Akademický senát Fakulty sociálních studií

AS spolurozhoduje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem FSS OU o zásadních otázkách činnosti FSS OU. Dbá na dodržování akademických práv a akademických svobod a uplatňování demokratických principů v řízení fakulty.

Akademický senát má 3 členy za kurii studentů a 6 členů za kurii akademických pracovníků. Zasedání AS FSS probíhá jednou měsíčně a studentům je vypláceno akademické stipendium na základě článku č. 11 Stipendijního řádu OU.

Studenti, kteří jsou v AS FSS, mohou podávat za studenty návrhy a podněty na zlepšení naší Alma mater. Také mají možnost dozvědět se, jak funguje řízení a rozvoj fakulty a činnosti ohledně jejího každodenního provozu. Lépe se tak orientují na akademické půdě.

Ze zkušeností studentů, kteří byli v akademickém senátu za studentskou komoru:

„Působení v akademickém senátu fakulty pro mě znamenalo možnost předat pohled studentů a být slyšet, když je třeba. Zároveň jsem poznala fungování fakulty, aktuální problémy, plány do dalších let i akademiky z úplně jiného úhlu pohledu.“  Barča

„Má účast v senátu je pro mě vhled "za oponu” života na fakultě a poznání akademické obce z jiné perspektivy. Rozhodně své členství považuji za super zkušenost a možnost, jak promluvit jménem nás, studentů.“  Jana

„V akademickém senátu jsem mohla být hlasem za nás studenty a byla jsem hrdá na to, že se kdykoliv na mě v případě potřeby mohou obrátit. Poznala jsem fungování fakulty tak jak bych jinak neměla šanci poznat. Super bylo dostávat i Akademické stipendium, protože mi vždy finančně pomohlo a jako bonus jsem nabrala zkušenosti s psaním zápisu ze zasedání.“  Verča

„Být součástí akademického senátu pro mě během studia byla skvělá zkušenost. Líbila se mi možnost nahlédnout do toho, jaký je proces například schvalování nových věcí a mít podvědomí o tom, co se zrovna nejenom na naší fakultě, ale také na celé univerzitě řeší. V senátě máte možnost předávat nápady, prosby a případně i stížnosti studentů, které se následně řeší, takže studentská komora je v senátě velmi důležitá, studenti se tak mohou i přímo podílet na změnách. Příjemný bonus je také akademické stipendium.“  Hedvika

„Své působení v kurii studentů akademického senátu považuji za velice cenné, jako "obyčejná studentka" jsem se dostávala ke klíčovým informacím, které jsem mohla šířit mezi další studenty a jako zástupce studentů jsem se také mohla podílet na nejrůznějších rozhodovacích procesech. Účast studentek a studentů v senátech přináší nenahraditelnou míru participace na veškerém dění – tedy být opravdovou součástí fakulty.“  Veronika


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2023