Často kladené otázky k přijímacím zkouškám

Kdy budou probíhat přijímací zkoušky na Fakultu sociálních studií?

Momentálně fakulta jedná o změně příjímací zkoušky z původního dubnového termínu na termín červen/červenec. O změnách v souvislosti s termínem či podmínkami přijímacího řízení budete včas informováni.

Bude uchazečům, kterým bude přijímací zkouška kolidovat s maturitou (popřípadě se státní závěrečnou zkouškou), umožněno konat přijímací zkoušku v náhradním termínu?

Ano, uchazeči, kterým bude přijímací zkouška kolidovat s maturitou (popřípadě státní závěrečnou zkouškou), mohou požádat o náhradní termín konání přijímací zkoušky. K žádosti je potřeba doložit potvrzení střední školy o termínu konání maturitní zkoušky.

Náhradní termín bude na žádost umožněn také uchazečům, kteří budou v době konání řádného termínu přijímací zkoušky v karanténě.

Doporučený formulář žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky soubor doc 0,17 MB

Žádost o náhradní termín se podává písemně k děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu.

Mohou uchazeči vykonat přijímací zkoušku, aniž by měli v době konání přijímací zkoušky ukončené středoškolské vzdělání maturitou, a následně po jejím absolvování doložit maturitní vysvědčení?

Ano, mohou. Maturitní vysvědčení se může doložit následně v termínu stanoveném fakultou – konkrétní informace o těchto termínech naleznete na webové stránce fakulty v sekci uchazeč – přijímací řízení.

Bude Fakulta sociálních studií činit rozdíly mezi jednotlivými uchazeči dle „typu“ absolvované (udělené) maturity?

Ne, fakulta považuje všechny „typy“ maturit za rovnocenné.

Bude Fakulta sociálních studií zvýhodňovat uchazeče, kteří absolvují ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka?

Ne, uchazeči, kteří dobrovolně absolvují ústní část zkoušky z českého jazyka, nebudou ze strany fakulty v přijímacím řízení zvýhodněni.

Bude Fakulta sociálních studií v průběhu přijímacího řízení přihlížet k prospěchu během středoškolského studia?

Fakulta přihlíží k výsledkům SŠ studia pouze tam, kde je to explicitně uvedeno v podmínkách přijímacího řízení u daného studijního programu.

Přehledného online průvodce Uchazeče o studium na Ostravské univerzitě naleznete na IS Moodle. (zde, prosím, zvolte možnost „Přihlásit se jako host“)


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 03. 2021