Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Vendula Gojová

Vendula Gojová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 201, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
obor činnosti:menšinové skupiny, trénink dovedností v sociální práci, sociální jevy a chování považované společností za rizikové
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3260
e-mail:

Vzdělání

2013
Ph.D. Sociální práce, FSS OU
2004
Mgr. Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU
 

Další vzdělávání, kurzy

2009
Vzdělávací kurz "Respektovat a být respektován" v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.
2005
Fundraising, Vita, o.s., Ostrava, 60 hodin
2004
Komunitní práce jako metoda inkluze Romů, Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzita a Spolu International Foundation, 80 hodin
 

Zaměstnání, praxe

2010 – dosud
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií - odborná asistentka
2007
Bílý nosorožec, o.p.s. - odborná sociální pracovnice
2/2006 – 1/2007
Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., pobočka Slovensko - koordinátorka vzdělávacích programů, vedoucí Komunitného centra
2005
občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE - vedoucí Sekce sociálních služeb a projektová manažerka v oblasti sociálních služeb
2004 – 2005
Vzájemné soužití, o.s. - terénní sociální pracovnice
 

Odborné zaměření

menšinové skupiny
sociální jevy a chování považované společností za rizikové
trénink dovedností v sociální práci
 

Působení v zahraničí

2014
Studijní cesty za sociálními inovacemi do Rakouska a Velké Británie v rámci projektové spolupráce FSS OU a Centra sociálně orientovaných inovací
25. 10. 2010 – 29. 10. 2010
Christelijke Hogeschool Ede, Nizozemí International Week of Social Work - přednášky - Czech Social System, Czech Social Work - Education, Practice
 


Community rights, conflict and democratic representation
Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Sociální práce s komunitou. Studijní opora.
Zuzana Stanková, Alice Gojová, Vendula Gojová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Variables of community social work and their interconnections in socio-spatial excluded neighbourhoods - example of the Czech Republic
Alice Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Vendula Gojová
Rok: 2021, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Community rights, conflict and democratic representation
Meghna Guhathakurta, Angela Contreras, Shaun Cleaver, Michael Kral, Monika Bjelončíková, Vendula Gojová ... další autoři
Rok: 2019, Routledge
kapitola v odborné knize

Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Zuzana Stanková, Adéla Recmanová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Software for responsive evaluation of community work as a learning tool
Alice Gojová, Vendula Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Kalenda ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, výměnný pobyt
Vendula Gojová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vyloučené lokality - města, která nechceme vidět (?)
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nezamýšlené důsledky označení 'sociálně vyloučená lokality'
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Rok: 2016, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Studijní pobyt Fachhochschule St. Gallen, Švýcarsko
Vendula Gojová
Rok: 2016
působení v zahraničí

studijní pobyt v Londýně za teorií a praxí komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách
Vendula Gojová
Rok: 2016
působení v zahraničí

The potential of civil society - an opportunity for social work
Vendula Gojová
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikání
Vendula Gojová, Izabela Oujezdská
Rok: 2016, Sociální práce / Sociálna práca Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ
Rok: 2015
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Participativní přístupy v sociální práci
Vendula Gojová, Monika BJELONČÍKOVÁ, Alice Gojová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2015, Ostravská univerzita
odborná kniha

Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?
Monika BJELONČÍKOVÁ, Vendula Gojová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Use a participatory approach in research needs in housing - are we ready?
Monika BJELONČÍKOVÁ, Vendula Gojová
Rok: 2015
stať ve sborníku

What can social work seek and find in the area of civil society?
Vendula Gojová
Rok: 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize

ERASMUS, Univerzita Komenského v Bratislave
Vendula Gojová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Integrační cíle sociálních podniků - možnosti sociální práce
Vendula Gojová
Rok: 2014, Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe
článek v odborném periodiku

Nezaměstnanost mladých: možnosti změny z pohledu sociální práce
Vendula Gojová
Rok: 2014, SCHOLA EMPIRICA
kapitola v odborné knize

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

studijní cesta "Sociální inovace" Edinburgh
Vendula Gojová
Rok: 2014
působení v zahraničí

studijní cesta "Sociální inovace", Rakousko
Vendula Gojová
Rok: 2014
působení v zahraničí

studijní pobyt na Free University of Bozen - Bolzano, Itálie
Vendula Gojová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi
Alice Gojová, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Marie Špiláčková, Kamila Vondroušová
Rok: 2014, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Sociální patologie
Vendula Gojová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Vendula Gojová, Věra Malík Holasová, Šárka ULČÁKOVÁ, Eliška Lindovská, Anna WANIOVÁ, Marcela KABELÁČOVÁ, Marek Mikulec ... další autoři
Rok: 2013, Marionetti Press
odborná kniha

Social Work in Social Entrepreneurship Context
Vendula Gojová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses
Vendula Gojová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social workers in social enterprises and their cooperation with other professionals within social enterprise
Vendula Gojová, Šárka ULČÁKOVÁ, Marcela KABELÁČOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social workers in social entreprises and their cooperation with other professionals within social entreprise
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ, Šárka ULČÁKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

SOCIÁLNÍ PRÁCE V KONTEXTU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - studentský výzkum
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ, Šárka ULČÁKOVÁ, Anna WANIOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sociální pracovnice a pracovníci v sociálních podnicích a jejich spolupráce s ostatními profesionály v rámci sociálního podniku
Vendula Gojová, Marcela KABELÁČOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Reaction of Social Work to Social Risks Associated with Society Modernisation
Vendula Gojová, Šárka ULČÁKOVÁ, Anna WANIOVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko Spišská Nová Ves, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Vendula Gojová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Závěrečná zpráva projektu Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Vendula Gojová
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Komunitní práce
Vendula Gojová, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky
Vendula Gojová, Magdalena Hunčová
Rok: 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Social enterpreneurship - one of possible goals of social work?
Vendula Gojová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social Work in Social Entrepreneurship?s Context Research proposal of dissertation theses
Vendula Gojová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce
Vendula Gojová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sociální podnikání klientů jako cíl intervence sociální práce
Vendula Gojová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce s etnickými skupinami
Vendula Gojová, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

ERASMUS, Academy for Social Studies, Christelijke Hogeschool Ede
Vendula Gojová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence
Alice Gojová, Vendula Gojová, Radim Kvasnička, Pavel Pěnkava, Adolf Polák, Jiří Sejbal, Karel Giampaoli, Petr Antoni, Taťána Tkadlečková ... další autoři
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Role komunitního rozvoje v kontextu sociální ekonomiky
Vendula Gojová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Community Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Contemporary Czech and Slovak Practice of Community Work
Vendula Gojová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní činnosti terénního pracovníka
Vendula Gojová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
ANKAMAnglický jazyk v zahraničí
BKMESMenšinové skupiny a sociální práce
BKMOBZahraniční odborná mobilita
BKSORSoc. jevy považ. spol. za rizikové
BKTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BKTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BKTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BKTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BKZAPZahraniční studijní pobyt
BKZAVSP s lidmi záv. na náv. látkách
BPMESMenšinové skupiny a sociální práce
BPMOBZahraniční odborná mobilita
BPSORSoc. jevy považ. spol. za rizikové
BPTD1Trénink dovedností v sociální práci 1
BPTD2Trénink dovedností v sociální práci 2
BPTD3Trénink dovedností v sociální práci 3
BPTD4Trénink dovedností v sociální práci 4
BPZAPZahraniční studijní pobyt
BPZAVSoc. pr. s lidmi záv. na náv. látkách
EZAPOZahraniční studijní pobyt
NEKAMNěmecký jazyk v zahraničí
NKBEKBlok expertů
NKBEPBlok expertů
NKRAKOdborná praxe - průběžná
NKRAPOdborná praxe - průběžná
NKSEKSeminář k odborné praxi
NKSEPSeminář k odborné praxi
1ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
1OSPROsobnost sociálního pracovníka
1REPBRepetitorium
1REPTRepetitorium
1SODESociální deviace
1SZALSociální práce s lidmi závislými na návy
1TDS2Trénink dovedností v sociální práci 2
1TDS3Trénink dovedností v sociální práci 3
1TDS4Trénink dovedností v sociální práci 4
2ETSKEtnické skupiny a nár. menš. v ČR
2REPBRepetitorium
2REPTRepetitorium
2SODESociální deviace
2SZALSociální práce s lidmi závislými na návy
2TDS1Trénink dovedností v sociální práci 1
2TDS2Trénink dovedností v sociální práci 2
2TDS3Trénink dovedností sociální práci 3
3MENSMenšinové skupiny
3OPX1Odborná praxe 1
3OPX2Odborná praxe 2
3SPMSSociální problematika menšinových skupin
4OPR2Odborná praxe 2
4SEM2Seminář k odborné praxi 2
4SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
4SPX1Průběžná praxe
4SPX2Souvislá praxe
5OPR2Odborná praxe 2
5SEM1Seminář k odborné praxi 1
5SEM2Seminář k odborné praxi 2
5SINOSociální inovace v oblasti soc. práce
5SPMSSociální problematika menšinových skupin
5SPX1Souvislá praxe 1
5SPX2Souvislá praxe 2
6ETSKEtnické a jiné menšiny
6SOPASociální patologie
7MENSMenšinové skupiny
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1


AutorNázev práceTypRok
Polehla RomanHra a zábava v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež jako nástroj k práci ve prospěch uživatelediplomová  
Fabiánková SimonaPráce probačního úředníka s odsouzeným v rámci alternativního trestu domácího vězenídiplomová 2022 
Polehla RomanPráce s klienty s kumulovaným sociálně deviantním chováním v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládeždiplomová 2019 
Hahnová NicolaProjektová výuka v Dětském domově Na Vizinědiplomová 2018 
Jankurová NikolaŠikana u dětí a mládeže ve výchovných ústavech - role multidisciplinárního týmudiplomová 2017 
Mokrošová ZuzanaSociální zodpověděnost bankovních institucídiplomová 2017 
Spišiaková JanaChudoba - příčina nebo následek bezdomovectví?diplomová 2017 
Špundová TerezaKomunikační bariéry mezi lidmi bez domova a veřejnostídiplomová 2017 
Urbanec JakubMigrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimydiplomová 2017 
Vašková KateřinaOd opraváře k facilitátorovidiplomová 2017 
Galuszková TáňaJak sociální pracovníci vnímají klienty?diplomová 2016 
Platošová EliškaPotřeby v oblasti bydlenídiplomová 2016 
Svobodová PavlaSt Mungo´s Recovery Collegediplomová 2016 
Bernadyová MichaelaEfektivnost sociálního podnikání v České republicediplomová 2015 
Komárek AlešSociální nepokoje v České republice - trend dnešní dobydiplomová 2015 
Oujezdská IzabelaVzdělávání sociálních pracovníků v oblasti sociálního podnikánídiplomová 2015 
Recmanová AdélaNetolismus: patologické hraní online herdiplomová 2015 
Gniadková PetraMotivace Romů ke vzdělání - etnická nebo sociokulturní podmíněnost?diplomová 2014 
Hučíková RadanaEtnická identita dětí z etnicky smíšených svazkůdiplomová 2014 
Kubíková MarieSociální podnikánídiplomová 2014 
Kupčíková KateřinaSociální podnikání ve strategických dokumentechdiplomová 2014 
Chlebusová KláraSociální zodpovědnost velkých podniků, rozvedeno na příkladu ArcelorMittal Ostrava a.s.diplomová 2013 
Hejduková VeronikaSociální ekonomika jako nástroj sociální inkluzediplomová 2013 
Kabeláčová MarcelaSociální ekonomika a sociální prácediplomová 2013 
Ulčáková ŠárkaSociální podnikání jako produkt modernizace společnostidiplomová 2013 
Waniová AnnaSociální integrace prostřednictvím sociálních podniků (zejm. typu WISE)diplomová 2013 
Weineltová KristýnaPostupy a metody využívané při sociální práci s příslušníky etnických skupindiplomová 2013 
Doleželová MarkétaSociální firma - sociálno nebo byznys?diplomová 2012 
Hojčušová NikolaSociální podnikání jako jedna z cest neziskového sektorudiplomová 2012 
Červená PavlínaMožnosti a limity spolupráce neziskových organizací a místní samosprávydiplomová 2011 
Najmanová RadkaPrevence syndromu vyhoření u sociálních pracovníků z pohledu managementu organizacediplomová 2011 
Szczygielová KateřinaVliv rodinného prostředí na vznik závislosti na nealkoholových drogách u nezletilýchdiplomová 2011 
Buršová IrenaRomské ženy a zodpovědné rodičovstvídiplomová 2010 
Jetmarová MonikaVládní dokumenty týkající se romské integrace - teorie a praxediplomová 2010 
Pavláková EvaMožnosti terénní sociální práce s uživateli drog na Slovenskudiplomová 2010 
Kučerová MartinaSoučasné formy komunitních center na Ostravsku.diplomová 2009 
Vičanová SimonaTrávení volného času seniorůbakalářská 2022 
Fabiánková SimonaPříprava zletilých na odchod z dětského domova a její reflexe z pohledu sociální práce.bakalářská 2020 
Gregorová PetraPoruchy příjmu potravy a úloha sociální prácebakalářská 2020 
Hutěčková MiladaSpolupráce sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova na území města Ostravybakalářská 2020 
Magdoňová MichaelaSoučasné podoby komunitních centerbakalářská 2020 
Malcová PetraVnímání sociálních norem lidmi bez domova - sociální normy, resocializace a lidé bez domovabakalářská 2020 
Paterová EvelínaProblematika syndromu CAN a úloha sociální prácebakalářská 2020 
Prokopová IvetaCíle sociálních pracovníků při práci s osobami se zdravotním postižením a jejich soulad se systémem poskytování sociální služby.bakalářská 2020 
Ruličková VeronikaRizikové chování dětí a mládeže ze sociálně vyloučené lokality a jeho prevencebakalářská 2020 
Soliman DagmarCíle sociálních pracovníků při práci s lidmi se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a jejich reflexe.bakalářská 2020 
Toboláková GabrielaNáplň práce sociální pracovnice v domově pro seniorybakalářská 2020 
Jílková LucieOpatření obecné povahy jako nástroj ke snížení sociálně nežádoucích jevůbakalářská 2019 
Platková JitkaVolby a média: prezentace sociálních tématbakalářská 2019 
Amsler JiříPrevence šíření xenofobních a extremistických postojů ve společnosti - úkoly sociální prácebakalářská 2018 
Baďurová MichaelaNárodnostní menšiny a jejich integrace v České republicebakalářská 2018 
Dvorníková RenataFaktory ovlivňující proces adaptace klientů domova pro seniory v Holešověbakalářská 2018 
Pluhařová AnetaZpůsoby práce uplatnitelné při práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalitbakalářská 2018 
Tichá NikolMezigenerační solidarita - co znamená pro studující obor Sociální práce?bakalářská 2018 
Wowrová LindaPostpenitenciární péče v Nové šancibakalářská 2018 
Kabeláčová GabrielaSociální práce a homoparentalitabakalářská 2017 
Kovalová VeronikaSociální práce při práci s Romy - marginalizovanou skupinou obyvatelbakalářská 2017 
Sáblíková DenisaNázory na současnou imigrační vlnubakalářská 2017 
Smetková AlexandraDrogy a rodina jako záchranná síťbakalářská 2017 
Vejmolová PavlaRozvoj komunit v českých sociálně vyloučených lokalitáchbakalářská 2017 
Bartoňová LudmilaSociální služby cizincům ze třetích zemí jako nástroj integracebakalářská 2016 
Hoňková MartinaProblematika zadlužování a jeho prevence.bakalářská 2016 
Hrdinová MonikaAgentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnicbakalářská 2016 
Mertanová DenisaZpůsoby sdílení informací sociálními pracovníky- využití Internetubakalářská 2016 
Tesarczyková DanušeBezdomovectví z pohledu literatury a očima lidí bez domovabakalářská 2016 
Dopitová ZuzanaKrizová intervence při terénní práci s uživateli nealkoholových drogbakalářská 2015 
Feller Stanieková PetraVietnamská komunita v České republice očima majoritybakalářská 2015 
Fialová NelaRole sociální pracovnice v humanitární a rozvojové pomocibakalářská 2015 
Konečná VeronikaSituace ostravských Romů v oblasti bydlení - pohled neromské mládežebakalářská 2015 
Kozubjaková MichaelaŽivot v hospicibakalářská 2015 
Krayzlová NicoleZdravotně sociální pomoc rodinám pečujícím o dítě s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2015 
Kreuzerová MartinaZávislostní chování dětí a mladistvých a sociální prácebakalářská 2015 
Kroutilová LenkaKomplexní pomoc obětem sexuálního zneužívání dětí v rodiněbakalářská 2015 
Linhartová EvaObčanské poradenství v České republicebakalářská 2015 
Plíhalová LenkaDomov Přístav 2 a jeho očekávané přínosy v problematice bezdomovectvíbakalářská 2015 
Poláchová TerezaDomácí násilí a jeho dopadybakalářská 2015 
Slížová NikolaXenofobie - jak s ní preventivně pracovatbakalářská 2015 
Urbančíková BarboraCíle sociálních pracovnic při práci s dětmi v dětských domovechbakalářská 2015 
Bártová LenkaPravicový extremismus a možnosti prevence v České republicebakalářská 2014 
Bončková ZuzanaZměny v životě zaměstnanců vybraného sociálního podnikubakalářská 2014 
Franková KarolínaZačleňování osob opouštějících výkon trestu do společnostibakalářská 2014 
Matušková KateřinaAktivizace seniorů v sociálních službáchbakalářská 2014 
Mikolášová PetraOtázky legalizace prostituce v České republicebakalářská 2014 
Bernadyová MichaelaEthnic friendly zaměstnavatelbakalářská 2013 
Bernatíková AdrianaProblematika gamblingu v ČR a Itáliibakalářská 2013 
Ciroková PetraŽivot muslimů v Moravskoslezském kraji - očekávání a realitabakalářská 2013 
