postižením v pobytových zařízeních, sociální služby a individuální plánováníbakalářská 2012 
Šeligová JanaDiskriminace v zaměstnávání osob se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Vávrová VeronikaIntervence sociální práce a lidé s tělesným postiženímbakalářská 2012 
Wojnarová PavlaIntervence sociální práce u lidí s mentálním postižením v zařízení denního stacionářebakalářská 2012 
Zdražilová JitkaBazální stimulace v sociální péči o seniorybakalářská 2012 
Gelnarová LenkaZaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Motivace pro hledání pracovního uplatnění.bakalářská 2011 
Johnová KristýnaPodmínky přístupnosti domova pro seniory osobám se zrakovým postižením.bakalářská 2011 
Poch RobertUživatelé sociálních služeb s duševním onemocněním v azylovém zařízení v kontextu antiopresivního přístupubakalářská 2011 
Štěrbová DanaIntervence sociální práce u klientů rané péčebakalářská 2011 
Vrba OndřejPodporované zaměstnávání jako forma sociální služby osob se sluchovým postiženímbakalářská 2011 
Kniezková BarboraPřístupy poskytovatelů sociálních služeb ke klientům s mentálním postižením.bakalářská 2008 
Šindlářová PavlínaZpůsoby kontaktu a komunikace s nevidomým pacientem ve fyzioterapiibakalářská 2008 
Gilová JitkaPřistup zdravotnického personálu k neslyšícím rodičkám.bakalářská 2007 
Samiecová MartinaKomunikace zdravotnických pracovníků a neslyšících pacientůbakalářská 2006 


Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Tvorba e-kurzu Koordinovaná rehabilitace KAS/BZKOR
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Autonomie v kontextu zdravotního postižení
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období3/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na příkladu OSTRAVY.
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
Období4/2010 - 11/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub