Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Iva Kuzníková


titul, jméno, příjmení:Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 412, budova B
funkce:
obor činnosti:supervize, sociální práce ve zdravotnictví
katedra / středisko (fakulta): Katedra zdravotně-sociálních studií (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3240
e-mail:

Vzdělání

2010 – 2013
Ph.D., Sociální práce, Ostravská univerzita v Ostravě
2003 – 2004
Doplňující studium, pedagogika pro SŠ. Ostravská univerzita v Ostravě
1996 – 2001
Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, obor Sociální práce se zdravotnickým profilem
1992 – 1996
Střední zdravotnická škola Opava, obor Všeobecná sestra
 

Kvalifikace

2013
Ph.D.
 

Další vzdělávání, kurzy

2020
Krizová intervence, Ceteras. Akreditace MPSV
2019 – dosud
Hermés Solutions Training
2019
Alzheimer Scotland, University of Edinburgh, Skotsko: Stáže a semináře
2017
Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem, Mobilní hospic Ondrášek
2014 – 2017
Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály, 500 hodin, Hermés Group Praha
2013
Health and Recovery in times of disruption: Anthropological and historical perspectives, Univerzita Bergen, Norsko
2013
Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobá zdravotně sociální péče, Ostravská univerzita
2013
Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP, Ostravská univerzita v Ostravě
2013
Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením, Ostravská univerzita v Ostravě
2012
Metodická podpora implementace kvalifikačního rámce, IPN Q-Ram
 

Zaměstnání, praxe

2017 – 2020
Vedoucí katedry zdravotně-sociálních studií, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
2016 – dosud
Supervize a koučování, supervize praktického vzdělávání
2009 – dosud
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka s vědeckou hodností se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči
2009 – 2021
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka s vědeckou hodností se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči, pověření garantování studijního programu Zdravotně-sociální péče
2003 – 2004
Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, externí vyučující ošetřovatelská péče o duševně nemocné
2001 – 2009
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola v Ostravě, odborná učitelka
 

Odborné zaměření

Supervize
Sociální práce ve zdravotnictví
Dlouhodobá péče
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosud
členka programové rady studijního programu Zdravotně-sociální péče
2017 – 2020
členka Etické komise, FSS OU
2009 – 2020
Garantka odborného praktického vzdělávání
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosud
Členka projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět III, Moravskoslezský kraj
2020 – dosud
Členka profesní organizace zdravotnických pracovníků Česká asociace sester - sekce Zdravotně-sociální
2017 – 2019
Členka odborné regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika, MPSV
2010 – dosud
Členka konzultačních skupin Minimálního standardu Asociace vzdělavatelů v sociální práci - Supervize, Zdraví a nemoc
Registrovaná sestra - osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, vydává ministerstvo zdravotnictví ČR
 

Působení v zahraničí

2019
Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
2018
Instituto Superior de Serviço Social do Porto, Portugalsko
2013
Bergen Summer Research school, Norsko
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Polština
pasivní znalost
 


Deset let vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v Ostravě
Iva Kuzníková
Rok: 2020, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Rok: 2019
působení v zahraničí

INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Iva Kuzníková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Rok: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic
Iva Kuzníková
Rok: 2016, Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal
článek v odborném periodiku

Lidé s dlouhodobým onemocněním
Iva Kuzníková
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

O sociální práci pro management zdravotnických organizací
Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová
Rok: 2012, Tisk Morava
odborná kniha

XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče
Iva Kuzníková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Konference Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP
Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Iva Tichá, Petr Šaloun
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Provázení dětí s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Iva Kuzníková
Rok: 2021, Portál
kapitola v odborné knize

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... další autoři
Rok: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
článek v odborném periodiku

Deset let vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v Ostravě
Iva Kuzníková
Rok: 2020, Sociální práce/Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Mezioborová spolupráce a zdravotně-sociální práce s rodinami dětí se zdravotním znevýhodněním
Iva Kuzníková
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Zdravotně-sociální pomoc a Centrum provázení jako klíče k mezioborové spolupráci v péči o rodiny s dlouhodobě nemocnými dětmi
Iva Kuzníková, Petra Tomalová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdravotně-sociální práce s rodinami dětí s vážným zdravotním stavem
Iva Kuzníková
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alzheimer Scotland Action on Dementia, Skotsko
Iva Kuzníková
Rok: 2019
působení v zahraničí

Long-term health and social care
Iva Kuzníková
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

NHC Scotland, Care Homes
Kamila Vondroušová, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Alena Vaňharová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Podpora dlouhodobě nemocných seniorů a jejich pečujících
Iva Kuzníková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praxe krok za krokem. Průvodce odborným praktickým vzděláváním ve zdravotně-sociální péči
Alena Vaňharová, Adéla Recmanová, Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová, Ivana Kaniová, Petr Popek, Linda Nováková Palatá, Dana Rojková, Monika Střelková, Zuzana Šidlová, Jan Vincenc, Kateřina Lukešová ... další autoři
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce v nemocnici - matky s dětmi
Iva Kuzníková, Petr Popek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Spolupráce zdravotně-sociálního pracovníka s jinými odborníky
Iva Kuzníková, Petr Popek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Instituto Superior de Serviço Social do Porto. 2018.
Iva Kuzníková
Rok: 2018
působení v zahraničí

Sociální práce v nemocnici - dospělé osoby
Iva Kuzníková, Petr Popek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Spolupráce v týmu s využitím kolaborativního přístupu
Iva Kuzníková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobá zdravotně-sociální péče
Iva Kuzníková
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

INformal!!! Rodina a neformální péče v ČR
Iva Kuzníková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Syndrom vyhoření v institucionální péči o seniory
Hana Lukšová, Iva Kuzníková
Rok: 2017, Hygiena
článek v odborném periodiku

Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči
Hana Lukšová, Iva Kuzníková, Eva Janíková
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca
článek v odborném periodiku

Možnosti ovlivňování rozvoje zdravotně sociální péče z pohledu studijních oborů na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity
Iva Kuzníková, Hana Lukšová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Practice of Social Work in Health Care in the Czech Republic
Iva Kuzníková
Rok: 2016, Czech and Slovak Social Work, ERIS Journal
článek v odborném periodiku

Pohled akademické obce optikou systémové perspektivy
Iva Kuzníková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti sociální práce ve zdravotnických zařízeních (práce s potřebami osob v nepříznivé sociální situaci
Iva Kuzníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální práce a koordinace dlouhodobé péče o seniory se změnou zdravotní kondice.
Iva Kuzníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnou cestou
Iva Kuzníková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Teoretická východiska pro praxi sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidé s dlouhodobým onemocněním
Iva Kuzníková
Rok: 2013, Portál
kapitola v odborné knize

Pokročilé metody sociální práce se skupinami
Iva Kuzníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Iva Kuzníková, Gabriela NYTRA, Zuzana VONTOROVÁ, Alena Hegerová, Jana Baršová
Rok: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Iva Kuzníková, Gabriela Nytra, Zuzana Vontorová
Rok: 2013
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

O sociální práci pro management zdravotnických organizací
Iva Kuzníková, Věra Malík Holasová
Rok: 2012, Tisk Morava
odborná kniha

Conditions of Social Work in Health Care Sector in Czech Republic
Zuzana VONTOROVÁ, Iva Kuzníková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Podmínky pro výkon profese sociální práce v resortu zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pokročilý multisystémový přístup (Advanced Multi Systemic Approach) v sociální práci ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Pracovní náplň sociálního pracovníka ve zdravotnictví
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Psychosociální aspekty zdraví a nemoci
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Social consequences of chronic diseases with emphasis on allergic diseases in the population of the Czech Republic
Iva Kuzníková
Rok: 2011, Clinical social work journal
článek v odborném periodiku

Sociální práce se skupinami
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
kapitola v odborné knize

Sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Vývoj sociální práce ve zdravotnictví v České republice
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná oblast - sociální práce ve zdravotnictví
Iva Kuzníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v České republice
Iva Kuzníková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků v ČR
Iva Kuzníková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání zdravotně-sociálních pracovníků v České republice
Iva Kuzníková, Iva Kuzníková
Rok: 2011, Grada publishing a.s.
kapitola v odborné knize

Cesty ke zdravému životnímu stylu: Přirozená výživa a alternativní metody k udržení zdraví
Iva Kuzníková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Bergen, Bergen summer research school
Iva Kuzníková
Rok: 2010
působení v zahraničí

veřejné zdravotnictví ve studijních programech fss ou
Iva Kuzníková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vymezení profese sociální práce ve zdravotnictví: Kdo je zdravotně sociální pracovník?
Iva Kuzníková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Šnapková MiriamCesta z krize. Multidisciplinární spolupráce v procesu pomoci klientům s duševním onemocněním.diplomová 2022 
Carbajo AnnaNeformální péče z pohledu rodičů dlouhodobě nemocných dětídiplomová 2021 
Sikorová TerezaPaliativní a hospicová péče u dětí a mladistvýchdiplomová 2021 
Štěrbová NikolaSpecifika poskytování dlouhodobé péče v pobytové službě v období epidemie COVID-19diplomová 2021 
Petruňová Lucie ŽofieNávrh koordinace subjektů dlouhodobé péče pro pacienty po cévní mozkové příhodědiplomová 2020 
Siudová VeronikaPaliativní péče v domácích hospicích a nemocnicích v České republicediplomová 2020 
Švajdová KarolínaFormy podpory neformálních pečujících v péči o seniory na území města Ostravydiplomová 2020 
Valoušková VeronikaHistorie dlouhodobé péče v České republicediplomová 2020 
Haratková TerezieMezioborová týmová spolupráce při následné péči o seniory po zlomenině krčku stehenní kostidiplomová 2019 
Hrůšová MarikaKoordinace týmové spolupráce v procesu rehabilitační péče o seniory po amputaci ve zdravotnictvídiplomová 2019 
Korduliaková MartinaMíra soběstačnosti klientů v pobytovém zařízení dlouhodobé péčediplomová 2019 
Kožušníková PavlínaKoordinovaná rehabilitace v procesu propuštění klientů s disabilitou ze zdravotnického zařízenídiplomová 2019 
Kyselková KateřinaSupervize v sociální prácidiplomová 2019 
Mičola TomášJak se žije s Parkinsonovou nemocídiplomová 2019 
Plocková KarinPodpora neformálních pečovatelů o dlouhodobě nemocné na území Moravskoslezského krajediplomová 2019 
Pokorná GabrielaTýmová spolupráce v procesu propouštění pacientů z psychiatrické nemocnicediplomová 2019 
Soporská VladimíraMultidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republicediplomová 2019 
Šupková AnetaSoběstačnost seniorů v kontextu domácí péčediplomová 2019 
Trupová KláraKoordinace rehabilitace u osob s mentální anorexiídiplomová 2019 
Hrbáčová PavlínaMáme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniorydiplomová 2018 
Jopková PetraSociální izolace rodičů pečujících o dlouhodobě nemocné dítědiplomová 2018 
Lazecký MartinOsoby s transverzální míšní lézí a jejich zaměstnánídiplomová 2018 
Novotný OndřejČlenství v podpůrných skupinách a jejich vliv na zvládání zátěžediplomová 2018 
Starečková AdélaProces koordinace podpory neformálních pečujících o osoby se získaným tělesným postiženímdiplomová 2018 
Vlčková KateřinaSpolupráce v mezioborovém týmu při koordinaci rehabilitace lidí s duševním onemocněnímdiplomová 2018 
Gelnarová LucieKoordinovaná rehabilitace z pohledu zdravotnických pracovníkůdiplomová 2017 
Kozubjaková MichaelaPsychosociální potřeby onkologických pacientů v paliativní péčidiplomová 2017 
Sobková PetraRodinný pečující v systému zdravotně sociální pomocidiplomová 2017 
Žatková DanielaKoordinace dlouhodobé péče pro klienty po polytraumatudiplomová 2017 
Adamčíková LuciePřechod seniorů z domácího prostředí do domova pro seniorydiplomová 2016 
Kolářová SilvieZdravotní péče v organizacích sociálních služeb pro seniorydiplomová 2016 
Kovalská HanaŘízení lidských zdrojů terénních služeb sociální a zdravotní péčediplomová 2016 
Pátková DanaOrganizace služeb a ochrana práv klientů s duševním onemocněním.diplomová 2016 
Pristačová DanielaSociální práce s klienty s Alzheimerovou demencí v procesu adaptace na změnu.diplomová 2015 
Ševcová MichaelaPěstounská péče v České republice a v Německudiplomová 2015 
Hurtuk ErikPoptávka po terénních sociálních a zdravotních službách pro seniory v regionu Ostravadiplomová 2014 
Moudrá PavlaRole svépomocných skupin v psychosociální pomoci pacientům a jejich rodinámdiplomová 2014 
Antoňů IvanaZapojování seniorů s demencí do aktivizačních činností v rámci organizace Charita Ostravadiplomová 2013 
Čedroňová PetraSociální práce s osobami s psychotickým onemocněnímdiplomová 2013 
Pátereková RenátaKomplexní rehabilitace osob po úrazech a sociální prácediplomová 2013 
Vondrová EvaSociální práce s hospitalizovanými dětmi a jejich rodinamidiplomová 2013 
Fišarová RadanaVyužití skupinové práce v oblasti dětské psychiatrie.diplomová 2012 
Slováčková DanaSociální práce s těhotnými a matkami v šestinedělí s důrazem na prevenci poporodní deprese a psychózy.diplomová 2012 
Štolfová KvětoslavaSociální práce se skupinami v neziskových organizacích sociální prácediplomová 2012 
Vontorová ZuzanaZdravotně-sociální pracovník - člen multidisciplinárního týmudiplomová 2012 
Janoszowská LenkaAcquired Immunodeficiency Syndrome - celospolečenský problémdiplomová 2011 
Jurenková TerezaSociální rizika poruch příjmu potravydiplomová 2011 
Kleinová MichaelaOrganizace a řízení sociálních služeb pro umírající a jejich rodinydiplomová 2011 
Kubesová HanaDůsledky pracovní zátěže u sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeníchdiplomová 2011 
Šebrechinová IvanaVyužití skupinové práce v oblasti gerontopsychiatriediplomová 2011 
Tomešová MarkétaPéče o osobu blízkou a management respitní péčediplomová 2011 
Vinklarová RadanaRiziko sociálního vyloučení u klienta s chronickou nemocídiplomová 2011 
Krkošková NikolaZdravotně-sociální pracovník v procesu propouštění pacientů z nemocnicebakalářská 2021 
Žurková DominikaProfesní příprava zdravotně sociálního pracovníka očima studentůbakalářská 2021 
Siváková TerezaZdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízeníbakalářská 2020 
Bergerová KarinDlouhodobá péče v domácím prostředí klienta v České republicebakalářská 2019 
Gažáková KarolínaDobrovolnictví ve zdravotnických organizacíchbakalářská 2019 
Valasová VeronikaPotřeby seniorů v institucionální péčibakalářská 2019 
Kotalová LindaSpolečenská role stravování a výživa u seniorů v dlouhodobé péčibakalářská 2018 
Lukšíková KateřinaSociální práce ve zdravotnictví v Evropěbakalářská 2018 
Olšinová LuciePraktické vzdělávání studijního oboru Zdravotně sociální pracovník z pohledu studentůbakalářská 2018 
Siudová VeronikaZdravotně sociální pracovník v paliativní péčibakalářská 2018 
Kuriaková KateřinaPoskytování paliativní péče v sociálních službáchbakalářská 2017 
Kubenková NikolaDobrovolnictví ve zdravotnických a sociálních službách pro nemocné a jejich rodinybakalářská 2016 
Mikšánková AnnaSupervize v pomáhajících profesíchbakalářská 2016 
Růčková MartinaSociální poradenství nemocným seniorům a jejich pečujícímbakalářská 2016 
Siudová VeronikaDomácí paliativní péče v České republicebakalářská 2016 
Šimíčková VendulaDlouhodobá péče o děti s nepříznivým zdravotním stavembakalářská 2016 
Velčovská IvetaOsaměle žijící senioři s demencíbakalářská 2016 
Vlčková KateřinaZdravotně sociální pracovník a dítě jako pacientbakalářská 2016 
Chvílíčková KláraSociální práce v nemocnici z pohledu zdravotnických pracovníkůbakalářská 2015 
Folwarczná KateřinaZdravotně sociální péče o klienta v domácím prostředíbakalářská 2015 
Indráková AleksandraSkupinová pomoc lidem s poruchami příjmu potravybakalářská 2015 
Kubínová IvaOpatrovnictví v kontextu sociální práce s lidmi s duševním onemocněním.bakalářská 2015 
Mžiková DenisaZdravotně sociální potřeby osob se stomiíbakalářská 2015 
Rojková LucieSociální práce a svépomocné skupiny dlouhodobě nemocnýchbakalářská 2015 
Sochůrková DitaZdravotně sociální péče o klienty s demencí Alzheimerova typubakalářská 2015 
Šafaříková HanaSociální poradenství pro klienty s onkologickým onemocněnímbakalářská 2015 
Trvajová JanaŽivot seniorů s podporou terénních služebbakalářská 2015 
Badžgoňová AnetaSociální pracovník a klient v paliativní a hospicové péčibakalářská 2014 
Čelinská TerezaIndividuální plánování v domově pro seniorybakalářská 2014 
Horňáčková LucieProblematika seniorů se zlomeninou krčku stehenní kosti následkem úrazu.bakalářská 2014 
Hrušová LucieZdravotní a sociální důsledky zneužívání návykových látek u těhotných ženbakalářská 2014 
Janečková JanaMožnosti pomoci sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení matkám při neplánovaném těhotenstvíbakalářská 2014 
Janečková ZdeňkaPéče o seniora v domácím prostředíbakalářská 2014 
Návratová LucieNabídka terénních a ambulantních sociálně zdravotních služeb pro seniory v Ostravěbakalářská 2014 
Rumpalová JanaPéče o seniora s demencí v přirozeném prostředíbakalářská 2014 
Rybářová JanaSociální práce a podpora pečujícím o osoby s tělesným postiženímbakalářská 2014 
Sonnková BarboraSociální práce s osobami závislými na alkoholu v ústavní zdravotnické péčibakalářská 2014 
Švihlová JiřinaTerénní sociální práce s klienty se schizofrenním onemocněním.bakalářská 2014 
Bajerová LenkaPéče o klienta s demencí Alzheimerova typu v domácím prostředíbakalářská 2013 
Bilová LenkaZkušenosti s alkoholem u dětí a mládežebakalářská 2013 
Čierna VěraFaktory ohrožující zdraví v profesi sociálního pracovníkabakalářská 2013 
Figurová DagmarVýskyt návykových látek u žáků základní školybakalářská 2013 
Jeřábková KateřinaRole sociálního pracovníka v terapeutických komunitáchbakalářská 2013 
Krumniklová MarkétaVýznam rodiny v procesu integrace dospělých osob se schizofrenním onemocněním z pohledu výkonu opatrovnictvíbakalářská 2013 
Lastovičková ZuzanaSociální práce v paliativní péčibakalářská 2013 
Lietavová MichaelaPrevence zneužívání dětí v cyber prostorubakalářská 2013 
Mikelová IrenaPomoc a podpora lidí s duševním onemocněním při jejich uplatnění na trhu prácebakalářská 2013 
Mutlová HanaFaktor stresu ohrožujicí zdraví studentů oboru sociální prácebakalářská 2013 
Stefanakisová AndreaSociální práce v domovech pro seniory.bakalářská 2013 
Ševcová MichaelaŽivot s Downovým syndromembakalářská 2013 
Baršová JanaDuševní poruchy u seniorůbakalářská 2012 
Holíková ZuzanaSociální služby pro klienty s duševním onemocněním.bakalářská 2012 
Kapustová AndreaExistence baby-boxů- pro a protibakalářská 2012 
Maňáková KláraIntegrace osob s duševním onemocněním v Nizozemí a České republicebakalářská 2012 
Marková RenátaPřipravenost sociálních pracovníků poskytnout laickou první pomocbakalářská 2012 
Ösziová KateřinaSociální práce a mezinárodní organizace pomáhající rozvojovým zemímbakalářská 2012 
Pátková DanaSociální práce se seniory s psychiatrickou diagnózou-psychóza.bakalářská 2012 
Sikorová IvonaAlkoholismus jako sociální jevbakalářská 2012 
Starostková DanaPsychosociální pomoc lidem s poruchami příjmu potravybakalářská 2012 
Štěpánová LenkaFormy sociální podpory klientů alkoholikůbakalářská 2012 
Závodná MartinaVolnočasové aktivity dětí a mládeže - prevence psychopatologických jevůbakalářská 2012 
Bínková VeronikaNabídka aktivizačních programů v domovech pro seniorybakalářská 2011 
Petrušková ŠárkaŽivot seniora s Alzheimerovou choroboubakalářská 2011 
Premusová MagdaProblematika raného rodičovstvíbakalářská 2011 


Tvorba nových studijních materiálů a zpřístupnění online formy výuky pro studenty u vybraných předmětů studijních programů na FSS OU a adaptace studijních matriálů pro studenty SPP.
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Supervize odborného praktického vzdělávání na FSS OU
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Způsoby zvládání rizikových situací seniorského věku
Hlavní řešitelMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
rss
social hub