Odborné praxe Fakulty sociálních studií

logolink

Web odborného praktického vzdělávání vznikl v rámci projektu Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436
Řešitel: Ostravská univerzita


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020