Hazuchová SilvieProvázanost sociálních služeb a adiktologického systému.bakalářská 2013 
Hladká KarolinaPřipravenost absolventů/absolventek studijního oboru sociální práce k jednání s menšinovými skupinami v praxibakalářská 2013 
Holubová IrenaSociální práce s uživateli drog v léčebném procesu v okrese Opavabakalářská 2013 
Hyklová TerezaRodiny s dětmi s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2013 
Kolářová SilvieCíle sociálních pracovníků při práci s osobami bez přístřešíbakalářská 2013 
Kozlová MartinaPředsudky a stereotypy vůči Romůmbakalářská 2013 
Krausová LuciaSociálně patologické jevy u mladistvých a jejich prevencebakalářská 2013 
Malíková IvaPředsudky a stereotypy české společnosti vůči domácímu násilí.bakalářská 2013 
Plečková DanielaSociální práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s romskými rodinami a dětmibakalářská 2013 
Recmanová AdélaSociální služby v městském obvodu Ostrava - Vítkovicebakalářská 2013 
Spišiaková JanaSociální práce s uživateli "nových" drogbakalářská 2013 
Szturcová MonikaNásilí páchané na seniorech v rodiněbakalářská 2013 
Blisa JaroslavŘešení romské problematiky v sociální oblasti strážníky městské policie Ostrava.bakalářská 2012 
Chudová DoubravkaAnalýza potřebnosti terénního programu pro děti a mládež v Kopřivnicibakalářská 2012 
Chybiorzová LenkaDůsledky užívání internetových sociálních sítíbakalářská 2012 
Dostálek VladimírNázory dospívající mládeže na domácí péči o tělesně či mentálně handicapované dítěbakalářská 2012 
Glettová JanaPrevence kriminality dětí a mládeže spočívající ve smysluplném využití volného času.bakalářská 2012 
Hegerová AlenaPohled sociálních pracovníků na svěření dítětě do péče registrovaným párůmbakalářská 2012 
Hurtuk ErikSportovní vyžití uživatelů domovů pro seniorybakalářská 2012 
Kostková HelenaHumanitární pomocbakalářská 2012 
Mozdřeňová PavlaChráněná dílna versus sociální firmabakalářská 2012 
Remiáš RadimPřístup (českého) státu k problematice sociálně vyloučených lokalitbakalářská 2012 
Rongeová AndreaAntidiskrimační zákon - integrace zdravotně postižených osob na trh práce.bakalářská 2012 
Rossmannová BeátaKontaktní práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládežbakalářská 2012 
Sehnalová EvaKomunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka pro Romy sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohroženébakalářská 2012 
Seitlerová PavlaNezaměstnanost na Jesenicku a možnosti jejího řešeníbakalářská 2012 
Stavárková MagdalenaVýznam předškolního vzdělávání v oblasti integrace romských dětíbakalářská 2012 
Střelcová HelenaPolicejní buňky v Ostravěbakalářská 2012 
Ščurková AdélaEtnická skupina Vietnamcůbakalářská 2012 
Tomeš MartinMůže být sociální práce trendy?bakalářská 2012 
Venglařová LenkaPředsudky vůči etnickým menšinámbakalářská 2012 
Gebauerová KateřinaDomácí násilí, jeho projevy a odborná pomoc obětem v opavském regionubakalářská 2011 
Kaniová KateřinaFenomén bezdomovectví v regionu Hlučínskobakalářská 2011 


Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2018
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit do činnosti Multidisciplinárních týmů včetně možnosti participativních metod práce
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2017
PoskytovatelVýzkumná činnost
Stavukončený
Identifikace a analýza potřeb v oblasti bydlení obyvatel sociálně vyloučených lokalit
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace pojetí výuky předmětů zabývajících se problematikou etnických a menšinových skupin na bakalářské a navazující magisterské úrovni
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce s cílovými skupinami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace obsahu a způsobu výuky předmětu KAM/4SOPO pomocí přenosu know-how ze zahraničí
Hlavní řešitelMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub