Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Fakulty sociálních studií
Katedra sociální práce
Katedra zdravotně-sociálních studií
Projektové oddělení


Děkanát Fakulty sociálních studií

Abecední členění
734 358 607
553 46 3201
Chrenková Monika, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
774 458 078
553 46 3209
Kwintová Alena
personalistka Fakulty sociálních studií
553 46 1036
605 854 136
Mánek Jiří
referent studijního oddělení
553 46 3214
Mánková Scarlet
vedoucí studijního oddělení
553 46 3208
Petrů Ladislava, Ing.
tajemnice fakulty
774 116 282
553 46 3204
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
553 46 3205
724 330 729
Šnejdar Matochová Mirka, Mgr. Bc.
referentka pro vědu a výzkum, referentka studijního oddělení pro doktorské studium
553 46 3207
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy
734 422 725
553 46 3206
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
administrátorka odborných praxí
553 46 3242
Zielonková Monika, Mgr., DiS.
sekretariát děkanky FSS
553 46 3202


Katedra sociální práce

Abecední členění
Gojová Alice, doc. PhDr., Ph.D.
garantka navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce se specializacemi Sociální práce s rodinou, Rozvoj a řízení v sociální práci, Sociální práce a kriminologie
734 358 607
553 46 3201
Gojová Vendula, Mgr., Ph.D.
tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských a navazujících magisterských oborů
553 46 3260
774 458 078
553 46 3209
Kalenda Vávrová Soňa, prof. Mgr., Ph.D.
garantka doktorského studijního programu Sociální práce, Social Work
732 333 321
553 46 3225
Koubková Iveta
sekretářka katedry, správa webu katedry
553 46 3221
Mikulcová Kateřina, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
ředitelka Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS)
553 46 4020
Musialová Anna, Mgr., Ph.D.
fakultní editor OU LIVE
553 46 3213
Pobucká Karla, Mgr.
administrátorka praxí
553 46 4029
Racko Veronika Mia, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání
553 46 3211
739 565 497
Špiláčková Marie, doc. Mgr., Ph.D.
garantka bakalářského studijního programu Sociální práce a navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce a sociální podnikání
734 422 725
553 46 3206


Katedra zdravotně-sociálních studií

Abecední členění
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami
553 46 3222
Koubková Iveta
sekretářka katedry
553 46 3221
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3218
704 617 085
Miklušová Zuzana, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
553 46 3216
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
koordinátorka praxí
553 46 3242
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
553 46 3219


Projektové oddělení

Abecední členění
Larišová Marcela, Ing.
finanční manažer
553 46 4021
731 696 961
Nyklová Romana, Ing.
vedoucí Projektového oddělení
553 46 3256
731 696 963
553 46 4023

Doktorandi Fakulty sociálních studií

Doktorandi Fakulty sociálních studií
Broskevičová Zuzana, Mgr.
 
Gulová Romana, Mgr., DiS.
 
Honsárková Lenka, Mgr., DiS.
 
Kowolová Iveta, Mgr.
 
Knapp Matouš, Mgr.
 
Lisník Jan, Mgr.
 
Mácha Dominik, Mgr.
 
Machová Zuzana, Mgr.
 
Mikešová Sabina, Mgr.
 
Pinďáková Marie, Mgr., DiS.
 
Průšová Lucie, Mgr., DiS.
 
Pluháček Stromšíková Alžběta, Mgr.
 
Sikorová Veronika, Mgr.
 
Štenclová Nikola, Mgr.
 


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2024